Web Store

Dietes grandiflora (Afrikaandse iris)

EUR 0.35

Beschrijving: Aantrekkelijke witte bloemen met een tipje geel en violet. Ze staan op slanke, rechte stengels. Soms verschijnen ze massaal, vooral na een regenbui in de zomer. Gedurende zijn piek draagt de plant zoveel bloemen dat je niet kan ophouden met kijken! Aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivers. Hoogte: 50 cm. Bloeitijd: jun-aug Type: HP Winterhard in: zones 8-9-10-11 (-5 Celsius) Zaai-instructies: kiemt in 30-200 dagen bij 13-15 Celsius; kiemt langzaam en onregelmatig; zaaien in sep-okt (buiten) Plant-instructies: zon of halfschaduw; kan goed droogte verdragen ---------------------------------------- -- Description: The attractive flowers are large and white with a touch of yellow and violet. They are held on erect, slender stems. The flowers are borne in mass at certain periods - often after rain in summer. The plant bears so many flowers during the peak period that the plant looks most striking. Attractive for bees and other pollinators. Height: 50 cm. Flowers: jun-aug Type: HP Hardy in: zones 8-9-10-11 (-5 Celsius) Sowing instructions: germinates in 30-200 days at 13-15 Celsius; germination is slow and erratic; sow in sep-oct (outside) Planting instructions: full sun or partial shade; drought-tolerant

Item Added.
Adding Item.