Grupp Abbatini Immakulata Kuncizzjoni Hamrun

Ulied Marija Immakulata fuq l-artal

Biex tkun tafna a]jar!

L-għan tal-grupp:
 
L-Għan tal-grupp hu li jagħti s-servizz tiegħu fuq l-artal waqt il-quddiesa. Kif ukoll nagħtu informazzjoni ta' kif għandhom jgħixu l-ħajja tagħhom bħalha nsara.
 
Minn jista' jidħol mal-grupp:
 
Tfal subien li għandhom iktar minn ħames snin.
 
Meta niltaqgħu:
 
Il-grupp jiltaqa kull nhar ta' Gimgħa fil-5.00pm.

Post tal-laqgħat:

Fil-Kamra tal-abbatini.

Tip ta' attivitajiet li norganizzaw:

Barra s-servizz waqt il-quddiesa u laqgħat li huma attivitajiet essenzjali tal-grupp norgannizaw ukoll hikes, logħob tal-futbol, leagues ta' table soccer u subbuteo u ħargiet informattivi.

Lil minn tikkuntatja biex tissieħeb:

Dun Salv (Kappillan). 

 

Jekk għandkom xi kummenti, suġġerimenti jew xi ritratti tistgħu tibgħatuhom e-mail fuq: abbatinikuncizzjonihamrun@gmail.com