Grupp Abbatini Immakulata Kuncizzjoni Hamrun

Ulied Marija Immakulata fuq l-artal

Tagħrif

Inħeġġukom taraw din il-preżentazzjoni li tiddeskrivi l-istorja tal-Parroċċa tagħna (iddum madwar 10 minuti):

oVCLfjCdgQk

Jekk għandkom xi kummenti, suġġerimenti jew xi ritratti tistgħu tibgħatuhom e-mail fuq: abbatinikuncizzjonihamrun@gmail.com