CATEDRALA
NASTEREA DOMNULUI BRAILA

CATEDRALA ORTODOXA: Istoric, foto, video, pagini de credinta.

SCURT ISTORIC AL ORASULUI SI AL CATEDRALEI BRAILENE

Date generale ale judetului si orasului
21-22 decembrie 1989 - Revolutia a învins
Istoricul Catedralei Libertătii --„NASTEREA DOMNULUI" - Brăila
Santierul,lucrari,inaugurari
Finisaje si receptionare de lucrari
Descrierea arhitecturii
Situatia actuala
si de perspectiva

Date generale ale judetului si orasului

„ Omul sfinteste locul ". Asa se face că această zicală a fost si este valabilă pentru
oamenii si tinuturile noastre. Tăria credintei i-a îndemnat pe brailenii din toate timpurile să aducă prinos de multumire lui Dumnezeu, ridicând lăcasuri de închinăciune, făcând din tinuturile lor leagăn sfânt de credintă, cultură si istorie.

Judetul Brăila este situat în Sud Est-ul României, în Câmpia Română si are ca resedintă de judet orasul Brăila, oras care are unul dintre cele mai mari porturi românesti.

Judetul Brăila are ca judete vecine : la E Tulcea, la S-E Constanta, la S Ialomita, la V Buzău la N-V Vrancea, si la N Galati.

La granita de est a judetului se întinde Insula Mare si Insula Mică a Brăilei, la vest Câmpia Buzăului si o parte din Câmpia Sălcioara, la sud Câmpia Bărăganului, iar la nord o parte din râul Siret.

Orasul Brăila, unul dintre cele mai mari porturi românesti este situat la 200 de Km N-E de București, iar Dunărea este poarta orasului către lume.

Orasul Brăila a fost atestat documentar în anul 1368. Dezvoltarea Brăilei a fost determinată pe de o parte, de asezarea la punctul cel mai apropiat de mare al Dunării muntene, pe de alta, de vecinătatea băltii bogate în peste si a Bărăganului bogat în lanuri de grâne si turme de animale.

In secolul al XIV-lea, Brăila devine cel mai însemnat port al Tării Românesti si principalul centru pescăresc în care înflorea comertul. Piata Brăilei devine atât de importantă pentru comertul de cereale, încât unitatea ei de măsur㠄 chila de Brăila"(patru sute de ocale) se introduce ca unitate de măsură etalon, atât în Tara Românească cât si în Moldova.

în 1540 Brăila devine „raia" turcească si timp de trei secole cetatea Brăilei decade.

La 13 ianuarie 1836 Brăila a fost declarat㠄Porto Franco", ceea ce înseamnă că în Brăila se puteau depozita orice fel de mărfuri, cu excepția vinului, rachiului si tutunului, fără să se plătească vamă sau alte taxe, favorizându-se în acest fel importul si exportul.

Fiind primul port maritim al Dunării, Brăila a rămas un oras deschis, unde principala nationalitate a locuitorilor este română, deloc de neglijat fiind si comunitatea minoritătilor ca: aromâni, macedo-români tigani, lipoveni, greci, turci, bulgari, germani, maghiari si evrei.

Principala religie în judetul Brăila, ca si în România este cea ortodoxă.   TOP

 

21-22 decembrie 1989 - Revolutia a învins

22 decembrie - în Piata Independentei din Brăila s-a adunat populatia orasului manifestându-si entuziasmul pentru clipa iesirii din bezna totalitarismului. Pentru prima dată, oamenii au iesit în stradă în mod spontan, îmbrătisându-se, cu lacrimi în ochi, chiar dacă nu
se cunosteau, zicându-si
„bine că am trăit, cu ajutorul lui Dumnezeu, această minunată zi".
„ De la acel „ Crăciun însângerat" al anului 1989, trecând în cel de-al nouălea deceniu al secolului XX, sufletul românesc a cunoscut frământările -firesti, s-ar spune - ale unei tranzitii cu etape abrupte, reflectate în sistemul politic, social, economic si nu în ultimul rând, în mentalitate. Suportul solid si constant, care a tinut mereu într-un echilibru subteran poporul cel simplu si necăjit - atât în anii dictaturii, cât si în etapele pline de socuri ale tranzitiei - a fost si a rămas credinta. Rădăcinile adânci ale credintei ortodoxe n-au putut fi scoase nici în cele cinci decenii de ateism feroce din solul fertil al sufletului românesc.

