Web Store

Brassica juncea var. rugosa (Amsoi)

EUR 0.35

Beschrijving:

Chinese groente, ruig mosterdachtig blad met sterke smaak. De Chinese keuken maakt deze kool ook wel in als zuurkool. Geeft een flinke opbrengst.

Hoogte: 20 cm.

Bloeit: aug-sep

Type: HHA

Winterhard in: zones 7-8-9-10 (-5 Celsius)

Zaai-instructies: Vroeg warm opkweken of vanaf half juni buiten zaaien. Kan ook later in het najaar tot begin september buiten worden gezaaid.

Plant-instructies: Vijf weken na zaaien oogstbaar. Geef voldoende water en voeding.

--------------------------------------

Description:

Chinese vegetable. Coarse leaves with a strong mustard-like tase. The Chinese also pickle it, like sauerkraut. Gives a good yield.

Height: 20 cm.

Flowers: aug-sep

Type: HHA

Hardy in: zones 7-8-9-10 (-5 Celsius)

Sowing instructions: Sow early in the greenhouse or during summer and autumn outside.

Planting instructions: You can harvest 5 weeks from sowing. Feed and water it well.

Item Added.
Adding Item.