SVENSK ASTROLOGI
En samling bra astrologi på svenska.

Home
Ordlista
Exempel
Månen i tecken
Ascendenten
Tecknens likheter
Utseende
Planetparen
Planetparen i KdG
Texter
Länkar


SOLTECKEN


Goda och dåliga egenskaper för Soltecknen.


Väduren är  LEDANDE  ELD

En bra Vädur är rak, orädd, öppen, initiativrik, självständig, handlingskraftig, självsäker, ivrig, engagerad, okonstlad, ärlig, stridbar, spontan, med ledaregenskaper och mod.

En dålig Vädur är bråkig, provokativ, påstridig, otålig, egoistisk, impulsiv, gapig, dumdristig, aggressiv, ohyfsad, osaklig, omogen, enkelspårig och simpel, med samarbetssvårigheter.


Oxen är  FAST  JORD

En bra Oxe är verklighetsförankrad, lugn, stabil, pålitlig, förtroendeingivande, trygg, sensuell, fridsam, praktisk, jordnära, grundlig, ihärdig, eftertänksam, tålmodig och rejäl.

En dålig Oxe är envis, orubblig, tjurskallig, oflexibel, lat, långsam, rutinfixerad, omständlig, trög, likgiltig, materialistisk, snål, tråkig, reaktionär och förstockad.


Tvillingen är  FLEXIBEL  LUFT

En bra Tvilling är kontaktsökande, snabbtänkt, verbal, kvick, övertalande, pratsam, nyfiken, kunnig, rolig, idérik, flexibel, ungdomlig, lekfull, dualistisk, mångsysslare.

En dålig Tvilling är ytlig, skvallrig, ombytlig, inkonsekvent, rastlös, okoncentrerad, splittrad, lögnaktig, hal, illojal, amoralisk, lättsinnig, otrogen, fräck och retsam.


Kräftan är  LEDANDE  VATTEN

En bra Kräfta är vårdande, beskyddande, omtänksam, förstående, medkännande,  finkänslig, försiktig, förtrolig, känslig, trofast, hemkär, gammaldags, observerande, sparsam, med gott minne.

En dålig Kräfta är daltande, överbeskyddande, efterhängsen, osjälvständig, osäker, lättsårad, sentimental, blödig, gnällig, lynnig, vresig, självömkande, sluten, nedstämd, lumpsamlare. 


Lejon är  FAST  ELD

Ett bra Lejon är självmedveten, stolt, öppenhjärtig, generös, storsint, varmhjärtad, hederlig, lojal, levnadsglad, livsbejakande, viljestark, ärelysten, världsvan, artistisk, med stort självförtroende.  

Ett dåligt Lejon är nedlåtande, intolerant, egocentrisk, självgod, inbilsk, teatralisk, lättsmickrad, anspråksfull, dryg, snobbig, uppblåst, maktlysten, domderande, oresonabel och krävande.


Jungfrun är  FLEXIBEL  JORD

En bra Jungfru är tjänstvillig, iakttagande, uppmärksam, noggrann, systematisk, analytisk, klarsynt, omdömesgill, sanningsenlig, flitig, händig, renhjärtad, anspråkslös, förfinad, hälsomedveten och välvårdad.

En dålig Jungfru är orolig, petig, tjatig, gnatig, missnöjd, småaktig, pedantisk, beskäftig, fantasilös, hypokondrisk, jäktad, pryd, moraliserande och sur med dåligt självförtroende.


Vågen är  LEDANDE  LUFT

En bra Våg är trevlig, tillmötesgående, sällskaplig, artig, gästfri, samarbetsvillig, medlande, diplomatisk, försonlig, rättvis, logisk, objektiv, resonerande, tolerant och elegant med god smak.

En dålig Våg är obeslutsam, velig, bekväm, maskande, lättledd, nöjeslysten, kärlekskrank, lättfärdig, förförisk, fåfäng, behagsjuk, inställsam, hycklande och tillgjord.


Skorpionen är  FAST  VATTEN

En bra Skorpion är intuitiv, genomskådande, intensiv, gåtfull, magnetisk, fascinerande,  kontrollerad, respektingivande, okuvlig, kompromisslös, lidelsefull, erotisk, djupsinnig, med stor människokännedom och integritet.

En dålig Skorpion är hänsynslös, grym, sadistisk, elak, hatfylld, oförsonlig, långsint, hämndlysten, misstänksam, kontrollerande, obarmhärtig, lömsk, skrämmande, destruktiv, svartsjuk, snuskig och pervers.


Skytten är  FLEXIBEL  ELD

En bra Skytt är optimistisk, entusiastisk, välvillig, generös, filosofisk, visionär, sorglös, frispråkig, uppriktig, otvungen, moralisk, eldsjäl, naturbarn, äventyrare och friluftsmänniska.

En dålig Skytt är taktlös, sårande, okänslig, odiplomatisk, tvärsäker, fanatisk, ansvarslös, vårdslös, slarvig, disträ, bångstyrig, bullersam, klumpig, överdriven, slösaktig, fånig och larvig.


Stenbocken är  LEDANDE  JORD

En bra Stenbock är ambitiös, målmedveten, effektiv, organiserad, ansvarsfull,  disciplinerad, koncentrerad, självständig, konsekvent, realistisk, återhållsam, lidelsefri, traditionsbevarande, saklig, mogen och klok.

En dålig Stenbock är prestigefylld, streber, hierarkisk, schemabunden, pessimistisk, tungsint, misstrogen, glädjedödare, cynisk, känslokall, stel, torr, bister, snål, hämmad, gammalmodig och ensam paragrafryttare.


