kunyla

ORTOONTICA

CUPRINS

 

ORTOONTICA (4)

 

* Cap. I (6)

 

Introducere (7)

Principiile Întregului (6)

Atributele lui Dumnezeu (7)

Întrebări legitime (8)

Potenţialul şi Dinamica (14)

Caracteristicile potenţialului (15)

Caracteristicile dinamicii (18)

Dinamica potenţialului şi potenţialul dinamicii (19)

Trecerea din potenţial în dinamică şi inverrs (20)

Despre Total, Fundamental şi Absolult (22)

Legile care guvernează MetaUniversul (23)

Universul antropic (29)

Despre a cunoaşte şi a vedea (31)

Ce reprezintă spaţiul şi timpul (36)

Mecanica cuantică, conştiinţă, realitate şi timp (41)

O altă realitate (42)

Timpul conştient (42)

Trecut şi viitor simultan în prezent (43)

Modelarea viitorului (43)

 

* Cap II (45)

 

Caracteristicile universurilor (45)

Universul spiritual sau conceptual (simbol apa) (46)

Universul energetic suportul celui informaţional (simbol focul) (47)

Universul substanţial sau esenţial (simbol lemnul) (49)

Universul structural sau formal (simbol metalul) (49)

Universul material su fizic ( simbol pământul (50)

Binele şi Răul (54)

Cauza apariţiei fiinţei luciferice (56)

Ce reprezintă cerul şi pământul (56)

Holismul (58)

 

* Cap. III (61)

 

Entitatea umana (61)

Spiritul (62)

Ce este gândul (63)

Cum se comportă gândul (65)

Undele cerebrale (68)

Tipuri de unde (70)

Undele scalare (71)

Despre universul spiritual (73)

Teoria morfogenetică (76)

Sufletul (81)

Unităţile de consţienţă (84)

Cele 5 dimensiuni ale sufletului (88)

Ce se întâmplă cu sufletul omului după moartea trupului (91)

Despre legătura Yn şi Yang în relaţia de cuplu (94)

Definirea personalităţii prin controlul minţii (96)

A – stabilirea relaţiei de acces (96)

B – descrierea sumară a tehnologiei de realizare a celor patru puncte (96)

C – reţinerea şi blocarea privirii unui interlocutor (98)

D – Identificarea codului energetic al repectorului (100)

Ce înseamnă sugestia gândurilor (101)

Condiţii de transmisie (102)

Procedee practice conexe (103)

Cum ne antrenăm percepţia senzorială (104)

Stabilirea legăturii între emiţăţor, receptor şi transmiterea semnalului (105)

Fixarea semnalului implementat în mentalul receptorului (106)

Sursele sugestopediei (106)

Condiţii impuse pentru o comunicare optimă, în raport de realitatea obiectuală (107)

Diferenţele de comportament între sexe (107)

Coordonatele comportamentului sexual al unei ţinte receptoare (caz particular) (111)

Corpul fizic (somatic (112)

Vibraţiile energetice ale corpului fizic (114)

Afectivitatea (115)

Metodă de dialog (116)

Purusha şi Prakriti (118)

 

* Cap. IV (122)

 

Istoria Turnului Babel (122)

Sexul lui Dumnezeu (123)

Ştiinţa pierdută a lui Zamolxis (Cristina Nicoleta Sprânceană) (126)

În loc de concluzie (137)

Câteva noţiuni de geometri sacră (140)

Geometria sacră (143)

Rezonanţa Schuman (148)

Organele pământului (149)

Conştiinţă şi misterele fizicii cuantice (150)

Teoria cuantică o nouă paradigmă ştiinţifică (150)

Universul multidimensioinal înclude conştiinţă (152)

Conştiinţă este un sistem cuantic multidimensional (154)

Ştiinţă cuantică întâlneşte filosofia şi religia (156)

Revelaţiile misterelor sunt validate de experienţele fizicii cuantice (156)

Dialog între fizicienii G. Pascu şi Mihai F. (158)

Ce este o hologramă (158)

Teoria relativităţii universale – Dr. Mihai V. Botez (161)

Centura fotonică (164)

Consideraţii ştiinţifice (164)

Centura fotonică încercuieşte sistemul Pleiadelor (165)

Când se va întâmpla ciocnirea (166)

