Web Store

Ardisia polycephala

EUR 0.35

Beschrijving: Kuipplant. Prachtige decoratie plant met rode topbladeren, de pinkrose bloei is in trosjes. Later volgen zwarte bessen (niet eetbaar). Wintergroen. Hoogte: 120 cm. Bloeit: jun-jul Type: TShr Winterhard in: zones 9-10-11 (5 Celsius) Zaai-instructies: Zaai in jan-feb. Kieming vindt plaats in 90-180 dagen bij circa 23 Celsius. Plant-instructies: Houdt niet van al te veel zon; een plekje in de halfschaduw is beter. In de winter moet de plant naar binnen maar vanaf het voorjaar kan hij naar buiten. Laat de grond niet uitdrogen en geef regelmatig plantvoeding. -------------------------------------- Description: Decorative plant with red top leaves and pink flowers that come in clusters. They are followed by black berries which aren?t edible. Evergreen. Height: 120 cm. Flowers: jun-jul Type: TShr Hardy in: zones 9-10-11 (5 Celsius) Sowing instructions: seeds will usually germinate in 90-180 days. Sow seeds about 6mm deep in a well drained seed sowing mix at about 23?C. Planting instructions: Avoid excessively sunny places; we suggest to put the the in a partially shady spot. When the minimum temperatures are very low protec the more sensible brushes by covering their roots with dry leaves or straw. Should be grown in a sheltered place; during the spring months, when the minimum temperatures are above zero, it can be moved outside.

Item Added.
Adding Item.