Borderness kennel

Liten familjeuppfödning av bordercollies.

N-kullen

Under natten 2001-10-08 föddes nio valpar, varav åtta klarade sig, fem tikar, tre hanar. Detta var Nezzys första kull, de första valparna föddes medan Nezzy hade en gummianka i munnen, sedan blev hon en van och erfaren mor. Hon klarade valpningen galant själv, jag var bara med som stöd och uppmuntran.

Fader: SLCH NLCH Moel Nap

Norska landslaget i vallning, 3 NM-titlar i rad.

Han har även representerat Norge på EM både i lydnad och vallning.

 

 

 

Foto: Jaran Knieve, kennel Akersborg

 

Moder SLCH LP1 godk vallh Nezzy

VM lydnad 2003

Övriga meriter se hennes egen sida.

 

 

 

Kullöversikt N-kullen 2001

 Namn  Lydnad  Bruks  Vallning  MH  HD  Öga  Övrigt
 Moel Nap (fader)  NLCH SLCH    NMx3    ua  ua  Medlem norska landslaget, vallning, deltagit EM vallning flertal ggr
 Nezzy (moder)  SLCH  uppfl apellkl spår  gk vallh  Ja  A  ua  VM i lydnad 2003
 Nick  LP1 LP2  SBCH spår    Ja  A  ua  Deltagit SM spår, osteochondros
 Nex    gk högre kl spår    Ja  A  ua
 Noah  1 LK1      Ja  A  ua  TJH bevakning
 Nellie  1 LK1, 1 LK2  uppfl apellklass spår  gk vallh, egna får  Ja  A  ua  3x1 viltspår ÖK
 Nikkie  1 LK1 1 LK2    gk lokalprov, egna får  Ja  A  ua  
 Nessa              Gk anlagskl viltspår
 Nora  2 LK1          

 

Nike

MH-protokoll

Under bearbetning
 

 

 

 

 

1a.
KONTAKT
Hälsning

           1

Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök

            2

Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan

               3

Accepterar kontakt-helt oengagerad,men drar sig inte undan

                 4

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

 

             5

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla

1b.
KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt.Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral.  

Följer med villigt.Engagerar sig

 

Följer medvilligt. Visar intensivt intresse mot testl.hoppar, gnäller

 

1c.
KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan,tar eventuellt kontakt med föraren.

 

Accepterar. Är neutral  

 

Accepterar.Svarar med kontakt-beteende

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker-startar långsamt men blir aktiv

 

Leker aktivt,startar snabbt

 

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

 

Griper direkt medhela munnen.

 

Griper direkt, hugger föremålet

2c.
LEK 1
Dragkamp

Biter ej  

Biter försiktigt,släpper, håller,
drar ej emot

Biter- drar emot,släpper tar om

 

Griper direkt medhela munnen, drar emot tills testl. Släpper

 

Griper diret med hela unnen,rycker,drar emot tills test. släpper

3a.
JAKT
Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt Kan öka farten.Fullföljer 2 ggr

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b.
JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet/springer

ej fram

Griper ej, nosar på föremålet 2 ggr

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt,släpper

 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

 

4.
AKTIVITET

Är ouppmärksam,

inaktiv

Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.höjningar

 

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar

 

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

 

5a.
AVST.LEK
Intresse

Engageras ej av figurant. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma

 

Intresserad, följer figurant utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b.
AVST.LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar

 

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del

Visar hotbeteeenden,skall och morrningar under
mom. 1 del

Visar hotbeteenden,Skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.

5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figurant. Ointresserad

 

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet

Går fram när fig. ger sig tillkänna

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figurant utan hjälp

 

5d.
AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse

 

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt,släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot

Griper direkt med hela munnen. Drar emot släpper ej.

 

5e.
AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

 

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv

 

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek

6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

 

Flyr högst 5 m.

Flyr mer än 5 m.

