Ontslagzwendel in de IT sector
Belangenvereniging Bright IT/Serengetti

Home  Over ons  Nieuwsberichten  Daders  Rol werkgevers  Gevolgen voor werknemers  Proeftijdontslag  Fraudebestrijding  Feiten  Contact

[

"De publicatie op de website van de belangenvereniging is niet onjuist of onvolledig en derhalve niet onrechtmatig te achten"
(rechtbank Utrecht 11-5-2004)

[

"Voorts heeft Harvey Nash, nadat zij signalen had gekregen van de onbetrouwbaarheid van beide bedrijven, hiernaar geen  onderzoek gedaan."
(rechtbank Utrecht 29-4-2003)

[[ [

De belangenvereniging is van mening dat de werkgevers in meerderheid geweten hebben van de handelwijze van Cygnus en Bright IT. 

Hierin worden wij gesteund door Martijn van Dam van de PvdA, Mr. Dirk de Jong van De Jong & Partners (AG 20-06-03), door twee eerdere uitspraken tegen [Bedrijf X] en  Harvey Nash BV  ťn inmiddels ook door het vonnis tegen Eric Pouw en Richard van Veen.

"De echte boeven gaan vrijuit. Dat zijn namelijk de ondernemers die willens en wetens met deze bedrijven in zee zijn gegaan." 

(Martijn van Dam, Tweede Kamerlid voor de PvdA, in Automatisering Gids van 16 juni 2003)

"Zo blijkt uit het standaardcontract tussen Cygnus en opdrachtgever dat 'Cygnus B.V. in haar opzet is geslaagd indien de medewerker het bedrijf verlaat middels schriftelijk ontslag'. Voorts bepaalt artikel 8 van de algemene voorwaarden van Cygnus dat 'indien een nieuwe arbeidsovereenkomst van de medewerker tijdens de proeftijd door de nieuwe werkgever wordt opgezegd, Cygnus B.V. haar inspanningen niet voortzet. Uitgangspunt is immers dat de medewerker van de opdrachtgever het bedrijf van de opdrachtgever heeft verlaten'. Deze bepaling is opmerkelijk en geeft op zijn minst aan dat ontslag binnen de proeftijd bij de nieuwe werkgever was voorzien."
(blz. 8 vonnis van 23 maart 2006, onder: Nadere Bewijsmotivering) 

Ook werkgevers die niet op de hoogte waren van de constructie, of althans beweren dat niet te zijn, zijn aansprakelijk voor de schade. In het vonnis tegen Provide Consultancy BV werd opnieuw vastgesteld dat Cygnus merkwaardig opereerde, hetgeen tot waakzaamheid had moeten leiden. In dit arrest werd benadrukt dat de zorgplicht van de werkgevers zich zelfs uitstrekt tot nŠ het ontslag van de werknemer.

Ook verklaringen die door Eric Pouw en zijn raadsvrouwe zijn afgelegd wijzen op de directe betrokkenheid, althans voorkennis, bij de werkgevers.

raadsvrouwe A.M.R. van Ginneken:

"De ex-werkgevers van de benadeelde partijen waren op de hoogte van de bedoelingen van mijn cliŽnt en Van Veen, niet alleen om de werknemers over te nemen maar ook om die dan voor het einde van de proeftijd te ontslaan."

Eric Pouw:

"De ex-werkgevers dachten alleen aan hoe ze zo snel mogelijk van de "bankzitters" af konden komen. De ex-werkgevers hebben de facturen snel aan ons betaald, zonder ook maar enige vorm van kritiek te geven. Naar mijn mening moeten deze ex-werkgevers ook terecht staan. [..] ik ben bereid als getuige tegen ze te verklaren."

Bron: Proces-verbaal van de zitting van 17 juli 2007, gerechtshof Den Haag; Rolnummer 22-006813-06

Van gewicht is ook de opvatting van bestuursleden van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering:

"In de geschetste casus zijn de begrippen 'headhunter', 'detachering' en 'bankzitter' gebezigd in een verkeerde combinatie. De personeelsleden die benaderd zijn, is een verkeerde werkelijkheid voorgespiegeld. Daarnaast is de rol die de werkgever inneemt, waar personeel wordt weggehaald discutabel. Deze dient zich namelijk af te vragen of een en ander wel correct is. Het is wel aannemelijk dat personeel dat benaderd is en nimmer met een "headhunter" te maken heeft gehad niet op de hoogte is van alle voorstaande zaken en dan ook makkelijker op de voorgehouden situatie zal ingaan."

Bron: Proces-verbaal 164/2004 van 4 oktober 2004, getuigenverklaring 

Van enkele bedrijven, die bezoek hebben gehad van Eric Pouw, weten we hoe hij zich presenteert. 

