Web Store

Livistona australis (Koolpalm)

EUR 0.35

Beschrijving: Kuipplant (dan blijft hij klein). De naam Koolpalm dankt deze plant aan de eetbare bladkiemen. Het prachtige, waaiervormige blad groeit regelmatig rondom de plant. De zaden lijken op grote, zwartblauwe knikkers. Hoogte: 10 m. Bloeit: jan-mrt Type: TTr Winterhard in: zones 8-9-10-11 (0 Celsius) Zaai-instructies: zaaien in apr-mei; zaden 10 dagen weken; kiemt in 30-90 dagen bij 20-30 Celsius; Plant-instructies: Gemiddelde waterbehoefte. In de zon of halfschaduw. Waarschuwing: Plant heeft stekels en scherpe bladranden. -------------------------------------- Description: The unfurling leaves are edible, hence it?s name: cabbage palm. Beautiful funshaped leaves, growing in a regular pattern across the stem. Seeds look like big, blueish black marbles. Height: 10 m. Flowers: jan-mar Type: TTr Hardy in: zones 8-9-10-11 (0 Celsius) Sowing instructions: Soak seeds for 10 days. Germinates in 30-90 days at 20-30 Celsius; Planting instructions: Average water need. Sun or partial shade. Warning: Plant has spines or sharp edges; use extreme caution when handling

Item Added.
Adding Item.