Grupp Abbatini Immakulata Kuncizzjoni Hamrun

Ulied Marija Immakulata fuq l-artal

Guestbook


Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

34 Comments

Reply jake
5:23 PM on June 10, 2012 

jien jake u andi 17 kwazi 18  u abbati il kon katidral  u nixtqi ikun ga grupp iktar maqud kont il vatikan  nixtq nghinkom f tmexija tall abbatini cempluli fuq 79015464

Reply Paul Vella (Valletta - Karmnu)
10:27 AM on September 16, 2011 

Prosit das sit, informattiv hafna. Keep it up!

Reply Ivan Bugeja
6:13 AM on December 5, 2010 

WIRJA TA’ PRESEPJI U BAMBINI ORGANIZZATA MILL-GRUPP ARMAR FESTA, PARROCCA IMMAKULATA KUNCIZZJONI HAMRUN.

 

IL-WIRJA SE SSIR FIS-SALA DUN MANUEL AGIUS U SE TKUN MIFTUHA MILL-HAMIS 9 U L-GIMGHA 10 TA’ DICEMBRU BEJN IL-5.30 U S-7.30PM U BEJN IS-SIBT 11 U L-HADD 12 TA’ DICEMBRU MIT-8.30AM SA NOFSINHAR U MILL-5.30 SAS-7.S0PM.

 

IKUNHEMM SESSJONIJIET TAT-TPINGIJA GHAT-TFAL.  DHUL HUWA B’XEJN.

Reply Daniel
3:52 PM on September 30, 2010 

Prosit tas-sit  ;) . Ghandu affarjiet informativi hafna. Keep it up !!!

Reply John Pace (Valletta)
11:10 AM on July 9, 2010 

Prosit, website mtella' tajjeb hafna b'ritratti sbieh u informazzjoni utli

Reply Clive Agius
5:44 PM on June 29, 2010 

fi zmieni konna nohorgu fuljett jismu 'Bejnietna' - ghadu jigi ppublikat?

 

C.

Reply Charles
11:00 AM on June 1, 2010 

Inheggeg lil min jixtieq jidhol abbatti biex jidhol halli jkollna grupp ikbar. Website tal-genn. Prosit.

Reply Borg
5:17 AM on April 7, 2010 

Prosit tal-wirja li kellkom tal-kurcifissi u prosit tas-servizz li tajtu tul il-Gimgha Mqaddsa!

Reply Gorg Portelli (Marsa)
2:25 PM on March 22, 2010 

L-ewwel u qabel kollox nghid prosit lil webmaster James Ellul ta dan is-sit .Prosit lil Gabriel Ellul u l-James Ellul u l-grupp li hadhu sehem fil-wirja tal-kurcifissi vera kienet sabiha. Prosit u j'Alla tibqghu sejrin hekk.

Reply marianne Zerafa
4:40 AM on March 5, 2010 

Hello Gabriel u James,

Prosit u grazzi ta' l-artiklu li ghamiltu fuq Charlie, J"Alla dak li ghalimkom Charlie jibqa f'qalbkom.  Prosit tal-website, veru bravi u keep it up.   Jien ukoll ghandi xi slaleb li irid ingibulkom ghall-wirja.   Marianne