Glossarium aan Overbruggt-conventien bij Martin-Johnson

Hebt u hoote aan sommige conventie, en willt leren meer? Meest aan het conventien en hanteringen ontmoete ter nieuwerwets bridge bent bedekte, u kunt klikkt op een brief onder vinden conventien beginnend met een bijzonder brief, of gebruikt het indexeren blikken op een conventie. Het referentien Bobby verwijst het software programert "Bobby Kennen-Brug" die spels meest aan het conventien listde uit hier.

"A"

"B"

"C"

"D"

"E"

"F"

"G"

"H"

"Ik"

"B"

"K"

"50"

"M"

"N"

"O"

"P"

"V"

"R"

"S"

"T"

"U"

"5"

"W"

"XY"

"Z"

"1"

Etindex creëren

1-3-5 leidingen 2-4 leidingen Aas Koning leidingen Acol Twee-Klaveren
Acol Twee-Bod Actie Dubbel Gevorderd Cue-Bidt Albarran Twee-Ruiten
Astro Astro Cue-Bidt Buitenste muur van een kasteel Zwak twee boden Bracht in evenwicht verhoging aan een hogefärg
Vrijheer Bart Baze Bergen Opslagen
Bisschop Conventie Blackwood Brozel Brozel-Redden
Cappelletti Checkback Stayman Cole Verhogt
Coöperatie Dubbel Wudt in Defensie diagonaallijk kruis Opslagen Cue Bidt
Declaratief Kwestie 4NT CONVENTIONELE VOLGBOD VAN 1SA verdediging Dubbel Afdracht Drury
Ekren Twee-Ruiten Uitsluitings Etsignaal sturen-Bod Berorte Sprong (Ontbloeit-Bod) Ruiten
Flint Forcing-Pass Forcing Stayman Vier Kostuum-afdrachten
Frans 2NT Spel-Probert Hete gokt 3NT Spel Probert Gazilli
Gerber Ghestem Goed-Slecht 2NT Graaderde Majoor-opslagen
Groot Slag-Dwingt Probert Tussenliggend Sprong-Volgbodt Tussenliggend Sprong-Vermakt
Kerte om Als een minder onderwerp studeren Ongeregeld Verdubblt Jacoby 2NT Opslag Jacoby Afdracht
Johnson Conventie Kaplan Inversie Sleutel Kaart-Blackwood (KCB)
Blackwood herbeidingen Kokish Spel-Probert Landy Leiding Dirigert-Dubbel
Springen Michael Lebensohl Beperkte Twee-Kleur Meckstroth Aanhangsel
Mexicaan Twee-Ruiten Michael Cue-Bidt Minicomputer Versplintert Klein Kostuum-Stayman
MUD Muiderberg Twee-boden Velen Landy (Woolsey) Opening
Velen Defensie Namyats Negatief Doublen Negatief Gratis-Bod
Nieuw Klein-Forcing Niet Boden Pass of Correcte Straf Dubbel
Poetsmiddel Een-Klaveren Poetsmiddel Twee-Ruiten Precisie Twee-Klaveren Precisie Twee-Ruiten
Preemptief Sprong-Volgbodt Preemptief Opslag Puppet Stayman Inderdaad Troef
Herhalen Etsignaal sturen-Bod Redden Verdubbelt Antwoordend Dubbel Reverse
Romeins Sprong-Volgbodt Romeins Twee-Ruiten Rubensohl Rusinow Leidingen
Strak rak invoegt in Conventie Bijkomend Afdrachten Zelf toestemmen bod Serieus 3NT
Smolen Versplintert Stayman Stekker vragen cue bod
Sterk Sprong-Vermakt Sterk Opening Steun Doublen Zwitser Opslag
Takeout Dubbel Schotse ruit Twee-boden Texas Transplantert Toppunt en Bidt
Afdracht Vooruitgangen Afdracht Antwoorden Afval Stayman Troef Vragen-Bod
Truscott verdediging 1 klaveren Twee Nee-Etspelen troeft kaart gedurende het als een minder onderwerp studeren Twee tegenover een spel dwingt Twee Schop omvang vraagt
Twee gebruik nieuw lage kleur Bescheiden cue bod Ongewoon geen troef Ongewoon Positief
Walsh antwoorden 1 klaveren Zwak Sprong-Vermakt Zwak noodzakelijkheid Spreekt Zwak Twee-boden
Westlijk Cue-boden Wolff Besluiten XYZ conventie Nul of twee hoger

 

1-3-5 Leidingen

A methode aan leidend ter die het kaart geselecteerde gedurende het eerst uitkomst ter het even welk kleur is één van beide het eerst, derde of vijfde hoogste kaart ter het kleur. Bij verzuimt, dit methode leidingen Aas sedert aas-koning, het hoogste aan ander aangrijpend huiden, derde best sedert een drie of vier kaart kleur, en vijfde best sedert een vijf kaart of langer kleur. Het seconde kaart ter inwendige rijen is uitkomst (10 sedert KB10 of 9 sedert K109). Ginds is geen onbeweeglijk regel gedurende leidend sedert drie klein kaarten, afhangen aan of u willt benadrukken huide sterkte of lengte u mogen uitkomst hoogtepunt of laag sedert dat bezitting (maar nimmer midden). Indien het hoogste kaart is uitkomst sedert drie klein kaarten volgt op met het seconde hoogste. Dit verstrekken partner determineren indien het uitkomst is van twee of drie kaarten, als het leider willt ongewoon huid het laagest ontbrekende spikkel kaart.

2-4 Leidingen

Dit methode aan leidend is populair ter Oostelijk-Europe, het eerst uitkomst ter een kleur is één van beide het seconde of vierde hoogste kaart. Bij werktuiglijk, het methode aanwendens Rusinow leidingen (laagest aan aangrijpend huiden), echter het uitkomst is het hoogste aan inwendige rijen als ter standardmaat leidingen. Sedert drie kaart col., het seconde hoogste kaart is uitkomst, sedert vier kaarten of langer het uitkomst is altijd vierde best. Bij verzuimt, het midden kaart is uitkomst sedert 3 klein kaarten.

Het enkel controverslijk geval is wat uitkomst sedert een duo, bijzonder sedert huide en klein kaart combinatien. A laag uitkomst sedert Vx, Kx of Ax kunt hebt misleidend waardigheid, maar eveneens neigen blokkeren het kleur ter troefen situatien. Bobby verstrekken u spel 2-4 leidingen en uitkomst één van beide hoogtepunt of laag sedert deze combinatien.

Afkortingen

 Ordinair afkortingen gebruikte:

M - één van beide hogefärg                                
m - één van beide lage kleur
FSF - vierde kleur forcing                   
GSF - groot slem dwingt
NIEUWE LAGE KLEUR FORCING - nieuw lage kleur forcing
HCP - hoog kaart punten (Aas =4, K =3, V =2, B =1)
IMP - internationaal westrijd punten
KCB, RKC - Sleutel kaart of Romeins sleutel kaart Blackwood
NIEUWE LAGE KLEUR FORCING - Forcing
PJO - preemptief sprong volgbod
UDCA - Voordeel down tellt en houding

Aas Koning Leidingen

 Het verdienen aan of uitkomst het Aas of Koning sedert aas-koning bent zeer betwistbaar. Bobby licentien u gebruiken het 1-3-5 of ander spikkel uitkomst ontwerpen terwijl wisselend af het uitkomst sedert AK of inwendige rij bezittingen.

 Indien u uitkomst aas sedert aas koning u bent toestand krijgen een calculeren kiest uit. Spelers wie aanwenden het koning sedert aas koning ontkennt het koning wanneer zij uitkomst het aas, ter dat geval het correcte signaal is houding, behoren normaallijk het koning. Het is waarschijnlijk gedurende dat rede dat het uitkomst aan een niet gesteund aas is een verwaarloosde uitkomst onder lieden wie uitkomst aas sedert aas-koning.

 Gelijk wanneer spelen 1-3-5 leidingen het is corrigert uitkomst het koning sedert aas-koning of koning-vrouw wanneer u bent achter het dummy, dit uitkomst provianderen meer informatie bij geen kostt. Wanneer het aas is uitkomst ter cassert in buiten situatien, het ontkennt het koning zo het uitkomer's' partner hoeft enkel moedigt aan met het koning.

Acol twee bod

Een opening twee bod ter ruiten, harten of schoppen behoren een goed vijf + kaart kleur met 8 of meer spelen trucs, typischlijk 17-21 HCP. Forcing gedurende een ronde, openaaren herbeiding aan kleur is niet forcing, een nieuw kleur is forcing gedurende een ronde, gewoonlijk 5-5 verdeling. A 2NT antwoord is negatief, een kies verhoging is sterker dan een dubbel verhoging, nieuw col. bent forcing.

Acol twee klaveren

 Een opening bod aan 2 behoren om 8 of 9 trucs ter een niet specificeren een kleurde aanreiken. Antwoorder gewoonlijk boden 2 verstrekken openaar noemen zijn kleur. Het bidden mogen logeren onder spel indien antwoorder is zwak. Ter wat variatien, openaar mogen herbeiding 2NT tonen een aanreiken dat is één van beide een beetje zwaker (18-19 HCP) of een beetje sterker (22-23 HCP) dan een 2NT opening. A ordinair variatie is gebruiken een opening bod aan 2NT gedurende het als een minder onderwerp studeren, dus 2 gevolgde bij 2NT behoren een bracht in evenwicht aanreiken aan 20-21 HCP.

Het Acol 2 opening blik wezen combinerde met verschillend combinatien aan twee niveau opening. Ter SEF, het standardmaat Frans systeem, een 2 opening bod is Albarran (sterker dan een 2 opening) en het ander twee boden bent normaal zwak twee boden.

Actie dubbel

A dubbel bij antwoorder op zijn seconde draat nadat maken een beperkte bod deregelik als een kies verhoging. Beloften maximal verdediging (gewoonlijk 1.5 2 defensief trucs) consequent met verleden bidden, en geen extra lengte ter het gegaane akkoorde kleur, bij bepaald twee kaarten ter kleur dubbelettde. Openaar gewoonlijk pass met een appartement aanreiken, of bod aan met verdeling.

Gevorderd cue bod

Eender een cue bod, maar eveneens toestemmen partner's' kleur. Gebruikte bij openaar nadat een geen troef opening.

Albarran Twee-Ruiten

Een opening bod aan twee ruiten behoren een bijzonder sterk aanreiken, één van beide spel forcing met een onevenwichtig aanreiken of 24+ HCP bracht in evenwicht. Spel willt zult wezen bereikde tenzij openaar herbeidingen 2NT tonen het bracht in evenwicht varietie. Albarran is deel aan Frans standardmaat (SEF) waar het is combinerde met een Acol twee klaveren opening gedurende een beetje zwaker wijzers.

Gemaakt 2 Klaveren spel dwingt

A methode aan reageren een hogefärg kleur opening ter die twee tegenover een antwoorden ter ruiten en harten bent niet niet spel forcing, en een 2 klaveren antwoord is spel forcing en doen niet belofte klaveren lengte, het antwoord kunt bevattt alle bracht in evenwicht antwoorden als goed als wijzers met lang klaveren. Het methode is tewede stellen ter veel Europeean natuurlijk systeems inclusief die gespeelde bij het Italiaan nationaal team. Ginds bent verschillend herbeiden ontwerpen tegenover het 2 klaveren bod, het aalwarigst aan die betreft een 2 herbeiding gedurende alle minimum-en. Antwoorder mogen houdt aan met een serie aan relay boden determineren openaaren eis verdeling.

Astro

A verdediging een opening bod aan 1NT. A 2 klaveren volgbod behoren 4+ harten, en 5+ lage kleur. A 2 ruiten volgbod behoren 4+ schoppen met formeel formeel steunt 5+ kleur. Zaken van de partner boden 2NT met waardigheden vragen gedurende formeel formeel steunt kleur, het stap bod is niet forcing vragen volgbieder pass indien dit is zijn seconde kleur.

Ziet eveneens Brozel, Cappelletti, CONVENTIONELE VOLGBOD VAN 1SA, Velen Landy

Astro Cue-Bidt

 A cue bod dat behoren 4 kaarten ter het hoger graad onbeiden kleur en 6 kaarten ter het lager graad onbeiden kleur. Het meest nuttig geval gedurende dit bod is een 2 niveau cue bod aan openaaren kleur bij het tegen spel het recht aan het opening bod (e.g. 1-P-1-2 behoren 4 harten en zes klaveren).

Buitenste muur van een kasteel Zwak twee boden

A stijl naar geeft aan zwak twee boden die recommanderen opening 2 aan een hogefärg aan dichtbij openaar met een goed vijf kaart kleur als goed als met een zes kaart kleur. Dit stijl kunt uitvoering het zwaarer gedurende het tegenstanders meedingen veilig, maar het eveneens aanspannen een strakheid op het antwoorder het zwak twee bod. A antwoord aan 2NT vragen gedurende sterkte en kleur lengte, openaar herbeidingen:

                        3 = minimum- met 5 kaart kleur
                        3 = minimum- met 6 kaart kleur
                        3 = maximal met 5 kaart kleur
                        3 = maximal met 6 kaart kleur.

Bracht in evenwicht verhoging aan een hogefärg

A niet-forcing bod aan 3NT tegenover een hogefärg kleur opening tonen ongeveer 12-15 HCP ter een bracht in evenwicht aanreiken met drie of vier kaart steun. Gewoonlijk gebruikte met Jacoby 2NT verhoging (dit behoren een beter aanreiken). Gebruikt Jacoby afdrachten tegenover een 1NT opening, het Stayman rijen 1NT-2 -2 -3 of 1NT-2 -2-3 bent niet niet nodig natuurlijk, en bent definiërde als forcing opslagen aan openaaren hogefärg kleur, gedurig met vier kaart steun en een bracht in evenwicht aanreiken gewillig spel 3NT.

Vrijheer

Een oude mensen methode aan reageren een 2NT opening. Antwoorder boden 3 vragen openaar bod vier kaart col. op het vislijn. Openaar herbeidingen 3NT met klaveren enkel. Dit methode verstrekken opsporing aan lage kleur berorten maar eveneens kunt afstammen ter het zwaker aanreiken spelen ter het hogefärg berorte, en is dus ongewoon ter nieuwerwets bridge.

Bart

Bart is een structuur aan herbeidingen bij antwoorder nadat een opening bod aan 1 , een forcing 1NT antwoord en een herbeiding aan 2 . Het doelwit aan het conventie is beter maken definiërt openaaren herbeidingen nadat een forcing geen troef en verstrekken ontdekken spelbaar harten berorten. Ginds bent veel subtiel variatien aan dit conventie, het volgen is zijn realisatie ter Bobby.

Indien Bart is ter gebruikt, openaaren herbeidingen nadat 1 -1NT bent


2/ - bij bepaald een vier kaart kleur
2 - gewoonlijk een goed 6 kaart kleur
2NT - 18-19 bracht in evenwicht
3 // - gewoonlijk natuurlijk, spel forcing
3 - goed kleur, 16-17 HCP, niet bruikbaar gedurende 3NT contract
2 - halfe forcing,niet bruikbaar gedurende ander herbeidingen

Antwoorders herbeidingen nadat 2 bent

Pass - zeldzaam sinds openaar mogen hebt enkel 1 klaveren
2 - miniem voorkeur, 2 of schoppen
2 - zes kaart kleur of uitstekend 5, openaar gewoonlijk pass
2NT en hoger als ter Noormal
2 - Bart bod, gemaakt, 8+ HCP, gewoonlijk 4+ kaart harten kleur. Vragen openaar herbeiding als volgt op

            2 - drie kaart kleur
            2NT - 15-17 bracht in evenwicht of halfe-bracht in evenwicht
           3 - 5 kaart klaveren kleur
           3 - drie kaart harten kleur met 16+ HCP
           3 - 16-18 HCP, kapot 6+ kleur
           2 - werktuiglijk met niks aan boven

Baze

A herbeiding ter het ander hogefärg nadat een hogefärg antwoordt Stayman behoren een berorte gedurende openaaren hogefärg en slem teressert in. Nadat 1NT-2 -2, het Baze bod is 3 , het aanreiken willt zult wezen bracht in evenwicht of mogelijk bevattt een singleton schoppen. Nadat 1NT-2 -2 , het Baze bod is 3 en is altijd een singleton, springt herbeidingen aan 4 of 4 tont singletonen ter één van beide aan deze rijen.

 Bobby spels een variatie aan Baze geroepen Johnson, het bod ter het ander hogefärg bevatten het Baze aanreiken en eveneens plat wijzers aan 9-11 HCP die bent bruikbaar gedurende een 3NT contract ondanks het aanwezigheid aan een kennen 44 hogefärg berorte. Indien openaar is 4333 of hebben een bijzonder zwak vier kaart hogefärg hij mogen houdt aan met 3NT die antwoorder willt één van beide pass indien eveneens appartement, of correcte 4 aan het hogefärg. Indien openaar hebben een dichtbij maximal aanreiken hij kan cue bod tegenover het Johnson bod ter op op bergt antwoorder hebben slem teressert in. Nadat Johnson, 4NT bij één van beide speler is Middelste kaart Blackwood. A dirigert 4NT tegenover het 2 aan een hogefärg herbeiding is kwantitatief.

Bergen Opslagen

 A structuur aan antwoorden een opening bod ter een hogefärg dat verstrekt de behandeling een varietie aan zwak sterk wijzers en specificeren het troef lengte bij het zelfde duur. Het antwoorden bent

Kies verhoging - 6 9 HCP met drie kaart steun
3 - 6 9 HCP met vier kaart steun (Mixen verhoging)
3 - 9 11 HCP met vier kaart steun (Grens verhoging)
Springt verhoging - Preemptief met vier kaart steun, gewoonlijk minder dan 6 HCP
2NT - Jacoby 2NT, spel forcing of beter met vier kaart steun

Bergen opslagen bent een standardmaat deel aan het twee tegenover een systeem maar mogen wezen gebruikte met het even welk vijf kaart hogefärg systeem. Het idee aan springen het drie niveau met vier kaart steun is baserte aan het wet aan bedraagt trucs. Ginds is sommige risico ter dat zo het preemptief verhoging behoren west baserte op goed troef steun wanneer kwetsbaarheid.

