Blueheart´s Koertenõuandla

Koerakuulamine, näitused

Sissejuhatuseks

    Tavalisel näitusel ei näe sa tavaliselt üle kolme erineva liikumisekujundi – ringi, edasi-tagasi ja kolmnurga; vahest harva näed ka kahe esitaja poolt paaris edasi-tagasi kujundis esitatavaid koeri; teised kujundid on välja töötatud just koeraesitaja võistluste jaoks, kontrollimaks esitaja kiiret reageerimisvõimet, ruumitaju ning suhet koeraga. Kohtunikele meeldetuletuseks, erikujundeid kasutatakse vaid juhul kui handlerite taseme eristamiseks see vajalik on.

Näituseringi põhi liikumiskujundid

    Esitajate võistlusringis kasutatakse viit erinevat põhikujundit ning kolme erinevat pööret. Kujundit alustatakse alati kohtuniku jalgade juurest saavutamaks kujundile õiget suunda/telgjoont, selleks kasutatakse vaid selleks juhuks lubatud pööret- ümberpööret (koer pööratakse ümber enda). Liikumist alustatakse alati paremale poole kui kohtunik ei ole sulle märku andnud tagurpidi kujundiks. Pea meeles, et kõik kujundid peavad kulgema võrdeliselt mõlemale poole. T tähe mõlemad haarad peavad olema ühepikkused, kolmnurk võrdhaarne, Z kulgema edasi ja tagasi võimalikult üht telgjoont pidi jne. Alati hinda enne kujundile asumist ringi suurust ja pane kujund oma peas juba enne liikuma asumist paika!

Jälgi, et sa ei liiguks liiga kiiresti ega aeglaselt st. erikujunditel koera õlg on alati sinu jalaga kohakuti, tavakujunditel vastavalt tõu eripärale.

PS! Kiiremate koerte puhul jälgi hoolega, et sa ei jookseks ringis kellelegi otsa…eriti kohtunikule!

    Kujundite alg ja lõpppositsioon on alati 3 sammu kohtuniku algpositsioonist! Kui kohtunik on liikunud sinu kujundi soorituse ajal , lõpeta kujund (jälgides, et sa ei riku kuldreeglit) samas kohas kus alustasid ning seejärel liigu kohtuniku ette ,kolme sammu kaugusele seisma. Kujundeid sooritades ei tohi sa koera enda jalgade vastu lasta ning käega nügides koera puutuda. Koera juhtimine peab toimuma vaid vaevu aimatavalt rihma, kehakeele ja hääle abil. Kujundite sooritamisel kasuta maksimaalselt ringi pindala (kui tegu ei ole just miniatuurse tõu ja suure ringiga, sel puhul oleks see vaid aja raiskamine).

Kujunditel oluline

    Hea rihmahoiak peopesas tagab võimaluse sujuvalt rihma pikendada ja lühendada, õige käehoiak ehk kaugus koerast ja rihma pinge tagab aga võimaluse väga operatiivselt veidi kätt tõstes koera tagasi hoida ja rihma pingutada. Jälgi, et tagasi lähtekohta suundudes oleks koera liikumisesuund sirgjoones kohtuniku algpositsiooni poole. Selleks vaata enne pööret silmanurgast, kus on kohtunik (võistlustel kas kohtunik pole liikunud), peale pööret vaata selge joone saamiseks uuesti lähtekoha poole ning jätka liikumist lähtekohani. Kui koer kujundil koperdab on see reeglina esitaja viga, samuti kui koer hakkab tegema küliskäiku või läheb üle galopile. Need vead näitavad reeglina vale kiiruse valikut, halba rihmakontrolli ning koorineerimata tegevust, mis on koera segadusse ajanud. Tõunäitustel noorte ja kutsikate puhul on sellised trikid koera poolt aga asja juurde käivad, tegemist on veel õppivate koertega kes tõlgendavad inimese käitumist veel omamoodi n. mängule kutsumisena, sellisel juhul loeb handleri reageering ebasobivale käitumisele, võime seda kontrolli alla võtta.

