kunyla

RUGĂCIUNEA “TATĂL NOSTRU”

-         c  o m e n t a r i u –

-          

Am primit cu toţii, mai mult sau mai puţin, o idee falsă cu privire la felul în care să ne rugăm şi a rolului rugăciunii în viaţa noastră. Autorităţile bisericeşti au indus opinia că pentru a ne ruga trebuie să luăm o anumită atitudine şi să folosim cuvinte speciale. Totuşi Isus a spus clar cum trebuie să ne rugăm însă, aşa cum am menţionat mai sus, de-alungul timpului autorităţile bisericeşti, cu precădere pornind de la marea modificare a Bibliei pe care a făcut-o împăratul Constantin Cel Mare, s-a denaturat adevărata relaţie dintre Om şi Dumnezeu. Mai bine de optzeci de evanghelii au fost scrise, şi totuşi numai cîteva dintre ele ― dintre care cele ale lui Luca, Marcu, Matei şi Ioan ― au fost incluse în Noul Testament. Restul au fost scoase din Biblie deoarece, aşa cum s-au exprimat episcopii Irineus şi Tertulian, care au trăit în secolul al - II - lea, erau « simple erezii ». Aceasta este ironia fundamentală a creştinismului! Biblia, aşa cum o cunoaştem noi astăzi, a fost alcătuită de împăratul roman păgîn Constantin cel Mare. Acesta, cu ajutorul a peste 80 de exegeţi ai Bibliei, timp de trei ani, a rescris această carte de patru ori. Toată viaţa a fost un necredincios, fiind botezat doar pe patul de moarte, cînd era prea slăbit ca să mai protesteze. Pe vremea lui, religia oficială în Roma era venerarea Soarelui ― Sol Invictus, adică "Soarele Invincibil" ― şi Constantin era marele ei preot. Din nefericire pentru el, capitala imperiului căzuse pradă unor tulburări religioase din ce în ce mai accentuate. La trei secole de la răstignirea lui Iisus, numărul celor care credeau în el crescuse exponenţial. Între creştini şi păgâni izbucneau con­flicte care, cu timpul, au căpătat proporţii atât de mari, încât ameninţau să ducă la scindarea Romei. Constantin a decis că trebuia făcut ceva pentru a calma spiritele. În anul 325 după Hristos, a hotărît unificarea Romei sub o singură religie: creştinismul. În acest fel, prin rescrierea Bibliei, a conferit bisericii o autoritate escatologică, aceasta considerându-se autoritatea supremă, singura îndreptăţită să negocieze relaţia dintre Om şi Dumnezeu. Tot de atunci, şi rugăciunea Tatăl nostru a fost modificată în formă.

 

Ceea ce n-a putut modifica fundamental Constantin, a fost fondul rugăciunii. Rugăciunea este credinţa în acţiune. Este cea mai puternică formă a gândirii. Ea are însă alt scop decât cel pe care-l acceptăm prejudecativ, iar acest scop constă în evoluţia noastră în viitor. Un înţelept spunea că important nu este atingerea scopului ci străbaterea căii care duce la acel scop.  Oricât de interesată ar fi rugăciunea, ea apropie pentru un moment creatura de Creatorul său şi din acest scurt contact, fiinţa devine mai bună şi mai purificată. Adevărata rugăciune nu este cerşetorie, ci dragoste, încredere, dăruire, implicare; este legătura dintre Tată şi fiu, este conştiinţa comuniunii totale. De aceea, rugăciunea înseamnă pace interioară, linişte, încredere şi aşteptarea liniştită a răspunsului ce vine oricum, chiar dacă de cele mai multe ori nu-l înţelegem, deoarece acesta nu corespunde cu modul nostru de a-l considera oportun. În fond, rugăciunea este o implicare activă şi personală, un angajament luat faţă de noi ca parte şi faţă de Dumnezeu ca Întreg din care şi noi facem parte. Prin acest anajament ne subordonăm pornirile anarhice şi bulversante faţă de capabilitatea noastră de a ne acorda cu vibraţia întregului, făptuire ce ne pune în armonie cu acea parte din Întreg care este diferită de cealaltă parte dizarmonică ce aparţine deopotriva tot Întregului.

 

Atunci când cineva se roagă, îşi exprimă această formă de adresare către Divinitate, către Dumnezeu, printr-unul din cele două moduri posibile:

 

         1. Rugăciunea făcută din inimă pe un susţinut fond emoţional, preluând rugăciunea aşa cum o ştie de la părinţi, de la duhovnici sau din lectura cărţilor spiritualiste sau cu precădere din Biblie, fără a-şi pune vre-o clipă întrebarea dacă ceea ce spune el prin cuvinte rostite, scrise sau doar gândite, reprezintă exprimarea unei realităţi absolute privitoare la cine este el şi cine este Cel căruia i se adresează. Nu se gândeşte nici o clipă dacă nu cumva face vre-o eroare de conceptualizare atât a Divinităţii, cât şi a sa personală. Dar, această formă de rugăciune pornită din profunzimile inimii, reprezintă deschiderea acesteia către mistica spiritualităţii, iar credinciosul ce foloseşte această modalitate de a se ruga, consideră că şi-a făcut pe deplin datoria de a fi aproape de Dumnezeu. Şi subliniez încă odată, „a fi cât mai aproape de Dumnezeu”.  Dar, prin acest mod de a gândi relaţia cu Dumnezeu, se induce o mare eroare de conceptualizare, eroare pe care o vom dezbate la analiza rugăciunii Tatăl nostru, pe structuri ideatice.

 

         2. A doua formă de rugăciune este rugăciunea exprimată de către minte (atenţie, nu am spus creier), este acea rugăciune care conştientizează cine este Omul, cine este Dumnezeu şi care este relaţia dintre aceste două entităţi. Şi acum, să purcedem la pătrunderea în substanţa profundă a rugăciunii, trecând dincolo de forma exprimată, către conţinutul fundamental. 

 

“Tatẳl nostru care eşti în ceruri” – Dintr-un început, recunoaştem paternitatea celui ce ne-a creat, dar imediat ne separăm de Acesta prin plasarea lui dincolo de noi, dincolo de acest pământ, aşezându-L în Ceruri. V-aţi pus vreodată întrebarea ce înseamnă ceruri şi unde se află situate acestea? Cu câteva mici excepţii, toţi ceilalţi oameni consideră cerurile a fi un loc aflat la mare distanţă de pământ, iar unii chiar îl amplasează undeva în spaţiu, prin preajma constelaţiei Pleiadelor, dar evident, în Galaxia noastră. Ştiut fiind că din centrul Galaxiei, din steaua Alcione se împrăştie o uriaşă cantitate de energie, au considerat că aici trebuie să se afle „Tronul lui Dumnezeu” şi deci, împărăţia Sa. Dat fiind acest fapt nici nu ne-am afla prea departe de Dumnezeu, El fiind colocatar cu noi în Galaxie. Mai vitregiţi de soartă sunt cei care se află la mii de miliarde de ani lumină în galaxii atât de îndepărtate cum nici nu ne imaginăm. Or fi auzit ei cumva de Dumnezeu? Cui se roagă ei, daca se vor ruga cumva? Ştiu ei că Dumnezeu care este creatorul a tot şi a toate este şi creatorul lor? Sau poate ne înşelăm noi având această credinţă?

