RPT KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 1 PILIHAN KT

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

KEMAHIRAN &

HASIL PEMBELAJARAN

cadangan aktiviti pembelajaran

CATATAN

ALATAN

 minggu
1

 

 04 jan - 08 jan

1.0 Organisasi dan Keselamatan

 

 

 

 

 

Pelajar dapat:
1) Menyedia dan mempraktikkan
struktur organisasi bengkel.
2) Mengamalkan langkah  keselamatan
1) Melantik formen dan penolong
formen
2) Perbincangan menyediakan
senarai tugas
3) Menyediakan jadual tugas
penubuhan kumpulan
4) Pelajar diingatkan supaya
sentiasa mengamalkan amalan
4M dalam setiap aktiviti
- Membersih, Menyusun atur, Menilai, Mendisiplin
Mengetahui tentang organisasi
bengkel dan keselamatan
 
Mengetahui dan memahami
tentang organisasi bengkel dan
keselamatan
 
Menyatakan empat amalan 4M
 

 minggu
2

 

11 jan -
15 jan

1.1 Elektrik

 

a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik

 

 

 Aras 1

Mengenal pasti sumber elektrik
Mengenal pasti kegunaan elektrik
 

 

Contoh sumber elektrik ialah :
1. Kemagnetan turbin, dinamo
2. Tindakan kimia sel kering, sel
basah
3. Cahaya sel solar, sel foto
Perbincangan mengenai sel yang
terdapat dipasaran adalah
digalakkan.
Contoh :
- sel alkali, sel merkuri,sel lithium dan sel nikel cadmium
Tenaga elektrik boleh diubah
kepada bentuk tenaga lain seperti:
Tenaga Contoh
Haba, Kinetik , Bunyi dan Cahaya- mentol

 

 

Mengetahui dan
memahami
tentang asas
elektrik

 

 

 minggu
3

 
 

18 jan - 22 jan

1.2 Elektrik

 

b. Jenis wayar
dan kerja
pendawaian

 
 

 

Aras 1

1) Mengenal pasti alatan tangan dan fungsinya
2) Mengenal pasti jenis wayar dan
kegunaannya
Alatan tangan yang digunakan
ialah pena ujian, pemotong sisi,
playar muncung tirus, playar
gabung dan penjalur wayar.
Maklumat alatan tangan seperti
fungsi dan penyenggaraan diberi

 Menyatakan tiga jenis wayar secara bertulis

Menerangkan tiga alatan tangan dari segi fungsinya secara bertulis.

 

 

 

 

minggu
4

04 jan - 08 jan

c. Jenis plug

 Aras 1

3) Mengenal pasti jenis plag dan fungsinya

Menerangkan jenis plag fungsinya dan perbezaannya

Jenis plag yang perlu dipelajari ialah plag 2 pin 2A, plag 3 pin 13A dan plag 3 pin 15A

Memadankan plag dan fungsinya

 

Plag 3 pn

 minggu
5

 

 04 jan - 08 jan

 
d. Pendwaian plag 3 pin
13A
 
4) Membuat pendwaian plag 3 pin
13A
5) Menyatakan fungsi fius

 
Aktiviti yang dicadangkan ialah
membuat pendawaian pada
tamatan plag tiga pin.
Tamatan hidup ( L ), Tamatan neutral ( N ) dan Tamatan bumi ( E )
 
Menunjukkan bagaimana menguji fius katrij 13A
 
Membuat pendawaian plag 3 pin 13A  

 

 

Plag 3 pin

08 FEB - 12 FEB   cuti tahun baru cina    

 minggu
7

 

 

 

15 FEB - 19 feb

1.3 Elektrik

 a. Lampu Pendarfluor

 

 

 
Aras 1

Mengenal pasti bahagian lampu pendarfluor

Aras 2

1) Mengganti tiub dan suis penghidup

Aras 3

1) Membaca dan menterjemah

litar pendawaian lampu pendarfluor

 

 

 
 

Guru menyediakan set lampu pendarfluor dan menerangkan fungsi setiap bahagian

 

Bahagian utama lampu pendarfluor ialah suis penghidup, cok, tiub pendarfluor, pemegang tiub dan perumah.

Nota : Lampu pendafluor arus terus (DC) boleh juga didapati di pasaran.

 

Tunjuk cara mengganti tiub pendarfluor dan suis penghidup

 

Guru menerangkan tanda-tanda dan punca kerosakkan lampu pendafluor

 

 Murid menguji hasil aktiviti kerja pendawaian dengan pengawasan guru

 

Tunjuk cara pendawaian lampu pendarfluor mengikut litarnya.