Kõigi liikumiskujundite korral pea meeles, et kohtunik soovib kujundite ülesehitusega saavutada pilti esmajoones koera liikumisest: küljelt, eest ning tagant, sujuvas õiges allüüris ning piisava kiirusega. Esitaja oskused, mis seda tehes välja tulevad, kas tagavad sujuva häirimatu vaate koera liikumisele või takistab esitaja oma liikumisega vaadet koerale , hullemal juhul aga ajab koera segadusse, takistab ta vaba liikumist või koperdab koera otsa. Hea rihmakasutuse, õige käehoiaku ja rihmapikkusega on võimalik kõige raskemat kujundit, kaheksat, sooritada sujuvalt ka maailma suurimate ning kiireimate koertega.  

Liikuv kohtunik võistlustel

    Kõigi eelpool mainitud ülesannete puhul on võimalik, et kohtunik otsustab paigast liikuda ajal, mil sina oled poole kujundi sooritamise juures, selles punktis räägimegi esitajale kõige raskematest nüanssidest, millede valdamine teeb vahe professionaali ja harrastaja vahel ning paneb tihtipeale paika ka parimad esitajad!

    Kui sa märkasid liikuma hakates, poole sirgjoone pealt, ringil liikudes või sirgjoone lõpus enne suunamuutust, et kohtunik liikus paigalt tuleb sul oma tegevus operatiivselt ning kiiresti vastavalt liikumisele korraldada. Tähendab kas samas asendis jätkamist, käte ja poolevahetust kas koheselt või hiljem, vastavalt sellele mis hetkel on oht jääda kohtuniku ja koera vahele. Samuti tuleb liikuda ümber koera seisakul- kui kohtunik otsustab ümber koera käia, hoiad sina koera seisakus ise samal ajal tema ümber kohtuniku liikumise suunas eest ära liikudes.  Pea  meeles, et koera tuleb eraldi harjutada käte ja pooltevahetusega ning ka tema ümber liikumisega vastasel juhul satub ainult vasakul pool liikuma harjunud ja ainult ühtepidi seisakus ilma liikumiseta harjunud koer segadusse.

    Kõik kujundid algavad ja lõpevad algpunktis kui kohtunik on liikunud, muul juhul algavad kujundid kohtuniku jalge eest ning lõppevad seismapaneku kaugusel kohtunikust, kui kohtunik ei anna teistsugust juhendit. St. Kui kohtunik liigub lõpetad sina liikumisega kujundi joonistamise algpunktis ning alles seejärel liigud liikunud kohtuniku uue koha poole esitamiskaugusele seisma. Ainus vahe kujundi sooritamisel kohtuniku liikumisel on poolte vahetus(ed) kuldreegli rikkumise vältimiseks. Püüa oma tegevusega koera liikumist mitte segada ka nurgad, aeglustused ja kiirendused peavad toimuma sujuvalt.


Ring

    Kõige tavalisem liikumise kujund, mis ei puudu pea üheltki võistluselt on ring. Algne liikumissuund ikka paremale poole, vali ring võimalikult ümmargune, hoia koera traavis ringisisesel küljel (kui kohtunik on ringi keskel), et kohtunikul oleks kogu aeg võimalik tema liikumist jälgida. Näituseringis: Seisma võid jääda alles siis kui kohtunik selleks märku annab. Võistlusringis: kui kohtunik näitab käega ühe ringi, liigud koeraga täisringi ning tuled kohtuniku ette seisma, kui kohtunik teeb käega mitu ringi, liigud kuni kohtunik annab märku seisma jäämiseks. Varu kujundilt kohtuniku juurde suundudes piisav vahemaa pidurdamiseks ning pea meeles, et seisma jäädes vahemaa sinu ja kohtuniku vahel peab olema vähemalt kolm sammu!!