 

         Şi atunci, dacă întregul Univers în inimaginabila lui complexitate şi măreţie nu poate exista de la sine fără să fi fost creat, unde se află acel creator ?

 

         În înţelesul rugăciunii prin prisma misticii transcedentale, Cerurile sunt pretutindeni. Chiar şi noi din lumea materială suntem cuprinşi în conceptualitatea cerească. Astfel că, trecând dincolo de formularea abstractă a locaţiei numită Ceruri, formulare voit tendenţioasă pentru a-l depărta pe Om de Dumnezeu şi a permite celor ce au făcut această denaturare să se insinueze între cele două entităţi ca singură punte de legătură, începutul rugăciunii ar trebui să sune astfel: “Tatăl nostru care eşti pretutindeni, şi cuprinzi chiar şi fiinţa noastră”. În acest mod, Dumnezeu care este infinit în înţelepciune, infinit în desăvârşire, infinit în toate cele, nu mai poate fi considerat finit în spaţiu, fapt ce ne conduce automat la gândirea simţită a separaţiei noastre de El, adică noi aici şi El acolo. Dumnezeu fiind Întregul, este pretutindeni, iar noi suntem partea. Noi suntem aidoma unei celule ce aparţine unui organism.

 

“Sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta”. Rugându-ne astfel, exprimăm un îndemn către Dumnezeu spre sfinţire, ca şi cum El nu ar fi sfânt, s-au nu totdeauna sfânt. Vocabula « sfânt » are o semantică denaturată din perspectiva dogmei creştine, aceasta admiţând că ceva sfânt este ceva pur, ceva lipsit de murdăria păcatului. Falsă concepţie ! Ceva sfânt este ceva desăvârşit, adică ceva căruia nu-i lipseşte nimic. Astfel se subscrie la aserţiunea că Dumnezeu este Total, Fundamental şi Absolut. Deci, fiind total, el a creat totul, dar absolut totul, inlcusiv pe Lucifer, predestinat de Creator a fi exponentul Răului. Nu intrăm acum în analiza profundă a ce înseamnă Răul, în antiteză cu Binele ci, reformulăm rugăciunea din perspectiva gândirii spirituale şi nu a pulsiunii emoţionale a inimii. Astfel, această parte a rugăciunii ar trebui exprimată astfel : « Sfânt eşti Tu şi sfinţeşte-ne la fel şi pe noi » .

 

„Facă-se voia Ta, precum în Ceruri aşa şi pe pământ”. Aşa cum este concepută, această parte a rugăciunii ne induce sugestia că s-ar putea ca, nu întotdeauna să se facă voia Domnului. De aceea ne simţim îndreptăţiţi a-I cere lui Dumnezeu să-şi impună autoritatea ca să se facă numai voinţa Sa. Dar a cui voie s-ar mai putea face? Cine este acea fiinţă care alături de Dumnezeu şi-ar putea impune voinţa, fără acordul acestuia? Dar, din realitatea înconjurătoare, considerăm de foarte multe ori că noi suntem în afara voinţei lui Dumnezeu, că acesta ne-a scăpat din mână şi că suntem la discreţia Diavolului care î-L persiflează pe Dumnezu spunându-I: „Vezi, acum oamenii sunt ai mei şi fac cu ei ce vreau eu. Nu-mi poţi face nimic”…  şi spunem noi, DEOCAMDATĂ, admiţând pe acest deocamdată sub gândirea prejudecativă indusă de biserică de-alungul timpului, în mintea noastră. Şi astfel noi, insistăm prin rugăciune, pentru a-L determina pe Dumnezeu să acţioneze şi în sensul ca voinţa Sa manifestată în ceruri, să se extindă şi asupra pământului. Nimic mai fals! Voinţa lui Dumnezeu este singura care se manifestă pretutindeni şi întotdeauna. Dacă ar mai fi şi o alta care să se exprime în Univers, atunci Dumnezeu ar avea un  partener de creaţie egal cu El în rang şi cu o voinţa diferită de a Sa. Pai, atunci, putem vorbi de două universuri şi de doi creatori. Şi atunci, apare firească întrebarea: „Dar pre aceştia doi cine i-a creat”? Un asemenea mod de gândire este pe cât de ridicol, pe atât de absurd. Creatorul este unul singur şi se identifică a fi total, fundamental şi absolut cu creaţia Sa. Dumnezeu este Universul, iar Universul este Dumnezeu. Mintea infinitelor creaturi din Univers constituie neuronii minţii totale a acestui Univers care este Dumnezeu. Întregul Univers este viu, are conştienţă şi conştiinţă, chaiar dacă noi, prin măruntele noastre percepţii considerăm că piatra, de exemplu, nu are viaţă. Dacă ne reamintim ce se întâmplă cu atomul dintr-o piatră, cum colcăie în jurul nucleului mulţimi de particule de toate tipurile şi felurile fără nici o sursă de energie antrenantă, atunci vom înţelege că şi piatra are viaţă.

 

Astfel că, această parte a rugăciunii trebuie exprimată astfel: „Voia Ta se manifestă pretutindeni, aşa cum este în ceruri la fel este şi pe Pământ”!  Şi aici se impune a mai face o precizare şi anume că, în înţelesul mistic al Bibliei, Pământul nu este sinonim cu Terra ci cu Universul Material, diferit de cel Energetic şi de cel Spiritual, Spiritul fiind sinonim cu Informaţia.

 

„Pâinea noastră cea de toate zilele dăne-o nouă astăzi”. Aşa cum am spus la începutul acestui comentariu, adevărata rugăciune nu este cerşetorie, ci dragoste, încredere, dăruire, implicare; este legătura dintre Tată şi fiu, este conştiinţa comuniunii totale. În acest fel, rugăciunea nu devine o cerere pasivă adresată Tatălui, după care noi intrăm în aşteptarea furnizării pâinii de către El. Şi dacă cumva El nu ne-a dat-o imediat la cerere, se naşte nemulţumirea în sufletul nostru, fiind dispuşi imediat să-i reproşăm lui Dumnezeu că nu ne-a îndeplinit rugăciunea. Şi implict, ne punem întrebarea reprobativă: „Cu ce-am greşit în faţa lui Dumnezeu de acesta ne pedepseşte ignorându-ne cererea? Aşa cum ştim din traducerea corectă a cărţii Genezei 3.17, Dumnezeu, printr-un imperativ indubitabil exprimat, i-a spus lui Adam: „Cu perseverenţă şi hotărâre să-ţi scoţi hrana din pământ în toate zilele vieţii tale”. De aceea trebuie să ne angajăm în faţa lui Dumnezeu prin rugăciunea exprimată astfel: „Pentru pâinea noastră cea de toate zilele nu vom precupeţi nici un efort”.