Virulent criticate si îndreptătit regretate, demolările de locasuri de cult (ortodoxe) -unele dintre ele valori inestimabile de patrimoniu si de istorie - n-ar fi putut fi apărate nici cu pretul unor trupuri asternute sub senilele tancurilor si buldozerelor demolatoare. Fără a minimaliza aceste pierderi ireparabile, nu trebuie uitat că Biserica cea vie, cea din sufletele cu adevărat credincioase, nu numai că n-a fost demolată, dar s-a întărit si s-a consolidat".

In anul 1964, în Postul Mare - duminica a III-a, 6-12 aprilie si în Brăila s-a demolat măreata biserică SFINTA SOFIA construită după modelul Catedralei din Timisoara.

„ Ca o reactie compensatorie, la scară natională, a izbucnit entuziasmul febril al zidirii de noi biserici.

Entuziasmul zidirii de noi biserici s-a manifestat si în această zonă a Dunării de Jos, chiar în orasul Brăila, unde o splendidă biserică, de mari proportii si cu o valoare arhitecturală similară Catedralei din Timisoara, a fost demolată de regimul comunist. Biserica „ Sfânta Sofia" fusese ridicată din obolul crestinelor din Asociatia Femeilor Crestine Ortodoxe din România.

Spatiul unde a fost amplasată această biserică a fost oferit de către conducerea provizorie a judetului si municipiului din 1990 pentru construirea unei noi biserici.        TOP


Istoricul Catedralei Libertătii --„NASTEREA DOMNULUI" - Brăila
 

„...Fii, Doamne,începutul,înmultirea si săvârsirea lucrării acesteia; bine cuvintează pe ctitori si pe lucrători si lucrul mâinilor lor sporeste-l si cu pronia Ta cea dumnezeiască înmulteste cu îndestulare toate cele de trebuintă spre ridicarea si terminarea bisericii acesteia, ca să fie biserică desăvârsită si plină de slava Ta...!"

Din initiativa P.S. Arhiereu - Vicar Casian Gălăteanul si prin bună vointa autoritătilor locale, în anul 1990, în ziua de 16 aprilie a avut loc sfintirea locului catedralei, în prezenta a 40.000 de brăileni.

.. .Astfel, catedrala brăileană poate fi considerată, cum a spus P.S. Episcop Casian, „catedrala cu numărul l între toate bisericile ridicate în România după 1989". Asezarea pietrei de temelie -16 aprilie 1990, în a doua zi a Praznicului învierii Domnului - a fost primul act pastoral al tânărului, entuziastului ierarh, de curând instalat ca arhiereu-vicar al Eparhiei Dunării de Jos, Prea Sfintitul dr. Casian Crăciun. Cu acel prilej -în prezenta reprezentantilor de atunci ai statului, ai armatei, culturii si vietii politice, dar mai ales a peste 40.000 de cetăteni - s-a rânduit ca hram al catedralei praznicul Nasterii Domnului, într-o legătură profundă si spre vesnica pomenire a copiilor si adolescenților ucisi în acel sângeros decembrie 1989.