 

Murid menguji sendiri hasil aktiviti kerja pendawaian kepada punca bekalan kuasa 240V dengan pengawasan guru

 

 

 

Lampu pendafluor

 minggu
8

 

 

 

22 feb - 26 feb

2.0 Kerja Paip

 

a. Pengenalan sistem

bekalan air di rumah

 

 

 

 

 

b. Jenis paip,

penyambung paip dan bahan pemasangan paip

 

 

 

Aras 1

1) Mengenal pasti sistem bekalan air di rumah

 

2) Mengenal pasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air

Aras 1

 

1) Mengenal pasti jenis paip, penyambung paip dan fungsinya

 

 

Guru menyediakan carta atau model sistem bekalan air di rumah iaitu sistem terus dan sistem tidak terus.

 

Penerangan fungsi paip perhubungan, paip perkhidmatan, paip agihan, paip cuci dan paip limpah.

 

Guru menerangkan jenis paip yang terdapat di pasaran iaitu paip PVC, paip besi bergalvani dan paip poli.

 

Guru menerangkan jenis penyambung paip yang terdapar di pasaran iaitu soket sama, siku, T sama, pengecil, dan palam

 

 

 

Mengetahui tentang kerja paip

 

 

Mengetahui dan memahami tentang kerja paip

Menerangkan tiga paip yang disambung pada tangki simpanan air dari segi fungsinya secara bertuis

 

Menerangkan enam jenis penyambung paip dari segi fungsinya secara bertulis
 

 minggu
9

 

 

 

29 feb - 04 mac

2.1 Kerja Paip

 

a. Perangkap sampah

 

 

 

 

b. Sistem simbah

 

 

 

c. Kepala pili

 

 

 

 

Aras 1

1) Mengenal pasti dan menggunakan alatan tangan

2) Mengenal pasti jenis, nama bahagian dan fungsi tangki simbah

 

3) Menyatakan operasi tangki simbah

4) Mengawal aras air dalam tangki simbah

5) Mengenal pasti jenis dan bahagian utama pili

6) Mengganti sesendal pili

 

 

 

 

 

Penerangan mengenai alatan tangan yang digunakan

 

 

 

Penerangan tentang jenis tangki simbah ialah tangki simbah aras tinggi dan tangki simbah aras rendah.

 

Guru menerangkan bahagian utama dan fungsinya

Jenis pili yang perlu dipelajari ialah pili berbibir dan pili bertiang.

 

Tunjuk cara menggantikan sesendal pili.

 

 

 Menerangkan tiga alatan tangan dari segi fungsinya secara bertulis.

 

Membuat penyenggaraan perangkap mengikut prosedur

 

 

Alatan

tangan

kerja paip

07 mac - 11 mac   ujian selaras 1    

 minggu
12

 

 

 

28 mac - 01 apr

1.3 Reka Bentuk dan Teknologi

 

a) Pengenalan reka bentuk dan teknologi

 

b) Faktor reka bentuk

 

 

 

 

Aras 1

Pelajar dapat:

1) Menyatakan definisi reka bentuk dan teknologi

2) Menyatakan faktor-faktor utama reka bentuk

 

 

 

 

Penerangan guru mengenai isi pelajaran.

Perbincangan dalam kelas soal-jawab secara lisan.

Bahan yang dipelajari –kayu, papan lapis dan bahan komposit seperti MDF dan mounting board

Penerangan guru mengenai isi pelajaran.

 

 

 

Mengetahui tentang reka bentuk dan penghasilan projek

 

Menyatakan empat faktor utama reka bentuk secara bertulis

 


minggu
13

 

04 apr - 08 apr

 

c)Jenis bahan dan pengikat

 

 

3) Mengenal pasti saiz dan sifat bahan

4) Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan bahan

5) Mengenal pasti jenis dan saiz pengikat

6) Mengenal pasti cara penggunaan pengikat

 

Perbincangan dalam kelas soal-jawab secara lisan.

 

Bahan yang dipelajari ialah kayu, papan lapis dan bahan komposit seperti MDF dan mounting board

   

 minggu
14

 

 

 

11 apr - 15 apr

1.3 Reka Bentuk dan Teknologi

 

d)Alatan tangan dan mesin

 

 

 

 

Aras 1

Pelajar dapat:

1) Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan

2) Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul dan selamat.

3) Mengenal pasti nama dan fungsi mesin.

4) Mengenal pasti bahagian utama mesin.

5) Mengguna dan menyenggara mesin.

 

 

 

 

 

Penerangan guru tentang alatan tangan.

Soal-jawab secara lisan

Kaedah tunjuk ajar oleh guru

Latihan melabel oleh pelajar

 

Penerangan isi pelajaran oleh guru.

Memilih dan memasang gerudi

 

Tunjuk cara oleh guru

Latihan menggerudi.

