SVENSKA MUSKLUBBEN

SVEMUS

Registrera Möss

Uppfödare registrerade i Svemus skall registrera alla sina kullar i klubbens stambok. Även övriga medlemmar är mycket välkomna att registrera sina möss! Kullar födda hos uppfödare skall registreras innan 3 månaders ålder. Möss inköpta i djuraffär går också bra att registrera i SVEMUS! Endast medlemmar i SVEMUS får registrera möss.Så här går registrering av kull och enstaka möss till:

1. Köp kullregistreringsblankett, eller ladda hem sådan från hemsidan och skriv ut.
2. Fyll i blanketten med alla uppgifter om kullen/musen.
3. Genom att sätta ett kryss vid varje mus namn på blanketten kan du beställa
    registreringsbevis. Registreringsbevis kostar 5 kr/styck exklusive porto.
4. Skicka ett frankerat svarskuvert och registreringsblanketten i två exemplar, en behålls i
    stamboken och den andra får du tillbaka med ifyllda registreringsnummer.
5. Kullregistreringen, eventuella registreringsbevis och ett inbetalningskort kommer normalt 
    tillbaka inom två veckor.


Registrering av nataler och taggmöss

Du gör precis som vanligt, fast du skriver tagg eller natal på typen.Registreringar skickas till registratorn via vanlig post

Frågor skickas till registratorn via E-post. Se Årets Styrelse för information om vem som är aktuell registrator.

OBS!
Ej medsänt frankerat svarskuvert resulterar i 5 kronors pålägg på sluträkningen samt att svaret skickas med B-föreningsbrev.Kullregistreringsblanketter utan underskrift läggs åt sidan.

Kontakta alltid registratorn för besked om du inte fått din registrering inom två veckor.SVEMUS kullregistreringsblanketter (.pdf):

 

Registrera Möss Online

Nu går det också bra att registrera möss online!

www.svemusregistrering.se

Innan du registrerar dig som medlem här ovan, var vänlig läs igenom denna text!

AKTUELLT

Valborgsutställning i Karskoga 28 April!

Resultaten för Årets Mus och Årsmötesårotokoll finns nu att läsa i Senaste Nytt!

Hemsidan ser konstig ut!
Vi håller på att byta hemsidevärd och därför fungerar inte en del bilder och länkar på hemsidan för tillfället.

Problem med "Senaste Nytt"
SVEMUS hemsida har i nuläget ett problem med "Senaste nytt".

NYHETER


Ger oss 4% rabatt på alla musrelaterade varor!

Facebook-gilla!