captain beefheart electricity

WAVES AND VIBES
media shows


 

art project 'ROCKIN' ART - THE DUTCH WAY'
holland 2508-090901


country
HOLLAND europe
event
'ROCKIN' ART - THE DUTCH WAY'
place
KUNSTVERENIGING DIEPENHEIM
location
DIEPENHEIM overijssel
when
saturday 25 AUGUST through sunday 9 SEPTEMBER 2001
opening times exhibition
saturday 15.30-17.00 hour
sunday and tuesday through friday 12.00-17.00 hour
monday closed
remark
multi disciplines program - follow-up to belgian rockin' art festival

*

even before any press message has been sent out, i've received an e-mail from a well informed source confirming some rumours going around in holland (text in dutch first, later in english):

De Rockin' Art tentoonstelling in St. Niklaas, België van afgelopen februari / maart krijgt een Nederlands vervolg. Van 25 augustus tot en met 9 september 2001 is zijn schilderwerk te zien bij de Kunstvereniging Diepenheim (20 km ten zuidwesten van Hengelo / Enschede). Het gaat in grote lijnen om dezelfde expositie als in België - dus tevens werk van andere beeldend kunstenaars / muzikanten - alleen korter van duur en met meer nadruk op muziek. Optredens van (onder voorbehoud) Kevin Coyne, de Kift, Stiller, Gary Lucas, the Ex, Krang, Tom Barman, Jazzno Trauma en anderen. Groeten, Adri Karsenberg (Krang).

(geen wonder dat i dat zo goed weet: hij is zelf een van de beeldende kunstenaars op de tentoonstelling, en de groep waar hij in speelt, krang, trad ook in belgië op - teejo.)

verder verzamelde gegevens:

het schilderijen-onderdeel - en de beschikbare katalogus - is inderdaad hetzelfde als van het rockin' art festival, met inbegrip van de werken van de andere kunstenaars en de foto's van anton corbijn. bovendien zijn er voorzieningen getroffen om videos van bijvoorbeeld de bbc documentaire te vertonen. de muziekoptredens gaan plaatsvinden in de open lucht, namelijk de tuin van de galerie en op het centrale plein van het dorp (hou dus rekening met zomers onweer).

*


PROGRAMMA

INHOUD TENTOONSTELLING toegang gratis
beeldende kunst
don van vliet schilderijen en tekeningen (captain beefheart - verenigde staten)
anton corbijn fotoportretten don van vliet 1980-93 (engeland)
adri karsenberg & andré manuel schilderijen (krang - nederland)
rudy trouvé blow-ups (deadman ray - belgië)
bram vreven klankobjecten (jazzno trauma - belgië)

*
zaterdag 25 AUGUSTUS
GALERIE 16.00 uur
opening tentoonstelling
TUIN ???? uur
muziek jazzno trauma (belgië)

zaterdag 1 SEPTEMBER extra openingsuren! TOEGANG 10 gulden *
GALERIE 20.00 uur
videos
adri karsenberg & andré manuel titel niet bekend
frank zappa 200 motels (kennis van captain beefheart - verenigde staten)
some yo yo stuff (anton corbijn)
the artist formerly know as captain beefheart (bbc - engeland)
TUIN ????? uur
muziek stiller (belgië)
muziek tonic (belgië)

vrijdag 7 SEPTEMBER
DORPSPLEIN 19.00 uur TOEGANG 20 gulden *
19.00-20.00 muziek die anarchistische abendunterhaltung (begin info)
20.30-21.30 muziek stanza crew / zolar
22.00-23.00 muziek deadman ray (beste info) (belgië)
23.30-01.00 muziek tom barman (als dj act - belgië)

zaterdag 8 SEPTEMBER
DORPSPLEIN 16.00 uur TOEGANG 25 gulden *
16.00-17.00 muziek jazzno trauma (belgië)
17.30-18.30 muziek krang
19.00-20.00 muziek the shavers
20.30-21.30 muziek de kift eerste try-out nieuwe cd
22.00-23.00 muziek GARY LUCAS (verenigde staten) & jozef van wissem instrumentaal
23.30-01.00 muziek kevin coyne (duitsland)

* passe partout 40 gulden

*

or in ENGLISH:

The Rockin' Art exhibition in St. Niklaas, Belgium from February / March last gets a Dutch follow-up. From 25 August through 9 September 2001 Don van Vliet's paintings are shown at the Kunstvereniging Diepenheim (20 kilometers south-west of Hengelo / Enschede). On the whole it covers the same exhibition as in Belgium - so also with works by other fine artists / musicians - but just shorter in length and with more emphasis on music. There will be performances by (under reservation) Kevin Coyne, de Kift, Stiller, Gary Lucas, the Ex, Krang, Tom Barman, Jazzno Trauma and others.... Regards, Adri Karsenberg (Krang).

(no wonder he's so well informed: he is one of the fine artists at the exhibition, and the group he's playing in, krang, also performed at the earlier festival in belgium - teejo)

further information i gathered:

the 'fine arts' part - and the catalog on sale - indeed is the same as at the rockin' art festival, including the works of the other participants and the pictures by anton corbijn. fortunately there have been found facilities to show videos of - for example - the bbc documentary. the music performances will take place in the open air, to be precise: in the garden of the gallery and at the central square of the village (so, be prepared for a summer thunderstorm). but be aware that some bands have dutch lyrics only....

*


PROGRAM

CONTENT EXHIBITION admission free
fine arts
don van vliet paintings and drawings (captain beefheart - usa)
anton corbijn photo portraits of don van vliet 1980-93 (england)
adri karsenberg & andré manuel paintings (krang - holland)
rudy trouvé blow-ups (deadman ray - belgium)
bram vreven sound objects (jazzno trauma - belgium)

*
saturday 25 AUGUST
GALLERY 16.00 hour
opening exhibition
GARDEN ????? hour
music jazzno trauma (belgium)

saturday 1 SEPTEMBER extra opening hours! ADMISSION 10 dutch guilders *
GALLERY 20.00 hour
videos
adri karsenberg & andré manuel title unknown
frank zappa 200 motels (acquaintance of captain beefheart - usa)
some yo yo stuff (anton corbijn)
the artist formerly know as captain beefheart (bbc - england)
GARDEN ???? hour
music stiller (belgium) in dutch!
music tonic (belgium)

friday 7 SEPTEMBER
VILLAGE SQUARE 19.00 hour ADMISSION 20 dutch guilders *
19.00-20.00 music die anarchistische abendunterhaltung (starting info) (belgium) instrumental
20.30-21.30 music stanza crew / zolar
22.00-23.00 music deadman ray (best info) (belgium)
23.30-01.00 music tom barman (as dj act - belgium)

saturday 8 SEPTEMBER
VILLAGE SQUARE 16.00 hour ADMISSION 25 dutch guilders *
16.00-17.00 music jazzno trauma (belgium)
17.30-18.30 muziek krang in dutch!
19.00-20.00 music the shavers in dutch!
20.30-21.30 music de kift in dutch!
22.00-23.00 music GARY LUCAS (usa) & jozef van wissem instrumental
23.30-01.00 music kevin coyne (germany)

* pass 40 dutch guilders

*
 

click clack to the power station, the news or the other MEDIA SHOWS


captain beefheart electricity
as felt by teejo

^