Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije

CRPP

Aktivnosti

 
Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije formiran je sa prvenstvenim ciljem popularizacije psihodramske terapije i širenja njenog delovanja. Aktivnost Centra je, međutim, usmerena i na afirmisanje ostalih psihoterapijskih pravaca. U Nišu već postoji duga i uspešna tradicija kognitivno–bihejvioralne psihoterapijske edukacije, koja je do sada pokrivala interesovanje edukanata iz ovog dela Srbije. Vremenom se pojavila potreba za raznolikošću mogućnosti za stručno usavršavanje kroz organizovanje edukacija drugih terapijskih pravaca kao i potreba šire populacije za novim i drugačijim načinima za rad na kreativnosti, ličnom razvoju i očuvanju mentalnog zdravlja.
 
Zbog toga Centar, sem psihodramske, planira da organizuje i edukacije drugih terapijskih orijentacija. Pored toga, u planu rada Centra je i organizovanje celokupne logistike potrebne za formiranje iskustvenih i edukativnih grupa kao i tribina, radionica, kongresa i tematskih večeri. 
 
CRPP za sada nudi edukaciju iz dva psihoterapijska modaliteta - psihodrame i psihodinamske psihoterapije. Edukatori – treneri su: dr Zoran Đurić (psihodrama), dr Zoran Antić (psihodinamska terapija), nosioci evropskog sertifikata za psihoterapiju i Gordana Marić-Lalović (psihodrama). Ostali saradnici u edukaciji su: dr Tamara Čavić, psihodramski terapeut, nosilac evropskog sertifikata za psihoterapiju i dr Irena Bojić, psihoanalitički psihoterapeut. 


    Pored edukativne grupe u okviru CRPP-a postoje i druge aktivnosti, kao što su održavanje radionica i grupno terapijski rad iskustvenog tipa u saradnji sa psihološkim  savetovalištem za studente niškog Univerziteta. Isksutvenu terapijsku grupu u okviru savetovališta za studente vodi Jelena Jovanović, psihodramski terapeut u superviziji  u kontinuitetu od marta 2009. godine, a od nedavno se u rad ponovo uključuje Aleksandra Popović koja je na završnoj godini edukacije za psihodramskog terapeuta. U planu je formiranje novih iskustvenih terapijskih grupa, kao i prijem novih članova u okviru postojećih grupa.