Joonistel pall märgib kohtuniku asukohta. Roheline algasend, punane=liikunud kohtuniku asukoht. Käte- ja pooltevahetused vastavalt kohtuniku liikumisele. Ring on ümmargune, ära pane tähele joonisel toodud nurki.Kujund I, "Edasi-tagasi"

    Liikumissuund kohtuniku algpositsioonist sirgjoones otse, edasi umbes 10-15 sammu teise ringi ääre suunas. Tagasipööre 1,5 m enne teise ringi äärt. Siin on ümberpöördel võimalik kasutada kaht erinevat pööret. Sissepoole pööret ning käte vahetusega pööret. Esimest kasutatakse tavaliselt ainult väiksemate koerte puhul. Teist aga võib kasutada iga koeraga. Jälgi, et tagasi suundudes sinu liikumissuund oleks sirgjoones kohtuniku algpositsiooni poole. 

Jälgi kohtuniku ja koera liikumise liini, esimesel pildil suurepärane näide kujundist I ja esitaja hoiakust, Ameerika Cocker Spanjel.  Miinuseks siin seelik esitajal liiga lühike. Teisel pildil kujundilt tagasitulek, Basset Hound. Kujunditel koera liikumise suund sirgjoones otse kohtunikule (vt. jalgade suund).

Kolmnurk

    Liikumisesuund taas paremale, koer vasakul küljel. Olenevalt kohtuniku algpositsioonist ka otse (vt pilte). Kolmnurk peab olema võimalikult võrdhaarne ning väga oluline kõigi sirgjooneliste kujundite puhul on hoida koera liikumisjoon sirge.  Nurkades sinu pöörded võimalikult sujuvad, koer juhitud nii, et tema loomulikku allüüri ei ole järsult pööramisega katkestatud vaid rihmaga sujuvalt pöördele suunatud. Selleks tuleb sul valida nurgale lähenemiseks õige kiirus ning hoida seda, mitte nurgas pidurdada. Pidurdamine nurkades katkestab või takistab koera allüüri ning sa riskid koera segadusse ajamisega, suuremal koeral ei pruugi aga ringi suurus tagada võimalust tema loomuliku allüüri näitamiseks kui ta pidevalt pidurdama peab.

 

Koeraesitajate võistlusringi eri liikumiskujundid

    Kujundid mida tõuringis ei kasutata ning mis on loodud ainult esitaja oskuste testimiseks. Oskused, mis siin välja tulevad ,on hea ruumitaju, suur tähelepanelikkus (liikuv kohtunik), koera mõlemal küljel töötamise oskus, kätevahetuse oskus eest ja tagant ja puhtalt esitaja ala tundmine, mis tuleb välja ka tõuringi kujundites.
Poolte- ja sellega kaasnev käevahetus koera seljatagant.
Enne pildi tegemist oli rihm esitaja paremas käes ning kätevahetus toimus koera rihmast pidurdamata sujuvalt edasi juhtides, liikumist takistamata, vahetult enne koera tagant teisele poole liikumist (rihmast suunatakse koer pöördele peale kätevahetust).


Kujund T

    Liigutakse T tähe kujuliselt, algpunktiks nagu teistegi kujundite puhul, kohtuniku esine ala ning koer vasakul küljel n.10 sammu sirgelt ette täisnurk vasakule, 5 sammu, 360c ümberpööre, 10 sammu otse, ümberpööre 360C, 5 sammu otse, täisnurk vasakule ning otsejoones algkohani või seismapaneku kohani 3 sammu kohtunikust. Ära jookse kohtunikule otsa ning ära tekita lisaliikumist taganedes õige seisukauguseni.

 Jälgi, et T katuse haarad oleks ühepikkused (ülaltoodud näidises mõlemad 5 sammu). Tähtis on jälgida, et teravatel ja kiiretel keerukohtadel ei hindaks sa oma jõudu üle ning ei lennutaks väikest koera liiga tugeva tõmbega õhku või ei tiriks liiga väikese kaare ja kiirustamise tõttu suuremat koera nurgas U kujuliseks. Säilita liikumisel pidev kontakt koeraga, et ta oskaks sinu kehakeele järgi joonduda ning õigeaegselt reageerida. Muud jälgitavad punktid on samad mis teiste sirgjooneliste kujundite puhul, jälgi koera liikumisel sirgjoont. Keerukamas astmes tuleb jälgida ka kohtuniku liikumist.Kujund L

