Praktikmed Vseobecny lekar pre dospelych

zdravotná sestra: Silvia Mifkovičová, 

- úspešne ukončila Strednú zdravotnú školu v Bratislave v odbore všeobecná sestra

- niekoľko rokov pracovala na Internom oddelení Nemocnice MO SR v Bratislave

- v súčasnosti pracuje ako zdravotná sestr

 Lekár: MUDr. Hrutkai Gabriel

 Vzdelanie:          1986    ukončená  lekárska fakulta                                        

Atestácie:            1991    atestácia z chirurgie I. stupeň

                           1994    atestácia zo všeobecného lekárstva

                           1998    atestácia z chirurgie II. stupeň

 Certifikáty:         2000 -  diagnostická a liečebná gastroduodenoskopia

                           2000 -  diagnostická a liečebná kolonoskopia

                           2003 -  endoskopická retrográdna  cholangiopankreatografia

                           2006 -  BIB /zavádzanie dočasného intragastrického balóna

                                       u superobéznych pacientov pred plánovanou

                                             operáciou – bandážou  žalúdka/