A ordinair variatie aan Bergen is schakelen het antwoorden aan 3 en 3. Kennen als Kert Bergen dit methode aanwendens 3 als het grens verhoging (verstrekken meer rumite gedurende onderzoek) en 3 als het mixen verhoging (meer preëmptief).

Ginds bent veel ander structuuren aan hogefärg opslagen, een ordinair een is Graaderde hogefärg opslagen, die hebt het vordeel aan verlaten het sprong boden ter het als een minder onderwerp studeren freit gedurende natuurlijk doelwiten. Andere variatie is diagonaallijk-kruis opslagen.

Wanneer ginds is een dubbel, 1 of 2 volgbod, het is mogelijk vasthouden het Bergen structuur, dit is kennen als Bergen ter concours. Een alternatief methode nadat een takeout dubbel is Ongeregeld Verdubblten die hebt het vordeel aan vasthouden het 3§ of 3 antwoorden gedurende ander doelwiten.

Bisschop Conventie

A zeer obstructief methode aan volgboden die blik wezen gebruikte tegen een sterk klaveren opening of een veelbelovend enkel 2 klaveren, deregelik als het Poetsmiddel-Klaveren of Romeins systeems. Dubbel of pass bent gebruikte gedurende meest sterk wijzers, ander volgboden bent nominaallijk 5 14 HCP maar mogen wezen zwaker bij goedgezind kwetsbaarheid.

Bijgaat voor - mogen wezen sterk met lang klaveren, anders gewoonlijk bijzonder zwak of 4333 verdeling

Dubbel - 14+ HCP, eender normaal takeout dubbel

1 /1 /1 - Uitsluitings stijl naar geeft volgbod, behoren bij meest twee kaarten ter bod kleur, met één van beide 4432, 4441 of 4450 waar het 5 kaart kleur is een lage kleur. Antwoorden bent

     1/1 - laagest spelbaar kleur, mogen wezen 3 lang
     1NT - constuctief
     2 /2 - forcing uitsluitings antwoorden
     2 aan kleur volgbodde - een sterk cue bod
     anderen - natuurlijk, zelfstandig kleur

1NT - een kleurde volgbod. Antwoorden bent

     2 - pass of correcte
     2/2/2 - forcing, constuctief, vraagt gedurende volgbieders kort kleur
     2NT - sterk, vragen volgbieder noemen zijn kleur
     2 aan 2 - bij bepaald 54 ter twee col., 4-14 HCP


2 =als een minder onderwerp studeren

2=hogefärger

2 = harten en een lage kleur

2 = schoppen en een lage kleur

2NT - bij bepaald 65 ter het even welk twee col.

3 volgboden - zwak een kleurde

3NT - hete gokt, solide lage kleur

4 /4 - Goed volgboden ter harten of schoppen respectieflijk

4 /4 - Preemptief zwak defensieflijk

Blackwood

 A bod aan 4NT vraagt gedurende aasen, het reageren aanreiken boden 5 met 0 of 4 aasen, 5 met een aas, 5 met twee en 5 met drie. Het 4NT bieder kunt houdt aan met 5NT vragen gedurende koningen op het zelfde scala aan herbeidingen. Algemeen Blackwood is gebruikte enkel nadat een kleur opening bod, ter geen troef door veiling verkopen het aas vragen bod is Gerber en 4NT boden bent kwantitatief opslagen. Indien het antwoorder Blackwood hebben een renonce hij mogen sprong zes aan het renonce kleur of het gegaane akkoorde kleur (wie dan ook is lager) met een aas, of bod 5NT tegenover 4NT met twee aasen en een renonce.

Meest serieus vennootschapen nu aanwenden sommige variatie op Blackwood, Sleutel Kaart-Blackwood wezen het meest ordinair vormen. Romeins Blackwood is andere nu ongewoon variatie.

Blackwood Belemmering

Wanneer het tegenstanders volgbod een 4NT bod dat is aas vragen, ginds bent sommige reageren ontwerpen beschikbaar tonen aasen (of sleutel kaarten).

DOPI - ROPI

 Ter dit methode een dubbel of verdubblt behoren 0 aasen, een pass behoren 1 aas en ander boden bent bij stapen behoren 2 of meer aasen (of sleutel kaarten).

DEPO

Ter dit methode dubbel behoren een gelijk aantal aan aasen of sleutel kaarten en pass een oneven aantal.

Gewoonlijk DOPI is gespeelde nadat tussen komen bij het vijf niveau en DEPO nadat zes niveau tussen komen.

Brozel

A verdediging een 1NT opening, baserte om het harten kleur. Dubbel behoren een een kleurde aanreiken, 2 behoren klaveren en harten, 2 behoren ruiten en harten, 2 behoren hogefärger, 2 behoren schoppen en een lage kleur.

Brozel Redden

Gebruikte nadat een zwak geen troef (13 of minder punten) is dubbelettde gedurende straf. Twee niveau antwoorden tont twee kleuren (bij bepaald 4-4), 2m =bod kleur en harten, 2 =hogefärger 2 =schoppen en lage kleur (5-4). Verdubblt behoren een een kleur, forcing openaar bod 2 klaveren, dus antwoorder pass of boden zijn kleur. Deze actien tont zwak wijzers. Met een goed aanreiken pass of springt 3 aan een hogefärg (vitert in met 6+ kleur).

Canapé

A methode aan verdeling behoren waar het seconde bod kleur is langer of evenart het eerst kleur (deel aan sommige Italiaan systeems). Mogen wezen gebruikte bij het opening bieder (e.g. een opening aan 1 gevolgde bij een herbeiding aan 2 beloften 4 schoppen en 5 harten).

Cappelletti

A 2 ruiten volgbod behoren 5+-4+ ter hogefärger (2NT antwoord vragen best hogefärg, behoren waardigheden). A 2 of 2 volgbod behoren een 5+ kleur met een bijkomend lage kleur (2NT vragen lage kleur), 2 behoren een hogefärg een kleur (partner moeet bod 2 ruiten tenzij breekt).

Checkback Stayman

Nadat een lage kleur opening bod, een hogefärg antwoord en een 1NT herbeiding bij openaar, antwoorder kunt herbeiding 2 als een generaal enquête, het controle achter Stayman bod. Het operatie aan dit conventie is bijna identiek dat aan Nieuw-Klein forcing, behalve dat het is niet mogelijk spel twee klaveren indien openaar begon met 1 . Dit is een klein bemoeilijken maar is compenserte gedurende bij het bekwaamheid spel 2 als een onderschrijven van herbeiding, zo antwoorder kunt voorbijlopen ruiten tonen een hogefärg gespeend van vrest aan ontbrekende een ruiten deel scoor.

Conventie Kaart

 A conventie kaart is een stel aan akkorden u hebt met je partner, allbei gedurende je bezit aanwenden en dat aan het tegenstanders. Bobby hebben conventie kaarten beschikbaar gedurende alle het systeems het spels. U kunt creërt je bezit conventie kaart ter twee gebruiken, één van beide vulling uiterlijk een ACBL stijl conventie kaart vormt, of vulling uiterlijk een serie aan schermen die creërt een internationaal stijl beschrijvend conventie kaart. Ter één van beide methode u begint met een fundamental systeem en pas pas at je keuzen. Het standen bent aan verschillend drukletters:

Velledig keuze akkorden - Sommige keuzen gedurende ieder

1) Doel aan een bod
2) Punt bereiken gedurende verschillend boden
3) Leiding en signaal akkorden
        Ja of geen keuzen - Tik of halt weg het tik ter het bak provianderde
4)Vrijblijvend conventien
5) Stijl specialiteiten

Stijl specialiteiten aandoet hoe Bobby verplichten dichtdoen beslissingen ter het laater ronden aan bidden of op opening uitkomst. Stijl naar geeft specialiteiten bent deel aan het werktuiglijk conventie kaarten als goed. Ter 2/1 gedurende afgevaardigde, het systeem is oriënterte vinden een hogefärg berorte en eenmaal gevonden spelen geen troef is niet een waarschijnlijk keus. Ter Acol, ginds is meer aan een stemming bod geen troef aardig dan zwak hogefärger, en dat is weerspiegelde ter het stijl specialiteit “Verkiest Neen troef

Cole

Nadat een lage kleur kleur opening en hogefärg kleur antwoord, een 2 klaveren herbeiding bij openaar is een transfer 2 ruiten, nadat die openaaren herbeidingen hebt het volgen specializerde doels

2 (ander hogefärg) = licht reverse  
2M = drie kaart verhoging
2NT = 16-17  
3 = 5-5 niet heel forcing

Een aan het vordeels aan Cole is dat A dirigert verhoging aan een hogefärg antwoord garanderen vier kaart steun, en een 1NT herbeiding neigen tonen goed stekkers en geen berorte.

Competitief berorte verhoging

A verhoging aan partner's' kleur die is baserte aan lang troef steun, bij het wet aan bedraagt trucs. Gedurende afgevaardigde, nadat 1-2volgbod-2, een verhoging 3 mogen wezen zwaker dan normaal met vier kaart ruiten steun.

Coöperatie dubbel

Eender een actie dubbel, maar meer de generaal termijn gedurende het even welk dubbel die vragen partner pass met een appartement aanreiken of bod met niet bekendgemaakt lengte (gewoonlijk goed 5 of 6 kaart kleur). Mogen wezen gebruikte bij openaar of antwoorder. Het aanwenden doublen aan gemaakt opening of volgboden, bij volgbieder of bijbieder nadat een 4 , 4 of 4 opening (beloften sommige steun gedurende hoger graad col.), bij volgbieder wie hebben passde indien dubbelettt 1NT antwoord of herbeiding, ter het balancert stoel tegenover een 1NT opening of direct tegenover een zwak geen troef opening, en meest ander brengt in evenwicht doublen aan boden onder 2NT. Eveneens gebruikte bij antwoorder ter een groot klaveren systeem nadat een 1 opening en springt volgbod bij twee of drie niveau's. Bobby eveneens definiëren 1 --4-D en 1NT-2x(natuurlijk)-D als coöperatie.

Wudt in Defensie

A verdediging een gemaakt sterk 1 klaveren opening. Volgboden hebt het volgen doels. Het naam is een afkorting gedurende kleurt, rang en verdeling.

1= twee kleur aan zelfde kluer (C)
1= twee kleur aan zelfde rang (RA)
1NT= twee kleur aan zelfde verdeling. (SH)

Deze boden belofte bij bepaald 5-4 verdeling met minder dan opening aanreiken ter punten.

Bijbieder uitvoeringen een minimum- bod ter zijn goedkoop kleur, of sprongen met een twee kleur preemptieflijk met een verzekerde berorte (e.g. nadat 1 volgbod, een sprong 2 is mogelijk met 4+ schoppen en 4+ lengte ter een lage kleur). Wudt in mogen wezen gebruikte tegenover een gemaakt 2 opening eveneens.

diagonaallijk kruis opslagen

A structuur aan opslagen opening boden. Wanneer gebruikte tegenover een hogefärg opening, sprong opslagen het drie niveau bent preemptief. A 2 antwoord 1 of een 3 antwoord 1 behoren een grens verhoging met vier troef. Wanneer gebruikte tegenover een lage kleur opening, een kies verhoging behoren 6-9 HCP, en een sprong verhoging behoren 10-11 HCP. tonen een forcing verhoging aan het lage kleur, u springt ter het ander lage kleur (2 tegenover 1 of 3 tegenover 1).

Cue bod

A bod nadat kleur akkord ter andere kleur behoren een controle ter het kleur bod, één van beide het aas, koning, singleton of misschien een renonce (een renonce behoren bod is gewoonlijk preferent).Overspringt een kleur doen niet ontkennt een controle ter overspringde kleur, slechts inviteren een specifiek cue bod (als ter het naast hoger kleur). Indien verleden vijf aan gegaane akkoorde kleur behoren eerste ronde controle.

Declaratief Kwestie 4NT

A slem bidden werktuig waar een bod aan 4NT druk uit slem teressert in en vragen partner samenwerken, gespeend van het even welk specifiek herbeiding structuur. Wanneer gebruikte nadat een cue bod het 4NT bod één van beide behoren goed troef of een controle ter een hoger kleur dat "can" "not"' wezen cue bod gespeend van bereiken slem. Het antwoorder 4NT kunt cue bod, bod slem ter het gegaane akkoorde kleur of besluiten ter vijf aan het gegaane akkoorde kleur. Het primair vordeel aan dit conventie plaatsvinden wanneer ginds is een lage kleur berorte en het is niet volledig brandkast bod 4NT aas vragen. Bobby verstrekken u gebruiken 4NT als TWEETAL wanneer gebruikte als een sprong bod, ter ander gevalen het is gewoon Blackwood.

Het persoon met moderne idee versie is het Turbo conventie, wanneer een herbeiding aan 4 Geen-Troef tonen een gelijk
aantal aan Aasen en/of Stemmt-kaarten. Dit mogen enkel plaatsvindt nadat een cue bod hebben gemaade behoren een eerst of
seconde ronde controle nadat kleur establissement. Indien het partner herbeidingen hoger dan 4 Geen-Troef, dus dit actie
behoren een oneven aantal aan Aasen en/of Stemmt-kaarten en eveneens een eerst-ronde controle ter dat genaamd kleur. Het bod,
derhalve, aan 4 Geen-Troef doen niet vraagt gedurende het aantal aan Aasen en/of Stemmt Kaarten, maar aardig behoren een
definitief aantal aan Aasen en/of Stemmt-kaarten.

CONVENTIONELE VOLGBOD VAN 1SA

A verdediging een opening bod aan 1NT. Het naam staanen gedurende "Vernietigt tegenstanders geen troef".

     Dubbel is een kleurde

     2 is klaveren en een hoger kleur

     2 is ruiten en een hoger kleur

     2 is hogefärger

     2 is natuurlijk.

Het lengte beloofde ter het bod kleur is 5 kaarten, het ander kleur mogen wezen 4 of 5 kaarten lang. Het sterkte is gewoonlijk dichtdoen een openaar.

CONVENTIONELE VOLGBOD VAN 1SA doen niet hebt een straf dubbel, zo veel vennootschapen inruilen andere conventie wanneer verweren tegen een zwak geen troef.

Dubbel transfer

Het even welk bod dat behoren lengte ter het kleur twee hoger dan het bod. Namyats of Texas waar klaveren tont harten en ruiten tont schoppen bent afgevaardigden. Tegenover een 1NT opening, vier kleur lage kleur afdrachten bent andere afgevaardigde (waar 2 behoren klaveren, en 2NT behoren ruiten).

Drury

 A antwoord aan 2 klaveren bij een passde aanreiken een hogefärg kleur opening tonen bij bepaald drie kaart steun gedurende het hogefärg, en 9-11 HCP. Herbeiding structuuren variert, het meest populair versie is gebruiken een 2 hogefärg herbeiding bij openaar tonen een licht of miniem opening, een 2 ruiten herbeiding behoren een klank openaar, 3 niveau boden bent slem beproevingen, 4 aan het hogefärg is spel (Reverse-Drury).

A ordinair variatie is geen berorte Drury, waar 2 klaveren mogen wezen baserte op klaveren enkel of een aanreiken met een berorte. Openaar herbeidingen als tegenover een natuurlijk 2 klaveren, behalve dat hij kan niet niet pass, en 2 ruiten is een wacht actie nadat die antwoorder willt verhoging met een berorte, of bod het ander hogefärg, geen troef of klaveren met geen berorte.

Sommige lieden spel Twee-Gebruik Drury, een antwoord aan 2 behoren drie kaart steun, een antwoord aan 2 behoren vier kaart steun, allbei met 9-11 HCP.

Sinds 2 behoren een berorte, antwoorder moeet sprong 3 klaveren direct tegenover het opening met een voor genodigden klaveren een kleur.

Sommige vennootschapen aanwenden een 2 antwoord een volgbod vragen het sterkte aan het volgbod, boeet in het traditioneel cue bod aan openaar's' kleur gedurende dat doelwit. Het 2 antwoord mogen tont drie kaart steun en het cue bod vier kaart steun indien Drury tegenover volgboden is ter gebruikt.

Ekren twee ruiten

Een opening bod aan 2 behoren een aanreiken aan 5-11 HCP met beide hogefärger distribuerde één van beide 54,55 of 64. Één van beide hogefärg kunt wezen langer. Antwoorder willt gewoonlijk bod het hogefärg hij verkiezen, met een sprong indien hij hebben een goed berorte. A antwoord aan 2NT is door door zendt de toestand en openaar herbeidingen bij stapen tonen zijn algeheel sterkte en verdeling. Ekren mogen wezen gebruikte ter conjunctie met één van beide zwak twee boden of Muiderberg.

Uitsluitings Etsignaal sturen-Bod

A methode aan behoren regeringen ter verschillend col. bij het zelfde duur. Gebruikte ter Moscito, het uiteindelijke klaveren en verschillend huis gegroeide systeem nadat een serie aan geef dooren identificeren het eis verdeling aan een aanreiken. Zaken van de partner's' naast relay vragen gedurende het plaats aan hoog kaart regeringen, het herbeiding ontkennt een controle ter een specifiek kleur. Gedurende afgevaardigde, indien een speler hebben behord precieslijk 5431 verdeling, en partner geef dooren met 4, een 4 herbeiding zult ontkennt een schoppen controle (het langest kleur), een 4 herbeiding zult tont een schoppen controle en ontkennt een harten controle (seconde langest kleur) en een 4 herbeiding zult belofte regeringen ter schoppen en harten en ontkennt een ruiten controle. 4NT zult ontkennt een klaveren controle maar tont het ander drie regeringen, en 5 zult tont een controle ter alle vier col.. A uitgaat voor relay dus zult vraagt gedurende formeel formeel steunt regeringen onder het zelfde ontwerp.

