Grupp Abbatini Immakulata Kuncizzjoni Hamrun

Ulied Marija Immakulata fuq l-artal

Avviżi

Avviżi: 

                                                                                                                                                                                       

Inħeġġeġ lil Abbatini kollha biex jattendu għall-quddies tal-Ħadd tad- 9.30am u l-quddies li jkun immishom (araw ir-roster).

 

 


 

 

 

 

Get this Banner Maker at AllLayedOut.com


Jekk għandkom xi kummenti, suġġerimenti jew xi ritratti tistgħu tibgħatuhom e-mail fuq: abbatinikuncizzjonihamrun@gmail.com