BAHAGIAN TERAS: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

KEMAHIRAN

cadangan aktiviti pembelajaran

CATATAN

ALATAN

 

6

MINGGU

Reka Bentuk dan Teknologi

1.3  Reka Bentuk dan penghasilan projek

 

b.     Faktor reka bentuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.     Jenis bahan dan pengikat

 

 

·        Mengenal pasti faktor reka bentuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Mengenal pasti saiz dan penggunaan bahan dan keksesuaiannya

 

 

Faktor utama reka bentuk

-            Fungsi

-            Rupa bentuk

-            Kesesuaian bahan

-            Kaedah pembinaan

-            Ketahanan

-            Kos

-            Kemasan

-            Keselamatan

-            Nilai kormesial

 

Bahan:

-   PVC

-            Perspek

-            Aluminium

  -       Keluli lembut

 

Memenuhi fungsi yang dikehendaki

Rupa bentuk yang menarik

Bahan yang sesuai

Kaedah pembinaan yang boleh dilakukan oleh pelajar

Selamat – tiada toksid, keselamatan elektrik dsb 

Mempunyai nilai komersal

Mengetahui kekuatan dan kelemahan PVC, perspek, aluminium dan keluli lembut

 

Menyenaraikan contoh saiz bahan yang terdapat dipasaran

 

 
 

·         Mengenalpasti jenis pengikat

Jenis pengikat yang diperkenalkan:

-            ribet

-            skru benam sendiri

-            glu panas

     

·      Menyatakan cara menggunakan pengikat

Tunjuk cara menggunakan riveter dan hot glue gun

 

 

 

·     Alatan tangan dan mesin

Aras 1

·          Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan

 

Alatan tangan:

-       Pisau pemotong perspek

-       gandin getah

-       penebuk pusat

-       riveter

-       hot glue gun

-       stapler gun

 

Tunjuk cara penggunaan alatan tangan

 

 Aspek keselamatan perlu diutamakan

   

 

 

Aras 1

·           Mengenal pasti nama dan fungsi mesin mudah alih

 

Mesin mudah alih:

-       gergaji jig

-      cordless screw driver

-       sander

Tunjuk cara penggunaan alatan tangan

 

Aspek keselamatan perlu diutamakan

 

 

·           Mengguna dan menyenggara mesin

 

 

Tunjuk cara penggunaan dan menyenggara mesin

 

Sentiasa menamalkan dan mengutamakan langkahsemasa menggunakan mesin

 

e. Proses

 

i.   Lukisan projek

 

 

Aras 1

·         Membuat lakaran reka bentuk

 

 

 

·        Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai

 

Melakar beberapa lakaran untuk memperkembangkan idea

 

Memilih lakaran yang paling sesuai dibina

 

Memberi ukuran pada reka bentuk yang dipilih

 

 

 

ii.   Pembinaan

 

Aras 1

Mengenal pasti alat dan bahan kemasan yang sesuai

Gred dan cara menggunakan kertas las

 

Cara menggunakan tepung penyumbat

Contoh alat kemasan ialah berus cat, berus syelek dan pengikis

 

 

 

iii.  Kemasan

·      Membuat kemasan

Tunjuk cara dan penerangan mengenai penggunaan kertas las, tepung penyumbat dan cara menyapu kemasan

Contoh bahan kemasan ialah seperti cat licau, cat sembur, syelek, varnis, tona kayu, (timber tone), semburan lekar jernih (clear lequer spray), dan pelekat (sticker)

 

Guru menunjuk cara aplikasi kemasan

 

Bahan-bahan pelarut dan pencuci untuk membersihkan alat kemasan juga perlu diajar dan ditunjuk cara

 

Tekankan tentang aspek keselamatan

 

 

f.  Reka bentuk projek

 

i.  Pernyataan masalah atau keperluan

 

 

·     Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan

 

·        Menentukan masalah yang hendak diselesaikan

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas

 

 

Guru menyatakan tema sebagai panduan kepada pelajar

 

 

Cara mengumpul data:

-            Pemerhatian

-            Lawatan

-            Sumbangsaran

-            Pembacaan

-            Melayari internet

-            Penyelidikan

-            Bimbingan guru

 

