Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Forums

Het aardse rijk van Christus zal aanvangen wanneer hij terug komt. Ook al zal hij dat rijk terug geven aan zijn Vader op het einde van de duizend jaar (1 Cor 15.28) zal Gods Koninkrijk voor eeuwig blijven voortbestaan. Jezus kwam dit rijk verkondigen.
New Topic
Forum Home > Kingdom of God - Koninkrijk van God RepliesViewsLast post by 
No topics.
  New Topic

Paypal Donation Button

Hoop tot Leven - Redding door Christus

Send to a friend

Share on Facebook

Share on Facebook

Super Share

Share on Facebook

Daily Verses

Quote of the Day

Quote of the Day

Create a Free Forum at Webs.com