Blue Petipa´s

Korthårig Collie

Nytt: 2014-07-21


Valpar väntas i slutet av september efter välmeriterade linjer!!