Web Store

Tabebuia argentea

EUR 0.35

Beschrijving: Kuipplant (dan blijft hij klein). Massa?s gele trompetbloemen trekken ieders aandacht. Als je half februari ophoudt met watergeven zal de plant zijn bladeren verliezen maar de bloei wordt veel uitbundiger. De stam en bast zijn ook interessant. Ze barsten en krullen maar groeien gewoon weer aan. Hoogte: 9 m. Bloeit: mei-jul Type: TTr Winterhard in: zones 10-11 (5 Celsius) Zaai-instructies: kiemt in 30-180 dagen bij 20-25 Celsius; kiemt onregelmatig; zaai in jan-feb (binnen) Plant-instructies: volle zon of halfschaduw; regelmatig water geven, maar niet te veel ---------------------------------------- - Description: Its masses of yellow trumpet flowers catch everyones eye in season. The foliage is mostly deciduous. One good trick is to cut off all added water 6-8 weeks before spring. This will encourage leaf drop and produce a much heavier show of flowers. The trunk and wood is also very interesting. It has brittle wood that breaks in strong winds, but it always comes back. Height: 9 m. Flowers: mei-jul Type: TTr Hardy in: zones 10-11 (5 Celsius) Sowing instructions: germinates in 30-180 days at 20-25 Celsius; germination is erratic; sow in jan-feb (under cover) Plant-instructies: full sun of partial shade; water regularly but don?t overwater

Item Added.
Adding Item.