Centura poate fi împârţită în 3 zone (167)

Concluzii (172)

Consideraţii metafizice şi spirituale (173)

Pământul s-a oprit (176)

O anomalie majoră a mişcării de rotaţie a pământului pune pe jar cercetătorii (176)

 Ce înseamnă toate acestea (178)

Ce putem face (178)

Putem determina viitorul (178)

ADN-ul se modifică; o nouă formulă a omului? (178)

Patricia Resch: Care sunt schimbările ce se petrec în momentul acesta pe planetă şi cum sunt organismele noastre afectate (178)

P.R. Cum este această schimbare de ADN? (179)

P.R. Aceşti copii prezintă caracteristici diferite de ceilalţi copii? (179)

P.R. Crezi că asta ni se va întâmpla nouă tuturor? (179)

Ce anume cauzează transformarea în organismele născute cu cele două lanţuri normale de ADN? (179)

Modificări în ADN şi remediile lor (179)

Remedii pentru noile simptome (180)

Teoria morfogenetică (181)

Introducere (181)

Drunvalo Melkizedek cea mai renumită persoană din centura Alien (186)

Interviu cu Drumvalo Melkizedek (187)

O posibilă istorie a pământului (188)

Thot sau Herme Trismegistus (188)

Rebeliunea Luciferiană (192)

Creatorii noştri, posibili (195)

Moartea (197)

Bibliografie (200)

Webliografie (200)

 

                                                                                           

 

 

 

O R T O O N T I C A    

Lucian IORDĂNESCU

 

 

Moto:  “ Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa”.

Proverbele 12, 23

 

Într-un anume moment şi într-un anume loc am fost chemat pentru a primi o misiune. Dintotdeauna mi-am păzit cugetul şi vorba. De data aceasta dezlegarea a fost categorică, dându-mi-se împuternicirea să fac cunoscute unele adevăruri, aşa cum sunt ele alcătuite pentru mintea Omului. Zic aşa, pentru că adevărurile fundamentale nu pot fi înţelese în toată grandoarea lor de către om.

 

 

« Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El… » - Romani 1. 19,20.

 

 

Prin amploarea evoluţiei gândirii tehnico-ştiinţifice în detrimentul celei spirito-ştiinţifice, omul modern este puţin dispus să se scufunde în tainiţele gândirii,  pe care le are inculcate în capacitatea prospectivă a corpului său spiritual[1]. Dar fără cunoaşterea Înţelepciunii[2] căpătată prin comunicare permanentă cu Divinitatea, apare foarte pregnantă o falsă popularizare a ştiinţei spirituale[3]. O mulţime de pseudodocţi pretind a pătrunde în profunzimea actului spiritual. Conjuraţia luciferică stimulează şi foloseşte aceste denaturări ale comportamentului mistic. Odată cu dezvoltarea ştiinţei spirituale[4] în lume, efectul acesteia va fi determinat în mare măsură de arsenalul spiritual - ideatic al fiecăruia. „Căci această mişcare, în ceea ce are ea mai profund, va ajunge să fie preţuită în lume nu prin aceia, care vor să audă doar despre realităţile lumilor superioare, ci şi prin aceia care au răbdarea de a pătrunde într-o tehnică a gândirii, ce creează o reală temelie pentru o muncă cu adevărat serioasă, creează un schelet pentru munca în lumile superioare”.  (Rudolf Steiner: FILOZOFIE ŞI ANTROPOZOFIE).

 

De aceea este necesar sǎ acceptăm a gândi[5] în concepte precise, fin cizelate, pregătite în prealabil; înainte de orice, trebuie sǎ avem o înclinare pentru puritatea şi claritatea noţiunilor, să ştim despre ce vorbim atunci când folosim un concept… Trebuie să ştim ce înseamnă dacă spunem că noţiunea îşi are temeiul din punct de vedere formal în subiect, iar fundamental, în obiect; ceea ce noţiunea are ca formă a sa proprie, vine de la subiect, ceea ce are ca şi conţinut, provine de la obiect.