Ervaring Nivellert

Het ervaring niveau is gebruikte controle het drukletter aan conventien dat kunt wezen gebruikte, allbei bij Bobby als je partner en als een tegenstander. Aanwenden een passend niveau baserte op het volgen gidsboeken

Novice - familiaar met fundamental bod drukletters, Blackwood, Gerber, Stayman

Tussenliggend - familiaar met Texas, Lebensohl, Flannery, Smolen, Bergen opslagen, forcing 1NT, kerte om als een minder onderwerp studeren,totaal slag bidden, twee kleurde cue boden

Gevorderd - ongeveer gelijkwaardig leven beheerst kennis niveau,Checkback Stayman, Kanaän, Namyats, Loos behoren boden, defensien sterk 1C,Bart, Strak rak invoegt in verdediging

De expert - hebt gespeelde ter nationaal evenementen. Specializerde twee opening inclusief Velen, Muiderberg, Ekren, familiaar met Polijstt, SEF, Nederlands Acol conventien, en specializerde 1NT herbeidingen

Wereld Klassert - conventien geassocieerde met unusual systeems deregelik als Romeins,Toeter, Zweeds en forcing pass

Berorte springt

Eveneens kennen als een ontbloeit bod, een kies sprong antwoord een kleur opening veelbelovend een goed vijf kaart kleur bovendien een berorte gedurende openaaren kleur (typischlijk vier kaarten gedurende een lage kleur, drie gedurende een hogefärg opening). Berorte sprongen bent ordinair bij een passde aanreiken springt, behoren 9-11 HCP. Indien Drury is ter aanwenden, het kleur gesprongde ter willt zult wezen een bijzonder goed 5 of een zes kaart kleur, anders een matigen vijf kaart kleur is accepteranable. Ter competitief door veiling verkopen nadat partner hebben geopende of volgbodde, berorte sprongen mogen wezen gebruikte verstrekken partner determineren indien ginds is een dubbel berorte gedurende beide partihen (gebruikte ter conjunctie met het wet aan bedraagt trucs besluiten hoe hoogtepunt bod).

Flannery twee Ruiten

Een opening bod aan 2 behoren 11-16 HCP met 4 schoppen, 5 harten, en niet specificeren lage kleur lengte. A antwoord aan 2NT vragen, dus

       3m = 3 kaart kleur
       3= 11-13, 4-5-2-2
       3 = 14-16 4-5-2-2
       3N = zelfde met lage kleur huiden
       4m = 4 kaart kleur.

Rechtstreeks antwoorden aan 4 of 4 stemmt toe harten of schoppen respectieflijk. A springt 3M is een slem probert, een 3M herbeiding is niet forcing.

Flint

A conventioneel herbeiding aan 3 nadat het biedronde 1m-1x-2NT, die vrzoekens openaar herbeiding 3. Antwoorder dus pass aan herbeidingen 3 aan het even welk kleur (zwak).A dirigert herbeiding aan 3 aan een kleur is forcing. Bobby eveneens verstrekken u spel nieuw lage kleur of transfer herbeidingen, als nadat een 1NT herbeiding. Het Noorden-Amerikaan versie aan dit behandeling is geroepen Wolff besluiten.

Forcing Opening-Bod

Alle bidden systeems hebt bij bepaald een forcing opening bod dat handvaten bijzonder sterk wijzers. Ter standardmaat systeems dat bod is 2 klaveren, sometijds combinerde met 2 ruiten (SEF en Italiaan). Ter sterk klaveren systeems dat opening bod is 1 klaveren (Precisie, Blauw team, Zweeds en Cobalt). Een klaveren is eveneens forcing maar niet bepaald sterk ter Polijstt, Romeins, Fab Sayc, en Fab-Romeins systeems. A weinig systeems aanwenden 1 ruiten als het sterk opening (Toeter, Alle uiterlijk). Nu illegaal bij alle niveau's, het forcing pass systeem aanwendens een pass ter eerst of formeel formeel steunt stoel als een forcing bod met normaal opening sterkte (12+ HCP).

Het forcing opening is automatisch stel ter Bobby wanneer u selectert een basis systeem, het is behord enkel gedurende informatie doelwiten.

Forcing Pass

Wanneer openaar's' akkoord gaat hebben vestigde een dwinge, tussen komen boden onder het niveau aan dat dwinge verstrekt het naast speler maken een forcing pass, nadat die zijn partner moeet dubbel of bod. Het is best gebruiken het pass tonen een minimum- tamelijk bracht in evenwicht aanreiken. Rechtstreeks actien tont goed wijzers of extra verdeling. Forcing pass mogen wendt aan eveneens nadat je ver hebben vriwillig bod spel, en het tegenstanders bod opnieuw. Het theorie is dat A pass is forcing indien het tegenstanders bent duidelijk offert, en neigen tont een singleton of renonce ter het tegenstanders kleur. A dirigert stoel dubbel behoren twee verlieskaarten ter het tegenstander's' kleur indien het tegenstanders bod verderop je spel. Bobby aanwendens forcing pass enkel indien je akkoord gaat is kwetsbaarheid, het tegenstanders niet kwetsbaarheid, en allbei u en partner hebt behord sommige waardigheden. e. g. 1-4-4 -P is niet forcing.

Forcing Stayman

A bod aan 2 tegenover 1NT vestigen een spel dwingt en vraagt gedurende een hogefärg. Het Nee troef bieder herbeidingen 3x met een vijf kaart kleur, 2M met vier kaarten, of 2N. Nadat een hogefärg antwoord, 3M is een slem beproeving. indien beide Stayman en forcing Stayman bent gebruikte, 1N-2§-2x-3m is niet forcing. Eveneens kennen als Twee gebruik Stayman.

Vier Kostuum afdrachten

A methode aan reageren een 1NT opening gebruikt beide Jacoby afdrachten het hogefärger en antwoorden aan 2 en 2NT tonen respectieflijk 6 kaarten ter klaveren of ruiten. Tegenover het lage kleur kleur afdrachten, openaar aannemen het transfer met een minimum- aanreiken of geen berorte bij herbeiden 3 of 3 respectieflijk. Met een meer dan miniem aanreiken inclusief een berorte gedurende antwoorders lage kleur (bij bepaald drie het vrouw steun), openaar bovenste aannemen bij herbeiden 2NT of 3 respectieflijk. Indien antwoorder hebben een zwak aanreiken hij één van beide pass het transfer of correcte zijn lage kleur tegenover het bovenste neemt aan. Met een spel gaan of beter aanreiken antwoorder aanhouden bij herbeiden een singleton (herbeidingen aan 3, 3ª, 3 nadat 2ª of 4 nadat 2NT) of bij herbeiden 3NT (geen singleton, keuze aan spels) of 4NT (geen singleton, slem vitert in). Indien antwoorder hebben een voor genodigden spel aanreiken met aangaande 7-9 HCP hij willt pass indien openaar aannemen het transfer, of houdt aan met 3NT of singleton behoren indien openaar bovenste aannemen.

Vier kleur afdrachten bent een deel aan het methoden gebruikte bij Uitrustings-Woolsey ter wat is kennen als Washington-Noormal, maar zij kunnen wezen gespeelde ter het even welk systeem. Het conventie is aalwarig en effectief. Het primair alternatief is gebruiken een antwoord aan 2ª tont het als een minder onderwerp studeren, kennen als Stayman.

Frans 2NT spel probert

Ter een rij beginnend met een aan een kleur, een een niveau antwoord en een verhoging aan antwoorders kleur, antwoorders herbeiding aan 2NT is een gemaakt spel probert, het hoeft niet niet wezen bracht in evenwicht of tont stekkers ter het onbeiden col.. Deel aan het SEF systeem, openaar herbeidingen 3 aan zijn eerst kleur met vijf kaart lengte en enkel drie kaart steun gedurende antwoorder's' kleur. Hij mogen eveneens bod een nieuw kleur of verhoging 3NT met enkel drie kaart steun. A herbeiding aan drie of vier aan antwoorder's' kleur bevestigen vier kaart steun. Bobby provianderen gedurende spelen Frans spel beproevingen ter het speciale herbeidingen vak aan het lage kleur opening pagina (nadat 1m-1M-2M, 2NT vragen).

Hete gokt Drie Geen-Troef

Een opening bod aan 3NT baserte op A lang laten uitlopen kleur, gewoonlijk een lage kleur. Ter het normaal methode het openaar ontkennt een solide stop ter het even welk ver kleur, ter het Acol stijl 3NT een ver stop is beloofde. Wanneer gebruikte ter vierde stoel het bod is eveneens baserte op A lang kleur maar kunt wezen een sterk aanreiken met sommige ver col. gestopte.

Antwoorder tegenover een hete gokt 3NT hoevens stekkers ter sommige col. pass, anders hij aanwendens het pass of correcte methode vragen openaar noemen zijn kleur. Antwoorden bent

      4 - vragen openaar pass met klaveren of noemt zijn kleur
      4 - vragen openaar pass met ruiten of noemt zijn kleur, zo impliceren een berorte gedurende klaveren
      4M - spel
      5 - berorte gedurende beide als een minder onderwerp studeren, vragen openaar pass of correcte

Spel probert

Nadat kleur akkord, een bod ter een nieuw kleur onder 3NT behoren een stop of lengte ter het kleur bod en spel teressert in (lang kleur spel probert). Indien een lage kleur is gegaane akkoorde, een spel probert ter een kies onbeiden kleur mogen wezen gebruikte tonen een helft stop (Vx of Bxx). Nadat een kies verhoging aan een hogefärg opening, het meest ordinair stijl is een hulp kleur spel probert, openaar boden een ver versplinter of kleur ter die hij hebben bijkomend verlieskaarten. Antwoorder aannemen het spel probert met één van beide kortde of behoorlijk huiden ter het hulp kleur, of kunt bod een nieuw kleur waar hij hebben bijkomend waardigheden.

Gazilli

Gazilli (sometijds spellde Gazzilli) is een conventioneel methode aan herbeiden bij openaar tewerk stellen een laag niveau forcing herbeiding aan 2. Het basis biedronde gedurende dit conventie is 1-1NT-2. Het 2 herbeiding behoren één van beide klaveren of verschillend sterk wijzers. Met een zwak aanreiken antwoorder herbeidingen één van beide 2 (voorkeur) of 2 (natuurlijk, 5+ kleur). Met een beter aanreiken (8+ HCP) antwoorder gewoonlijk geef dooren met 2, tegenover die openaar herbeidingen 2 (miniem 5532 aanreiken) of 2 (onevenwichtig, 4+ klaveren). Openaar's' hoger herbeidingen (2NT aan 3NT) tont wijzers ter het 16-18 HCP en bent spel forcing tegenover het 2 herbeiding.

Gebruikt Gazilli openaar hebben twee gebruiken herbeiding verderop 2, één van beide direct tegenover 1NT, of zijdelingslijk over 2. Dit verstrekken openaar tonen 54,55,64 en 63 aanreiken patroonen aan 16 of meer punten. Ginds bent veel versien aan Gazilli, en zij varieren voornamelijk ter het doel aan deze hoogtepunt dirigeren en zijdelings herbeidingen. Verwant conventien dat erert op op een eender principe bent Bart en Cole

Gazilli mogen wezen gebruikte nadat 1-1NT, 1-1 en 1- 1 hogefärg eveneens. Waar het 1 antwoord aanwendens het Kaplan Inversie het minimum- aanreiken drukletters gedurende het Gazilli 2 herbeiding bent meer beperkte.

Gerber

A bod aan 4 klaveren vragen gedurende aasen. Normaallijk plaatsvinden nadat 1NT of 2NT opening of herbeiding, maar mogen plaatsvindt ter ander situatien (stel ter conventien). A volgt op-op aan 5 klaveren vragen gedurende koningen, 4NT is natuurlijk.

Antwoorden Gerber - 4= 0 of 4 aasen 4=1 aas 4 =2 aasen 4NT =3 aasen.

Kings bent behord ter zelfde mode bij vijf niveau nadat een 5 herbeiding.

Bobby verstrekken u spel Gerber direct tegenover een 1NT of 2NT opening, tegenover een NT herbeiding of volgbod, of alle sprongen 4 (als een onbeiden kleur).

Ghestem

A methode aan behoren twee kleurde wijzers tegenover een niveau opening boden. A dirigert cue bod behoren het hoger en lager onbeiden col., een 2NT bod behoren het twee lager onbeiden col., en een 3 bod behoren het twee hoger onbeiden col.. Dit methode is eender Bedragen en Bodem bodem bereikt cue boden behalve gedurende het 3 bod en hebben het vordeel tegenover Michael cue boden aan onmiddellijk specificeren alle twee kleuren.

Goed Slecht 2NT

Nadat een biedronde mag 1 bij openaar, 1NT bij antwoorder en een 2 volgbod, openaar hebben een probleem indien hij plande herbeiding ter een lage kleur. Hij hoevens een methode onderkennen miniem wijzers met een lager graad kleur sedert die aan voor genodigden of forcing sterkte. Ginds bent sommige uitkomsten dit probleem. Ter het Goed-Slecht 2NT methode openaaren herbeiding aan 3 aan een lage kleur behoren vitert in sterkte, rondom 15-17 HCP. A bod aan 2NT in plasts daarvan is een relay forcing antwoorder bod 3 met een minimum- aanreiken. Openaar dus pass of correcte 3 met een aanreiken aan minder dan vitert in sterkte (het slecht) of aanhouden met 3 of hoger met een aanreiken dat behoeften dwingen spel (het goed). Een alternatief methode is gebruiken Zwak noodzakelijkheid spreekt.

Graaderde hogefärg opslagen

A noemt niede maken bij George-Rosenkranz beschrijven zijn methode aan verhogt hogefärg kleur opening. Het kunt wezen gebruikte ter het even welk vijf kaart hogefärg systeem met een forcing 1NT antwoord.

                                    Rechtstreeks opslagen                                      Opslagen over 1NT

Kies verhoging               7-10 HCP, 3 of 4 troef                  5-7 HCP, 2 3 troef

Sprong verhoging                 10-11 HCP, 4 troef                       10-11 HCP, 3 troef

Het kies verhoging behoren 7-10 HCP is kennen als het constuctief kies verhoging.

tonen een spel forcing verhoging, antwoorder boden 2NT direct met vier kaart steun of uitvoeringen een twee tegenover een antwoord en herbeidingen drie aan openaaren hogefärg met drie kaart steun.

Graaderde hogefärg opslagen doet niet niet proviandert gedurende het preemptief verhoging gebruikte ter Bergen opslagen. Dit is een mixen zegenend, het is gedurig beter geven een aalwarig verhoging of gebruikt een forcing geen troef met een zwak aanreiken, niet onthullend het berorte het tegenstanders één van beide. Andere vordeel aan Graaderde opslagen is dat zij gratis antwoorden aan 3 of 3¨ gedurende ander aanwendens, één van beide als een preempt of tonen een goed kleur en een dichtbij opening aanreiken (een bezitting harde tonen ter het Bergen structuur).

Groot Slag dwingt (GSF)

A bod aan 5NT verzoeken openaar tont zijn hoogste kaarten ter het gegaane akkoorde troef kleur. Mogen wezen gebruikte indien KCB niet beschikbaar, nadat 5 niveau cue bidden, of als een sprong bod wanneer u hebt een renonce.

Antwoorden GSF

Methode 1 - Bod zeven met twee hoogste huiden, anders bod 6 aan het gegaane akkoorde kleur.

Methode 2 - Bod bij stapen, behoren hoogste huiden (V, K of A). 6 =0 6=1 (tenzij klaveren stemmde toe) 6 =1 en extra lengte (hogefärg gegaane akkoorde) 6 =2 hoogste 6NT =3 hoogste huiden

Het seconde methode is meer buigzaam sinds het verstrekken het 5NT bod wezen gemaade gespeend van een hoogste huide.

Normaallijk het groot slem dwingt noodzakelijkheid wezen een sprong bod, ter door veiling verkopen waar ginds is geen duidelijk gegaane akkoorde kleur een bod aan 5NT is gedurig gebruikte voorhebben knabbelen een slem.

 Hulp Beproeving

A spel probert ter een kleur ter die een speler hoevens hoog kaart sterkte of kortde. Dit testament wezen een zwak kleur met gewoonlijk drie + lengte. Het antwoorder een hulp kleur behoren behandelt alle kaarten aan vrouw of hoger als dekkt kaarten ter het hulp kleur. Het slechtst mogelijk bezitting tegenover een hulp kleur is xxx, sinds het deksels niks aan het potentiaal verlieskaarten

Tussenliggend Sprong volgbod

 A dirigert volgbod aan een opening kleur bod, behoren een aanreiken sterkte aan 11-16 HCP met een goed 6 kaart kleur, en geen ver kleur (behalve misschien een zwak vier kaart lage kleur). Indien het sprong is het 3 niveau een bereik aan 14-19 HCP is ordinair. Tussenliggend sprong volgboden hebt sommige vordeels tegenover het primair alternatief aan preemptief sprong volgboden (doet niet niet hulp het tegenstanders spel het aanreiken, minder kwetsbaarheid groot stels, en grens het doel aan volgboden of dubbel gevolgde bij een bod aan een kleur).

Tussenliggend sprong volgboden bent gewoonlijk gespeelde ter het balancert stoel eveneens en tegenover preemptief opening, wanneer dus sterkte is 14-19 met aangaande 8 spelen trucs.

