WEB KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA

KEMAHIRAN HIDUP

 

Web ini sedang diubahsuai beransur-ansur supaya ia lebih sesuai dengan PBS  
 
 
    <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
Web Site Counter
Free Counter
 
 
BUKU TAMU
 
 
widgets
 
 
 
Nota-Nota
 REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK
TANAMAN HIASAN
 
 MASAKAN
 LUKISAN TEKNIK
 ELEKTRONIK

 LUKISAN TEKNIK - Pilihan KT

 ELEKTRONIK - Pilihan KT
 USAHAWAN DAN KEUSAHAWANAN
 PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN
 PENUBUHAN DAN PENGEDALIAN PERNIAGAAN
 SIMPAN KIRA
 
 
 
 
 
Lembaran Kerja
 
 
Lukisan Teknik 1
Lukisan Teknik 2
Lukisan Teknik 3
Lukisan Teknik 4
Lukisan Teknik 5
 
Elektronik 1
Elektronik 2
Elektronik 3
 
Tanaman Hiasan 1
Tanaman Hiasan 2
Tanakan Hiasan 3
 
Reka Bentuk & Teknologi 1
Reka Bentuk & Teknologi 2
Reka Bentuk & Teknologi 3
Reka Bentuk & Teknologi 4
Reka Bentuk & Teknologi 5
 
Simpan Kira 1
 
 

Peperiksaan Online

 
 Ujian Akhir Tahun Bhg 1/3 Model 1
Ujian Akhir Tahun Bhg 1/3 Model 2
 
 online
 
 
 
 
 

 

Sebarang usaha menyalin dan mencetak untuk tujuan perniagaan dan promosi
adalah dilarang sama sekali.
Kebenaran diberikan hanyalah untuk tujuan mengajar dan membantu pelajar sahaja.
 

Pautan:

Hak Cipta © Muhammad Khairi.2007
SMK Bukit Jana, 34600 Kamunting