Web Store

Strelitzia reginae - Paradijsbloem (1-5)

EUR 0.35

Beschrijving: Kuip-/kamerplant. Als bladplant al imposant en exotisch, maar de feloranje en blauwe bloem, in de vorm van een kraanvogel spant letterlijk de kroon!! Een gemakkelijke plant. De trotse, sierlijke bloemen verschijnen na enkele jaren. Hoogte: 120 cm. Bloeit: jun-aug Type: TP Winterhard in: zones 9-10-11 (0 Celsius) Zaai-instructies: kiemt in 30-180 dagen bij 18-24 Celsius; oranje pluis van de zaden verwijderen; zaden 3 dagen weken en iedere dag het water verversen; kiemt onregelmatig Plant-instructies: volle zon en halfschaduw; regelmatig water geven Waarschuwing: sommige plantendelen zijn giftig -------------------------------------- Description: Bold structural plant, which forms large evergreen clumps of stiff leaves growing up from the base. The flowers stand above the foliage at the tips of long stalks. Mature plants are very floriferous with flowers in autumn, winter and spring. Strelitzias are sensitive to cold. Height: 120 cm. Flowers: jun-aug Type: TP Hardy in: zones 9-10-11 (0 Celsius) Sowing instructions: Germinates in 30-180 days at 18-24 Celsius; remove orange fluff; soak seeds for 3 days and refresh the water every day; germination is erratic Planting instructions: full sun and partial shade; water regularly but don?t overwater Warning: some parts of this plant are poisonous when ingested

Item Added.
Adding Item.