 

         Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Această convenţie angajantă faţă de Dumnezeu, îL pune pe Acesta în postura de a reacţiona conform proverbului că: „După faptă şi răsplata”. Rezultă că Dumnezeu, luându-Se după dorinţa noastră exprimată,  îşi asumă şi un comportament ranchiunos, fiindcă aşa I-am cerut noi. În eventualitatea că la un moment dat L-am interpela: „Doamne, dar eu sunt doar o infimă parte din Întreg, din Tine şi constat acum, că nu pot cuprinde întreaga implicare relaţională dintre mine şi semenii mei. De ce te iei după mintea mea şi mă pedepseşti”? Conform relaţiei stabilite chiar prin dorinţa noastră, Dumnezeu ne-ar răspunde: „Voi aţi vrut-o”! Este posibil ca această fiinţă infinită, singura în complexitatea Sa universală să gândească ca o minusculă parte din Sine şi să se pună la mintea omului? Şi mai apoi, pentru a defini cum trebuie formulată această parte a rugăciuni, trebuie să înţelegem ce înseamnă a ierta. Din multiplele discuţii avute cu diverse persoane referitoare la verbul „a ierta”, rezulta că înseamnă în fond, a nu reacţiona dur faţă de o persoană care ţi-a greşit ci cu multă îngăduinţă. Şi, în nici un caz nu se poate pune problema să uiţi făptuirea celui ce ţi-a greşit, dar nu-i mai răspunzi cu aceeaşi monedă, adică l-ai iertat. Nici pe departe nu este aşa. A ierta, înseamnă „a nu mai considera vinovat pe cineva”. Păi, dacă nu mai este vinovat, înseamnă că nici nu a comis vre-o faptă reprobabilă şi chiar dacă a comis-o, am uitat-o. Şi astfel uitând-o, fapta nici nu mai există. Sunt oare capabili oamenii de o asemenea performanţă sufletească? Pot uita ei cu adevărat un afront, o greşeală sau un rău comis împotriva lor de către cineva? Firea omenească aşa cum este ea configurată astăzi, ne arată că, şi în cazul în care ne detaşăm de o făptuire bulversantă, această făptuire nu se şterge din mintea noastră. În acest context, rugăciunea noastră referitoare la acest domeniu trebuie să fie exprimată astfel: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre aşa cum noi nu putem ierta greşiţilor noştri, dar ne străduim permanent să o facem”. 

 

„Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău”. Nu de puţine ori de-alungul istoriei, oamenii s-au întrebat dacă Dumnezeu îl duce pe om în ispită. Pentru a putea răspunde la această întrebare, trebuie mai întâi să definim ce este aceea ispită. Vocabula ispită are două valori de întrebuinţare. Prima este definirea ispitei ca fiind ceva care exercită o mare atracţie, care ademeneşte, care tentează, care seduce, dar acel ceva este pasiv. Nu acţionează direct asupra unei persoane. Iar a doua valoare de întrebuinţare este atunci când cineva, cu bună ştiinţă supune pe cineva la o încercare printr-o tentaţie, pentru a i se constata capabilitatea de a refuza şi rezista oricărei forme de ademenire insidioasă şi oricărei tentaţii ce se insinuează abil. Această a doua formă de înţelegere a ispitei, a fost elaborată iniţial de către gândirea bisericească, pornindu-se de la legenda biblică a ispitirii Evei de către Diavol, întrupat în şarpe. Tocmai pe această formă de gândire, scriitori şi cu precădere rescriitorii Bibliei, pornind de la considerentul că Dumnezeu l-a creat şi pe Diavol, I-au asociat ca acţiune implicită ducerea în ispită. Însă, ştiut fiind că Dumnezeu este Total, Fundamental şi Absolut nu-I putem atribui comportamente specific omeneşti, adică manifestări relative deoarece, aşa cum am spus mai sus, El este Absolut. Astfel dar, Dumnezeu nu duce în ispită. Numai că, în întresaga Sa creaţie vom găsi o sumedenie de fapturi şi făptuiri care au capacitatea de a tenta, de a atrage, de a ademeni, de a seduce.

 

Un exemplu cotidian îl constituie viciul fumatului, ca un singur exemplu şi nu-i putem reproşa lui Dumnezeu că a creat planta numită tutun. Prin mimetism, omul este tentat să facă şi el ceea ce vede la altul. Văzând făptuirea şi ne opunându-se tentaţiei, el cade în ispita făptuirii, iar prin repetiţie se instalează dependenţa care consacră viciul ca pe o parte integrantă din personalitatea omului. Totodată, acea parte din rugăciune care îI solicită lui Dumnezeu intervenţia în a ne feri de cel rău, aşa cum este formulată, transferă întreaga responsabilitate în sarcina Divinităţii. Iar dacă omul dezvoltă tentaţia ispititoare în subconştientul său şi o atrage către sine, imediat după ce a căzut în ispită îL va învinovăţi pe Dumnezeu pentru că el, omul, a făptuit un păcat, adică s-a lăsat ademenit. Legenda biblică a ispitirii Evei ne reaminteşte de faptul că la interpelarea lui Adam de către Dumnezeu că, de ce a mâncat din fructul oprit, imediat acesta a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. Din acest răspuns reiese că, în  fond, vinovăţia aparţine lui Dumnezeu şi nu celui ce s-a lăsat ispitit.

 

Aşa dar, această ultimă parte a rugăciunii ar trbui exprimată astfel, ţinând cont şi de ce le spunea Isus ucenicilor, relatare făcută de evanghelistul Matei în cap. 26 cu versetul 41, unde citim: „Vegheaţi dar şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită”… şi nu – să nu fiţi duşi în ispită. Deci, exprimarea corectă este: „Şi nu vom cădea în ispită deoarece, prin izbăvirea Ta de cel rău, îl vom putea înfrunta pe acesta”. Apoi urmează: „Căci a Ta este împărăţia, şi puterea, şi slava în veci”. Această încheiere este recunoaşterea faptului că Dumnezeu posedă împărăţia care în sensul său transcendent înseamnă întregul Univers. Iar puterea şi grandoarea manifestării lui Dumnezeu prin creaţia Sa este veşnică.

 

Şi acum, punând în succesiune noua gândire a rugăciunii, iată cum va arăta aceasta prin noua reformulare: „Tatăl nostru care eşti pretutindeni, şi cuprinzi chiar şi fiinţa noastră: Sfânt eşti Tu şi sfinţeşte-ne la fel şi pe noi. Voia Ta se manifestă pretutindeni, aşa cum este în ceruri la fel este şi pe Pământ.  Pentru pâinea noastră cea de toate zilele nu vom precupeţi nici un efort.  Şi ne iartă nouă greşelile noastre aşa cum noi nu putem ierta greşiţilor noştri, dar ne străduim permanent să o facem. Şi nu vom cădea în ispită deoarece, prin izbăvirea Ta de cel rău, îl vom putea înfrunta pe acesta. Căci a Ta este împărăţia, şi puterea, şi slava în veci”.

