Hội Ái Hữu Không Quân VNCH

The Republic of Vietnam Air Force Association in Central California

Nội Quy Hội Ái Hữu KQ/VNCH

Xin click vào đây để đọc nội quy hội Ái Hữu KQ/VNCH:

http://daihoiquansat.files.wordpress.com/2011/04/noi-quy-hahkq.pdf

 

Tóan Quốc Quân Kỳ

Liên Hội Cựu Chiến Sỹ VNCH Nam California

(See Photo Gallery)

 
 
Diễn hành xuân Kỷ Sửu tại Little Saigon
 

H́nh ảnh diễn hành ngày tết Canh Dần tại Little Saigon, ngày 13/02/2010:

http://picasaweb.google.com/bacha52/DienHanhTetNguyenAn#

DIỆT NỘI THÙ - CHỐNG XÂM LĂNG

 

Phỏng vấn Ḥa Thượng Thích Quảng Độ

Ṭan dân tham dự Hội Nghị Diên Hồng

                                                                                                      

Tuyên Cáo của Tổng Hội KLVNCH

V/v Trung Cộng xâm chiếm lănh thổ Việt Nam

 

Bản Khẳng Định Lập Trường của Người Việt

Trên Toàn Cầu
về Hai Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Hiệp Ước Vịnh Bắc Bộ

Mở Lại Hồ Sơ

Trận Hải Chiến Quần Đảo Ḥang Sa

19/01/1974

 

Please Note:

If the Vietnamese characters display incorrectly. Do the followings:

On browser menu click: View | Encoding | Auto-Select | Western European (Windows)

DONE !

Những bài vở trích dẫn và những websites được đăng trong trang nhà này chỉ với mục đích để làm tài liệu t́m hiểu và tham khảo cho quư vị đọc giả. H́nh thức và nội dung của những tài liệu này không phản ảnh tôn chỉ và đường lối hoạt động của Hội Ái Hữu Không Quân VNCH Miền Trung California.

Locations of visitors to this page

You are visitor #  Since Nov 2nd, 2006

Create a Free Website