Murid menyelesaikan masalah dalam berntuk peta minda, lakaran bebas, sumbang asaran dan perbincangan kumpulan

 

 

Contoh tema:

-        Peragaan

-        Penyusunan

 

Gunakan maklumat reka bentuk seperti fungsi, penampilan keselamatan dankos produk sedia ada untuk membantu murid mendapatkan pelbagai idea

 

 

 

 

 

Rumusan daripada aktiviti ini diterjemahkan dalam bentuk lakaran dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D)

 

 

ii.  Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek

Aras 1

·      Mentukan dan merancang pembinaan projek

 

·       Menyediakan jadual kerja

 

 

·       Menyenaraikan bahan, alatan tangan, dan mesin yang diperlukan

 

·      Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih

 

·       Menguji dan menilai sendiri projek

 

·     Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti

 

Guru mengimbas kembali pengetahuan murid tentang bahan dan pengikat yang telah dipelajari

Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap

 

Perbincangan mengenai kekuatan dan kelemahan bahan yang akan digunakan serta memilih bahan yang paling sesuai

 

 

Murid menilai sendiri kefungsian projek

 

 

Mengubahsuai untuk menambah nilai (value added) jika perlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian mengikut  faktor reka bentuk dengan bimbingan guru

 

Bahan tambahan seperti ukiran, manik, pelekat dan lain-lain boleh digunakan

 

 

·      iii. Pendokumentasian

·        Aras 1

·         Mengumpul dan merekodkan maklumat projek

 

 

 

 

·         Mengira kos pengeluaran

 

·      Membuat persembahan projek

 

Tunjukkan cara mengurus fail dengan kemas dan teratur

 

 

 

 

 

Guru membimbing murid mengira kos pengeluaran

 

Sistem maklumat bermula dari perfnyataan masalah, hingga membuat pengubahsuaian projek

 

Rekod ini perlu ditulis/ditaip dan dibukukan

 

Kos pengeluaran = kos bahan mentah+ kos upah + kos overhead

 

5

MINGGU

1.5 Elektronik

 

a.   Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik

 

 

 

 

Aras 1

·     Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Mengenal pasti jenis perintang, suis, kapasitor dan transistor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menerangkan nama, simbol dan fungsi komponen elektronik yang dipelajari iaitu

-            Diod pemancar cahaya (LED)

-            perintang

-            suis

-            kapasitor

-            transistos

-            buzer

 

Jenis perintang ialah

-            perintang tetap

-            perintang boleh laras

 

Jenis transistor

-            NPN

-            PNP

 

Jenis kapasitor ialah

-            kapasitor berkutub seperti  kapasitor eletrolitik dan kapasitor tantalum

-            kapasitor tidak berkutub seperti kapasitor seramik dan kapasitor mika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh suis:

Suis togel, suis tekan buka dan suis tekan tutup

 

 

 

·            Menyatakan unit asas komponen

 

 

 

·          Membaca nilai perintang tetap

 

 

·            Membanding beza antara  komponen aktif dan komponen pasif

 

Unit asas bagi komponen ialah

-       Perintang -  Ohm (Ω)

-       Kapasitor – Farad (F)

 

Penerangan tentang kod warna perintang

 

Komponen aktif diperbuat daripada semi-konduktor seperti silikon dam germanium. Komponen ini boleh membentuk, mengawal, dan memproses isyarat elektrik .

 

Komponen pasif ialah peranti sokongan yang dapat membantu operasi komponen aktif

 

 

 
Contoh komponen aktif  ialah transistor 

 
Contoh komponen pasif ialah perintang dan kapasitor

 

Guru perlu juga memberi penerangan tentang keselamatan penggunaan komponen dan dan cara penyimpanannya.