 

Aşa dar, această formă de rugăciune nu mai reprezintă o simplă solicitare a ajutorului lui Dumnezeu fără implicarea celui care se roagă, ci ea devine un angajament de coparticipare a omului ca parte alături de Dumnezeu care este Întregul. În acest mod se îndeplineşte imperativul fundamental al fiinţării oricărei făpturi din universul manifestat, acela de a evolua în infinit către unirea acesteia (a făpturii) cu Dumnezeu, a fuziunii Părţii cu Întregul.

 

Prof. psiholog – parapsiholog Lucian Iordănescu,

Master of Metaphysics,

Guvernatorul Societăţii Române de Studii Metafizice.

 

bar with snake crawling along animated gif

SIMPTOME ALE TREZIRII SPIRITUALE

1. Schimbarea obiceiurilor de somn: neliniste, picioare fierbinti, treziri de doua-trei ori pe noapte. Te simti obosit la trezire si somnoros de mai multe ori pe zi. Exista un anumit model al somnului, asa-numita triada a somnului, care se intampla multora, si anume: dormiti pentru 2-3 ore, va treziti, adormiti din nou cateva ore, va treziti din nou si adormiti din nou. Pentru altii, nevoile legate de somn se schimba. Puteti sa va descurcati cu mai putin somn. In ultima vreme am simtit valuri mari de energie strabatandu-mi corpul dinspre crestetul capului. Este foarte bine, dar ma tine treaza timp indelungat, dupa care inceteaza.

 

Sfat. Obisnuiti-va! Impacati-va cu ce se intampla si nu va ingrijorati ca nu dormiti destul (ceea ce duce deseori la insomnie). Veti putea sa faceti fata zilei care urmeaza daca va ganditi numai la ceea ce aveti nevoie. Puteti, de asemenea, sa cereti Puterii Superioare sa va mai dea din cand in cand o pauza si sa va dea si o noapte intreaga de somn bun, adanc. Daca nu puteti sa readormiti imediat, folositi aceste momente pentru a medita, a citi poezie, pentru a va scrie in jurnal sau pentru a privi luna. Corpul vostru se va adapta noului model de somn.

 

2. Activitate in zona crestetului capului: senzatii de furnicaturi, mancarimi, intepaturi si altele de acest gen in scalp si/sau pe sira spinarii. Senzatie de energie vibrand in varful capului, ca si cum energia ar erupe de acolo si s-ar scurge asemeni unui dus pe corp. De asemenea, senzatie de energie ce se revarsa din crestet sub forma de stropi. Acelasi lucru poate fi resimtit si ca o presiune in crestet, ca si cum cineva va apasa puternic cu degetul in varful capului. Dupa cum am mentionat la pct. 1, am simtit descarcari imense de energie prin crestetul capului. Inainte simtisem o presiune mai generalizata, ca si cum capul meu ar fi fost prins intr-o menghina blanda. Un barbat imi spunea ca isi simtea parul ridicandu-se pe ceafa si ca avea piele de gaina pe tot corpul.

 

Sfat. Nu aveti de ce sa va alarmati. Ceea ce experimentati este o deschidere a chakrei din varful capului. Senzatiile inseamna ca va deschideti pentru a primi energia divina.

 

3. Valuri neasteptate de emotie: plangeti din senin. Va simtiti foarte nervosi sau suparati din nimic. Va simtiti in mod inexplicabil deprimati. Apoi - foarte fericiti. Ca intr-un montaigne russe emotional. Deseori exista o presiune sau simtiti  emotiile concentrandu-se in zona chakrei inimii (in capul pieptului). Zona nu trebuie sa fie confundata cu inima insasi, care se afla in stanga chakrei inimii.

 

Sfat. Acceptati-va sentimentele asa cum vin si lasati-le sa treaca. Mergeti direct in chakra inimii si simtiti emotia. Extindeti emotia catre toate campurile voastre si respirati adanc din stomac in sus spre piept. Constientizati ce simtiti si lasati sentimentul sa se evapore de la sine. Nu va orientati emotiile spre nimeni. Va faceti curatenie in trecut. Daca aveti nevoie de ajutor, spuneti cu voce tare ca intentionati sa eliberati toate acetee probleme vechi si cereti Puterii Superioare sa va ajute.Ii puteti cere si lui Elohim sa eliberati aceste sentimente usor si cu blandete. Fiti recunoscatori ca trupul vostru elimina aceste emotii si nu le pastreaza inauntru, unde v-ar putea face rau. O sursa sustine ca depresia este legata de capacitatea de a renunta la relatii, activitati etc. care nu ni se mai potrivesc noua si frecventelor noastre. Cand ne simtim vinovati ca am lasat aceste relatii sa se duca, depresia ne ajuta sa tratam aceasta durere.

 

4. Probleme “vechi” par sa se intoarca: dupa cum am descris mai sus, iar oamenii cu care le avem de rezolvat (sau clone ale acestora) ne apar in viata. Probleme de incheiere. Sau poate sunt de rezolvat probleme legate de aprecierea de sine, abundenta, creativitate, vicii etc. Resursele sau oamenii de care aveti nevoie pentru a rezolva aceste probleme vor incepe sa apara in viata voastra.

 

Sfat. Ca si la pct. 3. In plus, nu va implicati prea tare in analiza acestor probleme. Daca le analizati prea de aproape, puteti fi absorbiti in reluarea lor ciclica, fara sfarsit, la niveluri din ce in ce mai profunde. Cautati ajutor specializat daca aveti nevoie si treceti mai departe. Nu incercati sa le evitati sau sa va deziceti de ele. Primiti tot ceea ce vi se intampla, multumiti pentru ajutorul pe care vi-l aduce si mergeti mai departe. Multumiti Puterii voastre Superioare pentru ca va da posibilitatea sa eliberati aceste probleme. Amintiti-va: nu doriti ca toate aceste probleme sa va ramana fixate in corp!

 

5. Schimbari ale greutatii corporale: cresterea greutatii corporale a populatiei din SUA este fenomenala. Ne ingrasam de multe ori din cauza fricilor pe cale le-am reprimat si care acum ies la suprafata pentru a fi vindecate. Reactionam prin construirea unei aparari. Incercam, de asemenea, sa ne fixam, sa ne crestem masa de rezistenta in fata frecventelor crescute din corp.