    Liigutakse L tähe kujuliselt, algpunktiks nagu teistegi kujundite puhul, kohtuniku esine ala ning koer vasakul küljel n. 10 sammu otse täisnurk paremale 5 sammu otse, ümberpööre, 5 sammu otse, täisnurk vasakule ning liigud otse algpunkti suunas seismapaneku kohani, 3 sammu kohtunikust vt, et sa ei jookseks kohtuniku otsa või talle liiga lähedale ning ei tekitaks sellega mõttetut sebimist uuesti tagasi õige seisukohani liikumisega. Tagasi algkohta liikumisel võib telg olla sobiva seisukauguse tõttu lühem. Taaskord jälgi kohtuniku asukohta, keerukamal tastil võib ta liikuda ning sul on oht seda märkamata jättes rikkuda kuldreeglit.Kaheksa

    Kaheksa on põhimõtteliselt kaks võrdset kokku seotud ringi. Kaheksa kujundis on oluline jälgida, et mõlemad kaheksa ringid oleksid ühesuurused, liikumine sujuv. Kaheksa kujund ise sunnib esitajal ilma kohtuniku liikumata mõlema ringi sooritamisel vahetama pooli ning sellega seoses juhtkäsi. Sama efekt on ka ringil kui kohtunik otsustab liikuda. Kohe kui on oht jääda kohtuniku ja koera vahele kas keeru või kohtuniku liikumise tõttu, tuleb käsi ja pooli vahetada. Algpunktist liikuma hakates saab ilma kätevahetuseta liikuda kaheksa ringide liitumiskohani, kus sa liigud kaheksa teise ringipeale ning kuna kaheksa teine ring algab liikumisega vasakule poole tuleb siin esimene kätevahetus.

    Vasakule liikudes vahetada käsi ning pooli aeglustades väga märkamatult koera kiirust rihmaga (jälgi, et sa ei pidurdaks koera nii, et ta arvab, et soovid suunda muuta, koer peab liikumissuunda keerutamata ja sammu muutmata hoidma), liigutades rihma käega tahapoole (ülioluline on õige rihmapikkus ja kontroll muidu ei ole sul ruumi kätt enam tõsta või rihmal kaob pinge) ning ise kiirust veidi tõstes astud jooksu või kiirkõnni pealt näoga koera poole tema eest läbi, eest läbi astumise alguses vahetad ka juhtkäsi.

    Kaheksa ülemiselt ringilt alla alumise liitumiskohale liikudes tuleb taas pooli vahetada, seekord koera seljatagant. Sujuva vahetuse saavutamiseks hoia koer heas tempos, lase rihma peost veidi pikemaks libiseda (ei ole võimalik valesti keritud, mittejooksva rihmaga ega sõlmede puhul) ning astu, juhtkäsi samal ajal vahetades, a seljatagant tagasi tema paremale küljele. Koer jääb sinu vasakule küljele nagu liikumist alustades. Kolmas pooltevahetus toimub
koervahetult enne hoo pidurdamist ning koera kohtuniku ette seisma juhtimist samuti koera seljatagant.   

    Käte ja pooltevahetused peavad toimuma sujuvalt ja koera liikumist takistamata. Selleks harjuta neid enne ilma koerata, et saaksid rihmakontrolli kätte (kasutades rihma otsas midagi raskuseks või sidudes rihm kuskile kinni). Tõsta rihma ühest käest teise, lase pikemaks libiseda ning keri tagasi pihku nt. telekat vaadates. Kui endal on liigutused juba piisavalt sujuvad ja harjumuslikud võta abiks koer keda näitad ning harjuta teda mõlemal poolel töötama ning harjuma sinu eest ja tagant tema jooksu ja seismise ajal liikumisega.

Sikk-sakk ja Z

    Z õige visuaalse kujundi saamiseks enda jaoks arvesta, et kõik haarad on võrdse pikkusega, tegemist on kolme eri suunas liikuva sirgjoonega mis moodustavad kokku Z kujundi.  Z liikumist alustatakse reeglina kolmnurga telgjoont pidi. Liigutakse kolmnurga esimene ja teine telg ning seejärel alla tagasi liikumise asemel liigutakse uuesti paremale poole üles (üles moodustub nagu tagurpidi peegelkujutus poolest kolmnurgast). Nurki on üles liikudes kaks ning alla liikudes kaks, nurgad peavad asuma samal kohal kus üles liikudes ning veelkord: haarad peavad olema kindlasti sirged ning ühepikkused. Kätevahetused vastavalt kohtuniku asukohale. Sikk-saki ülesehitus on vabam, haarad ei pea olema ühepikkused kuid iga juhendi puhul püüa täpselt jälgida kohtuniku kätt kui ta sulle kujundi ette näitab, arusaamatustel küsi üle (see on väiksem viga kui valesti tehtud või vale kujund).