Pe omul prezentului îl caracterizează faptul că îi este dat un surplus de forţe naturale de inteligenţă, pe care el nu este capabil, prin propriile sale forţe, să le pună pe deplin în slujba sufletului şi spiritului, mulţumindu-se doar cu abordarea corpului fizic; forţe care, la rândul lor, fiind rupte de legătura cu Mântuitorul şi la discreţia demonicului, se folosesc din ce în ce mai mult de om, provocând în omenire un haos, căruia el, omul, pare că i se opune absolut neputincios. Aceasta înseamnă însă că, dacă forţele de inteligenţă, în mod obiectiv bogate şi variate, nu sunt transformate în forţe de cunoaştere dobândite prin efort propriu în rugăciune[6], sunt folosite atunci, în scopurile lor, de către puterile ahrimanice eclipsatoare de conştienţă. Dumnezeu este suma tuturor părţilor şi particularităţilor care alcătuiesc Întregul!

 

DUMNEZEU  este ÎNTREGUL !

                                              

Fig. 1. Reprezentarea figurativă a ÎNTREGULUI

[1] Corp fizic, corp sufletesc şi corp spiritual – 1 Tesaloniceni 5.23 „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru…”

[2] Priceperea şi înţelepciunea vin de la Dumnezeu, Proverbele 2.2-5; 1Corinteni 2.1-16.

[3] Ştiinţa spirituală (vezi proverbele 23.12 şi 30.3) nu are nimic comun cu SPIRITISMUL, dar îi poate explica şi proba sorgintea precum şi efectele malefice.

[4] Ibidem 3.

[5] Gândul se formatează prin cuvintele minţii – Proverbele 1.2

[6]Nu numai simpla rostire a unui şir de cuvinte, de regulă cerinţe adresate Divinităţii, înseamnă rugăciune. Prin rugăciune nu se înţelege doar o scrisoare trimisă cuiva de la care, se poate, primi sau nu răspuns. Rugăciunea înseamnă a ne imagina o convorbire cu un partener care ne ascultă în acel moment şi care ne va răspunde în mod sigur. În cartea evanghelistului Marcu la cap. 11.24 ni se spune că atunci când cerem ceva, când ne rugăm, să credem că am şi primit.  

 

Nemărginirea Sa este nu numai în spaţiu si timp, ci şi în calitate. “Tot astfel, imaginea despre Divinitate nu este aceea a unui rege care conduce lumea de undeva de deasupra ei, ci a unui principiu omnipotent, omniştient si omniprezent care controlează totul:

 

Cel care, locuind în toate lucrurile

Este altul decât lucrurile,

Pe care lucrurile nu-l ştiu,

Căruia ele îi sunt trup,

Care rânduieşte din lăuntrul lucrurilor,

Acesta este sinele tău, rânduitorul lăuntric,

Nemuritorul[1].

Nu tot ceea ce ştiu şi spun se înţelege pe de-a-ntregul. Zicând „înţelege”, mă refer la faptul că lumea spirituală este fundamental diferită (în cunoaştere) de felul cum conştientizăm lumea terestră. Raţionamentele pământeşti se configurează exclusiv pe structuri materiale. A înţelege ceea ce ştii, înseamnă să conştientizezi, în primul rând, iar capacitatea oamenilor de conştientizare în corp somatic fiind limitată de nivelul de instruire la care se afla individul, nu poate cuprinde infinitul. Mă las purtat de fiinţa de lumină şi de Cuvântul Său pentru a face cunoscută Evidenţa. Participarea mea se face prin spirit, cu ajutorul entităţii care mă coordonează.

 

Tot ce voi spune, atât prin viu grai cât şi prin scris, se cheamă a fi participarea spiritului meu la comanda celestă. Omul nu-L poate înţelege pe Dumnezeu decât în măsura în care Acesta i se face cunoscut. « Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El… » - Romani 1, 19.20.

 

De aceea este „necesar sǎ acceptăm a gândi în concepte precise, fin cizelate, pregătite în prealabil; înainte de orice, trebuie sǎ avem înclinare pentru puritatea şi claritatea noţiunilor, să ştim despre ce vorbim atunci când folosim un concept… Trebuie să ştim ce înseamnă dacă spunem că noţiunea îşi are temeiul din punct de vedere formal în subiect, iar fundamental, în obiect; ceea ce noţiunea are ca formă a sa proprie, vine de la subiect, ceea ce are ca şi conţinut, provine de la obiect”. (Idem).[1] Fritjof Capra „TAOFIZIOCA”.

 

                                                                                     

                                                                                                                       

ORTOONTICA în format PDF