6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

 

Visar enstaka hotbetenden

 

Visar flera hotbeteenden under längre tid

 

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden

 

Går fram till overallen närföraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet

 

Går fram till overallen utan hjälp

 

6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver

 

Liten båge, eller liten tempo-,eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid1a pass. Minskat ut-slag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager

6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ovarallen

Stannar upp.Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

 

Biter/leker mot overallen.Intresset minskar efter hand

Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager

7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar,kort stopp

 

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

 

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden

 

Gå fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

 

7c.
LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

 

Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass.

 

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat

utslag vid 2a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar mått av rädsla efter samtliga passager

7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan

Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

 

Biter/leker mot skramlet.Intresset minskar efter hand

Biter/leker med slramlet vid två eller fler passager

8a.
SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

 

Visar flera hotbeeenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

 

8b.
SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig

Tittar mot spökena då och då

Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Långa avbrott

 

Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Korta avbrott

 

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

 

8c.
SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Någon avstånds-reglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll

 

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.Pendlarmellan flyktstart och kontroll

Flyr längre än kopplets längd.Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen

 

8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när föraren har tagit av figs förklädnad

 

Går fram när föraren talar med/lockar på hunden

 

Går fram till spöket när föraren står bredvid

Går fram till spöet närföraren gått halva sträckan

Går fram till spöket utan hjälp

 

8e.
SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder

Tar kontakt själv. Balanserad

 

Intensivt kontaktbeteendemot figurant. Kan hoppaoch gnälla.

 

9a.
LEK 2
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker-startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt,Startar snabbt

 

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

9b.
LEK 2
Gripande

Griper ej

Griper ej direkt, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

 

Griper direkt med hela munnen

 

Griper direkt, hugger föremålet.

10.
SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd

 

Kontroll som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

 

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter  flera skott.Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/avstår skott

N-kullen

Här är valparna:

SBCH LP1 LP2 Borderness Nick REGV 1589/2001

Kennelns stolthet

Svensk brukschampion spår

Inkvalad till SM bruks, spår 2006

Inkvalad till SM bruks, spår 2007

Inkvalad till SM bruks, spår 2008, placering 20

Lydnadsklass 2: LP 2

Lydnadsklass 1: LP 1

HD grad A

Artros/öga. UA

Mentalbeskriven

 

Utmärkelser Botkyrka BK 2005:          Bästa ekipage spår

 

Utmärkelser Botkyrka BK 2006:

Bästa ekipage i spår

Bästa bruksekipage

Mesta och bästa tävlingsekipage 2006

BBK Hederspris till bästa ekipage spår

Här är Nick med alla priserna!

 

Utmärkelser Botkyrka BK 2007:

Årets spårhund (för tredje året i rad)

Årets brukshund

Mesta och bästa tävlingsekipage

Utmärkelser Botkyrka BK 2008 och 2009:

Årets Brukshund fjärde året i rad samt Årets Spårhund för femte året i rad!! :-)

________________________________________________________________________________

 

Borderness Nex REGV 1596/2006

Spår Högre klass godkänd

Mentalbeskriven

HD grad A

Avliden

_____________________________________________________________________________

TJH Borderness Noah REGV 1591/2001

Tjänstehund bevakning

Lydnadsklass 1: 1

Mentalbeskriven

HD grad A

Artros ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

Godk vallh Borderness Nellie REGV 1592/2001

Godkänt lokalprov (har egna får)

Lydnadsklass 1: 1

Lydnadsklass 2:1

Appellklass spår: Uppflyttad

Mentalbeskriven

Foto: Kristian Carlsson

Öppen klass viltspår: 3 x 1:a pris (Inoff. viltspårchampion)

HD grad A

Artros/öga ua

_________________________________________________________________________________

Gk vallh Borderness Nikkie REGV 1594/2001

Godkänt lokalprov

Lydnadsklass 1: 1

Lydnadsklass 2: 1

Mentalbeskriven

HD grad A

Artros ua

______________________________________________________________________________

Borderness Nessa REGV 1595/2001

Godkänd anlagsklass viltspår

Öga ua

Tränar vallning

__________________________________________________________________________________

Borderness Nora REGV 1590/2001

Lydnadsklass 1: 2

Mentalbeskriven

HD grad A

_________________________________________________________________________________

Borderness Nike REGV 1593/2001

 

 

 

 

 

 

 

Create a Free Website