Skrivare i Hälsingland

Skrivarglädje smittar!

Mötesplats för skrivare i Hälsingland

ny hemsida --> www.helsingeskrivarna.se     

Vi är  många som tycker om att uttrycka oss i skrift. I Hälsingland träffas vi i skrivarföreningen "Skrivare i Hälsingland".

Vi ordnar veckoslutskurser 1 -  2 ggr per år. Under en erfaren författares ledning skriver vi prosa eller poesi. Vi utbyter erfarenhet och inspirerar varandra. Vi förenas i skrivandet och utnyttjar internet för information. Vi har öppna scener där medlemmar eller andra läser och inspireras. 

Vill du bli medlem ? << klicka på länken för mer information 

Styrelse 2015

ordf Staffan Andersson 0651-29424, 073-0771817 
Vice ordf Öjar Janhager 0730-843921 Ragnar Tollet 0653-77408, 070-1731775
sekr Lena Forsling, 070 63 96 013
kassör Britt Ruuska 0270-428606, 070-6070194
Pontus Vifell 0278-178 59  
Ragnar Tollet 0653-77408, 070-1731775
Risto Ruuska (redaktör Lokatten) 072-92022 32

ersättare:
Katarina Brolin 070-4470903
Margareta Nordström, 072-232 96 60


Aktuellt nu se under aktiviteter

länk nedan

http://www.freewebs.com/skrivare_i_haelsingland/aktiviteter.htm

---------------------------

Stadgar

Föreningens syfte är att främja skrivandet och läsandet i Hälsingland genom att ge ut ett medlemsblad, ha en aktuell hemsida, ordna kursverksamhet och författarbesök samt att ge ut antologier.

Föreningen skall söka samarbete med organisationer som har likartade verksamheter.

Medlem i föreningen är var och en som stöder föreningens syfte, anmäler sig och betalar medlemsavgift.

 

Styrelse

Årsmötet väljer styrelse som är föreningens verkställande organ. Den består av en ordförande som väljs på två år samt sex ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs på två år i taget så att årligen hälften av dem är i tur att ersättas. Styrelsen konstituerar sig själv. Dessutom väljs två suppleanter vardera på ett år.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande och är eniga om beslutet.  

 

Revisorer

Två revisorer väljs på ett år.

 

Valberedning

Två valberedare väljs på 1 år.

 

Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 

Årsmöte

Årsmöte hålls före mars månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall utgå två veckor före planerat årsmöte.

 

Motioner skall ha inkommit en månad före årsmötet.

 

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

 

Ändring av stadgar

För att ändra föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

 

Föreningens upplösning

I händelse av föreningens upplösning skall eventuellt kassaöverskott överföras till Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr.

 

--------
Hänt tidigare år 2013
Jens Eijvind Hansen släppte sin senaste bok den 15 mars
"I trakten av Carba"  Läs mer på hemsidan: www.dhamacafe.se
 
Årsmöte 16 mars hölls på systrarna Olssons café i Ljusdal (Hotellgatan 17) Skyltat Klockargården.
Ewa Wiklander avtackades som ordförande. Staffan Andersson valdes som ny ordförande.
Som ny ledamot i styrelsen invaldes Anci Jacobsen. På konstituerande styrelsemöte valdes
Anci till sekreterare och Ragnar Tollet till vice ordförande. Som ny suppleant/ersättare i styrelsel
valdes Agneta Iveslätt.
Vi tackar valberedningen för ett gott arbete.
Handlingar från mötet kommer att skickades ut till samtliga medlemmar.

Poesiskrivarkurs i Harsa 12 - 14 april
Kursledare Tom Hedlund
Anmälan och information av Britt Ruuska
britt.ruuska@gmail.com
tel 070-6070194
 

Öppen scen lördag 20 april  kl 15.00 på Folkets hus i Njutånger
Alla välkomna att läsa poesi och berätta.
Inbjuden trubadur är Marino Blomqvist
Alla är välkomna 
 
Extra årsmöte 20 maj kl 18.00 Hembygdsgården Hassela
beslutspunkt: Firmatecknare
 
Öppen scen i Hassela 20 maj kl 18.30 på Hembygdsgården.
Speciellt inbjuden var Anders Thyr som berättade historier om personer
och händelser i Hassela. Intressanta berättelser om finsk invandring.
 

