PAWS / Plovdiv Animal Welfare Society

ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - ПЛОВДИВ
Права за животните - често задавани въпроси.


Въпрос: Какво значи да си защитник на правата на животните?
Отговор: Сериозно погледнато, говорейки за права на животните, нямаме предвид да доведем котки до урните за гласуване, или да позволим на пилета да шофират. Имаме предвид, че в съпоставими ситуации трябва да зачитаме интересите на хора и животни еднозначно. Което означава, че не трябва да пренебрегваме желанието на което и да е живо същество да избягва болка, само защото не е човек. Животните, отглеждани за храна, тези убивани заради кожите им и други, върху които се експериментира, изпитват болка както и ние. Те се стремят да избегнат страданието, загрижени са за малките си и за себеподобните. Като такива, нечовешките животни, също както и хората трябва да се третират със състрадание, за да живеят без страх от мъчения и смърт.

Въпрос: Очевидно хората трябва да имат права, но не е ли редно животните като по-низши да нямат такива?
Отговор: В хода на историята хората са се опитвали да лишат от права една или друга прослойка от обществото на базата на раса, пол, религия, класова принадележност или сексуална ориентация. Дискриминация, базирана на видовата принадлежност, т.нар. ''видовизъм'' е също толкова зловредна и без основание, колкото и останалите. Редица аргументи се използват, за да се оправдае видовизма, базирани на факта, че човеците са по-интелигентни от нечовешките животни. Този факт може да има значение при определяне способността да се чете Шекспир, но е без значение при дефиниране отказа на едно същество да бъде третирано като вещ. Вярно е също така, че много животни са по-интелигентни от едно дете или възрастен човек с психично заболяване или деменция. Ако едно същество изпитва болка, има ли значение колко интелигентно е то? Абсурдно би било да се твърди, че едно дете или възрастен с психично заболяване е оправдано да бъдат използвани за експерименти, кожите им за облекло, да бъдат избивани за спорт или просто изяждани, само защото са по-малко рационални от нас. След като хора и животни изпитват болка и страдание еднакво, те трябва да са равни.

Въпрос: След като животни се отглеждат предимно за храна и експлоатация, не трябва ли да го приемем за нормално?
Отговор: Преди двеста години В САЩ човеци са отглеждали човеци като роби. Фактът, че тези хора са отглеждани като роби не оправдава робството. По същата логика отглеждането на животни за храна, експерименти, забавление и спорт не оправдава експлоатацията им.

Въпрос: Но нали експлоатацията на животни е легална?
Отговор: Преди време в САЩ е било легално жените да нямат право на глас. В нацистка Германия е било легално да се измъчват и убиват евреи. Легалността на едно деяние не го оправдава морално.

Въпрос: Не е ли дал Бог на хората владение върху животинския свят?
Отговор: Трудно е да си представим божествеността на която и да е религия, оправдаваща страданията на животните. Животните, отглеждани за храна, са лишени от всичко естествено за тях. Те са отглеждани в клетки толкова тясни, че да не могат да се обърнат, да не говорим за достъпа им до слънчева светлина, свеж въздух или общуване със себеподобните им. Те са измъчвани по начин, който би ужасил всеки нормален човек и лишен от всякакъв смисъл. Повечето религиозни водачи в наше време са съгласни с едно - жестокостта е неморална и няма Бог, който да я оправдае.

Въпрос: Животните се изяждат едни други. Защо да не го правим и ние?
Отговор: Хищниците убиват плячката си от необходимост. Без това те биха загинали. Хората, от друга страна, убиват животни по техен избор, без необходимост. Телата ни не се нуждаят от животинска плът, мляко или яйца. Медицински изследвания в тази област показват, че вегетарианската диета е по-здравословна от тази наситена на животински мазнини. За да съществуваме не е необходимо да ядем животни. Това е наш личен избор.

Въпрос: Човекът е на върха на хранителната верига. Защо да не използваме превъзходството си в наша полза?
Отговор: Аргументът ''Правото е на страната на силния''е бил многократно използван в исторически план за доминирането на човек над човека. Както интелигентността не е достатъчно условие за оправдаване на човешкото превъзходство, така не е и силата.

Въпрос: Който иска да е мил с животните, добре. Но не ми казвайте аз какво да правя.
Отговор: Представете си да кажете на някой, ''Ако не искаш да биеш децата си, добре. Но не ми казвай да не бия моите'' Всеки има право да мисли каквото си ще, но никой не може да третира околните, особено по-слабите и беззащитните произволно. В пълно право сме да изискваме от тези, които убиват и нараняват да спрат. 

Начало

Recent Videos

576 views - 2 comments
1098 views - 0 comments
1052 views - 1 comment
951 views - 0 comments

Create a Free Website