Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije

CRPP

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

 1. Ko i kako moze da postane edukant psihodrame preko CRPP-a?

  Da biste postali edukant morate proći inicijalni intervju. Za zvanje psihodramskog psihoterapeuta potreban vam je završen fakultet humanističke orijentacije (medicina, psihologija, pedagogija, sociologija, filozofija ili defektologija). To praktično znači da svako ko proðe inicijalni intervju može postati edukant. Meðutim, sertifikat psihoterapeuta po završenoj edukaciji može vam koristiti samo uz odgovarajuću diplomu.

 2. Sta podrazumeva edukacija iz psihodrame?

  Psihodramska edukacija ima dva nivoa: neklinički (prve dve godine) i klinički nivo (druge dve godine). Neklinički nivo vas osposobljava za rad u nekliničkim oblastima, a to se odnosi na primenu akcionih tehnika u grupnom radu u različitim profilima radnih organizacija - preduzećima, školama, pozorištima... Klinički nivo podrazumeva formiranje i voðenje sopstvene psihodramske grupe uz superviziju i nastavak lične terapije. Po završetku kliničkog stepena dobija se zvanje psihodramskog psihoterapeuta. Četvorogodišnje (2+2) trajanje edukacije treba shvatiti okvirno. Potrebno je sakupiti odgovarajući broj sati, i to: minimalno 800 sati u iskustveno-edukativnoj grupi, 400 sati teorije i 400 sati supervizije, ukupno 1600 sati. Kojim ćete tempom to postići zavisi od toga kako su seanse vremenski organizovane, koliko ste redovni kao i od toga da li i koliko posećujete psihodramske seminare i radionice. Učešće na odgovarajućim seminarima se uračunava u ukupan broj sati.

 3. Sta je to iskustveno-edukativna grupa?

  Iskustveno-edukativna grupa je skupina ljudi koji se, pored učestvovanja na seansama u ulozi klijenata (lična terapija), edukuju za zvanje psihoterapeuta. Ova grupa, pored praktičnog rada, ima i teorijsku edukaciju. Grupa sastavljena od osoba koje su isljučivo u ulozi klijenata je iskustvena grupa.

 4. Da li je psihodrama namenjena samo ''psihijatrijskim slucajevima''?

   NE. Namenjena je svima koji žele da rade na istraživanju svog unutrašnjeg sveta i poboljšanju interpersonalnih odnosa. Svima koji bi da budu spontaniji, kreativniji ili bi da očuvaju i unaprede svoje mentalno zdravlje.

 5. Koje su moguce koristi od psihodrame?


  • Evo nekih:
   očuvanje i unapreðenje mentalnog zdravlja
   veća spontanost u interpersonalnim relacijama
   unapreðenje kreativnih potencijala
   sticanje uvida i bolje razumevanje sebe i svoje okoline
   povećanje asertivnosti i samopouzdanja
   poboljšanje komunikacionih veština
   adaptivnije suočavanje sa kritičnim situacijama i intenzivnim emocijama
   oslobaðanje od strahova i fobija
   kvalitetniji i potpuniji život
Back to top