Web Store

Leptospermum scoparium (Theeplant)

EUR 0.35

Beschrijving: Kuipplant (dan blijft hij kleiner). Fraaie struik uit Nieuw Zeeland die ook wel theeplant wordt genoemd vanwege de bittere thee die van de bladeren wordt gemaakt. Medicijn tegen nier- en blaasproblemen maar ook tegen verkoudheidsverschijnselen. Hoogte: 200 cm. Bloeit: jun-sep Type: TShr Winterhard in: zones 9-10-11 (5 Celsius) Zaai-instructies: Zaai in jan-feb. Kieming vindt plaats in 30-180 dagen bij 15 Celsius. Kiemt onregelmatig. Plant-instructies: In zon of halfschaduw. Grond mag niet uitdrogen. Houdt niet van verstoring van de wortels. -------------------------------------- Description: Attractive New Zealand shrub called the "Tea Plant" because of the agreeably bitter tea made from the leaves. Traditional remedy for kidney and bladder complaints, and to combat the miseries of the common cold. Height: 200 cm. Flowers: jun-sep Type: Tshr Hardy in: zones 9-10-11 (5 Celsius) Sowing instructions: will usually germinate in 30-180 days, even under good conditions germination may be erratic. Sow seeds about 2mm deep in a peaty seed sowing mix at about 15?C Planting instructions: In sun or partial shade. Don?t let soil dry out. Doesn?t like to get its roots disturbed.

Item Added.
Adding Item.