Het inburgerings examen

Thai-2-Holland

Vanaf 15 maart 2006 moeten Thaise onderdanen die voor langere tijd naar Nederland willen komen en een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig hebben, het basisexamen inburgering afleggen.

Wat is het basisexamen inburgering?

Het basisexamen inburgering is een examen dat afgelegd moet worden bij de Nederlandse ambassade in Bangkok. Dus voor de komst naar Nederland. Een bewijs dat het examen is gehaald, is een voorwaarde om een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) te kunnen krijgen. Deze MVV is nodig om een verblijfsvergunning aan te kunnen vragen. Een verblijfsvergunning is verplicht om langer dan drie maanden in Nederland te kunnen blijven.

Het basisexamen wordt mondeling, in het Nederlands, afgenomen. Daarbij wordt basiskennis van de Nederlandse taal en van de Nederlandse samenleving getoetst.

In deel 1 wordt de kennis van de Nederlandse samenleving getoetst. Aan de hand van een boekje met afbeeldingen wordt telefonisch een aantal vragen gesteld. De vragen gaan over de volgende onderwerpen:
1. Nederland: geografie, wonen envervoer
2. geschiedenis
3. staatsinrichting, democratie enwetgeving
4. de Nederlandse taal en het belang van het leren ervan
5. opvoeding en onderwijs
6. gezondheidszorg
7. werk en inkomen

In deel 2 wordt de kennis van de Nederlandse taal getoetst. Dit onderdeel bestaat uit vier soorten opgaven:
– het nazeggen van zinnen;
– het beantwoorden van korte vragen;
– het benoemen van tegenstellingen;
– verhalen navertellen.

Voorbereiden op het basisexamen

Iedereen die zich goed voorbereid, is in staat om voor het basisexamen te slagen. Voor € 63,90 kan een oefenpakket worden gekocht in boekwinkels in Nederland of via de internetsite:

 http://www.naarnederland.nl/

De referent in Nederland kan dit programma kopen en opsturen naar de kandidaat. Het pakket bestaat uit:
– een film over Nederland op DVD of video;
– een boekje met foto’s uit de film;
– een CD met alle vragen die tijdens het examen KNS aan de orde kunnen komen. Deze vragen worden ook schriftelijk bijgeleverd;
– drie proefexamens Nederlandse Taal waarmee de kandidaat thuis kan oefenen en een inschatting kan maken in hoeverre hij/zij klaar is voor het onderdeel ‘Kennis van de Nederlandse Taal’.
Met dit oefenpakket kan de kandidaat zich voorbereiden op het basisexamen inburgering.
Wilt u meer weten over het examen, het examenprogramma en lesmateriaal, kijk dan op de volgende internetsite:

http://www.naarnederland.nl/

 

Make a Free Small Business Website