PARROCCA SANT' ANDRIJA

Mill-Hajja tal-Parrocca

L-EWWEL TQARBINA

Il-Hadd 11 ta' Gunju, 2017


FESTA TAL-QALB TA' GESU'

Il-Gimgha 3 ta' Gunju, 2016