Abbatini Karmelitani Fgura

"L-Abbati ghandu jkun dak li jghin lil-gemgha titlob"

Merhba!

                             

Dan hu is-sit Elettroniku tal-Ghaqda tal-Abbatini
Inheggukom biex izzuru dan is-sit u taraw
l-attivitajiet u x-xoghol li twettaq
matul is-snin.

Grazzi

Tibdil ricenti.....

Kunatti

 Ghaqda Abbatini Karmelitani Fgura

Kunvent tal-Karmelitani

Triq il-Karmelitani

Fgura PLA 17


abbatinifgura@yahoo.ie


                                          

Zjarat mill-1 ta' Jannar 2010.

 

 

Ghafas ghawnhekk biex tiskrolja l-fuq!!