Hänt tidigare år 2012

 
Antologin kommer våren 2012. 
Boksläpp 1 juni på Bokbordet.
Böckerna har kommit från tryckpressarna och ligger
hos Ragnar. Utlämning av beställda ex till medlemmar
14-16 maj. 
Medlemmar (specialpris) betalar till förenings pg innan
hämtning.
Utlämningsställen:
Måndag14 maj      Hudiksvall S:t Jakobsgården  
                             kontakt: Lena Forslin  tel  070-63 96 013,
                             lena.forslin@telia.com
Tisdag 15 maj       Söderhamn Stadsbiblioteket.
                             kontakt Majvor Mäki Sjöberg tel 0270-677 46,
                             majvormakisjoberg@telia.com
Onsdag 16 maj     Ljusdal bokhandel
                             kontakt Ragnar Tollet tel 070-173 17 75
                             ragnar.tollet@tele2.se
Onsdag 16 maj     Bollnäs Helins bokhandel
                     Kontakt Pontus Vifell tel 0278-178 59,
                             070-577 76 48 
I Delsbo med omnejd enligt ök med Ragnar Tollet tel 070-173 17 75 
I Järvsö enligt ök med Birgitta Ederyd tel tel 0730-26 79 88
   
 

Hänt tidigare år 2011


Föreningen fyllde 15 år i aug.Det firade vi med en resa till kulturhuvudstaden Åbo.

Vi träffade en liknande skrivarförening som vår. Vi planerar redan ett möte till i vår.

Läs om resan i medlemsblad Lokatten.


Vi har haft skrivarkurs på Harsagården fre - sön 15-16 okt.

Kursledare Torgny Karnstedt. 11 kursdeltagare drillades i

berättande och skrivande. Vi drillades i gestaltning av de fem sinnena.
Mycket lärorikt, god mat, bra väder, blånande berg. Mitt i alltihopa fick

vi lära oss "att det behövdes en Jesus i baksätet". Paketet innehöll 

"Skärvor av livet och osedda delar av inslagna barndomsdrömmar"

Anvisning "Låt det gärna vara lite obegripligt"
Men för oss som gick kursen var det allt annat än obegripligt. För nog

tyckte vi alla att vi lärde och förstod mycket mera efter dessa två dagar.

Tack Torgny för en lärorik helg med skrivande och berättande!


Referat kommer i nästa nummer av vår medlemstidning LokattenÖppna scener i sommar och höst . Läs mer på  aktiviteter>

Jens Hansen Järvsö har haft boksläpp. Läs mer på aktiviteter>

Berättarcafé
ons 23 mars, 6 apr och 20 apr kl 18.00 och 6 april Rådhuskonditoriet Söderhamn se aktivitet>

Poesikurs 8 – 10 april. Kursledare Tom Hedlund se aktiviter>


Lyssna på radion ”Tankar vid dagens slut” med Leif Strandberg

Start sön 20 mars P1  kl 21.45varje söndag fram till påsk


Öppen scen 26 mars kl 15 - 17 Bergsjögården info>

Öppen scen 16 mars kl 19 Järvsö på KONDIS bar&kök affisch>


Skrivarcirkel Söderhamn start tis 1 mars kl 18.00 Bildahuset se aktivitet>


Kulturhusets dag Söderhamn  29 jan kl 11-16 (på fd Folkets Hus)

Läs Katarina O´Nils debattinlägg om föreningens litterära engagemang i Hälsingland.

Hänt tidigare år 2010

Leif Strandberg bokpratar om sin nya deckare på Stadsbiblioteket i Söderhamn
den 7 december kl 19.00


Katarina Brolin och Britt Ruuska satsar på Ungdomsprojektet "
textgalen
i Söderhamn. Läs tidningsreportage i Söderhamnskuriren >
Utställning på Söderhamns bibliotek inställd

Diktläsningar på Youtube. Sök på Kulturgalen. 

