LAMAN WEB PENDIDIKAN ISLAM

 
SEPATAH KATA

Saya berharap dengan ada web ini pendidikan Islam boleh dipelajari di mana-mana sahaja

  • Para guru ,ustaz dan ustazah dapat menggunakan web ini di makmal komputer dan di dalam kelas yang terdapat sambungan internet;
  • Pelajar-pelajar pula dapat mengulangkaji dengan menggunakan kemudahan komputer, internet dan makmal komputer.
  • Semua umat Islam dan orang-orang yang ingin mempelajari Islam dapat menjadikan web ini sebagai salah satu rujukan penting

Saya amat menggalakkan dan mengizinkan kandungan bahagian web ini disalin dan dicetak untuk tujuan dakwah dan pendidikan Islam.

Hak Cipta Muhammad Khairi.2006