Tussenliggend Sprong switcht

A springt antwoord een opening bod, eender een zwak sprong switcht, maar met 9-11 HCP en een goed kleur. Meest nuttig met een lage kleur kleur, inviteren 3NT indien openaar hebben Kx of beter berorte. Gedurig gebruikte bij 2 tegenover 1 dwinge spelers behandelen wijzers niet waardigheid een twee niveau spel forcing antwoord, maar met ook veel sterkte gedurende een forcing geen troef antwoord.

Kerte om Als een minder onderwerp studeren

A methode aan verhogt lage kleur kleur opening ter die een sprong verhoging is preemptief met gewoonlijk vijf bovendien kaart steun en rondom 5-9 HCP. Sterker wijzers sedert 10+ HCP met vier of meer kaarten ter steun makt een kies verhoging twee aan openaaren lage kleur. Meest gewoonlijk, openaar tegenover het kies verhoging willt bod zijn goedkoop stop, of herbeiding 2NT tonen stekkers ter beide hogefärger. A springt herbeiding ter een hogefärg bij openaar is gespeelde tonen een singleton, met gewoonlijk 5+ kaarten ter het lage kleur.

Kerte om als een minder onderwerp studeren kunt wezen gespeelde ter competitief door veiling verkopen ook, maar ginds bent alternatief methoden dus zo Bobby doen niet steun dat keus. Nadat een dubbel of volgbod, het drie verhoging is gewoonlijk gespeelde als zwak, het kies verhoging is eender maar met enkel vier kaart steun. Één van beide een sterk verdubblt, een cue bod of een conventioneel 2NT bod is gebruikte tonen sterker verhogt wijzers.

Ongeregeld Verdubblt

Nadat een hogefärg opening en takeout dubbel, een sprong 2NT behoren een grens verhoging of beter ter openaaren hogefärg, een 3M verhoging is zwaker, hoofdzakelijk een preempt. Dit behandeling is eveneens geroepen Jordan of Truscott.

Jacoby 2NT verhoging

A antwoord aan 2NT een opening bod ter een hogefärg die behoren vier + kaart steun gedurende openaaren hogefärg en spel of beter waardigheden. Ginds bent verschillend herbeiden ontwerpen, ter het standardmaat methode openaar herbeidingen

3 aan nieuw kleur - singleton
3 aan zijn hogefärg - geen singleton, 6+ kleur, extra waardigheden
4 aan een nieuw kleur - goed ver 5 kaart kleur
4 aan zijn hogefärg - geen slem teressert in en geen singleton
3NT - 15-17 ter een bracht in evenwicht aanreiken

Ter het Rosenkranz methode aan herbeiden nieuw kleur herbeidingen bent natuurlijk, als opvolgen

3 aan nieuw kleur - 4+ kleur, dus stap bod bij antwoorder vragen supplementair verdeling en opslagen behoren goed 4 steun
3 aan zijn hogefärg - extra waardigheden, geen ver kleur
3NT - 12 14 met 5332 verdeling
Sprong ter een kleur - singleton met 6+ aan hogefärg, geen singleton
4 aan hogefärg - 6 kaart kleur, geen slem teressert in, kunt hebt singleton indien miniem

Het vordeel aan het natuurlijk herbeiding plannt is het uitvoeringen het mogelijk vinden een ver berorte en spel ter het, verstrekken gedurende wijzers dat hoeven een dankt af en eveneens laat verhogt op drie sterk troef. Alle vormen behord bij het standardmaat methode en meer kunt wezen behord.

A variatie kennen als Jacoby-Romeins verstrekken het bod wezen gemaade op één van beide een bracht in evenwicht 16+ aanreiken met twee kaart steun gedurende het hogefärg of het gewoon vier troef aanreiken.

Ter sommige variatien, 2NT is niet spel forcing en kunt bevattt grens verhoging wijzers. Openaar herbeidingen 3 klaveren één van beide met een singleton klaveren of een minimum- aanreiken, ander herbeidingen volgt op het standardmaat methode.

Jacoby Afdracht

A methode aan reageren een geen troef bod ter die een bod aan 2 of 2 behoren lengte ter het naast hoger kleur. Het geen troef bieder is verwachte bod het kleur (ik.e. uitvoering het goedkoop beschikbaar bod). Bobby spels dat ander herbeidingen tont een berorte gedurende openaar's' kleur en maximal waardigheden. Nadat u transfer, een nieuw kleur bod is natuurlijk en forcing (of een cue bod indien het NT bieder tonte een berorte bij drie niveau), 4NT is Blackwood indien een berorte hebben gegaane akkoorde, natuurlijk anders. A springt ter een nieuw kleur nadat een transfer is een Zelf splinter bij verzuimt ter Bobby.

Indien openaar hebben een goed berorte gedurende het kleur antwoorder greepen hij kan super neemt aan bij bidden verderop twee aan antwoorder's' kleur. Ginds bent verschillend methoden aan bovenste aannemen, bij verzuimt Bobby traktatien een sprong ter antwoorders kleur tonen een vier kaart berorte en een niet minimum- aanreiken.Dit herbeiding is beide preemptief en zacht voor genodigden. Met een absoluut maximal en goed drie bovendien kaart steun openaar naamen een ver kleur hij greepen

Jacoby afdrachten kan eveneens wezen gespeelde nadat een opening bod aan 2NT. Wanneer Jacoby afdrachten bent verlengde bevatten afdrachten het als een minder onderwerp studeren eveneens, het methode is geroepen Vier-Kostuum afdrachten.

Johnson Conventie

Gebruikt het methode aan reageren een 1NT met forcing Stayman, antwoorders herbeidingen ter het rij 1NT-2-2-3 of 1NT-2-2-3 bent forcing toestemmen openaaren hogefärg. Dit rij mogen wezen tewede stellen één van beide inviteren een slem ter openaar's' hogefärg, of determineren wanneer 3NT is superieur een vier-vier berorte ter het hogefärg (Het jonstgeleden mogen wezen evenwichtig plaatstmaken wanneer beide wijzers bent 44, wanneer ginds bent overschot punten en geen onhalten col., of wanneer het troef kleur is bijzonder zwak).

Het Johnson conventie vervattde bij dit auteur en antidatert het alternatief behandeling Baze, werktuigen het forcing hogefärg opslagen met gewoon mens en jacoby afdrachten. Het rij 1NT-2-2-3 of 1NT-2-2-3 bent definiërde als forcing, toestemmen openaaren hogefärg. Antwoorder mogen hebt een aanreiken waardigheid een slem vitert in (één van beide bracht in evenwicht of met een singleton ter het bod hogefärg) of een appartement miniem spel sterkte aanreiken ter die hij is gewillig spel 3NT. Openaar kunt zich zich richtt beide aanreiken drukletters bij herbeiden 3NT wanneer 4333 of 4432 met alle ver col. gestopte en een sterk duo (antwoorder willt pass dit of cue bod), bidden 4 aan het hogefärg met een minimum- aanreiken, of cue bidden met een maximal aanreiken.

Gebruikt het Johnson conventie, het is altijd recht bod 2 Stayman wanneer u hebt spel waardigheden en een vier kaart hogefärg. Dit blik wezen bijzonder voordelige indien 1NT kunt wezen geopende met 45 patroonen, als dus het 4-4 hogefärg berorte willt zult wezen duidelijk superieur 3NT gelijk wanneer antwoorder hebben 4333 verdeling.

Kaplan Inversie

A methode aan reageren een 1 opening waardoor het doel aan het antwoorden aan 1 en 1NT bent keerde om. 1 behoren het gelijkwaardig aan een normaal forcing geen troef antwoord, 1NT behoren schoppen (minimum- 4 of 5 kaart lengte, afhangen op die versie is is ter. Tegenover 1, openaar kunt herbeiding 1NT met bracht in evenwicht wijzers of halfe-bracht in evenwicht wijzers met 45 ter het hogefärger, herbeidingen aan 2 of 2 dus kunt wezen gespeelde belofte 4+ lengte. Tegenover het 1NT antwoord openaar herbeidingen 2 met 3 of 4 kaart lengte, hij mogen herbeiding 2 met 2533 verdeling.

Sleutel Kaart-Blackwood (KCB)

A methode aan reageren een aas vragen bod ter die het koning aan het gegaane akkoorde troef kleur is getelde als een vijfde aas.Mogen wezen kortde af KCB of RKC . Het vier aasen en dit koning bent merkde aan als wezen “sleutel kaarten”.

Antwoorden bent:

5 = 0 of 3 sleutel kaarten
5 = 1 of 4 sleutel kaarten
5 = 2 sleutel kaarten, ontkennt het vrouw aan gegaane akkoorde kleur
5 = 2 sleutel kaarten en het vrouw aan het gegaane akkoorde kleur

Dit scala aan antwoorden indien geroepen 0314, een alternatief methode kennen als 1430 inruilens het antwoorden aan 5 en 5. Het idee is profiterenen bidden bestek wanneer het antwoorder hebben 1 sleutel kaart, maar het aanwinst aan sommige door veiling verkopen is een strop aan anderen. Bobby verstrekken u gebruiken één van beide reageren structuur.

Stemmt Kaart-Blackwood ontwikkelde sedert Romeins-Blackwood . Ter dat versie 5 harten tonte twee ineenpassen aasen (als een minder onderwerp studeren, hogefärger, rood of zwart), 5 schoppen twee niet-ineenpassen aasen. Romeins antwoorden kunt wezen nuttig indien het 4NT bieder hebben een renonce, maar het vrouw stijl naar geeft antwoorden bent superieur.

Ginds bent verschillend regels gedurende determinert het gegaane akkoorde kleur ter dubbelzinnig gevalen, Bobby aanwendens het volgen regels:

1)     indien een kleur hebben verhoogde, het is het gegaane akkoorde kleur

2)     indien twee col. hebt verhoogde, het gegaane akkoorde kleur is het hoger graad aan het twee col.

3)     indien geen kleur is gegaane akkoorde, een sprong 4NT toestemmen het kleur verledt genaamd bij het antwoorder 4NT

4)     ter zeker rijen een speler kunt stemmt toe zijn bezit kleur en dus bod 4NT, dit plaatsvinden nadat een Texas transfer of een sterk sprong switcht

Indien het antwoorder KCB hebben een renonce, hij kan bod 5NT tonen twee sleutel kaarten en een renonce, of springt 6 aan het renonce kleur of het gegaane akkoorde kleur, wie dan ook is lager, met een sleutel kaart en een renonce. Met drie of meer sleutel kaarten hij reageren normaallijk.

Sleutel Kaart-Blackwood Herbeidingen

Vrouw vraagt nadat Blackwood

Nadat een antwoord aan 5 of 5, het goedkoop beschikbaar vijf niveau bod niet ter het gegaane akkoorde kleur vragen het antwoorder indien hij hebben het vrouw aan het gegaane akkoorde kleur. Gespeend van het vrouw het antwoord is het goedkoop beschikbaar bod ter het gegaane akkoorde kleur, met het vrouw antwoorder boden zijn goedkoop ver koning. Met het vrouw maar geen ver koning, het antwoord is zes aan het gegaane akkoorde kleur. Indien het antwoord tonen het goedkoop koning zult vaardt aan het bidden verlept zes aan het gegaane akkoorde kleur, dus 5NT is gebruikte tonen dat koning bovendien het troef vrouw. Dit methode aan vrouw vragen is standardmaat en is gebruikte automatisch bij Bobby indien KCB is ter gebruikt.

Koning vraagt nadat Blackwood

Ginds bent sommige methoden aan herbeiden vragen gedurende koningen bij het 4NT bieder. Indien u vraagt gedurende koningen u beloft alle het sleutel kaarten, inclusief het troef vrouw. Derhalve indien het reageren aanreiken hebben een bron aan trucs hij kan bod zeven aan het gegaane akkoorde kleur. Ter alle ander gevalen, een aan het drie volgen methoden is beschikbaar ter Bobby.

1)     5NT vragen gedurende ver koningen, 6 = 0, 6=1 6=2 en 6 =3

2)     5NT vragen gedurende specifiek koningen. Antwoord is ter het goedkoop ver koning, gelijk indien dat bod neemten het biedronde verleden zes aan het gegaane akkoorde kleur. Het vrager moeet wezen maakte klaar gedurende dat mogelijkheid. Indien een ver koning is behord het vrager kunt relay met het goedkoop bod niet ter het gegaane akkoorde kleur vragen gedurende een seconde koning.

3)     het goedkoop beschikbaar bod vragen gedurende ver Kings. Dit methode is gebruikte ter het Poetsmiddel klaveren systeem, ginds is geen vrouw vraagt bod ter dat geval, en het koning vraagt doen niet garandert alle het sleutel kaarten. Boden bent bij stapen, als ter methode 1.

Ander Vijf niveau herbeidingen bij het 4NT bieder

A herbeiding aan 5 of 5 tegenover het sleutel kaart antwoord dat is niet één van beide koning vragen of vrouw vragen of een onderschrijven van ter een vroeger bod kleur kunt wezen gebruikte dwingen partner bod 5NT. Dit normaallijk plaatsvinden wanneer het gegaane akkoorde kleur is een lage kleur en het antwoord hebben aangeduide twee sleutel kaarten bent ontbrekende. Het bedoeling is gevechten buiten 5NT en hopt maken. Echter nadat het gedwongen 5NT bod indien het vrager nu aanhouden met 6 aan het gegaane akkoorde kleur, hij is inviteren een groot slem. Het explicatie is dat hij kde niet niet veilig houdt aan met een koning vraagt, zo hij waarschijnlijk hoevens twee ver koningen gedurende zeven.

Derde ronde controle vraagt

Nadat vragen gedurende sleutel kaarten, indien het vrager naamen een bod kleur bij het zes niveau verschillend dan het gegaane akkoorde kleur, dit bod is natuurlijk. Afhangen aan of het gegaane akkoorde kleur was een reaal gegaane akkoorde kleur of een gedwongen bij het Blackwood bod, het zes bod aanzoeken een keuze aan slem of is een absoluut onderschrijven van.

Waar ginds is een duidelijk gegaane akkoorde kleur en het vrager naamen een onbeiden kleur bij het zes niveau, dit bod kunt wezen gebruikte vragen gedurende derde ronde controle ter dat kleur. Bobby aanzoeken u dit als een vrijblijvend achtervoegsel KCB, typischlijk het bod is gemaade op A lang kleur voer bij het aas en koning.

Kokish Spel-Beproeving

Nadat een kies verhoging aan een opening bod, een bod aan 2NT als een spel probert vragen antwoorder tonen waar zijn waardigheden bent is geroepen een Kokish spel probert. Antwoorder eenvoudigweg boden een kleur ter die hij hebben bijkomend waardigheden en bij bepaald drie kaart lengte, of renten het hogefärg met miniem waardigheden. Met een maximal hij kan eveneens houdt aan met vier aan het hogefärg of 3NT met verstroode waardigheden. Het 2NT bieder mogen wezen bracht in evenwicht of halfe bracht in evenwicht, ander spel beproevingen kunt dus wezen gemaade aan 55 of 64 wijzers waar openaar behoeften enkel aasen buiten het twee primair col. en is niet interesseerde ter 3NT. Bobby provianderen gedurende gebruikt Kokish spel beproevingen

 

Landy

A 2 klaveren volgbod aan een 1NT opening, behoren bij bepaald 5-4 ter hogefärger, normaallijk 10-16 HCP. Zaken van de partner boden 2 met geen voorkeur, dus volgbieder selecteren het hogefärg.

Leiding Dirigert dubbel

A dubbel aan een gemaakt bod beloven sterkte en gewoonlijk lengte ter het kleur dubbelettde. Aanwenden doublen aan cue boden, splinter boden, antwoorden aas vragen (ter een onbeiden kleur). Leiding dirigeren doublen kunt wezen tegenover gebruikte echter, ter slem door veiling verkopen zij wezenlijk uitbreiden het tegenstanders kei ter cue bidden.

Mogen eveneens wezen gebruikte nadat een transfer antwoord een 1NT opening of gemaakt antwoorden een sterk 1 of 2 opening. Bij dit niveau het tegenstanders mogen besluitt spel het dubbelettde contract, zo u willt hoeven een goed lang kleur en wat ver waardigheden gedurende het bod.

Springen Michael

A verdediging tegen zwak twee boden ter die vier niveau springt boden tont twee kleurde wijzers. Tegenover een 2 of 2 opening, een bod aan 4 of 4 behoren een goed 55 aanreiken ter het lage kleur bod en het onbeiden hogefärg. Het algeheel sterkte is een opening aanreiken of beter ter hoog kaarten met aangaande 8 of 9 spelen trucs. Tegenover een zwak 2 opening, een sprong cue aan 4 behoren 55 ter het hogefärger en eender sterkte.

Indien Springen-Michael is wezen gebruikte, een drie niveau cue bod aan een zwak twee bod vragen gedurende een stop ter dat kleur. Het cue bieder willt zult hebben een laten uitlopen lage kleur en aangaande 8 vasten trucs gedurende geen troef spel.

Een vrijblijvend achtervoegsel is gebruiken een sprong bod aan 4 tegenover een zwak 2 opening tonen klaveren en een niet specificeren hogefärg, partner cue boden 4 vragen gedurende het hogefärg.

Lebensohl

Nadat een 1NT opening en twee niveau volgbod, antwoorders 2NT is een transfer 3 ondertekenen heen ter een lager graad kleur dan volgbod of vitert in ter een hoger graad kleur. A dirigert 3 niveau bod is spel forcing. A dirigert bod aan 3NT tegenover het volgbod ontkennt een stop ter het kleur volgbodde, antwoorder boden 2NT en 3NT met een stop. Dit methode is kennen als langzaam behoren. A dirigert cue bod aan het tegenstander's' kleur is Stayman met geen stop, 2NT gevolgde bij een cue bod is Stayman met een stop.