 

b.   Membaca dan menterjemahkan lukisan lukisan skematik

 

 

 

 

 

Aras 1

·           Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

 

·           Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek

 

 

Lukisan skematik dan lukisan bergambar disediakan oleh guru bagi tujuan latihan

 

 

 

 

 

Guru menyediakan lukisan skematik dan lukisan bergambar

 

c.   Penghasilan projek

     

     i. Alatan tangan

Aras 1

 

·            Mengenal pasti nama dan fungsi alat tangan

 

 

 

Alat tangan yang  perlu dipelajari ialah:

-       pelayar muncung tirus

-       pemotong sisi

-       penjalur wayar

-       alat pemateri elektrik

-     penyedut pateri (desoldering tool)

-       set pemutar skru (precision screwdriver)

 

 

 

 

 

·         Menyenggara alat tangan

 

 

 

 

 

Aspek keselamatan yang perlu ditekankann

-       cara penggunaan

-       penyenggaraan

-       cara penyimpanan alat tangan

 

Sentiasa menggunakan pemegang alat pemateri ketika kerja pematerian dijalankan

 

 

 

 

ii.  Memateri

Aras 1

·    Mengenal pasti kelengkapan dan bahan pematerian

 

·       Mengenal pasti komposisi bahan pateri

 

 

 

 

·     Memateri dengan tepat, kemas, kukuh dan selamat

 

Guru perlu menunjukkan cara menggunakan pemegang alat pemateri dan pemegang bod litar

 

Komposisi bahan pateri yang sesuai ialah 60:40 (60% timah dan 40% plumbum)

 

Tunjuk cara proses pematerian

Kelengkapan pematerian yang digunakan ialah peteri, fluks, kertas las dan span

 

 

 

 

 

Alat pematerian yang dicadangkan ialah 15W – 30W

 

iii.  Membuat projek

·         Membentuk kaki komponen

 

·   Memasang komponen seperti dalam lukisan skematik  atau lukisan bergambar

 

 

·       Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar

 

Projek yang dihasilkan hendaklah mempunyai salah astu daripada tema berikut:

-          bunyi

-           cahaya

 

 

 

 

 

Guru boleh memilih projek lain yang sesuai dengan komponen yang dipelajari, tetapi murid hanya perlu membuat satu projek sahaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Memateri kaki atau tamatan komponen

 

·       Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas

 

·        Menguji projek yang telah siap dan membuat kerja pembaikan jika perlu

 

·         Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan

 

 

 

 

 

 

 

Sekiranya projek tidak berfungsi, kerja pembaikan perlu dilakukan

Bit alat pemateri mestilah sentiasa bersih dan cukup panas untuk mendapatkan hasil pematerian yang baik

 

Pelajar digalakkan membuat pengubahsuaian pada projek, tetapi mestilah mengambilkira aspek keselamatan, peruntukan masa dan kos yang terlibat

 

Cara menyimpan alatan dan bahan yang betul hendaklah diamalkan

 

4

MINGGU

1.7  Lukisan Teknik

 

a.  Alatan lukisan teknik

 

 

Aras 1

·      Mengenal pasti nama dan penggunaan alatan lukisan teknik

 

 

 

Alatan lukisan teknik yang digunakan

-       pensel

-       pembaris

-       pemadam

-      papan lukisan

-       sesiku T

-      sesiku set

-      jangka lukis

-      jangka tolok

 

Bahan lukisan

-     kertas grid

-      kertas lukisan

 

 

 

Gred pensel yang biasa digunakan ialah pensel 2H, H, HB dan 2B

 

b.  Jenis garisan

·       Melukis pelbagai garisan dengan menggunakan alatan lukisan

Tunjuk cara melukis pelbagai jenis garisan dengan menggunakan alatan lukisan 

 

Contoh garisan yang terdapat dalam lukisan teknik ialah garisan menegak, garisan mendatar, garisan bersudut 30o, 45o, dan 60o, garisan binaan, garisan objek, garisan tersembunyi dan garisan penengah

 

·    Melukis bulatan, segi empat dan segi tiga

Melukis segi tiga, segi empat dan bulatan dengan alatan dan bahan yang berkatian

 

 

c.  Unjuran ortografik

Aras 1

·       Melukis unjuran ortografik

 

 

Tunjuk cara melukis unjuran ortografik 

 

Guru boleh menunjukkan bongkah-bongkah yang mudah dahulu bagi membantu pelajar memahami topik ini

 

·         Mendimensi lukisan  unjuran ortografik

Guru menerangkan tujuan utama mendimensi lukisan  unjuran ortografik

 

Tunjuk cara mendimensi

Garisan unjuran, garisan dimensi, anak panah, menulis dimensi dan jenis pensel juga perlu ditekankan.