 

 Sfat. Nu va speriati, acceptati-o ca un simptom al locului in care va aflati pentru moment. Veti pierde/castiga greutate atunci cand toate temerile vor fi integrate. Eliberati-va de anxietatea legata de asta. Atunci veti putea sa castiga/pierdeti in greutate cu usurinta, in cele din urma. Faceti miscare. Inainte de a manca incercati urmatoarele: asezati-va masa frumos, intr-un loc placut. Aprindeti o lumanare. Bucurati-va de felul in care arata mancarea. Puneti-va palma mainii dominante pe inima si binecuvantati mancarea. Spuneti-i corpului vostru ca veti folosi mancarea pentru a-l hrani din plin, dar ca nu veti folosi mancarea pentru a va satisface foamea emotionala. Apoi, treceti mana de la stanga la dreapta peste mancare si binecuvantati- o. S-ar putea sa simtiti ca mancarea pare calda, chiar daca ea este in realitate rece. Imi place sa ma gandesc ca mancarea este buna pentru mine atunci cand o simt in palma calda si hranitoare. Am observat, de asemenea, ca, atunci cand exersez binecuvantarea mancarii, nu mai mananc la fel de mult. Este important sa nu renunti daca ai uitat cumva sa binecuvantezi masa inainte de a manca. Daca am uitat si aproape am terminat de mancat, binecuvintez mancarea oricum. In felul asta imi pastrez obiceiul. Un alt lucru pe care il puteti face este sa ramaneti prezenti in timp ce mancati - sa nu va uitati la televizor sau sa cititi. Bucurati-va din inima de binecuvantarea ce va este pusa in fata.

 

 6. Schimbari in obiceiurile alimentare: pofte neobisnuite si alegeri ciudate. Unii isi dau seama ca nu le mai e la fel de foame ca inainte. Sau, din contra, sunt mai flamanzi.

 

 Sfat. Nu negati ceea ce corpul vostru va cere. Daca nu sunteti siguri, puteti face incercari pentru a descoperi ce anume va cere corpul. Incercati, de asemenea, binecuvantarea mancarii, asa cum am descris-o mai sus, la pct. 5.

 

7. Intoleranta la mancare, alergii pe care nu le-ati mai avut inainte: pe masura ce cresteti spiritual, deveniti din ce in ce mai sensibili la ceea ce va inconjoara. Corpul va va spune ce nu mai tolereaza, ca si cum si el ar indeparta ceea ce nu ii mai trebuie. S-ar putea sa va curatati de toxine. Unii oameni descopera ca au deseori gura incarcata cu reziduuri albicioase, asa cum au alergatorii la sfarsitul unei curse.

 

 Sfat. Un acupuncturist mi-a spus ca aceasta pelicula poate fi indepartata daca ne clatim gura cu ulei de masline presat la rece timp de 10-15 minute (aveti mare grija sa nu il inghititi) si apoi scuipam uleiul in toaleta, nu in chiuveta, pentru ca toxinele care se evacueaza nu trebuie sa ajunga in chiuveta. Spalati dintii si faceti acelasi lucru. Apoi spalati periuta de dinti (stiu ca e cam scarbos, dar da rezultate).

 

 8. Amplificarea simturilor. Cresterea sensibilitatii

 8a. Vederea: vedere incetosata; obiectele par sa tremure. Vedem particule stralucitoare, aura in jurul oamenilor, plantelor, animalelor si obiectelor. Unii vad obiecte, care inainte erau opace, ca fiind transparente. Cand inchideti ochii nu mai vedeti intuneric, ci rosu. Se pot vedea cu ochii inchisi si forme geometrice, culori puternice sau imagini. Culorile par mult mai puternice: cerul pare asemeni otelului si iarba este de un verde extraordinar. Deseori sunt vizibile retele care strabat solul. Pe masura ce deveniti mai sensibili puteti vedea forme sau contururi in aer, in special daca in camera este semiintuneric. Cu ochii inchisi sau chiar deschisi, puteti vede cu coada ochiului forme albe. (Acestia va sunt ghizii.)

 

 Sfat. Vederea vi se schimba  sub multe aspecte: experimentati noi modalitati de vedere. Aveti rabdare. Orice se intampla, nu va temeti! Vederea incetosata poate fi indepartata prin cascat.

 

8b. Auzul: se poate imbunatati sau poate slabi. O data am crezut ca trebuie sa ies de pe sosea, atat de puternic amplificat era sunetul cauciucurilor pe asfalt. Alte simptome includ zgomote auzite in cap, bipuri, tonuri, muzica sau sunete electronice. Altii au ceea ce se numeste audio dislexie: nu intelegi intotdeauna ce pun oamenii, ca si cum nu mai poti intelege propria limba. Unii aud voci ciudate in somn, ca si cum cineva ar sta aplecat asupra lor. Puteti fie sa cereti acestor prezente sa plece, fie sa il rugati pe Arhanghelul Mihail sa rezolve situatia. Din nou, nu aveti de ce sa va speriati.

 

 Sfat. Lasti-va in voia celor ce se intampla. Lasati sa patrunda. Ascultati. Urechile voastre se adapteaza noilor frecvente.

 

 8c. Simtul mirosului, al pipaitului si/sau al gustului - exacerbate: am observat ca acum simt mirosul si gustul aditivilor chimici in anumite mancaruri intr-o maniera clar neplacuta. Alte mancaruri au un gust absolut minunat. Pentru unii oameni, aceste exacerbari sunt atat placute, cat si tulburatoare. S-ar putea sa simtiti miros de flori din cand in cand. Multi mistici au experimentat asta.

 

 Sfat. Bucurati-va de aceasta senzatie!

 

 9. Eruptii pe piele: mancarimi, cucuie, acnee, urticarie, zona zoster. Supararea poate produce eruptii in jurul gurii si pe barbie. Am avut dermatita pe extremitati luni de zile, ceea ce a insotit vindecarea unui episod din trecut. Cand am reusit sa rezolv in mare parte respectiva situatie, boala a cedat.

 

Sfat. S-ar putea sa eliminati toxine si sa va aduceti emotiile la suprafata. Daca aveti o problema de eliberat si incercati sa o reprimati, pielea va va exprima aceasta problema pana cand va veti procesa emotiile. Incercati sa rezolvati tema pe care o aveti.

 

10. Episoade de energie intensa: care va fac sa sariti din pat direct in actiune. Aceste perioade sunt urmate de perioade de letargie si oboseala. Oboseala urmeaza de obicei schimbarilor majore. Este o perioada de integrare, asa ca lasati-o sa se intample!

 

Sfat. Lasati-va purtati de natura energiei. Nu va impotriviti. Fiti intelegatori cu voi insiva. Trageti un pui de somn daca va simtiti obositi. Scrieti un roman daca va simtiti prea plini de energie pentru a putea dormi. Folositi avantajele acestui tip de energie.

 

11. Schimbari in rugaciune sau meditatie: nu mai simtiti aceleasi senzatii ca inainte. Nu mai experimentati acelasi mod de contact cu Spiritul. Aveti dificultati in concentrare.

 

Sfat. S-ar putea sa intrati acum mult mai rapid si constant in contact cu Spiritul si din aceasta cauza senzatia perceputa este alta. Va veti adapta acestei noi trairi. Acum ganditi si actionati in parteneriat cu Spiritul in majoritatea timpului. S-ar putea ca perioadele de meditatie sa se scurteze.