Lebensohl mogen eveneens gebruikte nadat een takeout dubbel aan een zwak twee bod bij het dubbeleuren partner tonen een aanreiken aan minder dan 8 punten. Dirigert drie niveau antwoorden tont 8+ HCP.

A derde aanwenden aan Lebensohl plaatsvinden nadat een een niveau opening, een hogefärg antwoord en een twee niveau reverse bij openaar. Het even welk herbeiding bij antwoorder bij het drie niveau inclusief een rente openaaren eerste kleur is spel forcing. Met een zwaker aanreiken (7 of minder punten) antwoorder boden 2NT, openaar willt gewoonlijk herbeiding 3 , dus antwoorders herbeidingen bent niet niet forcing.

Bobby verstrekken u spel Lebensohl ter het even welk aan het boven gebruiken, en eveneens nadat een takeout dubbel aan een een niveau bod. Het Lebensohl bod ter dat geval is 1NT, antwoorden bij het twee niveau tont 8+ punten, sprong antwoorden tont lang col.. A 1NT antwoord dwingen 2 indien het dubbeleur hebben een normaal minimum- dubbel, antwoorder dus plaatsens het contract met een bod onder 2 aan openaaren kleur, of aanhouden boven openaaren kleur met een goed aanreiken maar bracht in evenwicht verdeling.

Beperkte Twee kleur

Bij antwoorder, wanneer drie col. hebt bod, een sprong ter het vierde kleur mogen wezen gebruikte tonen bij bepaald 5-5 verdeling met minder dan een opening aanreiken (neemt aan een vierde kleur bod dwingen spel).

Meckstroth Aanhangsel

A methode aan herbeiden tegenover een opening bod en een niveau antwoord ter die sprong switcht herbeidingen bij openaar beloft goed verdeling (55) ter het geopende kleur en herbeiding kleur. Spel gaan 63 en 54 wijzers bent behandelde bij een forcing 2NT herbeiding, antwoorder herbeidingen 3 (het aanhangsel) vragen openaar verklaren zijn 2nt herbeiding die hij doen bij herbeiden zijn geopende kleur met 6 kaarten, ter een nieuw kleur met 4 kaarten, of herbeiden 3nt als het werktuiglijk. Dit is een zeer aggressief methode sinds het doen niet proviandert gedurende het even welk vormen aan besluiten, echter u kde spel dat antwoorder herbeidingen 3 aan zijn hogefärg als een besluiten, 3 als een soort aan nieuw lage kleur vragen gedurende drie kaart steun.

Mexicaan 2

Een opening bod aan 2 behoren een bracht in evenwicht aanreiken aan 18 of 19 hoog kaart punten. Gebruikt dit opening bod verstrekken u gratis een een niveau opening en 2nt herbeiding als forcing met sterk onevenwichtig en halfe-bracht in evenwicht wijzers (ziet het Meckstroth aanhangsel). Ginds bent verschillend ontwerpen aan reageren het 2 opening, het een gebruikte bij Bobby is baserte op afdrachten. Het antwoorden bent:

2 - transfer behoren schoppen, nadat het 2 herbeiding bij openaar, antwoorder mogen pass of houdt aan natuurlijk
2NT/3 - afdrachten behoren klaveren en ruiten respectieflijk, met natuurlijk herbeiden.
2 - transfer 2NT, antwoorder mogen houdt aan met 3 Stayman of 3 transfer harten.

Het boven methode is superieur dat bedenkde bij George Rosenkranz, het conventie uitvinder, die was baserte op punt tellt.

Michael cue bod

A dirigert volgbod aan twee aan openaaren kleur behoren één van beide beide hogefärger tegenover een lage kleur opening, of het ander hogefärg en een niet bekendgemaakt lage kleur tegenover een hogefärg opening. Bobby vereisen bij bepaald vijf kaarten ter het twee col. (veel toernooi spelers verstrekt 5-4 verdeling, die Bobby willt volgbod aan). Punt tellt is typischlijk 8-13 HCP, maar mogen e aanreiken waardigheid een spel dwingt. Wanneer ginds is een onbekend lage kleur, het goedkoop beschikbaar geen troef bod bij het cue bieders partner vragen gedurende het lage kleur. Het primair alternatief Michael is Toppunt en Bodem bodem bereikt cue boden.

Michael cue boden bent eveneens gewoonlijk gebruikte tegenover zwak twee boden en ter het balancert stoel. Een alternatief methode tegenover zwak twee boden is Springen-Michael.

Minicomputer Versplintert

A drie niveau antwoord ter een nieuw kleur een hogefärg opening behoren 4 kaart troef steun, een singleton ter het bod kleur en minder dan 10 punten. Dit methode is ongewoon vandaag, hebben boetde in bij één van beide voor genodigden sprongen of bergen opslagen, één van beide aan die hebt hoger frequentie en losst op meer probleems.

Klein Kostuum-Stayman

A bod aan 2 (of 2NT ter sommige variatie) tegenover 1NT vragen gedurende een lage kleur kleur. Het Nee troef bieder gewoonlijk herbeidingen 2NT met ruiten of geen berorte, 3 met klaveren. Antwoorder mogen houdt aan met 3M (singleton behoren) bieden een keuze aan spels.

MUD

A methode aan leidend sedert drie klein kaarten vereist het uitkomst aan het midden kaart, en aanhouden met het hoger kaart en het laagest kaart op het derde ronde (midden, op, down of MUD). Gedurende misleidend doelwiten u mogen spel midden dus down induceren leider troeven een kleur hoogtepunt. MUD leidingen bent bekendelijk harde lezen op het eerst ronde, partner macht wenst achterhouden een huide indien hij kennde u haddde geen huide. Gedurende dat rede, veel vennootschapen verkiest uitkomst hoogtepunt of laag sedert drie klein kaarten.

Muiderberg Twee-boden

Een opening bod aan 2 of 2 die beloften rondom 5 11 HCP met 5 kaarten ter het bod kleur en bij bepaald vier kaarten ter een onbekend lage kleur kleur. Ginds bent veel variatien aan zwak twee boden dat bent eender dit conventie, inclusief Schotse ruit twee boden en Buitenste muur van een kasteel zwak twee boden. Bij bepaald twee huiden ter het hogefärg en een ter het lage kleur bent noodzakelijk gedurende veiligheid reden.

Het primair onderscheid ter Muiderberg plaatsvinden ter het reageren en herbeiden structuur. Antwoorden bent

    2 - natuurlijk niet forcing
    3 - vragen openaar pass indien zijn ver kleur is klaveren, of bod 3 indien zijn ver kleur is ruiten.
    3 - voor genodigden ter openaaren hogefärg
    3M/4M - spel
    2NT - voorover de toestand met een opening aanreiken of beter en openaar herbeidingen:

         3 /3 = miniem aanreiken met 4+ kleur. Dus antwoorders 3M is forcing
         3 = 5 kaarten ter klaveren, niet miniem
         3 = 5 kaarten ter ruiten, niet miniem
         3NT = 4 kaarten ter allbei als een minder onderwerp studeren
         4 /4 = 6 kaart kleur

Bobby bij verzuimt traktatien een Muiderberg twee bod mag een gewoon zwak twee bod, gebruikt dubbel gedurende takeout, bovendien Lebensohl en natuurlijk 2NT volgboden met antwoorden als stemmde toe.

Velen Landy

A verdediging een geen troef baserte op opening gebruikt het Velen-Defensie. Eveneens geroepen Woolsey . Het verschillend competitief boden bent

Dubbel - Straf, het even welk 15+ aanreiken met een goed uitkomst. Ter het Woolsey versie behoren een 4 kaart hogefärg en een 5 kaart lage kleur, partner boden 2 pass of correcte ruiten, 2 vragen openaar's' hogefärg.

2 - behoren het hogefärger bij bepaald 54,reageren aanreiken boden 2 vragen gedurende langer hogefärg.

2 - behoren een hogefärg bij bepaald 6 lang, reageren aanreiken aanwendens pass of correcte of 2NT vraagt

2 , 2 - tont 5 kaarten ter bod kleur langs met een 5+ kaart lage kleur kleur. 2NT vragen gedurende lage kleur

2NT - behoren het als een minder onderwerp studeren

3 , 3 - kies kleurde, gewoonlijk 7+ of goed zes

Velen Twee Ruiten opening

Een opening bod aan 2 behoren een zwak twee bod ter een niet specificeren hogefärg. Wat vennootschapen eveneens opent 2 met een sterk bracht in evenwicht aanreiken, maar dit behandeling is niet ondersteunde bij Bobby. Wanneer het Velen 2 is gebruikte, 2M opening bent gewoonlijk gespeelde als Acol of twee kleurde.

Het antwoorden Velen bent:

2 - vragen openaar pass met harten of bod 2 met schoppen
2 - behoren harten berorte, vragen openaar pass met schoppen of bod 3 of 4 met harten
3 / - spel
3 - zacht voor genodigden met 4 of sterk drie berorte gedurende beide hogefärger.
Hoger - natuurlijk, spel, zelfstandig kleur
2NT - voorover de toestand, en vragen openaar noemen zijn kleur, opening punten of beter

Bobby aanzoeken twee herbeiden structuuren nadat het 2NT vragen antwoord

Methode 1 = Stap herbeidingen

    3 / tont miniem zwak twee boden ter harten en schoppen respectieflijk
    3 = maximal zwak twee bod met schoppen
    3 = maximal zwak twee bod met harten

Methode 2 = transfer herbeidingen

    3 = maximal zwak twee bod ter één van beide hogefärg, dus 3 vragen, en 3 en 3 herbeidingen bent als boven ter het              hogefärg niet hieldde.
    3 = miniem zwak twee bod ter harten
    3 = miniem zwak twee bod ter schoppen
    3 = niet gebruikte, ter liggen spel kde west 4 schoppen en 6 harten met maximal

Velen Defensie

Ginds is geen standardmaat verdediging een Velen 2 opening. Verschillend degene hebt voorgestelde, Bobby bij verzuimt aanwendens het aalwarigst mogelijk verdediging. A dubbel aan het 2 opening behoren een 15+ HCP bracht in evenwicht aanreiken met wil verweren openaaren hogefärg bij het twee niveau, ander rechtstreeks actien bent natuurlijk en klinkt. Nadat een pass of correcte antwoord of een herbeiding bij openaar ter zijn kleur, doublen bent gedurende takeout aan het genaamd kleur en beloft lengte ter onbeiden col. en praktisch garandert 4 kaarten ter het onbeiden hogefärg.

Het ACBL verdediging Velen aanwendens dubbel tonen een takeout dubbel aan schoppen, en een 2 volgbod tonen een takeout dubbel aan harten. Pass dus dubbel is straf.

Namyats

Een opening bod aan 4 of 4 behoren respectieflijk een goed preempt ter harten of schoppen. Het aanreiken behoren hebt bij meest een een verlieskaart primair kleur, bij bepaald een ver koning of aas, en een seconde ver controle (singleton of hoog kaart). Opening boden aan 4 of 4 tont zwaker wijzers, één van beide een kapot kleur of missen ver regeringen. A Namyats bod behoren hebt bij bepaald 8 en 1/2 trucs, het natuurlijk voorkoopen kde hebt minder trucs. Sinds geen vier niveau lage kleur preempt is beschikbaar, een opening bod aan 3NT kunt wezen gebruikte tonen een abnormaal lage kleur preempt (een aanreiken onberekend gedurende 3NT.

Natuurlijk tegenover 1NT

Alle volgboden tont het kleur bod, 2NT behoren als een minder onderwerp studeren, drie boden tont goed col.

Negatief Doublen

A dubbel bij antwoorder op zijn eerst bod nadat een volgbod aan een 1 niveau kleur opening. Het minimum- sterkte is 6 punten indien openaar kunt herbeiding bij een niveau, of 2 supplementair punten gedurende ieder supplementair niveau bij die openaar kunt uitvoering het goedkoop herbeiding. Het dubbel nominaallijk beloften steun 4 kaart steun gedurende bij bepaald een onbeiden hogefärg, of een berorte gedurende openaar, of een opening aanreiken. Bobby willt altijd verkiest een gratis bod ter een nieuw kleur (5+ lengte, gewoonlijk 11+ HCP) een negatief dubbel. Openaar behoren verkiest herbeiding een onbeiden lage kleur, een sprong herbeiding behoren 15+ HCP, een dubbel sprong behoren 5-5 of 5-6 ( hoger kleur). Bij verzuimt, negatief doublen bent gebruikte nadat een drie niveau volgbod aan een sterk geen troef opening. Nadat een kleur opening, u kunt passt aan het niveau die negatief doublen wendt aan.

Negatief gratis bod

A methode aan reageren nadat een opening bod en volgbod ter die nieuw kleur antwoorden bent beperkte ter sterkte en niet forcing. Sterk forcing wijzers bent behord bij eerste dubbelettt dus bidden het kleur. Dit methode is geen langer populair, hebben voornamelijk boetde in bij transfer vooruitgangen (die verstrekt gedurende allbei niet forcing en sterk wijzers gespeend van vervormen het doel aan een negatief dubbel).

Nieuw Klein-Forcing

Nadat het biedronde 1m-1M-1N, het natuurlijk methode aan herbeiden aanwendens herbeidingen bij het twee niveau als niet forcing. Het is gepast definiëren bij bepaald een aan het twee niveau herbeidingen als gemaakt en forcing, zo antwoorder kunt explorert gedurende het best spel. Bobby verstrekken u gebruiken drie methoden (ziet het conventien kaart). Het meest ordinair aan deze is nieuw lage kleur forcing, ter die antwoorder herbeidingen 2 aan het onbeiden lage kleur met voor genodigden of beter sterkte. Openaar herbeidingen 2M met drie kaart steun, anders natuurlijk. Nadat gebruikt NIEUWE LAGE KLEUR FORCING, antwoorders 3 niveau herbeiding is forcing. Rechtstreeks herbeidingen bij het drie niveau bent zwak (4 aan hogefärg, 6 aan het ander lage kleur) ter het ander lage kleur, of voor genodigden ter ander col.. Ter "Checkt achter", 2 is altijd gebruikte als het forcing herbeiding, in elk geval aan het opening bod. Bobby spels deze conventien nadat 1-1 -1N eveneens (dit is niet universeel).Een alternatief methode is gebruiken transfer herbeidingen bij het twee niveau (een ongemeen methode met bovendien en negatief).

Niet Forcing-Gratis Boden

Een akkord ter competitief door veiling verkopen dat nadat een opening bod en volgbod, antwoorders nieuw kleur boden bij het twee niveau bent niet niet forcing behoren een vijf + kaart kleur en aangaande 8-12 HCP. Indien antwoorder wensen dwingen, hij moeet één van beide sprong ter het kleur of makt een negatief dubbel en dus houdt aan met een herbeiding ter het kleur. Nakomen dat een nieuw kleur bod bij het een niveau is forcing bij een niet pass aanreiken en een nieuw kleur bod bij het drie niveau is spel forcing. Het is mogelijk combineren niet forcing gratis boden met een gemaakt 2NT antwoord verstrekken beide forcing en niet forcing boden ter alle col.. Gedurende een alternatief methode aan competitief bidden, ziet transfer vooruitgangen.

Tegenstander Systeem

Het systeem gebruikte bij Bobby als een tegenstander. U kunt specificert een specifiek systeem of hebt het programmeren varieren systeems ter toernooi spel verlenen regels u selectert.

Noormal systeems bevattt die aan Italiaan-Noormal

One klaveren systeems bevattt Precisie, Blauw Team, Poetsmiddel en Fab-Sayc

Special systeems bevattt Romeins, Alle Uiterlijk, Toeter Ruiten, Zweeds een klaveren, Cobalt, Fab Romein en Forcing pass.

Pass of correcte

A methode aan reageren wanneer partner hebben behord een niet specificeren kies kleurde aanreiken. Tegenover een Velen 2 opening behoren een niet specificeren hogefärg kleur, een 2 antwoord vragen openaar pass met harten of bod 2 met schoppen. A 2 antwoord vragen openaar pass met schoppen, maar behoren harten lengte zo openaar kunt bod 3 of 4 met harten. A eender methode kunt wezen gebruikte tegenover een hete gokt 3nt opening of stop vragen cue bod, met antwoorder overspringt tegenover miniem herbeidingen ter col. waar hij hebben spel teressert in.

Straf Dubbel

Het even welk dubbel plande opgeven u kunt bevangt het contract. Alle doublen niet specifieksch definiërde anders bent aangenomen wezen gedurende straf. Dit bevatten meest doublen bij het vier niveau of hoger. A dubbel aan een natuurlijk bod maar niet het gegaane akkoorde kleur behoren tont redelijk verdediging tegen het gegaane akkoorde kleur en vitert in partner dubbel dat kleur. A straf dubbel bij het een of twee niveau behoren bevattt sommige troef trucs.