 

 

 

 

Memadankan fungsi alatan dengan betul

 

 

 

 

Memasang mata gerudi pintal dengan betul

 

 minggu

15

 

 

 

18 apr -
22 apr

1.3 Reka Bentuk dan Teknologi

 

e)Proses

i. Lukisan Projek

 

 

 

 

Aras 1

Pelajar membuat lakaran untuk memperkembangkan idea dalam bentuk dua atau tiga dimensi

 

Memilih lakaran berpandukan faktor reka bentuk

 

 

 

 

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara sistematik

 

Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan daya usaha

 

 

 

 

 minggu

16

 

 

 

25 apr - 29 apr

1.3 Reka bentuk dan teknologi

 

Perancangan dan proses kerja

 

 

 

 

Aras 1

Pelajar dapat:
1) Membuat lakaran reka bentuk
 
2) Memilih lakaran paling sesuai
 

 

 

·Memilih lakaran berpandukan

faktor reka bentuk
 
Tunjuk cara oleh guru-mengukur,
menanda dan memotong
 

 

 

 

 Memotong kayu ikut ukuran

 

 

Gergaji

 minggu

17

 

 

 

02 mei -
06 mei

1.3 Rekabentuk dan teknologi

 

Proses kerja - Penyediaan bahan

 

 

 
 

Aras 1

Pelajar dapat:
1) Mengenal pasti proses mengukur, menanda, dan
memotong
 
2) Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum
 
3) Menyatakan kaedah membina
dan mencantum bahagian projek

 

 

 Tunjuk cara oleh guru-mengukur,

menanda dan memotong
Pelajar menjalankan kerja-kerja
mengukur, menanda, memotong
dan mencantum projek.
 
Penerangan guru tentang alat dan
bahan kemasan.
Tunjuk cara oleh guru-menggosok
projek dengan kertas las.
Pelajar membuat kemasan pada
projek masing-masing

 

 

 

 Mencantum dengan pengikat yang sesuai

 

 

 

Tukul

09 mei -
13 mei

  peperiksaan pertengahan tahun    
16 mei -
20 mei
  peperiksaan pertengahan tahun    

 minggu
 20

 

 

minggu
 21

 

1.3 Rekabentuk dan teknologi

 

Proses kerja - Memasang dan mencantum

 

Aras 1

Pelajar dapat:
1) Mengenal pasti alat dan bahan kemasan
 
2) Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum
 
3) Menyatakan kaedah membina
dan mencantum bahagian projek

 

Penerangan tentang kertas las dan tepung penyumbat

Penerangan tentang bahan kemasan, berus syelek, berus cat dan pengikir

Penerangan tentang ekmasan dan tunjuk cara kemasan

 

 

 

Berus cat

berus syelek

 minggu
22

minggu
23

1.3 Rekabentuk dan teknologi

 

Proses kerja - Kemasan

Aras 1

Pelajar dapat:
1) Membuat kemasan yang menarik

 

Pelajar diberi pilihan membuat kemasan yang sesuai dengan rekaan metreka

   

04 Jul - 08 Jul

  CUTI HARI RAYA PUASA    
 minggu
25

1.3 Rekabentuk dan teknologi

Pengujian + Pengiraan kos

Aras 1

Pelajar dapat:

1) Mengumpul dan merekod maklumat projek dengan betul

2) Mengira kos pengeluaran

 

Tunjuk cara mengurus fail dengan kemas dan teratur

 

Membimbing murid mengira kos pengeluaran

 

Murid merekod tiga jenis kos dan menjumlah dengan betul

 
 minggu
 26

1.4 Jahitan

Jenis mesin jahit

Aras 1

• Mengenal pasti jenis mesin jahit

• Menerangkan fungsi bahagian mesin jahit

Memperkenal 4 jenis mesin jahit

Menerangkan enam bahagian mesin jahit dari segi fungsinya

 

Melabelkan bahagian mesin jahit

 

 

Mesin jahit

 minggu
 27

1.4 Jahitan

Fungsi dan bahagian mesin jahit

Aras 1

• Memasang benang atas dan benang bawah •

 

Menunjuk cara memasang benang bawah dan benang atas

 

Memasang benang bawah

 
 minggu
 28

1.4 Jahitan

Penghasilan artikel

Aras 1

 Menggunakan mesin jahit

Aras 2

• Menjahit fabrik menggunakan benang

• Membaiki kesilapan memesin

• Menyenggara mesin jahit

 

Menerangkan langkah-langkah sebelum, semasa dan selepas menjahit

menunjuk cara memasang benang atas dan benang bawah

menerangkan beberapa kesilapan semesa menjahit dan cara mengatasi

 

 

 

Mesin jahit kaki

 minggu
 29

1.4 Jahitan

Penghasilan artikel

Aras 1

• Menjahit artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit

• Menghias artikel dengan jahitan insang pari, suji bilang, silang pangkah dan renda