 

 12. Supraincarcari: dintr-o data sunteti incalziti din crestet pana in talpi. Este o senzatie de moment, dar nu este confortabila. Din contra, unii oameni s-au simtit dintr-o data foarte reci. Am experimentat ambele senzatii. De curand am inceput sa simt valuri sau curenti de energie care trec prin mine. Cateodata, energia pare atat de puternica cand imi patrunde in corp incat simt un pic de greata. Dar, daca ma gandesc la energie ca fiind divina si imi eliberez frica, ma simt minunat si ma bucur de aceasta senzatie. Daca esti un lucrator cu energiile, s-ar putea sa fi observat caldura care iti trece prin maini ca fiind cu mult mai puternica. Asta este bine.

 

Sfat. Daca nu va simtiti bine, cereti Puterii Supreme ca, daca este pentru binele vostru superior, sa coboare/creasca temperatura putin.

 

 13. O gama de manifestari fizice: dureri de cap, dureri de spate, dureri de gat, simptome asemanatoare gripei (se numeste gripa vibrationala) , probleme digestive, spasme sau crampe musculare, accelerarea ritmului inimii, dureri in piept, schimbari de libido, amorteala sau durere in membre, vocalizari involuntare sau miscari neasteptate. Unii dintre noi experimentam boli vechi, din copilarie, care apar pentru scurt timp pentru a fi vindecate.

 

 Sfat. Amintiti-va sa cereti ajutorul unui medic daca este nevoie. Daca ati stabilit ca nu este o boala, relaxati-va si intelegeti ca este numai o stare temporara.

 

14. Aratati mai tineri: uraaa! Pe masura ce clarificati problemele emotionale si va eliberati limitele credintei si scapati de bagajul greu din trecut, sunteti mai usori. Frecventa voastra este mai inalta. Va iubiti pe voi si viata mai mult. Incepeti sa semanati cu persoana perfecta care sunteti cu adevarat.

 

15. Vise pline de viata: cateodata, visele sunt atat de reale incat va treziti confuzi. S-ar putea sa aveti vise lucide, in care detineti controlul. Multe vise pot fi mistice sau poarta mesaje pentru voi. Si, in anumite vise, stiti pur si simplu ca nu visati, ca se intampla ceva ce este, intr-un fel, real.

 

Sfat. Va veti aminti ceea ce este important sa va amintiti. Nu fortati nimic si, in primul rand, nu va speriati!

 

16. Evenimente care va schimba viata major: moarte, divort, schimbarea locului de munca, a statutului la locul de munca, pierderea caminului, boala, si/sau alte catastrofe; cateodata mai multe astfel de evenimente simultan. Forte care va fac sa incetiniti, sa simplificati, sa schimbati, sa reexaminati cine sunteti si ce inseamna viata pentru voi. Forte pe care nu le puteti ignora. Forte care va fac sa renuntati la atasamente. Forte care va trezesc sentimentul de dragoste si de compasiune fata de tot ceea ce va inconjoara.

 

17. O dorinta de a iesi din tiparele restrictive, di slujbe care va secatuiesc, din stiluri de viata epuizante, de a scapa de oameni sau situatii toxice: simtiti o nevoie foarte puternica de a va gasi acum pe sine si scopul vietii voastre. Doriti sa fiti creativi si liberi sa fiti cei care sunteti cu adevarat. S-ar putea sa fiti atrasi de arte si natura. Veti dori sa va eliberati de aglomeratia creata de  lucruri sau oameni care nu va mai sunt de folos.

 

 Sfat. Faceti-o!

 

 18. Confuzie emotionala si mentala: sentimentul ca trebuie sa va puneti viata in ordine pentru ca este „varza”. Dar, in acelasi timp, va simtiti haotici si fara putere de concentrare. Vedeti pct. 45.

 Sfat. Ascultati-va inima si propriul discernamant va veni.

 

19. Introspectie, singuratate si pierdere a interesului fata de activitatile mai extravertite: aceasta etapa i-a surprins pe multi indivizi extravertiti, care se vedeau pe sine mult mai deschisi si implicati. Ei spun: ”Nu stiu de ce, dar nu imi mai place sa ies la fel de mult ca inainte.”

 

 20. Explozii de creativitate: primiti imagini, idei, muzica si alte inspiratii creatoare, deseori intr-un ritm coplesitor.

 

 Sfat. Cel putin inregistrati aceste inspiratii, pentru ca Spiritul va vorbeste despre felul in care va puteti atinge telul si puteti contribui la vindecarea planetei.

 

21. Perceptia timpului ca fiind accelerat: vi se pare astfel pentru ca au aparut atatea schimbari in viata intr-un ritm nemaintalnit. Numarul schimbarilor pare sa fie in crestere.

 

 Sfat. Daca va impartiti ziua in intalniri si segmente de timp, aceasta mareste sentimentul de accelerare. Puteti incetini timpul relaxandu-va in momentul prezent si acordand atentie la ceea ce e la indemana, fara sa anticipati ce va fi in viitor. Incetiniti si spuneti-va ca aveti destul timp. Cereti Puterii voastre Supreme sa va ajute. Pastrati-va concentarea pe prezent. Incercati sa curgeti de la o activitate la alta. Fiti atenti la ghidarea voastra interioara. Puteti sa extindeti timpul si daca o cereti. Data viitoare cand va simtiti presati, spuneti: „Timpule, dilata-te, te rog. Am nevoie de un ragaz mai mare pentru...” si apoi relaxati-va.

 

 22. Sentimentul ca ceva este in aer: este o senzatie ca ceva urmeaza sa se intample. Aceasta poate crea anxietate.

 

 Sfat. Nu aveti de ce sa va ingrijorati. Lucrurile se intampla, cu siguranta, dar anxietatea nu va creeaza decat probleme. Toate gandurile voastre, fie ele pozitive, fie negative, sunt rugaciuni. Nu aveti de ce sa va temeti.

 

23. Nerabdare.  Stiti despre ce e vorba, dar totusi nu va puteti opri.  Vreti sa va apucati imediat de ceea ce urmeaza sa faceti. Incertitudinea nu este comoda.

 

Sfat. Invatati sa traiti cu incertitudinea, stiind ca nimic nu vi se intampla daca nu sunteti pregatiti. Nerabdarea este in realitate o lipsa de incredere, in special incredere in Puterea voastra Suprema. Cand va concentrati asupra prezentului, veti trai miracole - da, da... chiar si in trafic.

 

24. O dorinta adanca de a gasi intelesul, scopul, conectarea spirituala si revelatia: probabil deveniti interesati de latura spirituala pentru prima data in viata,  „o pofta constanta”, dupa cum spune K.D. Lang. Lumea materiala nu va poate satisface aceasta pofta.

 

 Sfat. Urmati-va inima si calea vi se va deschide.

 

 25. Sentimentul ca sunteti intr-un fel diferiti: un sentiment nelinistitor ca totul in viata voastra este nou si modificat, ca v-ati lasat sinele vechi undeva in urma. Asa ati si facut. Sunteti mai mareti decat v-ati putea imagina. Si inca nu s-a terminat!