Poetsmiddel Een-Klaveren

Een opening bod aan 1 klaveren met sommige mogelijk doels. Ter WJ2000, het standardmaat versie, een een klaveren opening is één van beide

1)     Bracht in evenwicht aanreiken aan 12-14 HCP - Behord bij 1 niveau herbeiding of verhoging aan antwoorders kleur

2)     Bracht in evenwicht aanreiken aan 18-19 HCP , aangeduide bij een 1NT of 2 herbeiding

3)     Sterk aanreiken aan 8+ trucs, aangeduide bij één van beide een 2 of springt herbeiding

4)     A meer dan miniem aanreiken met 5+ fatsoenlijk klaveren en 15+ HCP, behord bij een 2 herbeiding

Antwoorden 1 Poetsmiddel klaveren

1 - één van beide 0-6 HCP of 17+ HCP(sterk versie behord bij springt ter NT)

     Openaar herbeidingen een hogefärg, misschien met 3 indien 12-14 HCP     A 1NT herbeiding behoren 18-19 HCP

1M - 4+ kleur met bij bepaald 6 HCP. Openaar met een aan het sterk aanreiken drukletters mogen houdt aan met 2 als een vragen bod, antwoorder boden bij stapen tonen zijn lengte   ter het hogefärg en volgbod sterkte

1NT - halfe bracht in evenwicht met 7-11 HCP

2 / - natuurlijk forcing met 10+ HCP, ontkennt een hogefärg

Poetsmiddel Twee-Ruiten

Een opening bod aan 2 veelbelovend bij bepaald 55 ter twee col., een aan die noodzakelijkheid wezen een hogefärg, en 5-11 HCP. Dit opening is deel aan WJ2000, het Poetsmiddel standardmaat systeem, waar het is gebruikte ter conjunctie met gewoon zwak twee boden ter het hogefärger en een 2NT opening dat is zwak met beide als een minder onderwerp studeren.

Antwoorden 2 volgt op het pass of correcte methode

2 - vragen openaar pass met 5 harten of bod 2
2 - vragen openaar pass met 5 schoppen of noemt zijn lage kleur
3 - zacht nodigt uit met een berorte gedurende beide hogefärger
3 / - zelfstandig kleur, vragen openaar pass
2NT - vragen bod, gewoonlijk met constuctief waardigheden. Openaar herbeidingen

        3 - 5+ klaveren, dus 3 vragen gedurende hogefärg
        3 - 5+ ruiten, dus 3 vragen gedurende hogefärg. Openaar herbeidingen 3NT met harten
        3 - behoren het hogefärger

Dit conventie is ongewoon ter niet Poetsmiddel systeems, het is harde behandelen inzonderheid indien het tegenstanders meedingt, en ginds is geen mechanisme gedurende behoren maximum- aan minimum wijzers omdat het antwoord structuur hebben wezen geschide maken behoren col.. Doublen bij antwoorder ter concours vraagt het openaar noemen het goedkoop aan zijn twee col..

Precisie Twee-Klaveren

Ter het Precisie systeem, een opening bod aan 2 behoren 11-16 HCP met 5+ klaveren, een vier kaart hogefärg is eveneens mogelijk. Antwoorder mogen bod 2 die handelen zoals een vormen aan Stayman, openaar dus herbeidingen 2 aan een hogefärg met vier kaart lengte, ander herbeidingen tont verschillend sterkten en stekkers met 6 klaveren. A eender opening bod is gebruikte ter ander sterk klaveren systeems (Schenken, Neapolitan, Moscito). Het 2 opening voorkoopen openaar's' akkoord gaat, creërt verschillend probleems als ontbrekende een hogefärg berorte of spelen ter een bijzonder zwak klaveren berorte. Gedurende deze reden sommige spelers beperkt het aanwenden aan dit bod wijzers met 6 klaveren, anderen beperkt het uitgaat voor ontkennen een vier kaart hogefärg. Ter het jonstgeleden versie het 2 antwoord vragen gedurende een drie kaart hogefärg.

Precisie Twee-Ruiten

Een opening bod aan 2 behoren 11-16 HCP met 4-4-1-4 of 4-4-0-5, en kort ruiten.

A antwoord aan 2NT vragen, dus

      3 = 11-13, 4-4-1-4
      3 = 11-13, 4-4-0-5
      3 = 14-16, 4-4-1-4
      3 = 14-16, 4-4-0-5
      3NT = 14-16, 4-4-1-4 singleton koning of aas ter ruiten

Antwoorders 3M herbeiding is voor genodigden indien openaar behoren een minimum-.

Preemptief Sprong Volgbod

A kiest uit sprong volgbod direct tegenover een een niveau kleur opening, gewoonlijk baserte op A 6 of 7 kaart kleur met 6-10 HCP, eender een zwak twee bod. Eveneens gebruikte tegenover een sterk 2 opening.

Preemptief Opslag

A springt verhoging aan een opening bod of volgbod die beloften vier+ troef en bijzonder klein verdediging. Typisch waardigheden zult west Kxxx ter troef met een ver singleton. Indien u beloft een beetje meer (geeft op andere koning) het is geroepen een mixen verhoging.

Puppet Stayman

A variatie aan Stayman die verstrekken openaar onderkennen tussen vier en vijf kaart hogefärger. Puppet Stayman is gewoonlijk gespeelde tegenover een opening bod aan 2NT sinds wanneer gespeelde als behoren een aanreiken ter het 20-22 HCP bereik dit opening bod gedurig bevatten een vijf kaart hogefärg als ginds is geen ander gebruik tonen het hoogtepunt kaart sterkte.

Het 3 antwoord is Puppet, openaar herbeidingen

         3 - behoren een of twee vier kaart hogefärger. Antwoorder herbeidingen

                 3 - vier kaarten ter schoppen
                 3 - vier kaarten ter harten
                 4 - vier kaarten ter beide hogefärger
                 3NT - geen hogefärg, was interesseerde ter een 5 kaart hogefärg ter openaaren aanreiken
                 4 - lang klaveren en slem teressert in, geen hogefärg

        3/3 - een vijf kaart hogefärg

        3NT - geen vier of vijf kaart hogefärg.

Wanneer Marionet is ter gebruikt, antwoorder kunt niet niet aanzetten met 3 op een ruiten een kleur. Het is ordinair gebruiken een antwoord aan 3 tonen één van beide beide als een minder onderwerp studeren of een ruiten een kleur. A herbeiding aan 4 bij antwoorder behoren het ruiten een kleur, ander herbeidingen tont beide als een minder onderwerp studeren. Tegenover 3 openaar is toegestaane bod 3NT enkel met goed hogefärg stekkers, anders hij boden vier aan een lage kleur natuurlijk. Dit is Stayman tegenover 2NT.

Nederlands Marionet-Stayman is een variatie die aanwendens het zelfde antwoorden 3 , echter een antwoord aan 3NT behoren specifieksch 5 kaarten ter harten en vier kaarten ter schoppen en aanzoeken een keuze aan spels. krijgen spel 3NT antwoorder moeet aanzetten met een 3 antwoord die dwingen openaar bod 3NT. Indien antwoorder dus aanhouden met een vier niveau bod hij behoren het zelfde aanreiken drukletters als ter Stayman. Indien antwoorder hebben 4 schoppen en 5 harten hij afdrachten met 3 en herbeidingen 3 .

Puppet Stayman mogen wezen gebruikte nadat een 1NT opening bod eveneens waar het 1NT opening gedurig bevatten een 5 kaart kleur. Dit is een bijzonder effectief methode indien gebruikt het 17-20 HCP bereik , komte voor ter het Fab-Sayc en Romeins klaveren systeems. Ginds bent sommige onderscheden zijn aanwenden nadat een 2NT opening. Nadat 1NT-2, openaar herbeidingen

      2 - geen 5 kaart hogefärg. Doen niet belofte een 4 kaart hogefärg. Antwoorder aanhouden

              2 - 4 schoppen, mogen hebt 4 harten eveneens
              2 - 4 harten, ontkennt vier schoppen
              2NT - vitert in, geen hogefärg
              3NT - spel, was interesseerde ter een 5 kaart hogefärg enkel
               3 / - 5 kaart lage kleur, ontkennt een hogefärg

      2/ - 5 kaart kleur, herbeidingen bent als nadat 2NT opening en 3M herbeiding

      2NT - maximal aanreiken met geen hogefärg.

Andere variatie aanwendens een 3 antwoord tonen klaveren en een 4 antwoord tonen ruiten, dit is Vier kleur afdrachten tegenover een 2NT opening. Geen bovenste neemt aan aan deze afdrachten is mogelijk. A 3NT antwoord zult west spel ter dit methode.

Inderdaad unusual NT

A methode aan concours tegenover een lage kleur kleur opening, ter die een dubbel behoren bij bepaald 14 HCP en bij bepaald twee kaarten ter het lage kleur dubbelettde, en een 1NT volgbod is een drie kleurde takeout aan het lage kleur. Het primair vordeel aan dit methode is dat partner kunt convertert het dubbel straf (veel als een doublen een zwak geen troef). Het bemoeilijken is dat wanneer het 1NT volgbod doen niet cassert in een goed berorte u bent hoger dan ter standardmaat methoden.

 

Herbeidingen nadat een Zwak twee bod

A 2NT antwoord een zwak twee bod behoren een opening aanreiken of beter, en bij akkord openaar hebben sommige vrijblijvend herbeiding methoden

Specialiteit - Vertoning akkoord gaat vrouw of beter, herbeiding 3NT met solide kleur, of herbeiding hogefärg.

Singleton - tont ver singleton, of 3NT met maximal.

Specialiteit en singleton - twee boden beschikbaar vragen gedurende één van beide specialiteit of singleton

Ogust - herbeiding bij stapen tonen minimum- of maximal kleur kwaliteit en punten.

3 =slecht aanreiken, slecht kleur                    3=slecht aanreiken, goed kleur
3=goed aanreiken, slecht kleur                   3 =goed aanreiken, goed kleur

Herhalen cue bod

A cue bod ter een kleur u of partner hebben vroeger cue bod. Indien partner hebben cue bod het kleur, behoren het aas of koning (ongewoon het vrouw). Indien enkel u hebt ede signaal sturen, garanderen eerste ronde controle.

Redden Verdubbelt

Wanneer een laag niveau bod hebben dubbelettde gedurende takeout en het speler achter het bieder converteren straf, het naast aanreiken mogen dubbel gedurende reddt. Hij behoren bovenmatig kortde ter het kleur dubbelettde en goed steun gedurende alle ander col., inclusief col. bod bij het openaar, dit is het redden verdubblt. Andere geval is wanneer het opening bod is passde vierde stoel wie doublen. Openaar mogen verdubblt tonen lengte ter beide hogefärger.

Antwoordend dubbel

A dubbel bij volgbieder of bijbieder nadat partner hebben gemaade een takeout dubbel, wanneer openaar's' akkoord gaat hebben een gegaane akkoorde kleur. Behoren eender waardigheden en verdeling een negatief dubbel. Bobby doen niet aanwenden antwoordend doublen nadat een volgbod.

Reverse

A eerste herbeiding bij openaar die dwingen antwoorder bod bij het naast niveau aanvaarden een voorkeur. Gewoonlijk beloften extra niveau's. Bobby traktatien 1m-1x-2h als een reverse, maar niet 1x-250-2h.

Romeins Sprong-Volgbodt

A kiest uit sprong volgbod ter een nieuw kleur tonen lengte ter het bod kleur en het naast hoger onbeiden kleur (2 behoren schoppen en klaveren). Vorm en sterkte bent eender dat gedurende een Michael cue bod (die hebben grotendeels boetde in dit bod).

Romeins Twee ruiten

Een opening bod aan 2 behoren 17-24 HCP, met 4-4-4-1 verdeling, met een niet specificeren singleton. A Romeins 2 opening behoren 4-4-4-1 met 11-16 HCP. Bobby spels 2 tonen 11-24 HCP, drie kleurde. Dit gratis het 2 opening als een Velen 2, een aanreiken drukletter anders niet behandelde bij Romein.

A antwoord aan 2 vragen, openaar herbeidingen

2=11-16, 4 harten. Dus 2 spel, 2N vragen singleton, openaar herbeidingen

         3m - singleton ter kleur
         3 en 3 = minimum- of maximal, singleton schoppen.

2 =11-16 singleton harten
2N->3 = 17-20, singleton ter naast kleur
3 = 21-24, singleton schoppen
3N->4 = 21-24, singleton ter naast kleur.

Nadat openaar's' singleton is kennen, bod ter dat kleur vragen regeringen bij stapen (A=2, K=1 controle). Indien openaar tonte 11-16, eerste stap is 0-3 regeringen, indien hij tonte 17+, eerste stap is 4 regeringen.

Rubensohl

A methode aan de behandeling competitief boden tegenover zaken van de Partners 1NT opening. Enigszins eender Lebensohl, behalve gebruikt het principe aan transfer vooruitgangen. A dubbel is gedurende straf, een twee niveau bod is natuurlijk en competitief. Boden aan 2NT aan 3 tont lengte ter het naast hoger kleur en bent competitief sterk, openaar moeet neemt aan het transfer. Transplantert in het volgbieder's' kleur is een Stayman enquête, een bod aan 3 ontkennt één van beide een stop of een vier kaart hogefärg maar behoren spel waardigheden. A dirigert bod aan 3NT behoren een stop ter het tegenstander's' kleur, bij het vast behoren principe.

Rusinow Leidingen

 A methode aan opening leidingen ter die het lager aan twee aangrijpend huiden is uitkomst. Leidingen aan het tien of hoger belofte één van beide het naast hoger huide of geen hoger huide en juist twee kaarten ter het kleur. Waar een inwendige rij is hieldde, het lager aan het rij is eveneens uitkomst, zo sedert KB10 het uitkomst is het tien, sedert K109 het negen.

Het Poetsmiddel methode aan leidingen bevatten Rusinow ter het seconde of vierde best ontwerp.

Strak rak invoegt in conventie

Nadat links aanreiken tegenstander toegankelijk en verbetert aanreiken tegenstander boden een kleur bij het een niveau, het strak rak invoegt in conventie is een volgbod aan 1NT tonen lengte (gewoonlijk 55) ter het onbeiden kleur, met een aanreiken aan opening sterkte of minder. Dit doel is standardmaat gedurende een verleden aanreiken, zijn aanwenden bij een niet pass aanreiken is deel aan 2 tegenover 1 spel dwingt en kunt wezen gebruikte ter het even welk systeem. Wanneer het conventie is ter gebruikt, een cue bod aan openaaren kleur is beschikbaar gedurende ander doelwiten, ginds is geen standardmaat akkord als het doel.

                                    1        P         1        2

Doel 1 - Sterk takeout het rood col.

Doel 2 - Natuurlijk met 6+ klaveren

Doel 3 - Behoren 4 harten en 6 ruiten, het Astro-Cue bod.

Ter het boven biedronde ginds is eveneens geen standardmaat doel gedurende een 2 cue bod, het even welk aan het boven doels kunt wezen gegaane akkoorde op.

Nakomen indien het strak rak invoegt in verdediging is ter gebruikt, een dubbel behoren een opening aanreiken en mogen bevattt bezittingen met lengte en sterkte ter het bod col., dat is een aanreiken dat zult hebt volgbodde 1NT als een natuurlijk bod indien beschikbaar.

Bijkomend Afdrachten

A gewikkde in maken structuur aan herbeidingen nadat een Stayman antwoord of Jacoby transfer bod. Antwoorder's' herbeidingen sedert 2NT aan 3 bent afdrachten, met één van beide zwak of spel de toestand wijzers. Gebruikte ter het Zweeds klaveren systeem en het Cobalt systeem. Als gespeelde ter Bobby, het volgen structuuren herbeidingen wendt aan.

1NT     2
2       ?

2 - natuurlijk, niet forcing, 4 of 5 schoppen
2NT - behoren 5+ klaveren, dwingen 3 , antwoorders herbeiding indien het even welk behoren een singleton
3 - behoren 5+ ruiten, dwingen 3, antwoorders herbeiding indien het even welk behoren een singleton
3 - behoren 4+ schoppen, keuze aan spels
3 - normaal verhoging
Hoger - splinter boden ter steun aan schoppen

1NT     2
2       ?

2 - bracht in evenwicht met 5 harten, voor genodigden
2NT - 5 harten en 4+ klaveren, openaar neemten een voorkeur
3 - 5 harten en 4+ ruiten, openaar neemten een voorkeur
3 - 5 harten en 4+ schoppen, bij bepaald voor genodigden sterkte
3 - normaal nodigt uit met 6 harten
3 en hoger - zelf versplinter

Zelf toestemmen bod

A herbeiding aan een kleur u hebt vroeger bod die toestemmen dat kleur. Het meest ordinair geval is een sterk sprong switcht antwoord gevolgde bij een herbeiding aan het kleur, die garanderen bij bepaald een halfe-solide kleur. Ter door veiling verkopen volgen een zelf toestemmen bod, het speler kunt bod 4NT als sleutel kaart Blackwood met zijn bezit kleur als het sleutel kleur.

Zelf Versplintert

Eender een splinter bod, maar toestemmen JE voorgaand bod kleur. Mogen plaatsvindt wanneer partner hebben herbeiding ter geen troef, of bij antwoorder direct nadat hij hebben gemaade een sterk sprong switcht.

Serieus 3NT

A conventioneel herbeiding aan 3NT tonen slem teressert in en vitert in cue bidden. Gebruikte bij openaar nadat antwoorder uitvoeringen een 2 tegenover 1 antwoord en opslagen openaar bij het drie niveau op zijn seconde draat. Het 3NT bod behoren extra waardigheden, cue boden bij openaar onder 4 aan zijn hogefärg bent beleefdheid boden gespeend van extra waardigheden.

Vormen gedurende 1NT opening

Traditioneellijk 1NT opening omvate enkel 4432, 4333 en 5332 vormen met een vijf kaart lage kleur. Bobby verstrekken u bevangen regels gedurende wijzers met een vijf kaart hogefärg dat kunt wezen geopende 1NT. U kunt eveneens bevattt heen verdeling wijzers. Veel systeems nu licentie 2254 of 2245 (beide als een minder onderwerp studeren) als goed als wijzers met een zes kaart lage kleur en geen singleton. A weinig systeems licentie wijzers met een vijf kaart lage kleur en een vier kaart hogefärg indien het ander col. bent 22 en bij bepaald een aan hun is gestopte.