"Hij benadert bedrijven zoals ons en probeert een afspraak te maken. Bij mij is hij op [..] 2002 langs geweest. [..] hij maakte nogal een gehaaste indruk en er leek weinig ruimte voor social talk e.d. [..] Ik heb hem duidelijk gemaakt dat we dit dan open en duidelijk met de bewuste medewerker zouden bespreken. Dit past niet in zijn plaatje, dus daarom was het gesprek snel over. "

Voor enkele ondernemers was dat reden om geen zaken met hem te doen. Dit geeft dus te denken over bedrijven die dat wel hebben gedaan. 


De  ontslagzwendel kon alleen slagen dankzij werkgevers die geen vragen stelden

De bedrijven die wťl zaken deden met Eric Pouw wisten heel goed, of hadden dat kunnen weten door de informatie (of juist het gebrek daaraan), met wie zij zaken deden. Er waren voldoende aanwijzingen:

  • Overeenkomst en Algemene Voorwaarden van Cygnus lieten geen twijfel over de opzet. Elke werkgever wist waarvoor hij tekende. 

  • De informatie die Eric Pouw op zijn website plaatste sprak boekdelen. Het valt namelijk moeilijk voor te stellen dat een gerenommeerd bureau met genoegen mensen zou plaatsen bij haar klanten die het zelf afficheert als "lastig mee samen te werken", "niet produktief", "heel veel geld kosten", "vaak ziek zijn" en "waar u maar al te graag van af zou willen". Er is dan weinig fantasie voor nodig om te begrijpen wat er bedoeld wordt met "een snelle en effectieve oplossing" voor "bovenstaande problemen".

  • De presentatie van Eric Pouw paste niet bij een bonafide bedrijf: "uitsluitend mondeling en bij u op kantoor".

  • De bewering binnen enkele weken succesvol te zijn moet te denken geven in een markt waar een gemiddeld outplacementtraject 8 maanden duurde en waarin de betrokken werkgevers zelf de grootste moeite hadden opdrachten te vinden voor hun bankzitters. 

  • Zoals bevestigd tijdens de zitting van 19 april 2004 (X B.V. vs. Belangenvereniging) gingen de werkgevers akkoord met geheimhouding en stonden zij privť gegevens van hun werknemers af, zonder die om toestemming te vragen of in te lichten. 

Zouden er twijfels zijn over het karakter van Eric Pouw en Cygnus BV (en gelet op het voorgaande hadden die er moeten zijn) dan had men navraag kunnen doen bij de outplacementorganisaties NOBOL en NOLOC en kunnen vaststellen dat Cygnus BV daar niet bekend was. Ook had een korte rondgang bij de Kamer van Koophandel de schier eindeloze reeks faillissementen van Eric Pouw aan het licht kunnen brengen of het eigenaarschap van Richard van Veen van sexclub La Rage in Zundert. Wat grasduinen in krantenarchieven zou nog meer informatie hebben opgeleverd. Tot slot zou men nog navraag kunnen doen bij een bedrijfsinformatiebureau. Volgens MariŽndijk was Eric Pouw "een persoon die in het Nederlandse zakenleven erg ongunstig bekend staat." 

Achteraf is het dan ook niet zo vreemd dat geen enkele ex-werkgever (twee uitzonderingen daargelaten) gereageerd heeft op onze oproep, in de zomer van 2003, om de voormalige werknemers te ondersteunen in de gerechtelijke procedures. Enkele werkgevers hebben zelfs diverse malen gepoogd het werk van de belangenvereniging te frustreren met gerechtelijke procedures of het dreigen daarmee.

Voorbeelden van bedrijven

Speed IT was het eerste bedrijf dat Cygnus inschakelde om overtollig personeel te lozen. In augustus 2002 tekenden de eersten hun contract bij Bright IT, waarna ontslag kort daarna volgde. De rekening werd op 26-8-2002 door Speed IT voldaan. Ondanks waarschuwing door gedupeerden was dit voor Speed IT geen belemmering binnen twee maanden nog een aantal mensen via Cygnus te laten vertrekken. De rekening daarvan werd op 21-10-2002 betaald. 

Cygnus hield in 2002 een tijdlang kantoor op hetzelfde adres als Datatest BV. Datatest introduceerde in de loop van dat jaar Cygnus/Eric Pouw bij Lync BV, dat toen nog interesse had in een overname van  DatatestLync bracht daarop twee werknemers in contact met Cygnus. Op 15 november 2002 kwamen zij in dienst van Bright IT. Aansluitend op 4 december werden beiden in proeftijd ontslagen. Voor Datatest was dat echter geen belemmering in januari 2003 ook een werknemer via Eric Pouw te laten vertrekken. De rekening aan Datatest werd - op verzoek - nog aan Lync in Soesterberg gestuurd.