 

26. Apar peste tot „profesori” care sa va ajute pe calea spirituala: oameni, carti, filme, evenimente, Mama Natura etc. Profesorii pot aparea fie pozitivi, fie negativi daca sunteti prinsi in gandirea polara, dar, din perspectiva transcendenta, ei sunt mereu perfecti. Apropo, niciodata nu primim mai mult decat putem duce. Fiecare provocare ne da ocazia sa ne aratam maiestria in felul in care o depasim.

 

 27. Gasiti o „cale spirituala”care are rost pentru voi si care „va vorbeste” la cele mai profunde niveluri: dintr-o data, capatati o viziune pe care nu ati avut-o inainte. Aveti o sete acuta de cunoastere. Cititi, impartasiti cu ceilalti, puneti intrebari si patrundeti din ce in ce mai adanc in aflarea adevarului cu privire la cine sunteti si de ce va aflati aici.

28. Treceti prin experienta invatarii si prin problemele personale intr-un ritm foarte rapid: simtiti ca, intr-un fel, toate va sunt pregatite spre a fi rezolvate rapid.

 

 Sfat. Reamintiti-va mereu ca lucrurile vi se intampla atunci cand sunteti gata sa  fiti vindecat. Nu mai devreme. Ocupati-va de orice vi se intampla cu curaj si veti depasi totul foarte repede.

 

29. Prezente invizibile: aici e vorba de „bau-bau”. Unii oameni descriu senzatia pe care o au ca sunt inconjurati noaptea de prezente si ca in unele cazuri chiar sunt atinsi si li se vorbeste. De cele mai multe ori se trezesc brusc. Unii simt ca trupul sau patul vibreaza. Vibratiile sunt provocate de modificarile energetice care au loc dupa purificarea emotionala. 

 

Sfat. Aceasta este o tema sensibila, dar s-ar putea sa va simtiti mai bine daca va binecuvantati patul si spatiul din jurul acestuia inainte de culcare. Eu sunt convinsa ca sunt inconjurata de cele mai minunate entitati spirituale in timpul somnului si sunt intotdeauna in siguranta prin grija Domnului. Cateodata, oricum, ma simt si eu speriata si atunci il chem pe Arhanghelul Mihail sau pe Arhanghelul Uriel. Nu ma pedepsesc pentru ca mi-e cateodata frica. Ma iert pentru ca nu sunt intotdeauna perfecta la ora 3.30 dimineata.

 

 30. Prevestiri, viziuni, iluzii, numere si simboluri: vedeti lucruri care au o importanta spirituala pentru voi. Observati cum anumite numere va apar in mod repetat. Totul poarta un mesaj daca va faceti timp sa priviti cu atentie. Imi place tare mult experienta „primirii mesajelor”. E distractiv!

 

31. Integritate crescuta: va dati seama ca este momentul sa va cautati si sa va spuneti adevarul. Dintr-o data, vi se pare foarte important sa deveniti mai autentici, mai voi insiva. S-ar putea sa trebuiasca sa spuneti nu unor oameni carora ati cautat sa le faceti pe plac in trecut. S-ar putea sa gasiti intolerabil sa mai ramaneti intr-o casnicie, la un loc de munca sau, pur si simplu, intr-un loc care nu reprezinta ceea ce sunteti. Veti putea afla si ca nu aveti unde sa va ascundeti, ca nu mai puteti pastra secrete. Cinstea devine foarte importanta in toate relatiile voastre.

 

 Sfat. Ascultati-va inima. Daca intuitia voastra va spune sa nu faceti ceva, luati atitudine. Spuneti nu. Si, binenteles, spuneti da lucrurilor care va atrag. Trebuie sa riscati sa ii suparati pe ceilalti, fara sa va invinovatiti, pentru a putea atinge independenta spirituala.

 

32. Armonia cu anotimpurile si ciclurile: deveniti din ce in ce mai acordati cu anotimpurile, cu fazele Lunii si cu ciclurile naturale. Deveniti mai constienti de locul vostru in lumea naturala. Sunteti mai puternic conectati cu Pamantul.

33. Defectiuni electrice si mecanice: cand sunteti in preajma se intampla ca becurile sa palpaie, computerul sa se blocheze sau radioul sa aiba paraziti.

 

Sfat. Chemati-va ingerii, ghizii sa rezolve problema sau puneti un camp de protectie de lumina in jurul aparatului. Inconjurati- va masina cu lumina. Radeti.34. Cresterea numarului de coincidente si de mici miracole: cautati aceste aspecte.

 

Sfat. Coincidentele va spun ca sunteti pe directia cea buna sau ca faceti alegeri corecte. Onorati aceste indicii si nu va veti rataci. Spiritul foloseste coincidentele pentru a comunica cu voi. Atunci incepeti sa experimentati miracole zilnic. Vedeti pct. 30.

 

35. Cresterea capacitatilor intuitive si stari modificate de constienta: va ganditi la cineva si intalniti imediat persoana respectiva. Mai multe coincidente. Aveti viziuni bruste despre tipare sau evenimente din trecut. Clarviziune, experiente extracorporale si alte fenomene paranormale. Senzitivitate sporita si cunoastere. Constiinta propriei esente si a celorlati. Channeling cu ingerii si cu energii ale constiintei Christice.

36. Comunicare cu Spiritul: contacte cu ingerii, spirite, ghid si alte entitati divine. Channeling. Din ce in ce mai multi oameni par sa intalneasca astfel de ocazii. Va simtiti inspirati si manifestati inspiratia in forma scrisului, a picturii, a ideilor, a comunicatiei, a dansului etc.

 

37. Sentimentul Unimii cu toate: o experienta directa a Intregului. Constiinta transcendenta. Sunteti inundati de compasiune si dragoste pentru toate formele vietii. Detasare plina de compasiune sau dragoste neconditionata pentru toate. Este ceea ce va ridica la niveluri superioare ale constiintei si fericirii.

 

 38. Momente de fericire si beatitudine: un sentiment adanc de pace pentru ca stiti ca nu sunteti niciodata singuri ca cineva va iubeste total, dar nui dati crezare.

 

 39. Integrare: deveniti emotional, psihologic, fizic si spiritual mai puternici si mai clari. Va simtiti aliniati cu Sinele vostru Superior.

 

40. Traiti cu un scop: stiti ca faceti in sfarsit ceea ce ati venit sa faceti pe Pamant. Apar noi calitati si daruri, in special legate de vindecare. Experientele voastre de viata si de munca converg acum si capata un sens. In sfarsit, le puteti folosi pe toate.


Sfat.
Ascultati-va inima. Pasiunea va conduce acolo unde trebuie sa ajungeti. Mergeti in voi si intrebati-va Puterea Suprema: ”Ce vrei sa fac?”. Dati atentie coincidentelor. Ascultati. 

41. Va simti mai aproape de plante si animale: pentru anumiti oameni, animalele par sa fi devenit mai „umane” in comportament. Animalele salbatice nu mai sunt atat de speriate. Plantele raspund la dragostea si atentia voastra mai mult ca oricand. Unele chiar au mesaje pentru voi.