Smolen

Smolen is een speciale bestendiging nadat het bidden gaat 1NT bij openaar, 2 bij antwoorder en 2 bij openaar. Antwoorder met 54 of 45 ter het hogefärg col. sprong herbeidingen drie ter zijn vier kaart hogefärg bieden openaar een keuze spel ter het ander hogefärg of geen troef. Het idee is verstrekken het geen troef bieder spel het contract, of ter een 53 of 44 berorte. Smolen is deel aan het pakje aan conventien normaallijk gespeelde ter het twee tegenover een systeem. Ginds bent echter ander gebruiken gebruikt afdrachten tonen dit aanreiken typt, zo u kunt spel het Smolen rij één van beide natuurlijk, of als een specializerde bod.

Indien lage kleur kleur Stayman is niet wezen gebruikte, een sprong 3 aan een hogefärg tegenover 2 kunt wezen gebruikte tonen een singleton ter het bod hogefärg, 3 kaarten ter het ander hogefärg, en 54 ter het als een minder onderwerp studeren, aanbod een verschillend keuze aan spels. (Drie aan hogefärg nadat Stayman behoren singleton).

Versplintert

A springt bod, gewoonlijk ter een nieuw kleur, behoren een singleton of renonce ter het kleur bod en steun gedurende zaken van de Partners voorgaand bod kleur. Een acht kaart berorte en bij bepaald zacht slem teressert in is behord. Nadat splinteren, een cue bod ter het splinter kleur behoren een renonce. Oorspronkelijk versplinter warde gebruikte enkel ter antwoord hogefärg kleur opening. Ter nieuwerwets bridge, meest sprong herbeidingen ter nieuw col. bent behandelde als versplinter indien zij ontmoeten alle aan het volgen criterium:

1) Zaken van de Partners voorgaand bod was natuurlijk

2) Het bod is een kies of dubbel sprong verderop drie aan partner's' kleur en onder vijf aan partner's' kleur.

3) A niet sprong bod ter het kleur eigenlijk bod met het splinter bod zult west forcing.

Sommige vennootschapen beperkt het aanwenden aan versplinter wijzers bevatten een laag singleton (geen aas, koning of renonce), bezittingen ter die een 9 kaart berorte is verzekerde, of wijzers niet bevatten een lang ver kleur dat willt zult provianderen een zootje aan trucs. Anderen hebt streng benodigheden gedurende het sterkte aan het aanreiken (niet ook zwak of sterk). Echter bij stand het troef kleur en dient aan slem teressert in, splinter boden neigt simplificeren door veiling verkopen en nadruk partner's' herbeidingen. Gedurende dat rede, splinteren is algemeen preferent het even welk ander methode aan bidden het aanreiken tenzij ginds bent twee gebreken (troef lengte, aanreiken sterkte, bezitting ter splinter kleur en ver bron aan trucs bent het vier mogelijk gebreken).

Noormal Seinen

A bevangt aan regels gedurende opening leidingen en tekt. Ter de generaal het hoger aan aangrijpend huiden is uitkomst, het uitzondering wezen het uitkomst aan het koning, die mogen wezen van KV of AK. Sedert niet serieel huiden, het uitkomst is het laagest aan drie kaarten, of het vierde hoogste sedert langer col.. Sedert een inwendige rij, het uitkomst is het hoogste aan het rij. Ginds is geen standardmaat uitkomst sedert drie klein kaarten, sommige spel het hoogste kaart (hoogste aan niemendal), sommige het midden kaart (MUD) en sommige uitkomst laag.

Ter tekt, een hoogtepunt kaart aangeven één van beide een gelijk aantal aan kaarten of een hoogtepunt huide ter het kleur uitkomst. A hoogtepunt bijleggen aangeven sterkte ter dat kleur en waarschijnlijk een wens hebben het kleur uitkomst.

Omdat het is niet altijd brandkast signaal aanmoediging ter een kleur met een hoogtepunt kaart, veel spelers nu reverse het standardmaat seinen, het reverse methode is UDCA ( voordeel down tellt en houding).

Stayman

A miniem bod ter klaveren tegenover zaken van de Partners geen troef bod vragen partner bod een hogefärg.

Het is normaal gedurende openaar herbeidingen harten met beide hogefärger (sommige aanwenden een 2NT herbeiding tonen een maximal met beide hogefärger). Het Stayman bieder hoeven niet hebt een 4 kaart hogefärg, hoewel hij beloften een indien hij herbeidingen 3NT.

Openaar herbeidingen ter ruiten met geen hogefärg, en vrijblijvendlijk opslagen het niveau met een 5 kaart kleur en maximal. Indien het Stayman bieder herbeidingen bij het zelfde niveau, het is niet forcing (1NT-2 -2 -2M). A ordinair akkord is een 2 herbeiding is Afval Stayman. A herbeiding aan 3 aan een lage kleur beloften een vijf kaart kleur, en mogen hebt een vier kaart hogefärg. Sommige vennootschapen aanwenden een of meer aan het herbeidingen aan 2,3 of 3 als één van beide puppet boden of wat vormt aan vragen relay. A goed methode is gebruiken een 2 herbeiding als veelbelovend enkel 4 schoppen, en forcing een ronde. Openaar kunt verhoging met 4 schoppen, of herbeiding 2NT met een minimum- en 3 met een maximal. Antwoorder mogen houdt aan met een niet forcing herbeiding aan 3 of 3, behoren een 5 kaart kleur, of met 3 behoren een voor genodigden aanreiken met 5 schoppen en 4 harten. Een alternatief methode aan herbeiden betreffen Bijkomend afdrachten

Indien openaar boden 2 ontkennen een hogefärg, een sprong 3 of 3 mogen wezen gespeelde als het Smolen conventie, veelbelovend spel waardigheden met 4 kaarten ter het bod hogefärg en 5 kaart ter het ander hogefärg. Ander variatien aanwenden deze sprong herbeidingen als één van beide natuurlijk, versplinter of behoren een zwak duo.

Indien openaar behoren een hogefärg, sprong herbeidingen aan 4,4 of 4 (tegenover 2) bent gewoonlijk gespeelde als splinter boden met vier kaart steun gedurende openaar's' kleur en slem teressert in. Het is mogelijk spel een herbeiding aan 4NT als sleutel kaart hout, echter dit herbeiding is best gespeelde als natuurlijk inviteren 6NT. Indien Jacoby afdrachten bent ter gebruikt, het rijen 1NT-2-2-3 en 1NT-2-2-3 bent niet niet nodig als natuurlijk boden en behoren west gebruikte als forcing opslagen aan openaar's' hogefärg, gebruikt één van beide het Johnson of Baze conventien. Één van beide aan deze methoden verstrekt slem onderzoek met bracht in evenwicht wijzers, en een herbeiding aan 4NT als sleutel kaart hout. Johnson hebben het supplementair vordeel aan spelen 3NT wanneer beide wijzers bent bracht in evenwicht nadat een 44 berorte hogefärg berorte hebben vestigde.

Stekker Vragen cue bod

A springt cue bod bij volgbieder aan openaaren kleur tonen een sterk aanreiken met aangaande 8 laten uitlopen trucs ter geen troef(e.g. x AKVBxx nadat 1ª- opening, bod 3ª).Bijbieder boden 3NT met een gewis stop, of 4 klaveren, die volgbieder willt zult corrigeren zijn lang kleur.

Sterk Sprong switcht

A kiest uit sprong antwoord een opening kleur bod behoren typischlijk 15+ HCP met een goed 5+ kaart kleur, goed regeringen en slem teressert in. Antwoorder behoren niet sprong met een onbeiden kleur, en behoren hebt één van beide een zelf voldoende kleur, een geen troef herbeiding met alle ver col. gestopte, aan een berorte gedurende openaaren kleur. Openaar behoren verkiest niet bod een nieuw kleur of herbeiding het kleur geopende gespeend van een goed kleur.

Sterk Twee-Klaveren Opening

   Een opening bod aan 2 (ter standardmaat systeems) behoren één van beide een bracht in evenwicht aanreiken sterker dan het maximal gedurende een 2NT opening (gewoonlijk 23+ HCP), of een onevenwichtig aanreiken met bij bepaald 4 defensief trucs en spelen sterkte aan 8.5 trucs met een 5 kaart hogefärg, of 9.5 trucs met geen vijf kaart hogefärg.

2 wachten - Meest wijzers twoordt aan 2. A 2NT antwoord behoren drie koningen ter een bracht in evenwicht aanreiken, 2M of 3m tont een 5+kleur met KV of beter, spel forcing. Nadat 2¨antwoord, indien openaar boden 2M, 3 is seconde negatief, tegenover 3 aan een lage kleur een stap kleur is seconde negatief. A formeel formeel steunt negatief behoren 0-4 HCP, bij meest een controle ter onbeiden kleur, en is forcing een ronde enkel. Het even welk ander herbeiding is spel forcing.

2 negatief - A antwoord aan 2 is spel forcing, met 6+ punten, of KV of AB. 2 en 3m als boven, 2N behoren harten. A 2 antwoord behoren 0-5 punten, forcing gedurende een ronde enkel.

Regering antwoorden - (A=2 K=1 controle)

2= 0-1 regeringen 2 = 2 regeringen
2 = A +K   2NT = 3 koningen 3= 4+ regeringen
Hoger = 7+ kleur, niet 2 regeringen

Sterk Twee klaveren opening herbeidingen

    A springt herbeiding 3M of 4m bij openaar behoren een solide kleur en vrzoekens antwoorder cue bod zijn goedkoop controle (koning of aas), of singleton met bij bepaald twee troef. Dit aanwenden wat voor een drukletter aan antwoorden bent gebruikte, maar nadat een positief antwoord u doet niet niet tont een singleton. Met geen controle, antwoorder opslagen of herbeidingen ter geen troef. Indien openaar springt herbeidingen 4M of 5m in plasts daarvan, hij behoren geen slem teressert in met een lang kleur en beperkte calculeren. Nadat openaar herbeidingen 2M, een kies verhoging is sterker dan een dubbel verhoging, sprongen ter nieuw col. bent versplinter.

Steun dubbel

A dubbel bij openaar wanneer het antwoord was een aan een hogefärg en bijbieder volgboden onder twee aan het antwoord kleur. Het dubbel behoren juist drie kaart steun gedurende het hogefärg, een pass in plasts daarvan neigen ontkennen steun en een verhoging garanderen vier kaart steun. Sinds openaar willt zult neigen hebben een bracht in evenwicht aanreiken gedurende dit dubbel, het kunt wezen converterte straf indien antwoorder hebben een sterk appartement aanreiken eveneens. Steun verdubblten kunt wezen gebruikte nadat hoger volgboden eveneens, maar openaar willt zult hoeven meer waardigheden indien antwoorder zult hebt herbeiding het kennen zeven bovendien kaart hogefärg berorte bij het drie niveau.

Indien het strak rak invoegt in stoel bieder doublen het hogefärg antwoord in plasts daarvan aan volgboden, u kunt aanwenden een verdubblt tonen drie kaart steun, dit is het Steun verdubblt. Gewoonlijk het steun verdubblt is gespeelde het zelfde niveau als het steun dubbel.

Zwitser Opslag

 A sprong bod het vier niveau ter een nieuw kleur, behoren een controle ter het bod kleur en een berorte gedurende zaken van de Partners kleur. Eender een gevorderd cue bod ter betekenis. Algemeen plaatsvinden als eerste antwoord een hogefärg opening, en is deel aan het Systeem en sommige versien aan Acol.

Takeout dubbel

A dubbel opzettelijk tonen lengte ter onbeiden col.. Gebruikte enkel wezen niet opening ver. Eis verdeling benodigheden variert verlenen niveau aan bod dubbelettde, aantal aan onbeiden col., en of het dubbeleur vroeger haddde een geval maken een takeout dubbel aan het voorgaand kleur bod. A dubbel aan een hogefärg normaallijk beloften 4 kaarten ter het onbeiden hogefärg. Met een fatsoenlijk vijf kaart kleur ter het onbeiden hogefärg een volgbod is beter. Het eis verdeling benodigheden bent een materie aan persoonlijk voorkeur, en Bobby verstrekken u bevangen "strikt" of "rul" benodigheden ter het conventien kaart onder "stijlen".

Schotse ruit Twee-boden

Opening boden aan 2 of 2 dat conventioneellijk tont 5+ kaarten ter het genaamd kleur en 5 kaarten of meer ter een lager graad kleur, sterkte is 5-11 HCP. Schotse ruit twee boden bent eender Muiderberg, maar met een onderscheid antwoord structuur.

3 / - spel
Opslag aan hogefärg - halfe preemptief met vier kaart of beter berorte
2 of 3 (onbeiden hogefärg) - spel maar openaar kunt verhoging op drie kaart steun
2NT - vragen gedurende antwoorders seconde kleur, hoeven niet wezen voorover de toestand. Openaar aanhouden

      3 /3/3 (onbeiden hogefärg) - seconde kleur
      3 aan hogefärg geopende - zes kaart kleur, dus stap bod aan 3 of 4 vragen gedurende formeel formeel steunt kleur
      4 /4 - zes kaart lage kleur met vijf kaarten ter hogefärg, en maximal waardigheden
      3 (onbeiden hogefärg) - maximal met 3 schoppen en 5 klaveren
      3NT - maximal met 3 kaarten ter ander hogefärg en 5 ruiten

Het werktuiglijk verdediging een Schotse ruit twee bod is het zelfde als dat een gewoon zwak twee bod.

Texas Transplantert

A conventioneel antwoord aan 4 of 4 een opening bod aan 1NT of 2NT gebruikte tonen 6+ kaart lengte ter harten of schoppen respectieflijk. Openaar moeet neemt aan het transfer, antwoorder willt gewoonlijk pass maar mogen houdt aan met 4NT aas vragen met het hogefärg stemmde toe. Texas afdrachten mogen mogen houdt aan gebruikte ter competitief door veiling verkopen één van beide als een sprong of cue bod. Nadat 1NT en 3 volgbod, 4 bij antwoorder behoren harten en 4 behoren schoppen. Echter nadat een 3 volgbod een bod aan 4 behoren ruiten en 4 behoren harten, sinds ginds is geen sprong betrok.

Toppunt en Bodem bodem bereikt Cue-Bod

Gebruikte bij wat spelers in plasts daarvan aan Michael. Behoren lengte ter het hoogste en laagest onbeiden col.. Bobby spels dit als een constuctief bod met 11+ HCP (in plasts daarvan aan een volgbod), en het hogefärg behord mogen wezen 4 lang. Met een 5 kaart hogefärg en 4 kaart lage kleur, verkiest een volgbod ter het hogefärg.

Afdracht Vooruitgangen

A methode aan reageren één van beide opening boden of een niveau volgboden ter die het reageren aanreiken aanwendens boden aan 1NT aan 2 aan het kleur onder zaken van de Partners boden als transfer boden.

                        Openaar                               Antwoorder

                        1              1 volgbod        ?

Pass - mogen bevattt wijzers dat zult bod 1NT ter standardmaat methoden

Dubbel - takeout

1NT - behoren bij bepaald 5 klaveren, mogen wezen als weinig als 7 HCP. Openaar willt bod 2 met klaveren tolerantie of berorte en geen teressert in ter spelen hoger. Indien antwoorder aanhouden met een twee bod hij behoren voor genodigden waardigheden, hij moeet cue bod of springt tonen spel waardigheden.

2 - zelfde als 1NT maar behoren 5 + ruiten

2 - een constuctief verhoging aan harten

2 - een zwak verhoging aan harten

Het primair vordeels aan dit methode is dat antwoorder kunt tont beide sterk en zwak opslagen aan openaaren kleur. Hij kan eveneens tont een seconde kleur met tolerantie of berorte gedurende openaaren kleur. Het strop aan het natuurlijk 1NT antwoord is lage kleur, indien 1 is passde achter openaar, hij mogen dubbel en dus antwoorder boden 1NT tonen zedig waardigheden met schoppen stop(s).

                        Openaar           Volgbieder       Antwoorder     Bijbieder

                        1/             P of Dubbel    ?

1NT of 2 - tont 5 kaarten ter klaveren of ruiten respectieflijk. Volgbieder behoren neemt aan deze transfer boden tenzij hij hebben 6 kaarten ter zijn kleur.

2 - Drury als verhoging aan schoppen, drie kaart steun en aangaande 8-11 HCP

2 - goed vier kaart verhoging aan schoppen

2 - zwak preemptief verhoging met vier troef

Ter optelling drie gebruiken verhoging volgbieder's' kleur, hij kan eveneens rechtstreeks een uitkomst een uitkomst en dus verhoging. Het ogenblikkelijk opslagen neigt beloven een hoogste huide, u kunt zelfs specificert het is het koning of aas indien u wenst.

Bobby verstrekken u spel transfer vooruitgangen nadat beide opening boden en volgboden.

Afdracht Antwoorden

A methode aan reageren opening kleur boden ter die het antwoorden tont lengte ter het naast hoger kleur. Typischlijk zij zijn gespeelde tegenover een 1 opening behoren één van beide een bracht in evenwicht aanreiken of een aanreiken met klaveren als het primair kleur. Verschillend reageren en herbeiden ontwerpen bent mogelijk, het volgen is het methode gebruikte ter het Vancouver-Klaveren, een zwak geen troef systeem waar het 1 opening mogen wezen een aanreiken aan 15-19 HCP bracht in evenwicht.

Antwoorden

Ordinair Antwoorden
1 - 4+ harten, het even welk sterkte, bij meest 4 schoppen
1 - 4+ schoppen, het even welk sterkte
1 - Ontkennt 4 kaarten ter één van beide hogefärg. Één van beide bracht in evenwicht of lang lage kleur met 0-6 HCP.
1NT - 5+ klaveren, 7+ HCP
2 - 5+ ruiten, 7+ HCP

Openaar mogen neemt aan het transfer, die beloften 3+ lengte (2+ indien antwoorder behoren een lage kleur), uitvoering een minimum- herbeiding ter NT (15-17 HCP, gewoonlijk enkel 2 kaart steun), herbeiding ter klaveren (behoren onevenwichtig aanreiken met 6+ klaveren, neigen ontkennt berorte gedurende antwoorder's' kleur, of makt een nieuw kleur herbeiding (seconde vier kaart kleur met lang klaveren).