... Proiectul lucrării în cauză a fost ales în urma unui concurs, care a avut loc în cadrul primului Simpozion national cu tema: „ Spatiul eclezial ca expresie a Traditiei", tinut după 1989, având ca si câstigător proiectul Institutului de Proiectare Brăila, actualmente S.C. „Prodomus" S.A. Proiectul a fost coordonat de către dl arh. Gheorghe Luca, având în cadrul colectivului de proiectare pe dl.ing. Ionel Bănică, verificator tehnic autorizat, privind partea de rezistentă. TOP

 

Santierul,lucrari,inaugurari

 

Lucrarea a început prin realizarea pernei de balast de către S.C. Metrans S.A., împreună cu societătile S.C. Sigma S.A.si S.C. Alfa S.A., folosindu-se pentru aceasta 2 garnituri a 10 vagoane de tren cu balast adus de la Prodagremin Cilibia, precum si a câtorva barje de piatră spartă aduse prin osteneala p.c. protoiereu Gheorghe Marinescu.

In urma ajutorului financiar obținut în anul 1996, în valoare de 300.000.000 lei, lucrările la executia catedralei au luat amploare, începându-se si realizându-se de către S.C. Concivia S.A. radierul si infrastructura acesteia.

Inaugurarea bisericii de la subsolul catedralei a avut loc în 1998, în ziua de 24 decembrie, în urma lucrărilor la infrastructura acesteia, datorită strădaniilor mai multor ctitori: Episcopia Dunării de Jos, Primăria, Prefectura, Consiliului județului Brăila, S.C. Prodomus, T.M.U.C.B., Brainconf, Metrans, S.C.CCF-Galați, BCR, BRD, Bankpost,ADP -Brăila, Braicons, RW Ecologic Service,Petrom, Titan Holding Electrica, Energetica, Aptercol, Lobul, Laminorul, Valmet, Valve, Agritop, Santierul Naval, Pal, s.a.

începând cu anul 2000, luna iunie, lucrările la catedrală au fost executate de S.C. Concas S.A., iar evolutia santierului la locasul de cult, a avut loc după cum urmează:

a. In anul 2000, în urma interventiei P.S.Casian, Guvernul României a alocat pentru continuarea lucrărilor suma de 2 miliarde lei ROL, realizându-se:

- structura de rezistentă a pridvorului si a pronaosului de la cota +/- 0,00 m la cota +7,00 m (zona cafas 1);

- structura de rezistentă a naosului de la cota +/- 0,00 m la cota +7,00 m;

- structura de rezistentă a celor 3 abside de la cota +/- 0,00 m la cota +7,00 m.

b. în anul 2001 s-au executat:

- structura de rezistentă în proportie de  100% in zona pronaosului, precum si tencuielile inferioare aferente;

- structura de rezistentă a naosului, de la cota -f 7,00 m la cota +11,6 m ;

- structura de rezistentă a celor trei abside de la cota +7,00 m la cota +11,6 m.

c. în anul 2002, s-au executat:

- montarea celor 5 clopote in turla mică, dinspre miazăzi;

- structura de rezistentă + tencuieli interioare a arcelor si a boltii naosului;

- structura de rezistentă a arcelor de susținere a boltii absidelor;

- structura de rezistentă a arcelor + bolti, sustinere turla mare + baza turlei mari;

- tencuit bolti introdus intrados abside

- alimentarea cu energie electrica a Catredalei - solutie definitivă.

d. în anul 2003, s-au executat:

- structura de rezistentă la turla mare 50%;

- tencuieli interioare la peretii turlei mari.

e. în anul 2004, s-au executat:

- finalizare lucrări structura de rezistentă la turla mare ;

- cupola turlei mari, din beton armat;

- tencuieli interioare la pereții turlei mari.

- structura de rezistentă a pridvorului si a pronaosului de la cota +/- 0,00 m la cota +7,00 m (zona cafas 1);

- structura de rezistentă a naosului de la cota +/- 0,00 m la cota +7,00 m;

- structura de rezistentă a celor 3 abside de la cota +/- 0,00 m la cota +7,00 m.

b. în anul 2001 s-au executat:

- structura de rezistentă în proporție de  100% in zona pronaosului, precum si tencuielile inferioare aferente;

- structura de rezistentă a naosului, de la cota -f 7,00 m la cota +11,6 m respectiv până la nasterea boltii;

- structura de rezistentă a celor trei abside de la cota +7,00 m la cota +11,6 m.

