Archangel St. Michael - L-Arkanglu San Mikiel

The cult of St. Michael around the world!

WELCOME in this web site dedicated entirely to the cult of St. Michael the Archangel around the globe. While browsing through this site, you will see various photos of statues, holy images, medallions, badges, rosaries and other memorabilia associated with St. Michael the Archangel.                                                          

 

 

 

MERHBA f'dan is-sit elettroniku iddedikat lil Arkanglu San Mikiel, Princep tas-Sema, u l-kult jew id-devozzjoni li jgawdi madwar id-dinja. Meta tidhlu fid-diversi pagni ta' dan is-sit, se taraw varjazzjoni kbira ta' statwi, santi u hafna affarijiet ohra konnessi ma' l-Arkanglu San Mikiel.  

 

 
 
WEB SITE LAUNCHED:    03/02/2006.

LAST UPDATES:              29/09/2009.


 

SECTIONS UPDATED:

St. Michael's Albums.


PLEASE NOTE:

This web site can be best viewed with Mozzilla Firefox internet browser.