Web Store

Emilia javanica (Rembrandtbloem)

EUR 0.35

Beschrijving:

De bloemhoofden van deze niet alledaagse tuinplant zijn net kwastjes. De kleuren, oranje en scharlakenrood, vloeien in elkaar over. Lokt insecten.

Hoogte: 70 cm.

Bloeit: jun-sep

Type: TA

Winterhard in: zones 8-10 (0 Celsius)

Zaai-instructies: Kiemt in 14-30 dagen bij 18-20 Celsius. Zaden slechts zeer licht bedekken.

Plant-instructies: Goeddoorlatende grond in volle zon.

Waarschuwing: Delen van de plant zijn giftig

--------------------------------------

Description:

Lovely annual with delicate tassled flowers in the deepest, richest orange. This looks brilliant in the garden and vase. Attracts pollinators. Will occasionally self-sow depending on location.

Height: 70 cm.

Flowers: jun-sep

Type: TA

Hardy in: zones 8-10 (0 Celsius)

Sowing instructions: sow in pots or trays of moist seed compost covered with a very fine sprinkling of compost or vermiculite. Keep at between 18-20 Celsius. After sowing, do not exclude light as this helps germination. Keep the surface of the compost moist but not waterlogged; germination will usually take 14-30 days.

Planting instructions: Well drained soil in full sun

Warning: Parts of plant are poisonous if ingested

Item Added.
Adding Item.