pilihan 1 : kemahiran teknikal

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

KEMAHIRAN & HASIL PEMBELAJARAN

cadangan aktiviti pembelajaran

CATATAN

ALATAN

2 minggu

 

 

 

08 Ogo - 12 Ogo

1.1  Lukisan Teknik

 

a. Lukisan isometrik

 

 

Aras 1

·            Mengenal pasti paksi lukisan isometrik

 

 

·        Melakar lukisan isometrik

 

Aras 2

 

 

·           Melukis lukisan isometrik

 

·          Mendimensi lukisan isometrik

 

Aras 3

 

·         Menterjemah unjuran ortografik kepada lukisan isometrik

 

 

Lukisan isometrik merupakan lukisan piktorial

 

Paksi lukisan isometrik bersudut 30o

 

Menunjukkan cara melakar lukisan isometrik pada kertas isogrid

 

Tunjuk cara melukis lukisan isometrik

 

Tunjuk cara mendimensi lukisan isometrik

 

 

 

 

 

 

Guru menyediakan bongkah mudah untuk latihan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menyediakan beberapa lukisan ortografik untuk latihan ini

 

b.     Lukisan Hamparan

 

i. Lukisan Hamparan Kaedah Garisan Selari

 

 

Aras 1

·         Menyatakan konsep hamparan

 

·         Melukis lukisan hamparan kaedah garis selari

 

 

 

Aras 1

·         Melukis lukisan hamparan kaedah garis jejari

  
 

 

Guru menyediakan contoh hamparan

 

Menunjuk cara melukis hamparan garis selari

 

Murid melukis hamparan kuboid dan silinder

 

Menunjuk cara melukis hamparan garis selari

 

Murid melukis hamparan kon dan piramid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru boleh menggunakan objek lain untuk latihan ini

 

1 minggu

 

 

 

22 Ogo - 26 Ogo

c.   Lukisan Keratan Penuh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aras 1

·         Menyatakan konsep keratan penuh

 

 

 

 

 

·       Melakar lukisan keratan penuh

 

Aras 2

·     Melukis keratan penuh

 

 

 

Guru menjelaskan konsep lukisan keratan penuh

 

Guru menggunakan bongkah contoh untuk menerangkan konsep ini

 

Menunjuk cara melakar lukisan keratan penuh

 

Menunjuk cara melukis lukisan keratan penuh

 

Murid melukis lukisan keratan penuh

 

 

 

 

Guru menyediakan bongkah contoh untuk latihan ini

 

4 minggu

 

 

 

29 Ogo - 30 Sep

1.3 Elektronik

 

a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik

 

 

 

 

Aras 1

·      Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik

 

 

 

 

 

Penerangan mengenai nama, simbol dan fungsi komponen elektronik

- Diod)

-            perintang peka cahaya (LDR)

 

 

 

 

 

b.   Membaca dan menterjemahkan lukisan lukisan skematik

 

Aras 1

·             Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar

 

 

Guru mnd beberapa latihan untuk murid menterjemahkan lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan sebaliknya

 

Guru menyediakan lukisan skematik dan lukisan bergambar

 

c.   Penghasilan projek

 

Aras 1

·         Membentuk kaki komponen

 

·       Memasang komponen seperti dalam lukisan skematik atau lukisan bergambar

 

·         Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar

 

 

Projek yang dihasilkan hendaklah mempunyai sensor, atau kombinasi cahaya, bunyi dan sensor

 

 

Guru boleh boleh mngk komponen tambahan untuk menghasilkan projek

 

Sentiasa mengamalkan langkah

keselamatan semasa bekerja

 

 

 

2 minggu

 

 

 

03 Okt - 14 Okt

c. Penghasilan projek (Sambungan)

 

·         Memateri semua kaki dan tamatan komponen

 

·        Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas

 

 

Guru membimbing murid semasa kerja pematerian

 

 

 

 

·        Menguji projek yang telah siap dan membuat kerja pembaikan

 

·     Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan

 

Menguji kefungsian projek

 

 

Guru menerangkan cara pembuangan sisa dan mengaitkan dengan pencemaran alam sekitar

 

 

2

minggu

28 MaC
-
08 apr

 

1.6.  Perniagaan dan Keusahawanan

 

a. Asas keusahawanan

 

       i.      Pengertian keusahawanan

      ii.      Ciri utama usahawan

Aras 1

·         Menyatakan pengertian usahawan dan keusahawanan

 

·    Mengenal pasti ciri utama usahawan

 

 

 

 

·       Mengenal pasti faedah menjadi usahawan berbanding makan gaji

 

 

·        Mengenal pasti bidang kegiatan usahawan

 

Perbincangan tentang perbezaan antara perniaga dan usahawan

 

Ciri utama usahawan seperti kreatif, inovatif, sanggup menghadapi risiko, bijalk mengambil peluang, daya usaha berterusan

 

Sumbangsaran atau temubual dengan usahawan yang berkaiatan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh pelajar

 

Perbincangan tentang bidang kegiatan usahawan berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh pelajar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru boleh menjemput usahawan tempatan yang telah berjaya untuk tajuk ini

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Usahawan dalam negeri

 

 

Aras 2

·      Menilai diri dan membuat pernbandingan dengan ciri usahawan melalui borang penilaian diri

 

 

 

 

 

Aras 1

·       Mengenal pasti usahawan dalam negeri dan faktor kejayaannya

 

 

 

 

 

Membanding diri dengan ciri usahawan

 

 

 

 

Mengkaji biodata usahawan yang berjaya dalam negeri atau sekitar tempat tinggal pelajar. Kajian boleh dibuat dari aspek latar belakang diri (seperti pendidikan dan latihan dan cabaran serta mengatasinya)

 

Melawat ke premis usahawan yang berjaya

 

Ceramah dan dialog dengan usahawan yang berjaya

 

 

 

 

 

Contoh cabaran:

Kekurangan modal, krkurangan pengetahuan dan pengalaman, penipuan atau penyelewengan, masalah pemasaran, tiada bimbingan dan latihan berterusan.

 

Contoh cara mengatasi cabaran:

Khidmat nasihat melalui persatuan atau dewan perniagaan, mengkaji kes lain dan cara cabaran diatasi, menggunakan agensi yang sedia ada, memperolehi pengetahuan melalui pembacaan dan latihan

 

  iii.Peranan kerajaan dalam membantu usahawan

 

·     Aras 1

·       Mengenal pasti pelbagai agensi kerajaan yang membantu usahawan

 

·       Mengenal pasti jenis bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada usahawan

 

Mengumpul risalah mengenai agensi kerajaan yang membantu uasahawan.

 

Ceramah daripada agensi berkenaan mengenai peranan dan jenis bantuan

 

Contoh agensi: MARA, UDA

Rujuk laman web afgensi berkenaan

 

Peranan kerajaan membantu usahawan:

-        Bimbingan dan latihan

-        Prasarana

-        Kajian dan penyelidikan

-      Galakan

-       Bantuan kewangan