Raskustase- paaris kujund I "edasi-tagasi"
vt. ka osa "Liikumine"

    Kujund alustatakse samuti nagu tavaliselt, kaks esitajat juhivad oma keskel asetsevad koerad kõrvuti sirgjooneliselt liikuma, enne keskkohta või keerukohta on märgatud kas kohtunik liikus nt. diagonaalis paremale või vasakule ringi keskkohta. Vasakule liikunud kohtunik ei jõua reeglina enne oma kohale kui telgjoon on lõpuni liigutud seega enne ei ole poolte vahetus vajalik ja sel ajal pooltevahetuse mittesooritamist veaks ei tohiks lugeda. Kui kohtunik on liikunud tuleb veidi enne telgjoone lõppu, kohtuniku poolsel esitajal, vahetada pooli ja käsi koera seljatagant ning liikuda kohtunikust kaugemal asuva esitaja ees telgjoont pidi tagasi algkoha poole. Kohtunikust kaugemal olev esitaja peab aga koeraga sooritama lihtsalt kätevahetuse ümberpööramisega (esitaja keerab end ümber oma telje samal ajal juhib ka koera ümber tema telje ning vahetab kätt- siin ole tähelepanelik, et kiirustades ülalmainitud U ja lennutus vigu ei teeks) ja suundub kõrval olnud esitaja seljataha liikuma. Niimoodi üksteise järgi reas liigutakse kujundi lõppu.

    Kujundi lõpust keerab, koera poolt ja kätt vahetamata, eesolev esitaja (sooritades sissepoole pöörde kus koer keeratakse ümber tema telje aga pooli ei vahetata kuna esitaja end ringi ei keera) kohtuniku poole, ootab taga olnud esitaja enda kõrvale ning koos liigutakse kohtuniku poole. Ees olev esitaja vahetab külgi ning kätt enne kohtuniku ette jõudmist koera seljatagant ning asetab koera kohtunikust veidi vasakule poole seisma. Taga liikunud esitaja vahetab käsi ja pooli kujundi sirgjoone lõpus koera tagant ning liigub ees olnud esitaja kõrval otse kohtuniku poole ning seab oma koera kohtunikust veidi paremale poole seisma.

    Selle kujundi ja liikumise eesmärk on, et  kohtunik näeb soovitult kahte koera liikumas tagant siis küljelt üksteise järgi ning lõpetuseks eest kõrvuti.  Eest ning tagant liikumine toimub parima võrdluse saamiseks koerad kõrvuti.Kahe kujundi kokku sidumine

    Kui kohtunik näitab sulle kaks liikumiskujundit järjest tuleb sul ilma uue juhendamiseta esimeselt kujundilt tulles minna järgmise kujundi sooritamisele. Selle asemel, et vahepeal koera seisma panna, kohtunikult uuesti juhendit oodata või pidurdada enne kohtunikku seisukoha kaugusel, tuleb esimene kujund lõpetada kujunditele liikumise lähtekohas ehk kohtuniku jalge ees keerates koer seal ringi ning liikudes kohe teisele kujundile. Kui koer näitab käega kaks või enam ringi, tuleb sul joosta järjest 2 ringi või enama puhul niikaua kuni kohtunik annab juhise seisma jäämiseks.

