UKMF AL ISHLAH

Tiada Yang Kami Inginkan Kecuali Perbaikan

HISTORI

UKMF JM AL ISHLAH


Merupakan satu-satunya unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas yang berasaskan islam.

A.  SEJARAH SKI

*      UKMF JM Al-ishlah berdiri tahun 1998 yang semula dikenal bernama UKMF. JM. Ar-Rahmaan (1998-2006).

*      UKMF.JM. Ar-Rahmaan cukup dikenal mahasiswa sebagai satu-satunya organisasi islam tingkat fakultas di FISE UNY sampai tahun 2006.Dengan berbagai macam kegiatan keislaman berusaha memperluas dakwah dari elemen mahasiswa, birokrasi, dekanat, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi.

*      Dengan berbagai kegiatan akhirnya UKMF ini diakui eksistensinya dengan adanya sekretariat baru. Dimana letaknya berada ditengah-tengah pusat aktifitas kegiatan mahasiswa yaitu terletak digedung Merah yang merupakan tempat ORMAWA FISE. Kami berada disentral antara FISE Timur dan FISE Barat. Letak tersebut merupakan letak yang strategis sehingga kami lebih mempunyai peluang untuk melebarkan sayap dakwah kami.

*      Tahun 2006, tahun dimana kami berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan ormawa FISE, Dan kami pun merasa lebih mudah bergerak.

*      Di akhir kepengurusan 2006, Di MUBES (Musyawarah Besar) UKMF. JM. Ar-Rahmaan bulan Desember 2006 kami keluarga besar UKMF ini berusaha mewujudkan cita-cita MUBES 2005 untuk mengganti Nama UKMF.

*      Dengan ijin dan ridho Alloh SWT maka dalam acara TALK SHOW Jurnalistik(salah satu kegiatan kami) kami mengadakan sayembara membuat nama dan logo untuk UKMF ini. Dan di MUBES 2006 kami menetapkan Nama UKMF JM. Ar-Rahmaan Dengan nama UKMF. JM. Al-ISHLAH (Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas Jama’ah Al-Ishlah)

*      Nama Al-Ishlah berarti PERBAIKAN, dan semoga dengan nama baru ini membuat dakwah kami lebih baik dan tumbuk semangat-semangat baru.

               “ Sesungguhnya Shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Alloh SWT”