Vicksburg was het eerste bedrijf waarvan wij een contract in handen kregen. Dat contract laat - ons inziens - niets aan duidelijkeid over. Inmiddels hebben wij alle contracten in handen.

 

 

Standaardcontract van Cygnus

Factuur van Cygnus. Let op het opmerkelijke advies

(klik voor een vergroting)

 

Een duistere rol speelde Harvey Nash. Dit bedrijf bleef werknemers onder druk zetten de contracten met Bright IT te tekenen, zelfs nadat het weet had van de praktijken van het duo Pouw en Van Veen. 

Al een jaar was Harvey Nash vruchteloos (een gang naar het CWI was in oktober 2002 mislukt) bezig personeel in vaste dienst te vervangen door free-lancers, voordat in januari 2003 vier werknemers in contact werden gebracht met Cygnus.

"Harvey Nash gaat uit van de integriteit van Cygnus en Bright IT Solutions."

(Jan-Leen 't Jong, directeur Harvey Nash, 17 maart 2003)

Ervaringen met Cygnus en Bright IT

Op vrijdagen 24 en 31 januari 2003 voerden deze werknemers gesprekken met Cygnus en Bright IT, waarbij direct al opdrachtgevers werden genoemd. Maandag 3 februari werden arbeidsovereenkomsten gestuurd, waarin het management van Harvey Nash al inzage had gekregen nog voor de betrokken werknemers. Een gesprek met de beoogde opdrachtgever had nog niet plaatsgevonden. Merkwaardig, want de opdrachtgever zou, na 6 maanden, tevens werkgever worden (een zgn. deta-vast constructie). 

Door de getoonde aarzeling om de contracten te tekenen werden de werknemers op donderdag 6 februari 2003 door de directie van Harvey Nash en Eric Pouw onder druk gezet om voor 5 uur te beslissen. In drie dagen tijd hadden de betrokkenen echter zoveel materiaal over Cygnus en Bright IT verzameld dat niemand zich geroepen voelde hier op in te gaan.

Rol van het management

De directie was ontevreden met deze keuze. Bedenkingen van werknemers en het getoonde bewijsmateriaal werden "niet relevant" geacht. Nochtans waren er uittreksels uit het handelsregister,  verklaringen van meerdere gedupeerden en bevestigingen van de beoogde opdrachtgevers nooit van Cygnus en/of Bright IT gehoord te hebben. 

Op 17 februari 2003 liet de directeur van Harvey Nash, Jan-Leen 't Jong, schriftelijk weten het "laakbaar" te achten dat "belastend materiaal over partijen waar Harvey Nash in goed vertrouwen zaken mee doet" niet ter inzage is gegeven. Verder meldde 't Jong dat Harvey Nash zelf een onderzoek zou instellen. Op verzoeken om aan te geven door wie en op welke termijn dat onderzoek werd uitgevoerd werd echter niet gereageerd. 

In de tussentijd trachtte de directie van Harvey Nash er nog alles aan te doen om enkele mensen kwijt te raken, getuige twee brieven die verstuurd zijn op 11 februari 2003 en 14 februari 2003. De eerste brief staat vol met taal- en datumfouten. Kennelijk was de paniek inmiddels aardig toegeslagen. Voor ťťn werknemer werd in maart 2003 nog een afspraak geregeld met Eric Pouw op het kantoor in Maarssen.

Ontslagprocedure

Uiteindelijk diende Harvey Nash op 17 maart 2003 vier ontbindingsverzoeken in bij de kantonrechter in Utrecht. Nog steeds werd goede sier gemaakt met Cygnus en Bright IT:

"Naar aanleiding van de door de betreffende medewerker(s) geuite bedenkingen bij Cygnus BV en/of Bright IT heeft Harvey Nash een bedrijfsinformatiebureau verzocht om informatie aan te leveren. Uit de door het betreffende bureau verstrekte informatie blijkt niet dat door de medewerker(s) geuite bedenkingen juist zijn. Harvey Nash gaat vooralsnog uit van de integriteit van deze bedrijven."

Verloop van de zitting

Tijdens de zitting op 15 april 2003 werd voor het eerst de naam van het bureau genoemd dat voor Harvey Nash onderzoek had verricht. Het zou gaan om MariŽndijk. Een rapport werd echter niet gepresenteerd. 

MariŽndijk heeft later laten weten Harvey Nash niet als klant te kennen en nimmer onderzoek naar Cygnus te hebben verricht. Wel is er onderzoek gedaan naar Bright IT - zoals later bleek in opdracht van de advocaat van Harvey Nash - op 11 februari 2003, maar men ontkent dat dat gunstig was.