Tagurpidi

    Kõiki kujundeid võib kohtunik paluda esitada ka tagurpidi, sel juhul peab esitaja kiiresti ümber orienteeruma (nagu parema käe liikluses harjunuma vasakukäe liiklusesse sattudes) ning alustama oma kujundeid koer paremal küljel, vastavalt sellele üles ehitada pooltevahetused, haarakaugused ja asetus. Väga tihti ajab see esitaja lihtsalt kiiresti segadusse ehk ei suudeta uue olukorraga harjuda ning hakkavad tulema kohe tavalised vead lihtsalt seetõttu, et pööratakse tähelepanu detailidele, mis peaks tulema loomulikult ning seetõttu unustatakse elementaarsete asjade kontroll (valed haarapikkused, vale algus ja lõpp punkt, lainetavad jooned).

Kohtunike "Trikid"

Kujundite ja esituse raskendamiseks ning sinu testimiseks võib kohtunik:
 • paluda sul lauale tõsta koeri keda laual ei esitata (sel juhul tuleb viisakalt keelduda)
 • tõsta kujundi liikumistrajektoorile ette tooli (sel juhul tuleb sul luua väiksem kujund, et ringiaksessuaarid nagu tool, ei varjaks su koera)
 • peatada ringi liikumise ning paluda koera seisakusse panna kui sina oled tooli taga (sel juhul enda päästmiseks tuleb sul liikuda võimalusel edasi kuni ringiaksessuaar su koera ei varja)
 • tõsta koera jalad ebaloomulikku asendisse (n. kiik)
 • tõmmata näituserihm ebaloomulikku asendisse n. puudlil õlgadele
 • paluda sooritada kujund valetpidi (väga harva)
 • liikuda oma kohalt kui sa oled asunud kujundit sooritama või koera seisma panema/pannud.
 • küsida sinult näituse eeskirju ning koera anatoomiat puudutavaid küsimusi
 • küsida koera vanust, tõugu ja karvahooldust puudutavaid küsimusi
 • mis tõugu koera sa esitad (tõu nimetus peab olema pikalt välja öeldud n. mitte dogi vaid saksa dogi, mitte Sheltie vaid Shetlandi lambakoer)
 • küsida tõu standardit puudutavaid küsimusi (k.a mis värvi seda tõugu koera esineb, milline on loomulik kaela asend, keha formaat jne.)
 • tõu päritolumaad ja tõu algset kasutusala
 • millisesse rühma antud tõug kuulub
 • küsida millised vaktsineerimised on koeral näitusele tulekuks tehtud
 • paluda nimetada üks sise- ja välisparasiit
 • küsida, miks sa esitad koera nii ja mitte teisiti (selgitama pead miks antud viis sellele koerale sobib ja mis head välja toob)
 • paluda sul pöörata koer ringi ja uuesti seisma (sel juhul tee seda kiirelt ja sujuvalt koera segadusse ajamata)
Kohtunik küsib neid küsimusi ainult sinu valitud tõu kohta, ta ei tohi küsida teiste või vahetustõule spetsiifilisi küsimusi. Kohtunik peab meeles pidama, et küsimused ei tohi olla trikiga ja neid ei küsita esitaja segadusse ajamiseks vaid lihtsalt teadmiste kontrolliks. Võistlustel esitatavate küsimuste valik võib olla trükitud võistluskataloogi, et esitajal oleks võimalik end enne puuduolevas vallas harida.

ps! Kui tegemist on väliskohtunikuga võib olla tema maal erinevad reeglid esituseks n. USA, Kanada, India, Inglismaa sel juhul peaks kohtunik olema enne tutvustatud antud maa reeglitega ning punkte ei tohi maha võtta kohtuniku maa reeglitest tulenevate vigade tõttu.
n. USA: Individuaalselt koera kohtunikule esitades võib teda seisma panna ainult eest tähelepanu peale juhtides mitte kätega paika tõstes. Esitajal on keelatud keerul ümber koera liikuda (tavaliselt on see mittesoovitav ainult suurte tõugudega kus on oht koera keerul U kujuliseks tirida) ning kohtuniku ja koera vahele jäämine ümberpöördel on arvestatud kui väike viga, muul juhul suur viga nagu meilgi.

Igal juhul on alati kasulik koerale õpetada kontaktiharjutusi ning tähelepanu peale seisma asetust! Kvadraatse kehaehitusega koerad seisavad reeglina kõige ilusamini just eest tähelepanuga vabaseisakus.