c. în anul 2002, s-au executat:

- montarea celor 5 clopote in turla mică, dinspre miazăzi;

- structura de rezistentă + tencuieli interioare a arcelor si a boltii naosului;

- structura de rezistentă a arcelor de susținere a boltii absidelor;

- structura de rezistentă a arcelor + bolti, sustinere turla mare + baza turlei mari;

- tencuit bolti introdus intrados abside

- alimentarea cu energie electrica a Catredalei - solutie definitivă.

d. în anul 2003, s-au executat:

- structura de rezistentă la turla mare 50%;

- tencuieli interioare la peretii turlei mari.

e. în anul 2004, s-au executat:

- finalizare lucrări structura de rezistentă la turla mare ;

- cupola turlei mari, din beton armat;

- tencuieli interioare la peretii turlei mari.              TOP

Finisaje si receptionare de lucrari

 

Finalizarea lucrărilor la structura de rezistentă a catedralei a presupus convocarea unei Comisii de receptie care, sub conducerea dlui conf. Dr. Ing. Octavian Cosovliu, a apreciat calitatea executiei lucrărilor ca fiind foarte bună.

Din a doua jumătate a anului 2004, sub îndrumarea Prea Sfintitului Părinte Episcop Casian, a început colaborarea din punct de vedere profesional dintre dl. arh. Gheorghe Luca si dl Dorin Dănilă, artist plastic, în vederea definitivării arhitecturii fatadelor bisericii, mai ales în privinta detaliilor ornamentelor, precum si a dispunerii lor. Astfel, sub supravegherea echipei de specialisti mai sus mentionati, s-au început lucrările de executie a cupolelor mici, de S.C. Vâlceana S.A. din Galati, care a sponsorizat executia structurii de lemn a acestora, învelitoarea cupolelor a fost executată de echipa mesterului Gheorghe Matache, din tablă de cupru, iar aplicarea stratului protector, care a presupus mai multe operatiuni complexe, s-a realizat prin implicarea unei echipe de la firma T.M.U.C.B. S.A.

în urma slujbei de sfintire, săvârsită de Prea Sfintitul Casian, la 25 octombrie 2005, si în prezenta autoritătilor locale, au fost puse pe pozitie cupolele finisate ale turlelor mici. Totodată, în anul 2005 s-au executat următoarele lucrări: tencuieli exterioare 70% de către S.C. Tomcoraf S.R.L.; instalatia electrica 80% de către S.C. Automat Serv S.R.L.; instalatia termică de către S.C.Cyclon Tech S.R.L.; tâmplăria exterioară de către S.C. Supertrade S.R.L.

Executia Catedralei cu hramul „Nasterea Domnului ", începând cu anul 2000 a beneficiat de sustinerea constantă din partea autoritătilor locale, prin persoanele domnilor primari Anton Lungu, Constantin Sever Cibu si a membrilor Consiliului Local al municipiului Brăila:

în data de 26 decembrie 2005 a avut loc slujba de binecuvântare a altarului catedralei, săvârsită de chiriarhul locului, în prezenta unui sobor numeros de preoti, a autorităților locale precum si a câtorva mii de credinciosi brăileni, care cu bucurie, într-o atmosferă de sărbătoare, au primit acest eveniment ca o încununare a efortului depus de întreaga urbe la ridicarea acestui simbol al municipiului Brăila (biserică misiune slujire 2005 - editura episcopiei DUNĂRII DE JOS GALATI, 2006).     TOP
 

Descrierea arhitecturii

Planul de bază al bisericii preia din arhitectura traditională, pe care însă o adaptează cerintelor constructive actuale. Astfel, planul de tip trilobat este prelungit pe axa de est -vest, naosul având în plan o formă tipic bizantină, lucru ce va facilita înăltarea peste naos a celor patru arce, sistem încununat de o turlă forte amplă.

Sistemul constă atât prin unitatea lui de viziune, cât si prin vigoarea cu care principiile compozitionale au fost respectate.

