Web Store

Dietes bicolor (Afrikaanse iris)

EUR 0.35

Beschrijving: Wintergroene plant; lijkt op een iris. Zwaardachtig blad in waaiervorm. De bloemen verschijnen op vertakte stengels. In vorstvrije gebieden bloeit de plant van lente tot herfst en soms zelfs in de winter. De bloemen bloeien 1 dag maar worden snel vervangen. Hoogte: 50 cm. Bloeitijd: jun-aug Type: HP Winterhard in: 8-9-10-11 (-5 Celsius) Zaai-instructies: kiemt in 30-200 dagen bij 13-15 Celsius; kiemt langzaam en onregelmatig; zaaien in sep-okt (buiten) Plant-instructies / Planting instructions: zon of halfschaduw; kan goed droogte verdragen ---------------------------------------- --- Description: Rhizomatous evergreen perennial that generally resembles the beardless iris. Fan-shaped clumps of iris-like, narrow, sword-shaped, basal, evergreen leaves. Flowers appear on branched stalks. In frost-free areas, plants bloom from spring to fall and intermittently throughout winter. Flowers last one day, but are quickly replaced. Height: 50 cm. Flowers: jun-aug Type: HP Hardy in: zones 8-9-10-11 (-5 Celsius) Sowing instructions: germinates in 30-200 days at 13-15 Celsius; germination is slow and erratic; sow in sep-oct (outside) Planting instructions: full sun or partial shade; drought-tolerant

Item Added.
Adding Item.