Per brief van 17 juli 2003 erkende Roland Steenvoorde, co-directeur van Harvey Nash, dat het rapport van MariŽndijk wel "kanttekeningen had geplaatst bij de handelsmoraliteit van Bright IT". Dat is - ons inziens - niet in overeensemming met hetgeen in de rechtbank werd gesteld.

Geschrokken door het bewijsmateriaal in de verweerschriften, gooide Harvey Nash het bij het begin van de zitting over een andere boeg en verklaarde zichzelf ook slachtoffer van Cygnus. Deze late inkeer maakte echter weinig indruk op de rechter:

"Met betrekking tot het externe outplacement heeft Harvey Nash tijdens de mondelinge behandeling erkend dat het outplacementbureau Cygnus en het zogenaamde automatiseringsbedrijf Bright IT malafide waren. Harvey Nash stelt dat ook zij hiervan slachtoffer is geworden. De kantonrechter kan Harvey Nash hierin niet volgen. Immers, Harvey Nash heeft zelf Cygnus ingeschakeld, zonder na te gaan of dit een gerenommeerd outplacementbureau was. Voorts heeft Harvey Nash, nadat zij signalen van, onder anderen [..] had gekregen van de onbetrouwbaarheid van beide bedrijven, hiernaar geen althans onvoldoende onderzoek gedaan. Harvey Nash bleef ten onrechte druk uitoefenen op, onder anderen [..], om een arbeidsovereenkomst met Bright IT te sluiten."

Vreemde zaken

Ondanks het verlies in de rechtbank is Harvey Nash overtuigd van de juistheid van de eigen handelwijze, getuige een persbericht dat op 24 juni 2003 is verstuurd naar aanleiding van de uitzending van Netwerk. Hierin stelt 't Jong dat op 7 februari 2003 alle contacten met Cygnus verbroken zouden zijn. 

De brieven die daarna zijn verstuurd om de druk bij medewerkers op te voeren spreken voor zich. Kennelijk heeft de directie van Harvey Nash de feiten niet helemaal op een rijtje. Saillant is ook dat Eric Pouw in een persverklaring, eveneens aan Netwerk, exact weet te melden hoe hoog de ontslagvergoeding is die Harvey Nash aan zijn ex-werknemers moest betalen. Dat is informatie die hij alleen van Harvey Nash vernomen kan hebben.

Persverklaring Jan-Leen 't Jong mei 2003

Brief Jan-Leen 't Jong 11 februari 2003

Brief Erwin van Hattem 14 februari 2003

Persverklaring Harvey Nash (let op de datum)

Brief van 11 februari 2003

Brief van 14 februari 2003

(Klik voor een vergroting)

 
Conclusie

Het leidt geen twijfel dat werkgevers wisten met wie en wat zij zich inlieten toen zij een overeenkomst met Eric Pouw/Cygnus sloten om van hun werknemers af te komen. Aard en omstandigheden waarin de afspraken tot stand kwamen waren zo schimmig dat die op zijn minst tot vragen hadden moeten leiden. Elke werkgever die akkoord ging met het contract en de algemene voorwaarden van Cygnus wist heel goed waarvoor hij tekende.  

Mochten werkgevers desondanks volhouden niet geweten te hebben van de kwade opzet van Eric Pouw/Cygnus dan wijst de geschiedenis met Harvey Nash anders uit: deze werkgever ging door het traject via Cygnus tot een, in haar ogen, succes te maken, zťlfs nadat het bewijzen had kunnen inzien over de werkelijke aard van Cygnus en zijn directeur.

Ook andere bedrijven kunnen bezwaarlijk volhouden vooraf niet op de hoogte te zijn geweest. Het is namelijk moeilijk voor te stellen dat directeuren en HR-managers, die gewend zijn om dagelijks tientallen contracten te sluiten met opdrachtgevers, werknemers en freelancers, de merkwaardige overeenkomst die zij met Cygnus sloten niet begrepen zouden hebben.

De ontslagzwendel kon daarom alleen maar slagen dankzij werkgevers die geen vragen stelden. Het is schokkend te constateren dat werkgevers bereid zijn zover te gaan om van personeel af te komen. Deze bedrijven bezorgen de ict sector een slechte naam. Elke organisatie die met deze bedrijven in aanraking komt moet zich afvragen of het past in het beleid zaken te doen met partijen die wegens onethisch handelen in het nieuws zijn gekomen. Hoe komt het over op potentiŽle kandidaten, op klanten en op eigen werknemers indien bekend zou worden dat men met dergelijke partijen betrekkingen aangaat ? Het advies kan dan alleen maar zijn verder te zoeken naar een betrouwbaarder partner.

 

Kamer van Koophandel Haaglanden 27264027
Copyright © 2003-2019 Belangenvereniging Bright-IT / Serengetti

customisable counter