Web Store

Callirhoe involucrata

EUR 0.35

Beschrijving: De Callirhoe is een onbekende malve-soort die inheems is in N. Amerika. Ze vormt dikke penwortels, die diep de grond in dringen. Daardoor heeft ze het bijna nooit te droog. Onvermoeibaar produceren de neerliggende stengels de typische malva-achtige bloemen. Hoogte: 20 cm. Bloeitijd: jun-sep Type: HP Winterhard in: zones 3-4-5-6-7-8-9-10-11 (-30 Celsius) Zaai-instructies: kiemt in 21-90 dagen; lichtkiemer; kiemt onregelmatig; kan koudebehandeling nodig hebben; zaaien in feb-mrt (binnen) of oct/nov (buiten) Plant-instructies: in de volle zon; is goed droogtebestendig Waarschuwing: kan woekeren en daardoor geschikt als bodembedekker ---------------------------------------- ----------- Description: Beautiful flowers blooming along long sprawling stems that trail among nearby plants. Begins to bloom in spring and continues for several months on new growth. Grows best in full sun or light shade in well-drained sandy or loamy soils and are drought tolerant when established. Height: 20 cm. Flowers: jun-sep Type: HP Hardy in: zones 3-4-5-6-7-8-9-10-11 (-30 Celsius) Sowing instructions: germinates in 21-90 days; needs light to germinate; germination is erratic; may need stratification; sow in feb-mar (under cover) or oct/nov (outside) Planting instructions: full sun; quite drought tolerant Warning: can be invasive and therefore useful as ground cover

Item Added.
Adding Item.