 

2 minggu

1.9  Masakan

 

a.  Perancangan menu

 

 

Aras 1

·         Merancang faktor penting dalam merancang menu

 

 

 

Sumbangsaran faktor penting yang perlu diambil kira dalam merancang menu

 

 

b.  Penyediaan dan penyajian hidangan

Aras 1

·        Menerangkan maksud hidangan sepinggan lengkap

 

Hidangan sepinggan lengkap ialah hidangan seimbang yang mempunyai kandungan nutrien yang lengkap

 

Ia boleh disediakan sebagai hidangan utama dan juga hidangan sampingan

 

Contoh hidangan sepinggan lengkapial nasi lemak, nasi goreng, sandwich dan lain-lain

 

·         Mengenal pasti hidangan sepinggan lengkap

Membuat carta hidangan sepinggan lengkap berpandukan koleksi gambar

 

 

·         Mengenal pasti alatan dan kelengkapan dapur

Guru menunjukkan alatan dan kelengkapan dan alatan dapur

Kelengkapan dapur seperti alas meja, kain dapur, gubahan bunga dan kad menu digunakan semasa memasak dan menyaji hidangan 

 

·         Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara timur

Tunjuk cara hidangan sepinggan lengkap cara timur seperti bihun goreng, nasi goreng dan kuetiau goreng

 

bihun goreng, nasi goreng dan kuetiau goreng

Penggunaan peralatan memasak dengan cara yang betul, kebersihan semasa menyediaan makanan dan langkah keselamatan menggunakan dapur perlu  diberi perhatian dan diperingatan kepada pelajar

 

 

·         Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat

Tunjuk cara penyediaan minuman berkhasiat

 

Murid menyedia. memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat

Minuman berkhasiat ialah minuman bersusu atau bercoklat

 

·         Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat

Tunjuk cara hidangan sepinggan lengkap cara barat

 

Murid menyedia. memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat seperti  burger, pizza, dan hot dog

 

 

 

1.9  Masakan

·         Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman menyegarkan

Tunjuk cara penyediaan minuman berkhasiat

 

Murid menyedia. memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman menyegarkan seperti jus buah-buahan dan sayur-sayuran

Membersih dan menyimpan alatan dan kelengkapan dapur

 

Aras 2

·         Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat

Tunjuk cara hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat

 

Murid menyedia. memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat seperti  nasi kerabu, bubur nasi, dan roti canai dengan kuah dal

 

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru

 

Sanitasi sebelum, semasa dan selepas menyedi dan memasak makanan perlu diberi penekanan

 

c.  Etika makan

·       Aras 1

 

·         Menerangkan pengertian etika makan

 

·        Mengenal pasti adab dan sopan semasa makan

 

·      Mengamalkan etika makan yang sopan

 

 

Etika makan adalah adab sopan ketika makan

 

 

 

Guru dan murid mengamalkan etika makan di meja makan

 

 

2 minggu

1.11 Tanaman Hiasan

 

d.      Pemasuan semula

 

i.   Memasu semula

 

 

 

 

Aras 1

·      Mengenal pasti tujuan memasu semula

 

 

 

 

 

 

Sumbangsaran tujuan memasu semula tanaman hiasan

 

Ciri-ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemnasuan smula ialah:

-          medium padat

-         pasu retak

-         air bertakung di permukaan medium

-          akar kelihatan keluar dari pasu

-          

 

 

·          Memilih pasu atau bekas yang sesuai untuk memasu semula 

Membincangkan ciri utama dalam pemilihan bekas pemasuan semula

 

 

 

·            Menyediakan medium memasu

 

 

 

 

Tunjuk cara menyediakan medium memasu iaitu vampuran tanah, bahan organik, dan pasir dengan nisbah 7:3:2 atau 3:2:1

 

 

 

·            Memasu semula tanaman hiasan

 

Tunjuk cara memasu semula tanaman hiasan

 

 

ii.  Penjagaan

Aras 1

·            Menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan semula

 

 

Murid menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan semula dilakukan