Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Forums

Post Reply
Forum Home > Welcome at Hope to live - Welkom bij Hoop tot leven > Gelovig of niet

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

Of je nu al dan niet gelovig bent doet er niet toe. Het mag je niet weerhouden om hier je gedachten met anderen te delen.


Het durven kenbaar maken van je problemen is al één stap naar een oplossing. Het durven delen van gedachten met anderen is elkaar de kans geven om van elkaar te leren en van elkaar te helpen.


Geef iedereen de kans om uit jouw problemen, lijden, moeilijkheden te leren en help hen daardoor ook verder in dit leven te gaan en het draagbaarder te maken voor én jezelf én de ander.


Fijn dat je hier langs kwam en hopelijk mogen je wij hier weer aantreffen.

Met vriendelijke groeten,

Marcus Ampe

May 19, 2011 at 12:05 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Paypal Donation Button

Hoop tot Leven - Redding door Christus

Send to a friend

Share on Facebook

Share on Facebook

Super Share

Share on Facebook

Daily Verses

Quote of the Day

Quote of the Day

Create a Free Forum at Webs.com