Web Store

Delonix regia (Flamboyant)

EUR 0.35

Beschrijving: Kuipplant, dan blijft hij klein. Deze uit Madagaskar afkomstige boom groeit in een een kuip of pot uit tot een fraaie struik. Fijn generfd, varenachtig blad, wordt overladen met glanzende scharlaken bloemen. Slanke orchidee-achtige bloemen. Hoogte: 600 cm. Bloeitijd: jun-jul Type: TTr Winterhard in: zones 10-11 (5 Celsius) Zaai-instructies: kiemt in 30-90 dagen bij 20-25 Celsius; kerf en week de zaden; kiemt onregelmatig; zaai in feb-mrt (binnen) Plant-instructies: in de volle zon; kan enige droogte verdragen ---------------------------------------- ---------- Bright fiery red/orange blossoms cover mimosa type leaves which close up at night. Naturally assumes a spreading umbrella shape. Smooth greyish bark. As the new leaves appear, the tree is covered with masses of flowers. Blooming is followed by long, flat seed pods. Height: 600 cm. Flowers: jun-jul Type: TTr Hardy in: zones 10-11 (5 Celsius) Sowing instructions: in 30-90 days at 20-25 Celsius; nick and soak the seeds; germination is erratic; sow in feb-mar (under cover) Planting instructions: full sun; tolerates some drought

Item Added.
Adding Item.