Grupp Abbatini Immakulata Kuncizzjoni Hamrun

Ulied Marija Immakulata fuq l-artal

L-Abbatini ta' qabilna!

view:  full / summary

L-Abbatini ta' qabilna jiktbulna!

Posted on February 18, 2010 at 1:46 PM Comments comments (1)Rss_feed