Web Store

Brodiae 'Queen Fabiola' (Triteleia)

EUR 0.35

Beschrijving:

Een fijn, hemelsblauw bloemetje, dat met sterklokjes als een schermbloem uit een stengeltje bloeit, als een agapanthus. Sterk snijbloemetje en een fragiel effect als weefplant! Vermeerdert zich gemakkelijk

Hoogte: 35 cm.

Bloeit: mei-jun

Type: HHBlb

Winterhard in: zones 7-9 (-5 Celsius)

Zaai-instructies: Kiemt in 1-3 maanden bij 15-20 Celsius

Plant-instructies: Zeer goed doorlatende grond in volle zon of halfschaduw

--------------------------------------

Description:

Creates a haze of deep blue flowers when seen from a distance. Wiry stems and deep blue flowers that anticipates the Agapanthus. Long lasting

Height: 35 cm.

Flowers: may-jun

Type: HHBlb

Hardy in: zones 7-9 (-5 Celsius)

Sowing instructions: Berminates in 1-3 months at 15-20 Celsius

Planting instructions: Very well draining soil in full sun or partial shade.

Item Added.
Adding Item.