Welcome

Newest Members

Kuip-, kas- en kamerplanten

ANTHURIUM
(Flamingoplant)
Snoei alleen om de verwelkte bloemen weg te nemen.
AZALEA indica Haal de oude bloemen er voorzichtig uit en pas op de vlak daaronder zittende nieuwe knoppen niet te beschadigen. Een te lange tak kan tevens wordeningekort.
BELEPERONE guttata
(Garnalenplantje)
Verwijder de schutblaadjes totdat de plant zich krachtig heeft ontwikkeld en knijp een paar van de jonge scheuten weg om een vollere groei te verkrijgen. Haal waar nodig wilde scheuten na de bloei weg.
CAMPANULA isophulla Na de bloei geheel terugsnoeien.
CISSUS antarctica Als je hem de kans geeft, neemt deze klimplant je hele kamer of kas in beslag. Kan ieder voorjaar naar behoefte worden ingesnoeid.
CITRUS Heeft nauwelijks snoei nodig. Te lange scheuten kunnen na de vruchtvorming worden teruggesnoeid.
CLERODENDRUM Snoei na de bleoi terug tot op 10 centimeter, als de jonge scheuten niet nodig zijn voor uitbreiding.
COLUMNEA Snoei na de bloei iets terug.
EUPHORBIA splendens
(Christusdoorn)
Top de hoofdstengels van tijd tot tijd. Zijtakken kunnen na de bloei naar behoefte worden ingekort.
EUPHORBIA pulcherrina Zodra de bloemen verwelken en afvallen moeten de stengels tot op de tweede of derde knop van de voet worden teruggesnoeid. De zwakke scheuten worden helemaal weggenomen.
FATSIA fatshedera Snoei, indien nodig, in de lente.
FICUS elastica robusta
(Rubberplant)
Snoei brengt weinig verbetering omdat de hoofdstam, als die ergens boven een blad wordt afgesneden, op willekeurige plaatsen zijtakken gaat maken.  Om een te groot wordende plant te verbeteren, kun je beter de top stekken. Dat doe je door op circa 25-30 centimeter onder de groeitop de stam voor de helft schuin in te snijden en de wond open te houden met een dotje veenmos (Sphagnum) dat nat wordt gemaakt, waarna de plek in plastic wordt ingepakt en onder en boven de wond op de stam dichtgebonden totdat zich wortels hebben gevormd. Snijd de gewortelde top dan onder de wortels af en zet hem in potgrond.
FUCHSIA Snijd de tere fuchsia's in de lente krachtig terug op goede knoppen aan gezonde stengels. Verwijder al het andere hout.
GARDENIA Snoei vroeg in het voorjaar in vorm.
HEDERA
(Klimop)
Mogen waar nodig overal worden gesnoeid als je een rijkere vertakking wil.

HIBISCUS
(Chinese roos)

Snoei vroeg in de lente matig terug.
HOYA carnosa Snoei zo nodig laat in de winter de zijscheuten van deze klimplant.
MONSTERA
(Gatenplant)
Haal alleen de ongewenste stengels weg. Leid de luchtwortels zo mogelijk naar de aarde in de pot. Knip ze echter niet af.

NERIUM
(Oleander)

Snoei de hoofdstengels na de bloei tot op tweederde of de helft terug en kort de zijscheuten tot 10-15 centimeter in. Als zich de knoppen vormen, kort dan de zich onder de trossen ontwikkelende scheuten in of haal ze helemaal weg.
PASSIFLORA
(Passiebloem)
Doet het beter als de wortels binnen de perken worden gehouden. Zijscheuten moeten laat in de winter op 5-7 centimeter worden ingekort.
PELARGONIUM
(Potgeranium)
Alle soorten en vormen moeten na de bloei krachtig worden teruggesnoeid, tenzij je een muur ermee wil bedekken. Zet dan de zijtakken vast. Bij potplanten moeten de uitschietende stengels worden ingekort om een vollere groei te krijgen en de planten in evenwicht te houden.
PHILODENDRON Aan de groei van dit krachtige klimplantje moet van tijd tot tijd paal en perk worden gesteld. Snoei wanneer het uitkomt.
PLUMBAGO capensis
(Mannentrouw)
Snoei de scheuten na de bloei tot op 6-8 centimeter terug.
POINSETTIA
(Kerstster)
Zodra de bloemen verwelken en afvallen moeten de stengels tot op de tweede of derde knop van de voet worden teruggesnoeid. De zwakke scheuten worden helemaal weggenomen.
RHOICISSUS rhomboidea Ook al een krachtige klimplant. Kan ieder voorjaar naar behoefte worden ingesnoeid.
SOLANUM capsicastrum
(Winterkers)
De stengels moeten na het afvallen van de vruchten tot de helft worden ingekort. Om dichte groei te verkrijgen de zich vormende scheuten al vroeg toppen.
STEPHANOTIS De hoofdstengels kunnen indien nodig worden ingekort, de zijtakken tot op 10 centimeter.
THUNBERGIA alata
(Suzanne met de mooie ogen)
Snoei zo nodig de lange stengels in de lente terug.
TRADESCANTIA Een plant die je het hele jaar door kunt inkorten en stekken. Hoe meer je de slingertakken inkort, des te voller wordt de plant.
ZEBRINA Een plant die je het hele jaar door kunt inkorten en stekken. Hoe meer je de slingertakken inkort, des te voller wordt de plant