 • Prosakurs 29 - 31 oktober på Harsagården.Kursledare  Vibeke Olsson-Falk.
  Katarina O´Nils  fotograferade

  utbyte av dikter, texter och trevlig samvaro på lördag kvällen

  utsikt från kurslokalen


  Inne i kurslokalen ("kaffepaus")

 

 • Medlemsmöte Delsbo Tingshus sön 17 okt kl 15.00. Efter soppa
  diskuterates verksamhetn Rapport kommer 
 • Öppen scen kl 17.00 inleddes med Viveka Sjögren. Presentation
  på författarcentrum:
  http://www.forfattarformedlingen.se/viewwriter.asp?pid=9&wid=421 
 • Sön 18 juli kl 18.00 - Sommarkväll på Källvik (Söderhamn).
   "Livet en gång till"  Peter Brusén, Stockholm och Klapparvik, 
   chef för Socialstyrelsens handikappsenhet, författare och 
   psykolog säger
   
   om sig själv ”Jag har visserligen bara en
   halv kropp men är en hel människa”..

   Peter Bruséns bok Livet en gång till” till försäljning.
   Ingrid Brammås. Servering.
   Kvällen var ett samarrangemang med Missionskyrkan
   i Söderhamn

 • Öppen scen lör 10 juli i Delsbo, Mellankvarn
  kl 14.00 - 17.00 eller så länge vi orkar :)
 • Föreningarnas dag Söderhamn 15 maj
  Vi har bokbord med information och bokbytarhylla utanför biblioteket.
 • Öppen scen Ljusdal 26 maj kl 18-21. Se under  aktiviteter.
 • Öppen scen Nianfors Lördag 12 juni kl 15.00  Se under  aktiviteter.
 • Öppen scen Mousquet 9 maj. Blev en trevlig träff i litteraturens tecken. Diskussion och diktläsning.
 • Öppen scen 11 april kl 18.00 Restaurang Mousguet Söderhamn
 • Öppen scen 7 mars kl 18.00 Restaurang Mousquet Söderhamn
 • Vinnare poesitävling i Hudiksvall presenteras på biblioteket.
  John Beck spelar piano/flygel, läsning av vinnande bidrag mfl
   
 • Öppen Poesikväll Järvsö 10 mars kl 19.00 - CONDIS Bar&kök 
 • Öppen scen Delsbo 14 mars kl 15.00 
 • Årsmöte lör 20 mars kl 15.00 Rustkammaren, Söderhamn 
 • Öppen scen Delsbo 11 april kl.15.00
 • Öppen scen Kryssen Söderhamn 14 feb kl 18.00
  • Öppen scen Delsbo Tingshus 14 feb kl 15.00
  • Kulturens Hus 31 januari Söderhamn - Föreningen presenterar sig (många besökare!!)
  • Poesikväll 20 jan kl 19.00 på Mobackes i Bollnäs

   Leif Strandberg "Tankar vid dagens slut", P1, sex söndagar kl 21.45 med början den 7 februari.

   Karin Björklund hade skrivit vinnarbidraget "Baldersblå och blåklint
   på Iggesunds skrivartävling. Grattis Karin!

   Hänt tidigare år 2009

   Lyssna på intervjuer från öppen scen 2 dec café condis, Järvsö
   länk (utskriven):
   http://www.radioljusdal.se/images/reportage/poesikv%E4ll%20condis%20hela.mp3

   Lyssna på intervju med Birgitta Ederyd och Erika Larsdotter Thimrén i Ljusdals närradio.
   Länk >>


   Öppen scen Mousquet Söderhamn 6 dec kl 18.00

   Öppen scen Järvsö 2 dec (fantastisk kväll!!)

   23 -25 oktober Poesikurs i Harsa för Tom Hedlund.

