Grupp Abbatini Immakulata Kuncizzjoni Hamrun

Ulied Marija Immakulata fuq l-artal

Roster

 


 

 

Roster 2013

 

  

 

                                                                                                                                                                               
 

Jekk għandkom xi kummenti, suġġerimenti jew xi ritratti tistgħu tibgħatuhom e-mail fuq: abbatinikuncizzjonihamrun@gmail.com