Zeldzame Antwoorden
Pass - zeldzaam, lang klaveren, 0-4 HCP
2 - 4441 aanreiken, 7+ HCP
      Openaaren 2M herbeiding is niet forcing, 2NT vragen gedurende singleton.
2 - 5+ harten en 5+ seconde kleur, 4-7 HCP.
      Openaaren 2NT vragen seconde kleur of bod 3, lang klaveren, niet forcing
2 - 5+ schoppen en 5+ lage kleur, 4-7 HCP
      Openaaren 2NT vragen seconde kleur of bod 3, lang klaveren, niet forcing
2NT - 5-5 ter lage kleur, 4-7 HCP. Openaar boden 3 lage kleur forcing of 3 vragen hogefärg lengte.

Afval Stayman

Een akkord gebruikte ter conjunctie met Stayman dat antwoorder doen niet belofte waardigheden gedurende zijn Stayman antwoord. Hij mogen wezen beabsichtigen pass het even welk herbeiding bij openaar. Alternatief hij mogen herbeiding 2 tegenover een 2 herbeiding als Afval-Stayman. Het 2 herbeiding beloofde niets meer dan 4 of 5 harten en 4 schoppen. Openaaren enkel keuzen bent één van beide pass of correcte 2 met drie schoppen en enkel 2 harten. Indien van verdeling geen troef opening bent toegestaane, openaar is eveneens toegestaane herbeiding 2NT met 22 ter het hogefärger. Dit akkord is bedekte ter Bobby bij het keus 2=zwak ter het vak op herbeidingen nadat Stayman.

Indien Afval-Stayman is beschikbaar, antwoorder kunt aanzetten met 2 telkens als hij is 44 of 45 ter het hogefärger, in elk geval aan sterkte, hij hebben ongeveer een 65 geval aan vinden een 44 berorte, en het rust aan het duur behoren vindt een spelbaar 43 berorte.

Troef Vragen-Bod

A springt of rechtstreeks opmieuw ophogen 5 aan een gegaane akkoorde hogefärg. Indien ginds is een kies onbeiden kleur of een tegenstander kleur dat hebben niet cue bod, vrzoekens een controle ter dat kleur, anders het vrzoekens goed troef (indien sleutel kaart Blackwood was beschikbaar, vragen bijzonder gedurende vrouw en boer.

Truscott verdediging 1 klaveren

A aalwarig verdediging waar D =hogefärger en 1NT = als een minder onderwerp studeren. Ander twee kleuren kunt niet niet wezen behord, maar hebben het vordeel tegenover crash dat aalwarig uitkomst dirigeren volgboden aan 1 of 1 bent beschikbaar.

Twee Nee-Etspelen troeft kaart gedurende het als een minder onderwerp studeren

Een opening bod aan 2NT veelbelovend bij bepaald 55 ter het als een minder onderwerp studeren. Het normaal HCP sterkte is 8 14, afhangen op kwetsbaarheid en supplementair verdeling.

Antwoorden als gespeelde bij Bobby bent:

      3 /3 - voorkeur boden
      3 - forcing en natuurlijk
      Pass of 3NT - spel, goed hogefärg waardigheden
      4 /4 - preemptief met berorte
      3 - sterk aanreiken met berorte gedurende een lage kleur normaallijk. Gemaakt, vraagt openaar herbeiding

                  3 - singleton of renonce ter schoppen
                  3NT - singleton of renonce ter harten
                  4 / - 6 kaart lage kleur, 11 ter hogefärger

                 Antwoorder mogen houdt aan met 4/ bevangen het troef kleur en vitert in cue bidden.

Twee tegenover een Spel Dwinge

A conventioneel akkord dat antwoorden bij het twee niveau ter een lager graad kleur opening boden belofte het waardigheden gedurende en dwingt spel. Dit is het definiërt akkord ter het 2/1 systeem sedert die het naam aan het systeem komen. Wanneer spelen dit akkord, een forcing 1NT antwoord is onmisbaar dekken alle wijzers aan matigen (6-9 HCP) en voor genodigden sterkte (10-12 HCP).

Ter meest ander natuurlijk systeems (SAYC, Acol, Nederlands Acol, Goren) een twee niveau antwoord slechts garanderen voor genodigden sterkte aan 10+ HCP. Ginds bent verschillend akkorden als die herbeidingen vestigt een spel dwingt. Het drie meest ordinair structuuren bent

1)     Het even welk herbeiding sluitt uit een herbeiding aan antwoorders kleur vestigen een spel dwingt

2)     Het even welk herbeiding aan een nieuw kleur bij het drie niveau bij één van beide speler vestigen een spel dwingt

3)     A dirigert verhoging bij één van beide speler is spel forcing, als is een drie niveau herbeiding ter een nieuw kleur.

Wanneer niet spelen een twee niveau antwoord als spel forcing, openaar mogen wezen gedwongen herbeiding zijn hogefärg op A matigt vijf kaart kleur, inzonderheid met een minimum- aanreiken en vier bovendien lengte ter een kleur lager graad dan antwoorder's' kleur. Dit leidingen andere ordinair variatie waar antwoorders herbeiding aan 2NT is forcing maar doen niet belofte meer dan 11 HCP nadat openaar herbeidingen zijn kleur. Indien openaar herbeidingen een nieuw kleur, antwoorders herbeiding aan 2NT mogen wezen gespeelde als niet forcing.

Bobby verstrekken u bevangen het stijl aan twee tegenover een antwoorden het even welk aan het methoden beschreven boven. A speciale geval is het 2 antwoord een 1 opening. garanderen het algeheel sterkte gedurende spel ter een lage kleur antwoorder hoevens beter dan een opening aanreiken, zo gelijk streng 2/1 spelers verstrekt het bidden logeren beneden spel indien ginds is een gebrek gedurende geen troef.

Het relatief verdienen aan het verschillend twee tegenover een structuuren is zeer betwistbaar. Een bemoeilijken aan het spel dwingt benadering is dat noch speler kunt handig tont extra waardigheden. Sommige systeems uitvoering een bijzonderheid tussen een 2 antwoord en ander twee tegenover een antwoorden. Antwoorden aan 2 of 2 tont 5 kaart col., dus tegenover 1ª u mogen wezen gedwongen aantwoorden 2 op een drie kaart kleur met juist 2443 vorm. Sinds 2 is niet inderdaad een natuurlijk bod ter dat vormt, het is beter eenvoudigweg definiërt het als een gemaakt spel dwingt relay, dit behandeling is gebruikte ter Italiaan Noormal als goed als het Fab-Sayc systeem. Bobby verstrekken u spel dit stijl eveneens, met openaar herbeiden 2 op alle minimum- wijzers, ander antwoorden tont extra spelen sterkte of bij bepaald 15 HCP.

Twee Vraagt

A antwoord aan 2 een opening 1NT vragen openaar herbeiding 2NT met een minimum- aanreiken, of noemen zijn goedkoop kleur met een maximal aanreiken. Antwoorder mogen hebt een bracht in evenwicht aanreiken met geen hogefärg waar hij behoeften inviteren 3NT, of een lage kleur twee kleur, een herbeiding aan 3 of 3 bij antwoorder behoren een singleton met 54 ter het als een minder onderwerp studeren en drie kaarten ter het ander hogefärg.

Wanneer 2 beschikbaar als een transfer 3 , antwoorder één van beide beabsichtigen pass of besluiten ter ruiten (2NT als een zwak lage kleur ondertekent heen).

Twee Klein

Nadat een 1NT herbeiding bij openaar een lage kleur antwoord, 2 en 2 herbeidingen bent gemaakt en forcing.

Twee klaveren dwingen openaar herbeiding 2, antwoorder aanhouden

      Pass - spel, 4 kaart steun nadat 1 opening, 5+ kleur nadat een 1 opening
      2 (ander hogefärg) - Vitert in, 5 schoppen en 4 harten
      2 (ander hogefärg) - Forcing,4 schoppen en 5 harten, vitert in sterkte
      2 aan hogefärg geopende - Vitert in, 5+ kleur
      2NT - bracht in evenwicht nodigt uit met 5 kaarten ter hogefärg kleur
      3 aan openaaren lage kleur - vitert in met 4+ steun
      3 aan onbeiden lage kleur (55 verdeling, vitert in)

Twee ruiten is spel forcing, openaar herbeidingen tonen 3 kaart steun gedurende het hogefärg, of boden 2 tonen een ver kleur, herbeidingen zijn lage kleur met vijf kaart lengte, of herbeidingen 2NT.

Ziet eveneens Forcing en Checkt achter Stayman.

Bescheiden cue bod

A bod aan een kleur vroeger bod bij een tegenstander dat noch beloften een controle, stop of lengte ter het kleur. Het bod behoren sterkte en is gemaade beneden 3NT. Zaken van de partner is verzochte bod geen troef met een stop ter het kleur (sometijds met een gedeeltelijk stop) of anders tont supplementair verdeling. Bobby eveneens aanwendens het termijn cue tegenstander's' kleur gedurende dit bod.

Ongewoon geen troef

Het unusual geen troef is een sprong 2NT tonen lengte ter het twee lager onbeiden col.. Hoofdzakelijk gebruikte tonen een zwak aanreiken met bij bepaald 5-5 ter het twee col., en perfect vullen Michael (sinds alle twee kleuren kunt wezen behandelde). Bobby aanwendens het unusual geen troef ter twee ander gevalen.

1) Één van beide tegen spel kunt bod een minimum- rekent aan geen troef (eerste bod bij tegen spels akkoord gaat) nadat openaar's' akkoord gaat hebben gegaane akkoorde een hogefärg meedingen ter het als een minder onderwerp studeren (5-4 is mogelijk). e. g.1 - P- 2 - P - P - 2NT.

2) Nadat een volgbod ter klaveren, een geen troef herbeiding behoren ruiten als goed, typischlijk 4-6 lengte. e. g.1 -2 -2 -P-P-2NT.

Ongewoon Positief

A behandeling gebruikte ter sterk klaveren systeems, bijzonder Precisie, ter die antwoorder initieellijk boden 1 (nominaallijk negatief) tegenover een 1 klaveren opening, dus sprong herbeidingen ter een nieuw kleur of geen troef. Het behoren een drie kleurde aanreiken (4441, misschien 5440) en is nodig sinds dirigert positief belofte 5 kaart col.. Indien het singleton is ter openaaren kleur, u sprong herbeiding ter geen troef, anders u springt herbeiding ter het singleton kleur (splinter).

Ongewoon tegen Ongewoon

 Nadat een hogefärg opening en unusual 2NT volgbod, boden bij het drie niveau bent toegewezen speciale doels. Het meest ordinair variatie is spel 3 aan een hogefärg als competitief (7-10 HCP), 3 aan het ander hogefärg behoren een 6+ kleur met aangaande 8-11 HCP, 3 klaveren of 3 ruiten tont constuctief of spel de toestand waardigheden ter harten/schoppen respectieflijk.

Voordeel Naar beneden-Tellt en Houding (UDCA)

A methode aan tekt die blik wezen gebruikte ter volgen kleur, wegwerpen of wanneer het leider leidingen een kleur. A laag kaart één van beide behoren een gelijk aantal aan kaarten of een deelneminge ter het kleur. A hoog kaart behoren één van beide een oneven aantal aan kaarten of geen sterkte ter het kleur. UDCA seinen bent superieur ter duidelijkheid standardmaat seinen. aanmoedigen met V1042 gebruikt standardmaat seinen u gedurig hebt spel het 4 sinds u kunt niet niet veroorloft het tien. Gebruikt UDCA seinen u spel het laagest kaart, terwijl spelen het hoogste kaart sedert drie klein kaarten. Met een weinig zeldzaam uitzonderingen het UDCA afschrikkde kaart ontveinzen twee lager kaarten (als doen het calculeren signaal sedert een oneven aantal) die uitvoering het seinen allicht lezen dan standardmaat seinen (die sometijds ontveinst een lager kaart).

Loos behoren bod

Eender een splinter bod, maar garanderen een renonce. Het bod mogen plaatsvindt voor of nadat kleur akkord, en wezen renonce behoren noodzakelijkheid wezen gemaade verlept 4 aan het gegaane akkoorde kleur.

Walsh antwoorden Een klaveren

Richard Walsh was een aan het mede-uitvinders aan het systeem nu geroepen 2 tegenover 1 spel dwingt. Hij recommanderde behoren een hogefärg direct tegenover een 1 klaveren opening wanneer bezit een beperkte aanreiken, gelijk met vier of meer ruiten. Nadat 1 -1M-1NT, een herbeiding aan 3 is een onderschrijven van bod gebruikt Walsh. Nadat 1 -1, openaar hoeft niet niet herbeiding 1 aan een hogefärg, en behoren in plasts daarvan herbeiding 1NT indien bracht in evenwicht. Het 1 antwoord één van beide ontkennt een hogefärg of hebben opening sterkte en antwoorder willt herbeiding zijn hogefärg op het seconde toerbeurt, een spel forcing reverse. Dit methode is beschreven ter Bobby als bijloopt voor 1 Walsh.

Zwak Sprong-Vermakt

A kiest uit sprong antwoord een opening kleur bod, behoren een zes kaart kleur met 4-8 HCP, geen akkoord gaat kleur. Openaar algemeen pass of opslagen, of herbeidingen zelf voldoende kleur. Wanneer dit behandeling is gebruikte, een aalwarig antwoord en herbeiding aan kleur (e.g. 1 -1 -2 -2 ) is voor genodigden.

Zwak Noodzakelijkheid-Spreekt

A methode aan herbeiden bij openaar gebruikte wanneer een strak rak invoegt in stoel volgbod voorkomen openaar sedert maken zijn normaal herbeiding ter een lager graad kleur. Nadat een 1 opening,1NT antwoord en een 2 volgbod,openaar boden 3 of 3 op wijzers dat bent slechts competitief (op 16 HCP met een vijf kaart lage kleur). Dit is het zwak noodzakelijkheid spreekt bod. Met een sterker aanreiken openaar mogen bod een conventioneel 2NT tegenover 2, antwoorder dus boden 3 met een minimum- aanreiken en openaar mogen pass of herbeiding 3 met vitert in waardigheden, of dwingt spel met een 3 of hoger herbeiding. Vergeleken het alternatief methode aan Goed Slecht 2NT, dit methode verstrekken openaar noemen zijn kleur op het zwaker wijzers maar mogen verliest het kleur op het sterker wijzers.

Zwak Twee-Bod

Een opening bod aan 2 of 2 (sometijds 2) behoren een zes kaart kleur met minder dan opening sterkte. Sommige vennootschapen verstrekt fatsoenlijk 5 kaart col. , maar Bobby doen niet verstrekt het. A zwak ver vier kaart lage kleur is latenlijk. Miniem kleur sterkte is Vxxxxx. Traditioneellijk openaar tonte 6-11 HCP met een of twee defensief trucs. Ter sommige licht opening systeems het hoogste einde aan zwak twee boden bent behandelde als een niveau opening, dus het zwak twee bod neigen wezen meer als 5-10 HCP met 0 een en helft defensief trucs. Ziet eveneens Herbeidingen nadat een zwak twee bod, Buitenste muur van een kasteel twee boden, Ogust en Velen.

Westlijk Cue-Bidt

A 3 niveau bod aan tegenstander's' kleur die inviteren 3NT, maar ontkennt een volledig stop ter het kleur cue bod. Typischlijk het cue bieder's' akkoord gaat hebben gegaane akkoorde A lage kleur kleur, zo partner kunt één van beide bod 3NT met een volledig stop of hergeeft het gegaane akkoorde lage kleur. Wanneer het tegenstanders hebt bod twee col., een cue bod behoren een stop en vragen gedurende een stop ter het ander tegenstander kleur (het Oostelijk cue bod).

Wolff Besluiten

A conventioneel herbeiding aan 3 tegenover een lage kleur opening, hogefärg antwoord en 2nt herbeiding. Openaar is gedwongen bod 3, die antwoorder kunt pass of makt een niet forcing zwak drie niveau herbeiding ter harten of zijn antwoord kleur. Ander herbeidingen ander dan 3 bent spel forcing. Dit methode is nuttig wanneer antwoorder boden aan bijna alle wijzers tegenover een lage kleur kleur opening. Ander methoden deregelik als transfer herbeidingen en nieuw lage kleur bent meer populair.

XYZ conventie

A conventioneel methode aan herbeiden bij antwoorder wanneer drie col. hebt bod en het biedronde is nog steeds bij het een niveau. A herbeiding aan 2 dwingen openaar herbeiding 2, die antwoorder mogen pass of houdt aan met een voor genodigden bod. A herbeiding aan 2 vestigen een spel dwingt, ander herbeidingen gewoonlijk houdt vast het zelfde doel als zij zult ter standardmaat methoden. Dit methode is een achtervoegsel aan Twee Klein.

Nul of Twee-Hoger

A leidend akkord waardoor een uitkomst aan een boer ontkennt een hoger eren, en een uitkomst aan een tien of negen beloften nul of twee hoger kaarten. Gebruikt dit methode (die is deel aan Journaliste leidingen) het 10 is uitkomst sedert AB10xx, KB10xx of 109x, en het 9 sedert V109x, K109x of 9xx. Wanneer gebruikte ter leidend tegen geen troef contracteren, dit methode is superieur standardmaat leidingen ter informeren het uitkomer's' partner of hergeven het kleur of niet. Het bemoeilijken aan het methode is dat het uitkomst aan een boer kunt assistert leider ter spelen het kleur indien hij hebben het aas en vrouw.