   Öppen scen sön 8 nov kl 18.00 - 20.00 restaurang Mousquet i Söderhamn

   Öppen scen Ljusdal 14 okt kl 18.00 i Förvaltningshuset Läs artikel i Ljusdalsposten

   Skrivartävling i Iggesund senaste inlämningsdag var den 15 oktober

   Öppen scen sön 15 nov kl 15.00 i Delsbo Tingshuset

   Öppen scen sön 11 okt kl 15.00 i Delsbo Tingshuset

   Öppen scen sön 4 okt kl 18.00 - 20.00 restaurang Mousquet i Söderhamn

   Öppen scen lörd 3 okt kl 13.00 biblioteket i Edsbyn

   Öppen scen tors 24 Sept kl 18.00 i Friggesunds bibliotek

   Öppen scen sön 6 sept kl 18.00 - 20.00 restaurang Mousquet i Söderhamn

   Öppen scen sön 13 sep kl 15.00 i Tingshuset i Delsbo

   4-5 sep "Ord på bord" Norrlands längsta bokbord Gågatan
   Söderhamn med skrivarverkstäder. Se artiklar under aktiviteter.

   12 aug författarafton Källvik Söderhamn. Vibeke Olsson-Falk

   Öppen scen Mellankvarn Delsbo söndag 26 juli.

   Katarina Brolin har kommit ut med boken "Nästan precis som vanligt"
   Läs artíkel i Söderhamnskuriren
   Köp boken på barncancerfondens hemsida

   4 juni var det release-party för Vibeke Olssons nya bok "Sågverksungen".
   Läs recension i Söderhamnskuriren.
   Här signerar Vibeke sin bok på Svartviks Café utanför Sundsvall.

   För mera information om vad som är på gång - se under Aktiviteter


   • Prosakurs i Harsa 15-17 maj med Bernt-Olov Andersson
   • Öppen scen en söndagseftermiddag/kväll i månaden i Söderhamn nästa tillfälle 19 april kl 18.00 
   • Dikttävling i Hudiksvall presentation av vinnare och läsning av bidrag den 7 april kl 18.00 på kafé August 
   • Årsmöte 21 mars kl 13.00 Järvsö på Kramsta Gästgård & Konferens
    Buffé 130 kr. Anmälan till möte och buffè gör du till ordf Ewa Wiklander tel 0270-284259 eller epost ewa.wiklander.at.soderhamn.com (ersätt at med @). Sedvanliga årsmötesförhandlinar + stadgar)

   Kulturhusets dag i Söderhamn 21 febr. Läs mer under
   aktiviteter.

   Hänt under 2008

   Berättarkafé
   i Söderhamn 1 oktober och 12 november


   Musik och Poesi Café Annorlunda Iggesund.
   söndag den 30 november
   klockan 13.00 musik
   klockan 14.00 korande av vinnare i skrivartävling
   Vinnande bidrag var inlämnat av Gunbritt Jansson.
   Bokpriser delades ut till de fyra som fått flest röster.


   Medlemmen Astrid V Persson har tryckt upp egna dikter. Läs artikel i
   Söderhamnskuriren.

   Poesikurs 7 - 9 november på Harsagården med Tom Hedlund som kursledare.

   Litterär afton med öppen scen den 13 oktober kl 19.00 Biblioteket Edsbyn.

   Skrivar-studicirklar i höst i Hudiksvall, Iggesund, Söderhamn, Delsbo och Bollnäs (Lenninge). Se under aktiveter.

   Kulturskymning i Hudiksvall den 16 aug. Vi deltog med information och bokbord vid biblioteket.

   Besök hos Karin Björklund i Rävnäset vid Dellensjön i juli (se under aktiviteter)

   Prosakurs i Harsa den 16 - 18 maj. Kursledare var Aino Trosell. Vi var 10 deltagare som under Ainos ledning blev vägledda i skrivarkonsten. Det var en fantastiskt lärorik helg.

   Onsdag 23 april kl 19.00 restaurang Patricia i Hudiksvall. Vår medlem författaren Vibeke Olsson-Falk har inbjudits av Föreningen Norden att läsa ur sin nyutgivna bok.

   Tisdag 8 april kl 19.00 på Hudiksvalls bibliotek. Korande av vinnare i dikttävling. Öppen scen med ackompanjemang av pianist John Beck.

   Årsmötet har varit lördagen den 29 mars kl 14.00 Vilan Hotell och Restaurang.

   Nytt nummer av medlemstidningen Lokatten har skickats ut till medlemmarna. PDF-format finns inlagt.


   Läs mera under under aktiviteter

     

  • Create a Free Website