Vattumannen är  FAST  LUFT

En bra Vattuman är okonventionell, originell, fördomsfri, oberoende, osentimental, humanistisk, kamratlig, idealistisk, vetenskaplig, insiktsfull, radikal, reformvänlig, progressiv, smått genialisk och före sin tid.

En dålig Vattuman är excentrisk, kufisk, asocial, bohemisk, opåverkbar, rebellisk, anarkistisk, uppviglande, demagogisk, opersonlig, känslokall, tankspridd och halvknäpp.


Fisken är  FLEXIBEL  VATTEN

En bra Fisk är osjälvisk, uppoffrande, snäll, medlidsam, fördragsam, hängiven, följsam, sensibel, fantasirik, meditativ, romantisk, poetisk, fatalistisk, mystisk och trosviss.

En dålig Fisk är orealistisk, lättpåverkad, godtrogen, eftergiven, viljesvag, hjälplös, vilsen, virrig, irrationell, opraktisk, odisciplinerad, passiv, resignerad, otillförlitlig och verklighetsfrämmande.


 

LEDANDE


Den ledande kvaliteten står för själva skapandet av saker och ting. Väduren skapar viljemässiga initiativ, Stenbocken skapar praktiska projekt, Vågen skapar tankar och kommunikation, Kräftan skapar känslor och fantasi. De ledande tecknen är igångsättarna, var och en på sitt område. (Erica Ekedahl; Astrologiska nycklar)

FAST


Den fasta kvaliteten står för fullföljande och bevarande. Lejonet fullföljer den viljemässiga impulsen, Oxen fullföljer det praktiska projektet och bevarar resultatet, Vattumannen bevarar och drar konsekvenserna av tanken, Skorpionen fullföljer och bevarar känslan. De fasta tecknen är envisa och bestämda. (Erica Ekedahl; Astrologiska nycklar)

FLEXIBEL


Den föränderliga kvaliteten står för anpassning. Skytten anpassar viljan till alla nya impulser, Jungfrun anpassar det praktiska projektet till alla små nödvändigheter, Tvillingarna anpassar tanken till alla nya uppslag, Fisken anpassar känslan till varje ny påverkan. De föränderliga tecknen är splittrade men flexibla. (Erica Ekedahl; Astrologiska nycklar)

ELD


Eldtecken karaktäriseras helt naturligt av eldighet. Nyckelordet här är VILJA. I eldens element finner vi livskraft, energi och aktivitet. Människor som är präglade av eldtecken är vitala och dynamiska. (Erica Ekedahl; Astrologiska nycklar)


Eld symboliserar handling, mod, värme, helhjärtad entusiasm, vitalitet, passion, stark självkänsla, ärlighet och gott humör.

För mycket eld gör en person självisk, otålig, rastlös, impulsiv, obetänksam och påträngande.

Människor med underskott på eld har låg energinivå. De är föga livsbejakande och har dålig självkänsla. Ofta är de spända och frusna. (Ann Henning; Modern astrologi)

JORD


Jordtecken karaktäriseras av realism. Nyckelordet här är HANDLING. I jordens element finner vi praktisk begåvning, sunt förnuft och planeringsförmåga. Människor som är präglade av jordtecken är uthålliga och nyttoinriktade. (Erica Ekedahl; Astrologiska nycklar)


Jord symboliserar sunt förnuft, praktiskt handlag, försiktighet, sinne för realiteter, materiell trygghet, förnimmelser och omsorg om det fysiska välbefinnandet.

För mycket jord gör en person inskränkt, fantasilös, materialistisk och cynisk.

Människor med underskott på jord värjer sig mot ansvar och trivialiteter. De har svårt för att acceptera materiella krav och missköter sig ofta fysiskt. (Ann Henning; Modern astrologi)

LUFT


Lufttecken karaktäriseras av lätthet. Nyckelordet här är TANKE. I luftens element finner vi idealism, mental rörlighet och förmåga att kommunicera. Människor som är präglade av lufttecken är flyktiga och idérika. (Erica Ekedahl; Astrologiska nycklar)


Luft symboliserar tankens klarhet, objektiva teorier, begrepp och idéer, logik, tolerans och det talade eller skrivna ordet. De formulerar och förmedlar tankar hellre än omsätter dem i praktiken.

För mycket luft gör en person överdrivet teoretisk, ytlig, splittrad, obeslutsam och handlingsförlamad.

Människor med underskott på luft saknar distans till sig själva, har svårt för att samarbeta och för att se andras synpunkter. (Ann Henning; Modern astrologi)

VATTEN


Vattentecken karaktäriseras av mottaglighet. Nyckelordet här är KÄNSLA. I vattnets element finner vi innerlighet, upplevelseförmåga och sinnesrörelse. Människor som är präglade av vattentecken är fantasifulla och påverkbara. (Erica Ekedahl; Astrologiska nycklar)


Vatten symboliserar känslighet, längtan, intryck, reaktioner, konstnärlig blick, medkänsla, förståelse, idealism och översinnlig kärlek.

För mycket vatten gör en person överkänslig, ängslig, lättpåverkad och utlämnad åt sina egna överdrivna emotioner.

Människor med underskott på vatten förnekar betydelsen av andra människors känslor, för att inte tala om sina egna. Följden blir emotionell kontaktlöshet. (Ann Henning; Modern astrologi)

 

ELEMENTEN


Mera om elementen finns under Texter.INGEN REKLAM - INGEN FÖRSÄLJNING - BARA BRA ASTROLOGI