Acest plan concură pentru a da un spatiu echilibrat, pe care altarul, naosul si pronaosul îl continuă logic.

Dimensiunile edificiului:

-    lungime........................................42,00 m

-    lătime la abside............................25,00 m

-    înăltime turla mare.......................46,00 m

-    înăltime turlele mici.....................33,00 m

Planul este bizantin - cruce cu brate inegale, cu două coruri (cafas) la +6,50 si 10,50 m. Ambele turle mici sunt prevăzute cu scări de la bază până la cota de 20,50 m si cu scări metalice până la cota de 20,60 m.

Turla din dreapta are cinci clopote actionate electronic de la un tablou general.

în naos si pronaos există încălzire prin pardoseala.

Tâmplăria este din lemn de stejar stratificat cu geamuri termopan si vitralii.

Plafonul în leagăn al naosului precum si cupola pantocratorului nu sunt placate la interior cu cărămidă, ele fiind din beton armat peste care s-a aplicat frescă neagră făcută din var, nisip si câlti tocati. De altfel, restul interiorului este placat cu cărămidă de 12 cm. grosime, peste care s-a aplicat un strat de frescă neagră.

La subsolul edificiului au fost prevăzute spatii cu utilitate tehnică si functională si anume:

-    capela cu hramul Sf. 40 de Mucenici si învierea Domnului

-    cantină socială care oferă hrană caldă la 70 de persoane zilnic - functionează din 1999.

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 531/4.01.1992, subsolul este prevăzut să functioneze ca adăpost de apărare civilă. Planul adăpostului si compartimentarea acestuia au fost conditionate si de geometria si dimensiunile elementelor de structură de rezistentă ale subsolului.

Infrastructura este alcătuită din fundatii de tip radier general si diafragme monolite de beton armat care împreună cu planseul peste subsol alcătuiesc o cutie spatială, rigidă capabilă să preia eventualele eforturi ce apar în structură datorită unor tasări neuniforme ale terenului de fundare. Diafragmele de subsol, de pe contur au grosimea de 45 cm., iar planseul peste subsol este de 20 cm. grosime, îndeplinind astfel condițiile realizării unui subsol pentru apărare civilă.

Structura este din beton armat monolit turnat în diafragme drepte sau curbe, în bolti si cupole sferice asigurând scurgerea eforturilor pe principiul elementelor structurale din beton armat.

Toată această structură din beton armat ( mai putin boltile si cupolele ) a fost „îmbrăcată" la interior cu zidărie de cărămida plină în grosime medie de 12 cm. construită cu suport omogen pentru tencuială (frescă neagră) peste care se va asterne pictura.

Alimentarea cu apă si evacuarea apelor uzate se face din si în retelele existente pe strada Franceză. S-au prevăzut de asemenea hidranti pentru stingerea incendiilor atât în interior cât si în exterior si puncte exterioare de apă pentru irigarea spatiilor verzi adiacente edificiului.

Alimentarea cu energie electrică precum si iluminatul ornamental al zonelor verzi se va realiza prin racordarea la CET din zonă.

S-a prevăzut un iluminat de sigurantă (evacuare, marcare hidranti) , instalatie de fortă (centrală ventilatie, punct termic, trapă acces subsol), instalatie de curenti slabi (telefon si radio - amplificare interioară) si instalatie electrică de paratrăznet, scurgere si marcare (balizare).

De asemenea, s-a prevăzut o instalatie pentru iluminatul exterior decorativ al fatadelor bisericii realizat cu reflectoare cu fascicol semiconcentrat montate la sol si pe biserică la cota de+17,70 m.

Localizarea si delimitarea terenului (ce înconjoară Catedrala - 10.800 mp.) este realizată de arterele majore de circulatie Calea Călărasilor si Bulevardul Dorobantilor, precum si de strazile Franceza si Ghioceilor,sustinute de noile constructii ale ansamblului Piata Dorobantilor (zona de blocuri ).  TOP

 

 

 Situatia actuala si de perspectiva(va urma)