Welcome

Recent Photos

Recent Videos

No recent videos

Upcoming Events

No upcoming events

 

Utdrag ur protokoll 4-2004 från SKKs Avelskommitté, 8/9-04:

 

§ 141 Kopia för kännedom

a) HD-röntgen västgötaspets

Förelåg svarsbrev från Lars Audell på skrivelse från Specialklubben för Västgötaspets gällande HD-röntgen på rasen.

Till protokollet noteras att skrivelsen behandlades vid Röntgen-gruppens möte tidigare på dagen. Gruppen uttalade efter diskussion att

Den ger klubben sitt stöd att inte allt för mycket fokusera på frågor kring höftledsdysplasi

 

Röntgengruppen består av:

Veterinärer och SKKs röntgenavläsare Lars Audell & Håkan Kasström, veterinär och SKK/AKs adjungerade expert och professor vid SLU Åke Hedhammar, avelskonsulent Helena Rosenberg, Ulla-Britt Karlmann samt Ulf Uddman, SKKs VD.

 

Protokollet finns på Svenska Kennelklubbens hemsida www.skk.se under protokoll och kommittéer.

 

 

Ulla-Britt Karlmann, SKK, förklarar bakgrunden till uttalandet:

”Det finns inget som tyder på att HD är ett problem hos västgötaspets och då finns det kanske annat inom rasen som behöver ägnas större uppmärksamhet. Inom Kennelklubben har ju under de senaste åren en omprövning skett av formerna för HD-bekämpning. Inte ens för raser med HD-problem kan man idag alltid ha samma rigida hållning till avelsanvändning av C-hundar som tidigare. Idag tas t.ex. betydligt större hänsyn till rasernas avelsbas.”

Avelskommittén, SKV

                  "Saxat ur Västgötaspetsen nr 4-2004, medlemsblad för Specialklubben för Västgötaspets

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.