 

42. Vedeti fiinte din alte dimensiuni: valul dintre dimensiuni este foarte subtire, asa ca nu este de mirare. Ramaneti in propria suveranitate. Sunteti mai puternici decat v-ati imaginat vreodata, asa ca nu dati atentie fricii. Rugati-va ghizii sa va ajute sa nu cadeti prada fricii.

 

 43. Vedeti adevarata forma a unei persoane sau ii vedeti pe cei dragi cu o alta fata: o viata trecuta sau o viata paralela.

 

44. Manifestare fizica mult mai rapida si eficienta a gandurilor si dorintelor.

 

Sfat. Monitorizati- va gandurile. Toate gandurile sunt rugaciuni. Aveti grija ce cereti!!!

 

45. Incetosarea emisferei stangi: abilitatile voastre paranormale, cunoasterea intuitiva, sentimentul de compasiune, abilitatea de a va experimenta propriul corp, viziunile, expresivitatea pornesc din emisfera dreapta a creierului. Pentru ca aceasta emisfera sa se poata dezvolta din plin, emisfera stanga trebuie sa isi reduca putin activitatea. In mod normal, emisfera stanga este raspunzatoare de ordine, organizare, structura, secventa lineara, analiza, evaluare, precizie, concentrare, rezolvarea problemelor de matematica si deseori domina emisfera dreapta, care este mai putin pretuita.

Ce rezulta sunt pierderile de memorie, asezarea cuvintelor in ordine incorecta, incapacitatea de a citi un timp mai indelungat, incapacitatea de concentrare, uitarea a ceea ce aveati de spus, nerabdarea cu formele lineare de comunicare (forma scrisa sau audi), sentimentul de distantare, de imprastiere, pierderea interesului in cercetare sau in informatiile prea complexe, sentimentul ca sunteti bombardati cu cuvinte, vorbe si informatie si o lehamite de scris. Cateodata va simtiti prosti si fara interes in analize, discutii intelectuale aprinse sau investigatii.

Pe de alta parte, s-ar putea sa va simtiti atrasi de imaginile video, de revistele cu poze, de lucrari de arta, filme, muzica, sculptura, pictura, sa fiti cu alti oameni, sa dansati, sa gradinariti, sa mergeti sau alte forme cinetice de exprimare. S-ar putea sa cautati continutul spiritual, chiar science fiction. 

 

Sfat. S-ar putea sa descoperiti ca, daca va lasati inima si emisfera cerebrala dreapta sa va conduca, emisfera stanga se va activa corespunzator pentru a va sprijini. Si la un moment dat ne vom echilibra, invatand sa folosim cu maiestrie ambele emisfere.

 

46. Ameteala: asta se intampla cand nu suntem „ancorati”. Poate tocmai ati lamurit o mare problema emotionala si corpul se ajusteaza la o stare mai „usoara”.

 

Sfat. Ancorati-va mancand proteine. Cateodata, mancarea de consolare este binevenita. Nu faceti nicio mancare buna sau rea pentru voi. Folositi indrumarea proprie pentru ca sa stiti de ce aveti nevoie in orice moment dat. Scoateti-va pantofii si stati cu picioarele goale in iarba pentru cateva minute.

 

47. Caderi, mici accidente, rupturi de oase: corpul vostru nu este ancorat sau poate viata voastra este dezechilibrata. Sau, s-ar putea ca al vostru corp sa va spuna sa o luati mai incet, sa examinati anumite aspecte ale vietii sau sa vindecati anumite probleme. Intotdeauna este un mesaj. Cand mi-am rupt recent glezna, am inteles ca ea a preluat ceea ce eu refuzam sa iau in seama, adica toate cele de mai sus.

 

Sfat. Pastrati legatura cu Pamantul scotandu-va pantofii si stand cu picioarele in iarba sau, mai bine, intinzandu-va pe iarba fara patura. Simtiti Pamantul sub voi. Iesiti in natura. Incetiniti si priviti in jur cu atentie. Fiti constienti de ceea e faceti si cum faceti. Simtiti sentimentele atunci cand apar. Stati in prezent. Invaluiti-va in lumina albastra atunci cand va simtiti nesiguri.

 

48. Palpitatii: o inima care palpita indica, de obicei, o inima care se deschide. Dureaza numai cateva clipe si inseamna ca inima se reechilibreaza dupa o eliberare emotionala. Am avut un episod care m-a inspaimantat: m-am trezit la miezul noptii cu inima batandu-mi puternic. Am crezut ca pur si simplu imi va iesi din piept. S-a intamplat o singura data si a fost, din cate am inteles, o mare deschidere a chakrei inimii. Am fost totusi la control. Nu am nimic la inima.

 

Sfat. Amintiti-va ce v-am spus despre consultul medical atunci cand este nevoie. Consultati-va medicul pentru orice  situatie in care nu va simtiti bine.

 

 

49. Crestere rapida a parului si a unghiilor: corpul foloseste mai multe proteine. Pacat ca nu putem spune corpului si unde sa creasca si unde nu! (Sau putem? Hmm...)

 

50. O dorinta de a ne gasi sufletul pereche sau flacara geamana: dorim mai mult decat oricand inainte o relatie care sa corespunda celui care suntem, dar pare ca nu se iveste de nicaieri, cand ea de fapt este chiar langa voi...

 

Sfat. Adevarul este ca trebuie sa fim genul de persoana pe care dorim sa o atragem. Trebuie sa ne iubim pe noi si locul in care ne aflam inainte de a putea atrage un partener „perfect”. Munca incepe acasa. Eu cred ca functioneaza in felul urmator: tineti dorinta pentru aceasta persoana in inima, dar fara atasamente. Asteptati-va ca intr-o zi sa intalniti pe cineva care este mai potrivit pentru voi, dar nu pastrati nici o asteptare privind cine este aceasta persoana si cand se va intampla acest lucru. Concentrati-va in a va pune ordine in viata si fiti genul de persoana care vreti sa fiti. Fiti fericit acum. Bucurati-va de viata. Apoi veti vedea...

 

51. Amintirile ies la suprafata: amintiri ale corpului, amintiri suprimate, imagini ale vietilor anterioare si/sau ale vietilor paralele. Ne vindecam si ne integram in sine, astfel incat este de asteptat sa avem astfel de experiente.

 

 Sfat. Retineti ca e mai bine sa va reamintiti doar ce va vine in minte. Lasati restul in pace, nu analizati nimic in profunzime (pentru ca veti fi prinsi in capcana  buclelor infinite ale diferitelor probleme) si simtiti ceea ce aveti de simtit pe masura ce apar respectivele sentimente. Cereti ajutorul ghizilor vostri.

 

Prof. dr.psiholog - parapsiholog Lucian Iordănescu,

Master of Metaphysics

Guvernatorul Societăţii Române de Studii Metafizice

 

 

animated gif