PAWS / Plovdiv Animal Welfare Society

ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - ПЛОВДИВ
Кои сме ние

Пловдивското общество за защита на животните е мрежа от граждански сдружения, неформални групи и граждани, включваща хора от всички сфери на живота - мъже и жени от всички възрасти, споделящи дълбока загриженост за животните, желание да прекратят страданията им и да следват живот, лишен от жестокости.  Целта ни е  защита на  животните с всички законосъобразни средства, промяна на  начина по който те са третирани и най-вече елиминиране тяхната експлоатация и страдания. Животните не са предмети, стока, ресурс за печалба и задоволяване ниските страсти на човека. Те са индивиди със собствен живот и собствени чувства. Ние се стремим към постигане на нашите цели чрез:

 • Лобиране на парламента и други държавни структури за гласуване на адекватни закони за защита на животните и тяхното стриктно спазване.
 • Пропагндиране в българското общество принципите за съвременно, хуманно отношение към животните.
 • Образователни кампании относно правата на животните и етиката, свързана с тях.
 • Осъществяване на граждански контрол върху институциите на властта.
 • Адекватно реагиране на случаи на проявена жестокост към животни.
 • Петиции срещу нехуманното отношение към животните в България.
 • Пропагандиране на живот, свободен от насилие.About Us

We are people from all walks of life, men and women of all ages, sharing deep concern for animals, a desire to stop their suffering, and to follow a cruelty-free lifestyle. We are concerned about all animals, big and small. We are just as concerned about fish as about dolphins, and just as concerned about baby seals as about dogs and cats. They all deserve respect and consideration. Our mission is to change the way animals are treated and ultimately eliminate all animal exploitation, cruelty and suffering. Animals are not objects to be exploited for the profit and pleasure of humans. They are individuals with feelings and lives of their own. We strive to facilitate change through non-violent action, education and political lobbying on a wide variety of issues, respecting the diverse opinions of our members and supporters. We liaise with other groups and organizations to achieve our objectives which are to:

 •  Lobby Parliament and government for the implementation of animal protection laws and their enforcement.
 •  Rescue and shelter homeless animals through a network of foster homes and subsequent adoption.
 •  Educate the public about animal rights and the ethical issues behind it.
 •  Respond to national and international animal cruelty issues as appropriate.
 •  Identify and campaign against inhumane treatment of animals in Bulgaria.
 •  Encourage and support cruelty free living.

Plovdiv Animal Welfare Society is a network of nonprofit, charitable organisations, unformal groups and concerned citizens, sharing common goal - to help, rescue and defend animals in distress by all means necessary.Back


Стани активист за защита на животните

Дойде време да се замислим, че има нещо генерално сбъркано в отношението ни към животните. От десетилетия философи, хуманисти, биоетицисти и други, загрижени за съдбата им задават въпроса: "Има ли право нашият вид да твърди, че човешкия интерес винаги трябва да надделява?! Не е ли време да разширим понятията за равенство и права и да включим в тях не-човешките животни?" Още преди няколко века Джереми Бентън прозорливо предлага принципа на равното зачитане на интересите да бъде основополагащ морален принцип, прилаган и спрямо членовете на други животински видове. Бентам пише: ''Ще дойде ден, когато остатъкът от животинските създания ще изискват права, които никога не са им били давани поради тираничност. Ще дойде ден, в който ще се разбере, че броят на крайниците, окосмяването на кожата или краят на гръбначния стълб не са достатъчна причина за изоставяне на чувстващи същества на същата тиранична съдба. Какво още може да послужи за разграничителна линия? Дали способността за съждение или способността за общуване? Но един кон или куче са несравнимо по-рационални и по-общителни от едно дете на един ден, на седмица или месец. А дори и да не беше така, какво следва? Въпросът не е дали могат да разсъждават или говорят. Въпросът е способни ли са да изпитват страдание?''

Според Питър Сингър, професор по биоетика в университета Принстън в САЩ, ''Ако същество страда, няма морално основание, което да оправдава отказа ни да вземем неговото страдание предвид. Независимо от това какъв вид е съществото, принципът на равенството предполага неговото страдание да бъде схващано като равно на всяко друго страдание на друго същество, колкото и тежко да бъде съпоставянето.''
 
Прекрасно би било ако полагахме поне толкова грижи за животните, колкото за материалните си ценности. В японския град Навара, близо до парка на сърните има малко езеро. Тук се извършва древна церемония наречена ''Hojo-e''. Малки деца носят бурканчета със златни рибки и ги освобождават във водата. С едно плясване на златните си опашчици рибките изчезват. Детските лица се озаряват от изумление, докато родителите им ги благославят. Те са изпитали чудото да дариш живот.

Сега и вие можете да помогнете на ранено, болно и изоставено животно, да лобирате за адекватно законодателство, да изразите своя протест срещу варварското отношение спрямо четириногите ни приятели или съпричастност към каузата ни. Станете активист, спонсор или симпатизант на пловдивското общество за защита на животните.

Благодарим Ви предварително.

Recent Videos

576 views - 2 comments
1098 views - 0 comments
1052 views - 1 comment
951 views - 0 comments

Create a Free Website