• Menetapkan bahan hiasan pada artikel dengan menggunakan mesin jahit

Aras 2

• Mereka bentuk dan menghasilkan artikel dengan mesin jahit • Menghias artikel dengan kun •

 

Menunjuk cara menjahit di atas kertas dan di atas kain

Menilai hasil kerja

 

 

 

 

Menunjukkan beberapa contoh artikel jahitan

Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung

Mengikut urutan langkah kerja yang betul)

 
 minggu
 30

1.5 Tanaman Hiasan

a. Pembiakan secara keratan

 

Aras 1

• Menyediakan medium semaian

• Menerangkan jenis keratan batang

• Menyediakan keratan batang • Menyemai keratan dalam medium semaian

• Memilih jenis pokok hiasan yang boleh dibiak melaui keratan batang

 

 

Menerangkan tentang bahan dan fungsinya

Menunjuk cara menyediakan medium langkah demi langkah

Menyediakan 3 jenis keratan batang

Menerangkan tentang jenis-jenis tanaman kerayan batan

 

 

Menyukat bahan medium dan menggaul rata

Memasukkan medium ke dalam beg politena dan tapak semaian

 
 minggu
 31

1.5 Tanaman Hiasan

b. Penanaman

 

 

c. Penjagaan anak pokok

 

Aras 1

• Menyediakan medium penanaman

• Mengubah keratan berakar ke beg politena

Aras 1

• Menjaga anak pokok

 

 

Menerangkan nisbah campuran medium semaian.

Menunjuk cara mengubah keratan yang sempurna

Menyemai keratan batang dalam medium semaian mengikut prosedur₂ (prosedur₂ : Mengikut urutan langkah kerja yang betul)

 

Menyemai keratan batang dalam medium semaian

 

Sudip tangan

31 Ogos   CUTI HARI KEBANGSAAN    
 minggu
 32

1.6 Litar elektrik

Jenis litar litar elektrik

 Aras 1

• Mengenal pasti jenis litar elektrik
 
• Mengenal pasti jenis litar elektrik siri
 
• Mengenal pasti jenis litar elektrik selari
 

 

Menerangkan ciri-ciri litar dan perbezaan antara litar siri dan litar selari

 

Menggunakan formula untuk mencari arus, voltan dan rintangan

 
 minggu
 33

1.6 Litar elektrik

Unit Kawalan Utama Bekalan Elektrik Domestik

 

Aras 1

• Mengenal bahagian-bahagian dalam UKUBED
 
• Mengetahui kegunaan setiap bahagian dalam
 

 

 

Menunjukkan bahagian dalam sistem bekalan elektrik rumah

 

 

Menamakan bahagian dalam sistem bekalan elektrik di rumah

 

 

Model sistem

    CUTI PERTENGAHAN PENGGAL    
 minggu
 34

1.6 Litar elektrik

Meter pelbagai + Kuasa

 

Aras 1

• Mengenal bahagian meter pelbagai
 

Aras 2

• Mengggunakan meter untuk mengukur rintangan dan voltan
 

 

 

Memperkenalkan bahagian meter pelbagai

 

menunjuk cara menggunakan meter pelbagai

 

 

Menamakan bahagian meter pelbagai

 

 

Meter pelbagai

 minggu
35

1.7 Asas elektromekanikal

 

 

Aras 1

• Mengenal pasti maksud dan tujuan alat elektromekanikal
 
• Mengenal contoh-contoh alatan yang menggunakan pronsip elektromekanikal
 
 
 

 

 

Menerangkan maksud dan kegunaan sistem elektromekanikal dalam kehidupan kini

Menunjukkan benda yang menggunakan prinsip elektromekanil

 

 

Menamakan contoh-contoh alatan elektromekanikal

 
    AWAL MUHARRAM + CUTI UMUM AWAL MUHARRAM    
 minggu
36

1.7 Asas elektromekanikal

Jenis-jenis gear

 

Aras 1

• Mengenal jenis-jenis gear dan kegunaan

 

Menunjukkan contoh-contoh gear

 

Menamakan jenis gear

 
 minggu
37

Latih tubi dan ulangkaji

     

 minggu
38

17 Okt - 21 Okt

  Peperiksaan Akhir Tahun    

 minggu
39

24 Okt - 28 Okt

  Peperiksaan Akhir Tahun    
    CUTI DEPAVALI + CUTI TAMBAHAN DEPAVALI    
 minggu
40
  Menyiapkan dan membentangkan Tugasan PBS    
 minggu
41
  Menyiapkan dan mempersembahkan projek RBT BPS    
 minggu
42
  Menyiapkan dan mempersembahkan projek RBT BPS    
 minggu
43
  Menyiapkan dan pelaporan projek PBS 2016    

 

Disediakan oleh:

...............................................

Disemak oleh:

.......................................

Disahkan oleh:

.............................................